МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.05.2012

м. Київ

N 268


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 травня 2012 р. за N 810/21122

Про затвердження Тимчасового порядку оформлення і видачі іноземним перевізникам дозволів для здійснення перевезень пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Відповідно до статей 57, 58 Закону України "Про автомобільний транспорт" та Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581 (Указ N 581/2011), з метою проведення на належному рівні в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в частині вирішення питання перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) по території України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасовий порядок оформлення і видачі іноземним перевізникам дозволів для здійснення перевезень пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що додається.

2. Відповідальними за впровадження і виконання положень Тимчасового порядку призначити Голову Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, директора Департаменту автомобільного транспорту та керівника іншого уповноваженого органу відповідно до їх функціональних обов'язків.

3. Департаменту автомобільного транспорту:

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3.2. Довести цей наказ до відома підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з організацією міжнародних перевезень пасажирів.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

В. о. Міністра

К. Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
митної служби України

О. М. Дороховський

Міністр
внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

Т. в. о. Міністра
закордонних справ України

Р. М. Демченко

Голова Державної
служби України з питань
регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Бродський

Голова Державної
прикордонної служби України

М. М. Литвин

Голова Національного агентства
з питань підготовки та проведення
в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року
з футболу та реалізації
інфраструктурних проектів

В. Г. Ковалевський

Голова Державної
інспекції України з безпеки
на наземному транспорті

Є. А. Пронченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
21.05.2012 N 268

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 травня 2012 р. за N 810/21122


Тимчасовий порядок
оформлення і видачі іноземним перевізникам дозволів для здійснення перевезень пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

I. Загальні положення

1.1. Цей Тимчасовий порядок розроблено відповідно до статей 57, 58 Закону України "Про автомобільний транспорт" та постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року N 929 "Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг".

1.2. Цей Тимчасовий порядок встановлює процедуру оформлення, обліку і видачі дозволів іноземним перевізникам для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

1.3. Перевезення пасажирів автомобільним транспортом по території України виконуються іноземними перевізниками відповідно до положень міжурядових угод про міжнародне автомобільне сполучення, що укладені Кабінетом Міністрів України з Урядами іноземних країн, на основі належним чином оформлених дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України.

1.4. Форму бланка дозволу наведено в додатку 10 до Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 09 лютого 2004 року N 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2004 року за N 759/9358.

II. Оформлення і видача дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України

2.1. Оформлення і видачу дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, проводить уповноважений орган.

2.2. Оформлення і видача дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, проводяться структурними підрозділами уповноваженого органу за фактом прибуття автомобільного транспортного засобу з кількістю місць для сидіння більше 9 (з місцем водія включно) при пред'явленні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, посвідчень водіїв, списку пасажирів.

2.3. Контроль та оформлення дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, проводяться структурними підрозділами уповноваженого органу з урахуванням вимог наказу Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28 листопада 2005 року N 1167/886/824/643/655/424/858/900 "Про затвердження Часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2005 року за N 1557/11837.

2.4. Уповноважений орган веде облік виданих іноземним перевізникам дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України.

2.5. Дозвіл видається іноземному перевізнику для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України.

При виїзді з території України використані дозволи для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, підлягають обов'язковому поверненню іноземними перевізниками у структурні підрозділи уповноваженого органу.

2.6. При оформленні дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, до них заносяться такі відомості:

найменування іноземного перевізника та його місцезнаходження (місце проживання);

реєстраційний номер автомобільного транспортного засобу;

підпис та номерний штамп посадової особи уповноваженого органу, що оформила дозвіл;

дата видачі дозволу;

обмеження руху автомобільного транспортного засобу по території України, а саме:

здійснення перевезень пасажирів між населеними пунктами на території України;

строк дії дозволу - до 15 липня 2012 року.

2.7. За видачу дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, справляється плата, розмір якої визначено пунктом 1 Розміру плати за надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті платних адміністративних послуг (додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року N 929 "Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг").

III. Порядок використання та повернення дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України

3.1. При оформленні і видачі дозволу для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, іноземний перевізник інформується про особливості їх використання.

3.2. Іноземний перевізник, якому видано дозвіл для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, забезпечує його цільове використання, збереження та своєчасне обов'язкове повернення. Передача дозволу для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, іншому іноземному перевізнику та здійснення будь-яких виправлень у ньому забороняються.

3.3. Повернення використаних дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, здійснюється іноземним перевізником у структурних підрозділах уповноваженого органу при виїзді з території України.

IV. Контроль за оформленням, видачею, використанням та поверненням дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України

4.1. Уповноважений орган забезпечує контроль за оформленням, видачею та обліком дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України.

4.2. Працівники структурних підрозділів уповноваженого органу під час видачі дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, надають інформацію про видані та використані дозволи для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, до відповідного структурного підрозділу уповноваженого органу для здійснення контролю.

V. Облік зберігання та видачі бланків дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України

5.1. Облік зберігання та видачі у структурних підрозділах уповноваженого органу бланків дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, ведеться відповідним структурним підрозділом уповноваженого органу відповідно до чинного законодавства.

5.2. Бланки дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, є номерними бланками та не є документами суворого обліку.

5.3. Бланки дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, повинні зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що забезпечують їх схоронність.

5.4. Передача бланків дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, між структурними підрозділами уповноваженого органу проводиться працівниками, на яких покладені обов'язки щодо обліку виданих, повернутих, використаних (зіпсованих бланків) дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, за актами прийому - передачі.

5.5. У випадках втрати невикористаних бланків дозволів для перевезення пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, призначається службове розслідування кожного такого випадку.

 

Директор Департаменту
автомобільного транспорту

Д. В. Петухов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали