Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Тарифів за надання державними нотаріусами Рівненської області додаткових платних послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

Про затвердження Тарифів за надання державними нотаріусами Рівненської області додаткових платних послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

Наказ Головного територіального управління юстиції у Рівненській області
від 04 жовтня 2017 року N 383/06

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області
12 жовтня 2017 р. за N 45/1281

На виконання статті 19 Закону України "Про нотаріат", відповідно до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 січня 1998 року N 3/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 1998 року за N 55/2495 та підпункту 4.44 пункту 4 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23 червня 2011 року за N 1707/5 (Положення N 1707/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за N 759/19497, наказую:

1. Затвердити Тарифи за надання державними нотаріусами Рівненської області додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, що додаються.

2. Відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Рівненській області (Левицькій Н. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до вимог Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Головного управління юстиції у Рівненській області від 22 лютого 2011 року N 87 "Про затвердження тарифів за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру", зареєстрований Головним управлінням юстиції у Рівненській області 28 лютого 2011 року за N 19/982, та наказ Головного територіального управління юстиції у Рівненській області від 30 квітня 2015 року N 135/08 "Про внесення змін до Тарифів за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру", зареєстрований Головним територіальним управлінням юстиції у Рівненській області 30 квітня 2015 року за N 8/1154.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області, але не раніше дня його оприлюднення.

5. Начальнику відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Рівненській області (Левицькій Н. В.) забезпечити оприлюднення цього наказу в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Левицьку Н. В.

 

В. о. начальника управління

Н. Яцюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного територіального управління юстиції у Рівненській області
04 жовтня 2017 року N 383/06

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області
12 жовтня 2017 р. за N 45/1281

Тарифи
за надання державними нотаріусами Рівненської області додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

N
з/п

Найменування послуги

Тариф (грн)

I. Послуги правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями

1.

Консультації правового характеру, які не пов'язані з вчинюваними нотаріальними діями. З питань:

1.1.

Укладення договорів відчуження нерухомого майна (житлового будинку (часток), квартири (часток), гаража (часток) тощо)

117,00

1.2.

Укладення договорів довічного утримання (догляду)

117,00

1.3.

Укладення договорів відчуження нежитлового приміщення (часток)

151,00

1.4.

Укладення договорів відчуження земельної ділянки (часток)

134,00

1.5.

Укладення договорів відчуження рухомого майна

117,00

1.6.

Укладення договорів відчуження об'єктів незавершеного будівництва

117,00

1.7.

Укладення договорів відчуження державного (комунального) майна у процесі приватизації, придбання майна за державні кошти

151,00

1.8.

Укладення шлюбних договорів

151,00

1.9.

Укладення договору подружжя про надання утримання

117,00

1.10.

Укладення попередніх договорів, договорів найму, позики, ренти, комісії, управління майном, застави (іпотеки), поруки, доручення, про спільну діяльність, зміни черговості спадкування, на управління спадщиною, договорів про внесення змін до договору, договорів про розірвання правочину та інших цивільно-правових договорів

117,0.0

1.11.

Представництво за довіреністю

67,00

1.12.

Скасування довіреності

67,00

1.13.

Посвідчення заповітів

117,00

1.14.

Спадкування та вимог до документів, необхідних для оформлення спадкових прав

167,00

1.15.

Вжиття заходів до охорони спадкового майна

151,00

1.16,

Встановлення опіки над майном фізичної особи, визнаної судом безвісно відсутньою

151,00.

1.17.

Виділу частки в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя

67,00

1.18.

Оформлення придбання нерухомого майна з прилюдних торгів

201,00

1.19.

Видачі дубліката документа

117,00

1.20.

Засвідчення вірності копії (фотографії) документу та виписок з нього

50,00

1,21.

Накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації

100,00

1.22.

Засвідчення справжності підпису на документах

33,00

1.23.

Передачі заяв фізичних та юридичних осіб, посвідчення фактів

33,00

1.24.

Прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів

100,00

1.25.

Вчинення виконавчих написів на документах

201,00

1.26,

Вчинення морських протестів

151,00

1.27.

Створення юридичних осіб та установчих документів юридичних осіб

100,00

1.28.

Проведення процедур санації, ліквідації та банкрутства юридичної особи

201,00

1.29.

Оформлення документів для дії за кордоном

117,00

1.30.

Сімейного законодавства

100,00

1.31.

Земельного законодавства

100,00

1.32.

Вексельного законодавства

151,00

1.33.

Податкового законодавства щодо нарахування доходів (прибутків) при посвідченні договорів купівлі-продажу, міни, дарування нерухомого та рухомого майна

100,00

1.34.

З інших правових питань

100,00

2.

Проведення правового аналізу юридичного змісту документів на їх відповідність чинному законодавству за зверненням фізичних та юридичних осіб стосовно:

2.1.

Засвідчення вірності копій документів та виписок з них

33,00

2.2.

Оформлення спадкових прав на:

 

2.2.1.

нерухоме майно

151,00

2.2.2.

рухоме майно

100,00

2.3.

Посвідчення правочинів відчуження майна за участю фізичних осіб:

 

2.3.1.

нерухомого

151,00

2.3.2.

рухомого

100,00

2.4.

Посвідчення правочинів відчуження майна за участю юридичних осіб:

 

2.4.1.

нерухомого

301,00

2.4.2.

рухомого

201,00

2.5.

Вчинення виконавчих написів, протестів, векселів, морських протестів

201,00

2.6.

Документів з перекладом, зробленого перекладачем

100,00

2.7.

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу

67,00

3.

Письмова довідка з питань діючого законодавства

67,00

II. Послуги інформаційно-технічного характер)

1.

Послуги технічного характеру

1.1.

Виготовлення (друкування) документів (правочинів, свідоцтв, тощо)

134,00

1.2.

Виготовлення (друкування) дубліката документа.

151,00

1.3.

Виготовлення копій документів (за сторінку):

 

1.3.1.

з використанням копіювальної техніки

10,00

1.3.2.

з використанням комп'ютерної техніки

17,00

1.4.

Складання проекту договору відчуження нерухомого майна

301,00

1.5.

Складання проекту договору відчуження рухомого майна

167,00

1.6.

Складання проекту договору найму (оренди)

284,00

1.7.

Складання проекту договору застави майна, іпотеки

435,00

1.8.

Складання проекту договору позички, ренти, довічного утримання, комісії, управління майном, поруки, доручення, про спільну діяльність, зміни черговості спадкування, на управління спадщиною, договору про внесення змін до договору, договору про розірвання правочину та інших цивільно-правових договорів

268,00

1.9.

Складання проекту заповіту:

1.9.1.

простого

100,00

1.9.2.

при свідках

167,00

1.9.3.

подружжя

452,00

1.9.4.

секретного

334,00

1.9.5.

із заповідальним відказом

334,00

1.9.6.

із призначенням виконавця заповіту

334,00

1.9.7.

із встановлення сервітуту

334.00

1.10.

Складання проекту довіреності:

1.10.1.

про розпорядження майном

167,00

1.10.2.

на представництво інтересів

134,00

1.10.3.

на розпорядження вкладами

134,00

1.10.4.

на отримання пенсії

100,00

1.10.5.

на вчинення інших дії

167,00

1.11.

Складання проекту згоди одного з подружжя на укладення правочину щодо розпорядження майном

84,00

1.12.

Складання проекту заяв:

1.12.1.

на прийняття спадщини

134,00

1.12.2.

про відмову від прийняття спадщини

100,00

1.12.3.

видачу свідоцтва про право на спадщину

100,00

1.12.4.

про скасування заповіту

67,00

1.12.5.

про скасування довіреності

100,00

1.12.6.

про згоду на поїздки за кордон

134,00

1.12.7.

на виїзд за кордон на постійне місце проживання

134,00

1.12.8.

про згоду на зміну громадянства

167,00

1.12.9.

про відмову співвласника від переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності

134,00

1.12.10.

про видачу дубліката документа

100,00

1.12.11.

про вихід зі складу засновників господарських товариств

167,00

1.12.12.

інших заяв

84,00

1.13.

Складанні проекту запиту до фінансових установ про наявність грошових вкладів

50,00

1.14.

Складанні проекту запиту про витребовування відомостей, документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій

50,00

1.15

Складання проекту позовної заяви про продовження строку на прийняття спадщини

401,00

2.

Інші послуги

2.1.

Виїзд нотаріуса для вчинення нотаріальних дій за межі робочого місця (без врахування транспортних витрат)

167,00

2.2.

Розшук документів в нотаріальному архіві (архіві державної нотаріальної контори):

50,00

2.3.

Направлення нотаріальних документів:

2.3.1.

поштою

50,00

2.3.2.

нарочним

67,00

2.4.

Надання послуг з нарахування податкових зобов'язань при посвідченні договорів купівлі-продажу, міни нерухомого майна

67,00

III. Послуги, які надаються Рівненським обласним державним нотаріальним архівом як архівною установою

1.

Підготовка довідок на запити фізичних та юридичних осіб за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії:

50,00

2.

Палітурні роботи

33,00

3.

Картонажні роботи, картонування справ

7,00

4.

Підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов до описів справ

268,00

5.

Технічне опрацювання документів поданих фондоутворювачами (передрук описів, номенклатури справ за допомогою комп'ютерної техніки)

67,00

6.

Підготовка та складання описів справ та довідкового апарату до описів, номенклатури справ, актів про вилучення та знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню, актів про нестачу документів

167,00

7.

Консультування з питань упорядкування нотаріальних документів та передачі їх на зберігання в архів

100,00

8.

Консультування з питань ведення обліку архівних документів, забезпечення їх збереженості та з інших питань архівної справи

50,00

 

Начальник відділу з питань нотаріату
Головного територіального управління
юстиції у Рівненській області

Н. В. Левицька

Начальник Управління фінансового
та матеріально-технічного забезпечення
Головного територіального управління
юстиції у Рівненській області

С. І. Тищенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали