Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження технічних описів бланків документів, які видаються сервісними центрами МВС

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.08.2017

м. Київ

N 741

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 вересня 2017 р. за N 1165/31033

Про затвердження технічних описів бланків документів, які видаються сервісними центрами МВС

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (Постанова N 878), та з метою визначення технічних вимог до бланків документів, які видаються сервісними центрами МВС,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити технічні описи бланків документів, які видаються сервісними центрами МВС:

1) Технічний опис бланка сертифіката про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що додається;

2) Технічний опис бланка атестата спеціалістів закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що додається;

3) Технічний опис бланка свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що додається;

4) Технічний опис бланка свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія (на пластиковій основі), що додається;

5) Технічний опис бланка свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, що додається;

6) Технічний опис бланка свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, що додається;

7) Технічний опис бланка тимчасового реєстраційного талона, що додається;

8) Технічний опис бланка акта приймання-передачі транспортного засобу, що додається;

9) Технічний опис бланка свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, що додається;

10) Технічний опис бланка висновку про погодження переобладнання транспортного засобу, що додається.

2. Установити, що невикористані раніше виготовлені бланки документів, які видаються сервісними центрами МВС, є дійсними до остаточного їх використання.

3. Начальникові Головного сервісного центру МВС Криклію В. А. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
31 серпня 2017 року N 741

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка сертифіката про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

1. Бланк сертифіката про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - сертифікат) є аркушем паперу розміром 210 х 297 (± 0,5) мм.

2. Сертифікат виготовляється на папері масою 200 г/м2 (± 5) без власної флуоресценції.

3. На лицьовому боці сертифіката офсетним способом друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію.

4. На лицьовому боці бланка сертифіката є:

дві захисні фонові нерегулярні сітки сірого та блакитного кольорів;

на фоні сіток гільйошна розетка та зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України, виконані із застосуванням методу "псевдорельєф";

гільйошна рамка блакитного кольору, виконана лінією позитивного мікротексту "ГСЦ МВС", що повторюється;

серія бланка, яка складається з трьох літер, виконана офсетним способом друку фарбою блакитного кольору;

текстова інформація "МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ", "Серія", "ПРО ДЕРЖАВНУ АКРЕДИТАЦІЮ" та реквізити підприємства-виробника, виконані фарбою блакитного кольору;

елементи зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України та слово "СЕРТИФІКАТ", виконані фарбою бронзового кольору;

нумерація, що складається зі знака "N" та шести цифр, виконана у верхньому правому куті способом високого друку фарбою чорного кольору, що набуває оранжевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

 

Начальник Головного сервісного
центру МВС

В. А. Криклій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
31 серпня 2017 року N 741

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка атестата спеціалістів закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

1. Бланк атестата спеціалістів закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - атестат) є аркушем паперу розміром 148 х 105 (± 0,5) мм.

2. Атестат виготовляється на папері масою 200 г/м2 (± 5) без власної флуоресценції.

3. На лицьовому та зворотному боках атестата офсетним способом друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію.

4. На лицьовому боці бланка атестата є:

одна захисна фонова регулярна сітка блакитного кольору;

гільйошна розетка, виконана на фоні сітки;

фрагмент зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України та слово "АТЕСТАТ", виконані фарбою бронзового кольору.

5. На зворотному боці бланка атестата є:

одна захисна сітка, на фоні якої зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України з регулярною геометрією рисунка, виконане методом "псевдорельєф", гільйошна розетка та елементи гільйошних орнаментів, виконані фарбою блакитного кольору;

елементи зображення малого Державного Герба України та слово "АТЕСТАТ", виконані фарбою бронзового кольору;

текстова інформація та дві горизонтальні лінії позитивного мікротексту "ГСЦ МВС", що повторюється, реквізити підприємства-виробника, виконані фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

серія бланка, яка складається з двох літер, виконана офсетним способом друку фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

нумерація, що складається зі знака "N" та шести цифр, виконана у верхньому правому куті способом високого друку фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

 

Начальник Головного сервісного
центру МВС

В. А. Криклій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
31 серпня 2017 року N 741

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

1. Бланк свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - свідоцтво) є аркушем паперу розміром 163 х 122 (± 0,5) мм.

2. Свідоцтво виготовлено на папері масою 235 г/м2 (± 5) із захисними волокнами, без власної флуоресценції.

3. На лицьовому та зворотному боках свідоцтва способом офсетного друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію.

4. На лицьовому боці бланка свідоцтва є:

захисна фонова сітка світло-зеленого кольору у вигляді хвилястих ліній;

захисна фонова сітка зеленого кольору у вигляді синусоїдних ліній різної товщини по центру бланка, стилізована стрічка у вигляді діагональних ліній та гільйошна розетка;

текстова інформація та графічне зображення легкового автомобіля, виконані фарбою чорного кольору.

5. На зворотному боці бланка свідоцтва є:

дві захисні фонові сітки світло-зеленого та зеленого кольорів у вигляді хвилястих і синусоїдних ліній, гільйошні розетки;

серія бланка, яка складається з трьох літер, текстова інформація та дві лінії горизонтального позитивного мікротексту "МВС УКРАЇНИ", що повторюється, реквізити підприємства-виробника, виконані фарбою чорного кольору;

слова "СВІДОЦТВО ПРО ЗАКІНЧЕННЯ ЗАКЛАДУ З ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВОДІЇВ" та стилізоване зображення керма автомобіля, виконані фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває блакитного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

нумерація, що складається зі знака "N" та шести цифр, виконана способом високого друку захисною фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

 

Начальник Головного сервісного
центру МВС

В. А. Криклій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
31 серпня 2017 року N 741

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія (на пластиковій основі)

1. Бланк свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія (далі - свідоцтво) має вигляд багатошарової пластикової картки типу ID-1. Формат картки становить 54 х 85,6 мм та може мати допустимі відхилення відповідно до стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008 "Картки ідентифікаційні. Фізичні характеристики" (ISO/IEC 7810:2003, IDT).

2. Для виготовлення бланка свідоцтва використовується полімерний матеріал - полікарбонат.

3. На лицьовому та зворотному боках свідоцтва способом офсетного друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію. Бланк свідоцтва виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного друку.

4. Дизайн бланка створено з використанням спеціальних захисних фонових сіток з різною геометрією рисунка.

Бланк свідоцтва виконано у світло-лавандовій та жовто-блакитній кольорових гамах.

Для друкування бланка свідоцтва використовуються фарби блакитного та лавандового кольорів, а також фарби, які набувають під дією джерела ультрафіолетового опромінення свічення: жовта - жовтого кольору та червона - синього кольору.

Текст з обох боків бланка свідоцтва друкується українською та англійською мовами фарбою чорного кольору, яка зникає під дією інфрачервоного опромінення.

5. На лицьовому боці бланка свідоцтва є:

чотири сітки змінної геометрії, які утворюють за допомогою лінійних спеціальних растрів складні геометричні малюнки;

гільйошні елементи;

у верхній частині в сітці блакитного кольору виконано позитивний мікротекст "УКРАЇНА" у вигляді горизонтальної лінії;

у кольорі лавандової сітки хвилястими лініями виконано окремими літерами, що повторюються, позитивний мікротекст "Д", "О", "П", "Н", "В";

у правому верхньому куті в сітках блакитного та жовтого кольорів виконано стилізоване зображення Державного Прапора України;

у лівій частині відведено місце для внесення відцифрованого образу обличчя особи;

у верхній частині фарбою чорного кольору, яка зникає під дією інфрачервоного опромінення, зображено код держави "UA", назву держави "УКРАЇНА" українською, російською, англійською, французькою мовами та назву документа "СВІДОЦТВО ДОПНВ ПРО ПІДГОТОВКУ ВОДІЯ" українською та англійською мовами;

фарбою чорного кольору, яка зникає під дією інфрачервоного опромінення, надруковано найменування таких полів для внесення інформації:

"1.";

"2.";

"3.";

"4.";

"5.";

"6.";

"7.";

"8. ДІЙСНЕ ДО:";

"VALID TO:".

фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення зеленого кольору, виконано у верхньому лівому куті зображення орнаментальної гільйошної розетки, а в нижньому правому куті - зображення орнаментальної гільйошної розетки з літерами "UA".

6. На зворотному боці бланка свідоцтва є:

чотири сітки змінної геометрії, які створюють за допомогою лінійних спеціальних растрів складні геометричні малюнки;

гільйошні елементи;

у верхній частині в кольорі блакитної сітки хвилястою лінією виконано позитивний мікротекст "УКРАЇНА", а в нижній частині хвилястою лінією виконано позитивний мікротекст "UKRAINE";

фарбою чорного кольору, яка зникає під дією інфрачервоного опромінення, українською та англійською мовами надруковано напис "ДІЙСНЕ ДЛЯ КЛАСУ (КЛАСІВ) АБО N ООН:", нижче розміщуються назви полів для внесення додаткової інформації:

"ЦИСТЕРНИ"; "ОКРІМ ЦИСТЕРН";

"TANKS"; "OTHER THAN TANKS";

"9."; "10.";

фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення зеленого кольору, виконано орнаментальну гільйошну розетку;

способом лазерного гравіювання виконано серію і номер бланка, які складаються з двох літер та шести цифр, а також реквізити підприємства-виробника.

7. Персоналізація бланка свідоцтва здійснюється способом кольорового ретрансферного термодруку за допомогою прозорої спеціальної захисної плівки (далі - плівка).

Плівка має ширину рола 60 мм. На плівку нанесено металізоване голографічне зображення емблем Міністерства внутрішніх справ України різного розміру, розташованих у шаховому порядку паралельними рядами. Усередині емблем виконано стилізоване зображення малого Державного Герба України, фон якого створений з тексту, нерозбірливого для людського ока, який може бути декодований за допомогою лазерного приладу та під дією заломленого світла, що відбивається під певним кутом. Під зображенням емблем Міністерства внутрішніх справ України більшого розміру виконано текст "МВС УКРАЇНИ" з мультиканальним ефектом, а під зображенням емблем Міністерства внутрішніх справ України меншого розміру - текст "MIA UKRAINE". По периметру малого Державного Герба України меншого розміру виконано позитивний мікротекст "МВС УКРАЇНИ MIA UKRAINE".

 

Начальник Головного сервісного
центру МВС

В. А. Криклій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
31 серпня 2017 року N 741

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів

1. Для виготовлення бланків свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (далі - свідоцтво) використовується папір масою 235 г/м2. Формат бланка 210 х 148 мм (± 0,5).

2. На лицьовому та зворотному боках свідоцтва способом офсетного друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію.

3. На лицьовому боці свідоцтва є:

рамка і захисна фонова сітка перемінної геометрії рисунка вохристого кольору;

сітка перемінної геометрії з емблемою Міністерства внутрішніх справ України блакитного кольору;

текстова інформація, виконана захисною фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

у центрі бланка емблема Міністерства внутрішніх справ України, виконана фарбою, яка невидима при денному світлі і набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

4. На зворотному боці свідоцтва є:

захисна фонова сітка перемінної геометрії рисунка вохристого кольору;

графічні зображення, виконані фарбою, яка невидима при денному світлі, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

текстова інформація, код держави "UA" англійською мовою, розташований з правого боку текстової частини: "Розпізнавальний знак держави, яка видала свідоцтво: Distinguishing sign of the State issuing the certificate:", та три горизонтальні лінії позитивного мікротексту "СВІДОЦТВО", який повторюється, виконані способом офсетного друку захисною фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

нумерація, що складається з шести цифр, виконана способом високого друку захисною фарбою чорного кольору, що набуває оранжевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

у нижній правій частині бланка місце, де зазначаються реквізити підприємства-виробника.

5. Текстова частина бланка свідоцтва:

1) на лицьовому боці свідоцтва в центрі бланка надруковано назву українською та англійською мовами:

"СВІДОЦТВО ПРО ПІДГОТОВКУ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ CERTIFICATE OF TRAINING AS SAFETY ADVISER FOR THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS";

2) на зворотному боці свідоцтва надруковано:

у верхній частині бланка назву українською та англійською мовами:

"СВІДОЦТВО ПРО ПІДГОТОВКУ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ CERTIFICATE OF TRAINING AS SAFETY ADVISER FOR THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS".

6. Розташування ліній для заповнення на зворотному боці свідоцтва:

на відстані 62 мм від верхнього краю бланка після слова "Прізвище";

на відстані 72 мм від верхнього краю бланка після слів "Ім'я та по батькові";

на відстані 82 мм від верхнього краю бланка після слів "Дата і місце народження";

на відстані 93 мм від верхнього краю бланка після слів "Громадянство";

на відстані 103 мм від верхнього краю бланка після слів "Підпис власника";

на відстані 117 мм від верхнього краю бланка після слова "Дійсне до";

на відстані 132 мм від верхнього краю бланка після слів "Valid until";

на відстані 154 мм від верхнього краю бланка після слова "Видано";

на відстані 165 мм від верхнього краю бланка після слів "Дата" та "Підпис";

на відстані 180 мм від верхнього краю бланка після слів "Продовжено до" та "Ким";

на відстані 192 мм від верхнього краю бланка після слів "Дата" та "Підпис".

 

Начальник Головного сервісного
центру МВС

В. А. Криклій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
31 серпня 2017 року N 741

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів

1. Бланк свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (далі - свідоцтво) є аркушем паперу розміром 210 х 297 (±0,5) мм.

2. Свідоцтво виготовляється на папері масою 85 г/м2 (± 5) з водяним знаком, із захисними волокнами та без власної флуоресценції.

3. З лицьового та зворотного боків свідоцтва способом офсетного друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію.

4. На лицьовому боці бланка свідоцтва є:

захисна фонова сітка у вигляді хвилястих ліній;

серія бланка, позначена одною літерою, текстова інформація та три горизонтальні лінії негативного мікротексту "СВІДОЦТВО ПРО ДОПУЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ", що повторюються, які надруковано фарбою чорного кольору, яка набуває оранжевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

смуга шириною 8 мм по діагоналі свідоцтва, надрукована фарбою червоного кольору;

гільйошна рамка та негативний мікротекст "Україна", що повторюється, виконані інтагліодруком;

нумерація, яка складається зі знака "N" та шести цифр, які виконані способом високого друку захисною фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

у правому верхньому куті свідоцтва виконане способом інтагліодруку графічне зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України.

5. На зворотному боці бланка свідоцтва є:

гільйошна рамка та захисна фонова сітка у вигляді хвилястих ліній;

текстова інформація та вертикальна лінія позитивного мікротексту "МВС УКРАЇНИ", що повторюється, реквізити підприємства-виробника, надруковані фарбою чорного кольору, що набуває оранжевого свічення під дією джерел ультрафіолетового опромінення.

 

Начальник Головного сервісного
центру МВС

В. А. Криклій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
31 серпня 2017 року N 741

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка тимчасового реєстраційного талона

1. Бланк тимчасового реєстраційного талона (далі - талон) є аркушем паперу розміром 75 х 105 (± 0,5) мм.

2. Талон виготовлено на папері масою 235 г/м2 (± 5) без власної флуоресценції, із захисними волокнами.

3. На лицьовому та зворотному боках талона способом офсетного друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію.

4. На лицьовому боці бланка талона є:

захисна фонова сітка жовтого кольору у вигляді геометричних фігур;

захисна фонова сітка сірого кольору у вигляді горизонтальних хвилястих ліній позитивного мікротексту "УКРАЇНА", що повторюються;

серія бланка, яка складається з трьох літер, текстова інформація та три горизонтальні лінії позитивного мікротексту "УКРАЇНА", що повторюються, виконані фарбою чорного кольору;

графічні зображення знаків дорожнього руху та слова "УКРАЇНА" (сім разів), виконані по всій площині талона фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває жовто-зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

нумерація, що складається зі знака "N" та шести цифр, виконана способом високого друку захисною фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

у верхньому лівому куті талона виконане способом гарячого тиснення графічне деметалізоване зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України.

5. На зворотному боці бланка талона є:

захисна фонова сітка жовтого кольору у вигляді геометричних фігур;

захисна фонова сітка сірого кольору у вигляді горизонтальних хвилястих ліній позитивного мікротексту "УКРАЇНА", що повторюються;

прямокутник у вигляді тонких ліній, який виконано у верхній частині талона фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває жовто-зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

текстова інформація та реквізити підприємства-виробника, виконані фарбою чорного кольору.

 

Начальник Головного сервісного
центру МВС

В. А. Криклій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
31 серпня 2017 року N 741

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка акта приймання-передачі транспортного засобу

1. Бланк акта приймання-передачі транспортного засобу (далі - акт) є аркушем паперу розміром 210 х 297 (± 0,5) мм.

2. Акт виготовлено на папері з водяним знаком та захисними волокнами масою 70 г/м2 (± 5) без власної флуоресценції.

3. На лицьовому боці акта способом офсетного друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію.

4. На лицьовому боці бланка акта є:

захисна фонова сітка сірого кольору у вигляді геометричних фігур та гільйошні розетки;

псевдорельєфна сітка у вигляді хвилястих ліній з ефектом об'ємного зображення вантажних автомобілів, що повторюються, яка виконана ірисним друком (плавний перехід зеленого кольору в рожевий);

гільойшна розетка зеленого кольору;

серія бланка, що складається з трьох літер, текстова інформація та три горизонтальні лінії позитивного мікротексту "УКРАЇНА", що повторюється, реквізити підприємства-виробника, які виконано фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

тричі зображення легкового автомобіля та слів "Акт приймання-передачі транспортного засобу" різного розміру, які виконано фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває жовто-зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

гільйошна рамка та негативний мікротекст "УКРАЇНА", що повторюється, виконані інтагліодруком;

нумерація, що складається зі знака "N" та шести цифр, виконана способом високого друку, фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

у верхній частині акта способом гарячого тиснення виконано графічне деметалізоване зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України.

 

Начальник Головного сервісного
центру МВС

В. А. Криклій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
31 серпня 2017 року N 741

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

1. Бланк свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху (далі - свідоцтво) є аркушем паперу розміром 210 х 297 (± 0,5) мм.

2. Свідоцтво виготовляється на папері масою 85 г/м2 (± 5) з водяним знаком без власної флуоресценції.

3. На лицьовому боці свідоцтва способом офсетного друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію.

4. На лицьовому боці бланка свідоцтва є:

псевдорельєфна сітка синього кольору у вигляді тонких ліній з ефектом об'ємного зображення орнаменту в нижньому лівому куті;

у кольорі сітки надруковано слова: "СВІДОЦТВО N", "Оригінал для подання до територіального сервісного центру МВС" та "Копіювання заборонено. Копія недійсна";

серія бланка, позначена двома літерами, текстова інформація та горизонтальна лінія позитивного мікротексту "ГСЦ МВС", що повторюється, виконані фарбою чорного кольору;

гільйошна рамка та негативний мікротекст "Україна", що повторюється;

нумерація, що складається зі знака "N" та шести цифр, виконана способом високого друку захисною фарбою чорного кольору, що набуває оранжевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

у верхній частині свідоцтва оптико-перемінною фарбою способом інтагліодруку виконано графічне зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України;

реквізити підприємства-виробника.

 

Начальник Головного сервісного
центру МВС

В. А. Криклій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
31 серпня 2017 року N 741

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка висновку про погодження переобладнання транспортного засобу

1. Бланк висновку про погодження переобладнання транспортного засобу (далі - висновок) є аркушем паперу розміром 210 х 297 (± 0,5) мм.

2. Висновок виготовляється на папері масою 85 (±5) г/м2 з водяним знаком, без власної флуоресценції.

3. На лицьовому та зворотньому боках висновку способом офсетного друку нанесено графічні зображення та текстову інформацію.

4. На лицьовому боці бланка висновку є:

псевдорельєфна сітка синього кольору у вигляді тонких ліній з ефектом об'ємного зображення орнаменту в нижньому лівому куті;

у кольорі сітки надруковано слово "ВИСНОВОК N";

серія бланка, що позначена двома літерами, текстова інформація та горизонтальна лінія позитивного мікротексту "ГСЦ МВС", що повторюється, виконані фарбою чорного кольору;

гільйошна рамка та негативний мікротекст "УКРАЇНА", що повторюється, які виконано інтагліодруком;

нумерація, що складається зі знака "N" та шести цифр, виконана способом високого друку захисною фарбою чорного кольору, що набуває оранжевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

у верхній частині висновку оптико-перемінною фарбою способом інтагліодруку виконано графічне зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України.

5. На зворотному боці бланка висновку є:

псевдорельєфна сітка синього кольору у вигляді тонких ліній з ефектом об'ємного зображення слів "ВИСНОВОК МВС УКРАЇНИ" та рамка;

реквізити підприємства-виробника.

 

Начальник Головного сервісного
центру МВС

В. А. Криклій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали