КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 16.01.2012 р. N 29

Про затвердження Тимчасового порядку розміщення товарів і транспортних засобів на складах тимчасового зберігання у зоні діяльності Київської регіональної митниці та видачі їх зі складів тимчасового зберігання після проведення митного оформлення

Відповідно до статей 99 - 109 Митного кодексу України, Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.10.2003 N 674, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за N 1061/8382, та з метою встановлення єдиного порядку розміщення товарів і транспортних засобів на складах тимчасового зберігання та видачі їх після проведення митного оформлення, наказую:

1. Затвердити Тимчасовий порядок розміщення товарів і транспортних засобів на складах тимчасового зберігання у зоні діяльності Київської регіональної митниці та видачі їх зі складів тимчасового зберігання після проведення митного оформлення (далі - Порядок), що додається.

2. Начальникам митних постів:

2.1. Довести вимоги Порядку до посадових осіб митних постів.

2.2. Інформувати підприємства та громадян про вимоги Порядку.

2.3. Забезпечити належне виконання вимог Порядку.

3. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення Бурі З. М. довести наказ до відома структурних підрозділів митниці згідно зі списком розсилки.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника Київської регіональної митниці Соколова Ю. І.

 

Начальник Київської
регіональної митниці

Д. В. Поліщук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
16.01.2012 N 29

Тимчасовий порядок
розміщення товарів і транспортних засобів на складах тимчасового зберігання у зоні діяльності Київської регіональної митниці та видачі їх зі складів тимчасового зберігання після проведення митного оформлення

I. Загальні положення

1.1. Даний Порядок розроблений відповідно до статей 99 - 109 Митного кодексу України та Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.10.2003 N 674, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за N 1061/8382 (далі - Положення).

1.2. Порядок встановлює процедуру та визначає послідовність дій посадових осіб підрозділів митного оформлення митниці при розміщенні товарів і транспортних засобів на склад тимчасового зберігання (далі - СТЗ) та видачі їх з СТЗ після проведення митного оформлення в зоні діяльності Київської регіональної митниці (далі - КРМ).

1.3. У цьому Порядку вживаються терміни в такому значенні:

підрозділ митного оформлення товарів, якому підпорядкований СТЗ (далі - ПМО СТЗ) - підрозділ митного оформлення Київської регіональної митниці, що здійснює митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів на складі тимчасового зберігання;

підрозділ митного оформлення за місцем обліку суб'єкта ЗЕД (далі - ПМО обліку) - підрозділ митного оформлення за місцем обліку суб'єкта ЗЕД в Київській регіональній митниці;

підрозділ митного оформлення за місцем доставки вантажу (далі - ПМО доставки) - підрозділ митного оформлення, куди надходять вантажі згідно з інформацією, яка зазначена у документі контролю доставки (далі - ДКД);

власник складу тимчасового зберігання - суб'єкт господарювання, який отримав дозвіл на право використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання.

Інші терміни вживаються у відповідності до норм чинного митного законодавства.

1.4. СТЗ можуть бути закритого та відкритого типу.

СТЗ закритого типу призначаються виключно для зберігання власником складу товарів, що належать йому. Рішення про розміщення товарів на СТЗ закритого типу приймає керівник ПМО митного органу, яким здійснюється митне оформлення цих товарів і транспортних засобів.

СТЗ відкритого типу призначаються для використання будь-якими особами. Рішення про розміщення товарів на СТЗ відкритого типу приймає керівник ПМО митного органу, розташованого на території СТЗ, або інша посадова особа цього ж ПМО, визначена начальником цього митного органу.

1.5. Власник СТЗ не може відмовити в розміщенні на СТЗ товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, після прийняття керівником ПМО митного органу рішення про таке розміщення.

1.6. На СТЗ відкритого типу розташовується ПМО СТЗ. На СТЗ повинні бути належним чином обладнані робочі місця посадових осіб ПМО СТЗ. Керівництво ПМО СТЗ має право не дозволяти розміщення товарів і транспортних засобів на СТЗ, якщо власник СТЗ не забезпечує належних умов для діяльності на його території посадових осіб митного органу, з метою проведення митного контролю за такими товарами і транспортними засобами.

Територія СТЗ відкритого типу, на якому розміщуються товари, які переміщуються автомобільним транспортом, повинна бути внесена до Переліку місць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби України від 21.11.2005 N 1136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2005 за N 1474/11754, "Про місця прибуття автотранспорту".

1.7. Для керівництва діяльністю СТЗ власник СТЗ призначає відповідальну особу - керуючого СТЗ. Керуючий СТЗ має бути призначений на посаду наказом по підприємству.

1.8. Власник СТЗ зберігає документацію, пов'язану зі здійсненням своєї діяльності у вигляді наступних документів:

- наказ про відкриття СТЗ;

- дозвіл на право використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання;

- економічне обґрунтування доцільності організації СТЗ (для СТЗ відкритого типу);

- копії установчих і реєстраційних документів (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію) суб'єкта господарювання;

- копія ліцензії на провадження посередницької діяльності митного брокера (для СТЗ відкритого типу);

- копії документів, що підтверджують право власності (володіння, користування) на складське приміщення, резервуар, майданчик;

- плани складських приміщень, резервуарів, майданчиків, що використовуватимуться як СТЗ, і розміщення їх на території а також для СТЗ відкритого типу - плани приміщень для посадових осіб ПМО;

- плани (схеми) охоронної та протипожежної сигналізації, погоджені відповідними службами;

- необхідні дозволи інших державних органів;

- наказ про затвердження переліку осіб, що матимуть право доступу на територію СТЗ;

- наказ про призначення керуючого СТЗ.

Другий екземпляр копій зазначених документів зберігається у ПМО СТЗ. Уповноважена посадова особа ПМО СТЗ веде контроль за терміном дії дозвільних документів (договір оренди, дозволи державних органів, які мають термін дії). У разі їх поновлення повідомляє про це відділ організації митного контролю (далі - ВОМК) протягом 10-ти робочих днів службовою запискою за підписом керівництва ПМО з наданням копій документів.

1.9. В межах СТЗ створюється зона митного контролю (далі - ЗМК). Положення про ЗМК затверджується наказом по митниці.

У місцях пломбування на СТЗ обов'язково позначається напис "ЗОНА МИТНОГО КОНТРОЛЮ" із зазначенням назви СТЗ та номера дозволу на право використання складського приміщення, резервуара, майданчика як СТЗ. В приміщеннях СТЗ, у місцях пломбування розміщується також перелік осіб, які мають право доступу на територію СТЗ.

II. Товари, що зберігаються на складах тимчасового зберігання

2.1. На СТЗ можуть розміщуватися будь-які товари і транспортні засоби.

2.2. Товари, які можуть завдати шкоди іншим товарам, або ті, що потребують особливих умов зберігання, повинні розміщуватися в спеціально пристосованих приміщеннях складу тимчасового зберігання (при наявності відповідних дозволів державних органів).

2.3. Власник СТЗ забезпечує окреме зберігання партій товарів. Дозволяється спільне зберігання партій товарів окремих категорій за умови документального підтвердження виготовлення їх одним виробником із застосуванням єдиного технологічного процесу та притаманності цим товарам однакових фізичних і якісних характеристик.

2.4. Дозволяється спільне зберігання протягом не більше двох діб товарів, що перебувають під митним контролем, і товарів, оформлених у відповідному митному режимі.

2.5. За відсутності на СТЗ закритого типу товарів, що перебувають під митним контролем, власник СТЗ може за письмовою заявою та з дозволу керівництва ПМО митного органу, попередньо погодженою з начальником ВОМК, використовувати цей СТЗ для зберігання товарів, які не перебувають під митним контролем. Одночасне зберігання на СТЗ закритого типу товарів, що перебувають під митним контролем, і товарів, які не перебувають (не перебували) під митним контролем, не допускається.

2.6. Товари та інші предмети зберігаються на СТЗ під митним контролем з обов'язковим накладенням митного забезпечення митного органу. При цьому, разом з митним забезпеченням наявність пломби власника СТЗ - обов'язкова.

2.7. Товари розміщуються на СТЗ та випускаються з нього у присутності уповноважених посадових осіб ПМО митного органу. Всі операції на СТЗ проводяться з дозволу митного органу.

2.8. Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання не може перевищувати трьох місяців.

2.9. Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів за заявою декларанта, може бути продовжений керівником ПМО митного органу або його заступником, але не більше ніж на один місяць. Продовження проводиться шляхом накладання керівництвом резолюції безпосередньо на заяві. В заяві обов'язково вказується причина продовження терміну тимчасового зберігання. Заява про продовження терміну тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів подається декларантом не пізніше як за 10 днів до закінчення терміну зберігання, для можливості вчасного прийняття рішення про продовження терміну або відмові у продовженні терміну тимчасового зберігання. Заява попередньо погоджується з власником СТЗ.

2.10. Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів на СТЗ починається з дня їх фактичного розміщення на СТЗ і закінчується днем завершення митного оформлення відповідно до заявленого митного режиму або днем передання їх на склад митниці. При переміщенні товарів з одного СТЗ на інший СТЗ строк зберігання товарів не переривається.

2.11. До закінчення строків зберігання товари і транспортна засоби, що тимчасово зберігаються під митним контролем, повинні бути:

- оформлені власником або уповноваженою ним особою відповідно до обраного митного режиму;

- передані власником або уповноваженою ним особою для зберігання на склад митниці.

Якщо таких дій не здійснено, уповноважена посадова особа ПМО СТЗ службовою запискою повідомляє керівництво ПМО митного органу про закінчення терміну зберігання вантажу та вирішує питання про складання протоколу про порушення митних правил згідно з вимогами Митного кодексу України.

2.12. Власник СТЗ несе відповідальність перед ПМО митного органу за втрату чи пошкодження товарів і транспортних засобів, розміщених на СТЗ, за винятком випадків дії обставин непереборної сили.

III. Розміщення товарів і транспортних засобів на СТЗ для зберігання їх під митним контролем

3.1. Після фактичного надходження товарів і транспортних засобів у зону митного контролю ПМО КРМ власник товарів або уповноважена ним особа звертається з мотивованою письмовою заявою (додаток 1) на ім'я начальника ПМО (далі - Заява) для розміщення товарів на СТЗ із зазначенням терміну зберігання товарів (з врахуванням терміну придатності, споживання (використання) товарів) та обраного митного режиму, у який буде оформлено товар.

3.2. До Заяви додаються:

- облікова картка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

- товаросупровідні документи, що дають можливість ідентифікувати цей товар і транспортні засоби (Інвойс, CMR, авіаційна вантажна накладна (Air Waybill) тощо);

- договір зберігання власника товарів з власником СТЗ (для СТЗ відкритого типу);

- ДКД з відмітками посадової особи Київської регіональної митниці про доставку товарів і транспортних засобів в місце призначення;

- інші документи, що підтверджують законні підстави знаходження цих товарів і транспортних засобів у особи, яка бажає користуватися послугами СТЗ.

3.3. Рішення про розміщення товарів і транспортних засобів на СТЗ приймаються посадовими особами, уповноваженими окремим наказом по митниці, шляхом накладення відповідної резолюції на Заяві.

3.4. Відмова у розміщенні товарів і транспортних засобів на підставі ч. 2 ст. 105 Митного кодексу України на СТЗ фіксується шляхом вчинення на заяві відповідного запису із зазначення причин такої відмови.

3.5. У разі прийняття рішення про розміщення товарів на СТЗ враховується:

- наявність відповідних умов зберігання для товарів, що потребують особливих умов зберігання, або можуть завдати шкоди іншим товарам;

- забезпечення власником СТЗ належних умов для діяльності на його території посадових осіб митного органу, з метою проведення митного контролю за такими товарами і транспортними засобами;

- відсутність фактів вчинення власником СТЗ порушень митних правил, пов'язаних із функціонуванням СТЗ;

- аналізу можливості розміщення (фізичного знаходження та одночасного зберігання) всього обсягу товарів з урахуванням складських потужностей (площа, об'єм складу, вага товарів тощо).

3.6. Розміщення товарів на СТЗ здійснюється у присутності уповноваженої посадової особи ПМО СТЗ, декларанта та керуючого СТЗ або уповноваженої ним особи згідно з вимогами чинного законодавства і фіксується в Акті про розміщення товарів і транспортних засобів на тимчасове зберігання під митним контролем (далі - Акт) (додаток 2).

Реєстраційний номер Акта присвоюється за схемою: А/В/С, де А - номер ПМО СТЗ відповідно до номенклатури справ митниці, В - номер СТЗ за Дозволом (знаки 6 - 8 номеру Дозволу), С-порядковий номер Акта в ПМО СТЗ.

3.7. Акт заповнюється у трьох примірниках (для СТЗ закритого типу - у двох):

- перший примірник залишається у справах ПМО СТЗ;

- другий примірник призначається для власника СТЗ;

- третій примірник призначається для декларанта.

3.8. Заява та Акт заповнюються від руки або за допомогою комп'ютера чи друкарським способом. При розміщенні товарів на СТЗ проводиться огляд для ідентифікації вантажу за товаросупровідними документами. Результати огляду заносяться до відповідних граф Акта.

3.9. У разі розміщення товарів і транспортних засобів на СТЗ у присутності представників інших органів державної влади відомості про цих осіб (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада) вносяться до Акта про розміщення товарів та транспортних засобів на тимчасове зберігання під митним контролем.

3.10. У разі виявлення під час розміщення товарів та транспортних засобів на СТЗ порушення митних правил уповноважена посадова особа ПМО СТЗ, яка виявила правопорушення, вирішує питання щодо складання протоколу про порушення митних правил.

3.11. Після розміщення товарів і транспортних засобів власник СТЗ та посадова особа ПМО накладають на СТЗ митне забезпечення, про що зазначається в Акті. Посадова особа ПМО проставляє відтиски штампу "Під митним контролем" на Акті та інших документах, що подавалися разом із Заявою.

3.12. При відсутності зауважень з боку керівництва та уповноваженої посадової особи ПМО СТЗ товар розміщується та зберігається під митним контролем на СТЗ до моменту його оформлення у заявлений при розміщенні митний режим.

3.13. Посадова особа ПМО СТЗ здійснює облік товарів, які зберігаються на СТЗ, шляхом внесення відомостей про рух товарів до Журналу обліку товарів на СТЗ (далі - Журнал обліку). Посадова особа ПМО протягом доби після розміщення або випуску товарів зі складу вносить до Журналу обліку та програмно-інформаційного комплексу "Інспектор-2006" відомості про рух товарів на СТЗ. Щомісяця цей Журнал роздруковується і формується в справи для зберігання відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 28.12.2002 N 747 (зі змінами).

3.14. До випуску товарів з СТЗ документи, на підставі яких товари були розміщені на СТЗ, перебувають на контролі у відповідному ПМО та зберігаються в окремій теці.

IV. Зберігання товарів і транспортних засобів на СТЗ під митним контролем

4.1. Власник СТЗ зобов'язаний:

- створювати всі необхідні умови для забезпечення дієвого митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, розміщених на СТЗ;

- забезпечити СТЗ засобами розвантаження та завантаження, іншими необхідними технічними засобами, зокрема для вимірювання ваги, довжини тощо;

- виключити можливість вилучення із СТЗ поза митним контролем товарів і транспортних засобів;

- не перешкоджати здійсненню митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, розміщених на СТЗ;

- вести облік та подавати звітність про товари і транспортні засоби, які зберігаються на СТЗ відповідно до Порядку ведення обліку та подання митним органам звітності щодо товарів на складах тимчасового зберігання, затвердженого наказом Держмитслужби України від 13.05.2009 N 443, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.05.2009 за N 471/16487;

- забезпечити неможливість проникнення сторонніх осіб на територію та в приміщення СТЗ, де зберігаються товари і транспортні засоби під митним контролем;

- обладнати СТЗ не менше ніж двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких має знаходитися у віданні ПМО СТЗ;

- виконувати умови облаштування СТЗ відповідно до наказу Держмитслужби від 07.10.2003 N 674 "Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання";

- виконувати інші законні вимоги митного органу, пов'язані з митним контролем та митним оформленням товарів, які зберігаються на СТЗ та звітністю.

4.2. На СТЗ з дозволу ПМО СТЗ можуть здійснюватись наступні операції:

- навантаження;

- вивантаження;

- перевантаження;

- усунення пошкоджень упаковки;

- розпакування;

- упакування;

- перепакування товарів;

- зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на товарах або їх упаковці;

- заміна транспортного засобу;

- огляд та вимірювання власником СТЗ або декларантом;

- операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих товарів і транспортних засобів у незмінному стані.

Зазначені операції здійснюються за рахунок власників товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважених ними осіб.

4.3. Взяття (надання) проб і зразків товарів, що зберігаються на СТЗ, для проведення досліджень (аналізу, експертизи) здійснюється відповідно до Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862.

4.4. При розміщені на СТЗ, товари і транспортні засоби можуть випускатись з СТЗ для проведення сертифікації органами Держстандарту України або досліджень іншими органами державної влади (санітарно-епідеміологічною, ветеринарно-санітарною, фітосанітарною, екологічною службами). Якщо при проведенні сертифікації або досліджень зразки товарів повністю використовуються або руйнуються й не повертаються на СТЗ, то вони враховуються в партії товарів під час митного оформлення у вільний обіг на митній території України. Кількість зразків, що випускаються з СТЗ, не повинна перевищувати норм, установлених уповноваженим державним органом для певного виду товару.

4.5. Відповідальність за декларування товарів зі сплатою всіх належних платежів несе власник вантажу.

4.6. Відповідальність за дотриманням вимог щодо тимчасового зберігання товарів під митним контролем несе власник СТЗ.

V. Завершення митного оформлення

5.1. Товари, що зберігаються на СТЗ, вважаються оформленими у відповідності до обраного при розміщенні митного режиму, за наявності оформленої належним чином ВМД. Відомості про Акт вносяться в установленому порядку до графи 44 ВМД. При цьому зазначаються розділ документа та код документа згідно наказу Держмитслужби від 15.02.2011 N 107 "Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення" (Наказ N 107). У графу 49 ВМД вноситься N Дозволу на відкриття СТЗ.

5.2. Після проведення митного оформлення у справах ПМО СТЗ залишаються документи, зазначені у п. 3.2 Порядку, ВМД та інші документи, згідно яких було проведене митне оформлення.

5.3. Переміщення товарів і транспортних засобів з одного СТЗ на інший, які розташовані в зоні діяльності Київської регіональної митниці або в іншій митниці для подальшого митного оформлення, здійснюється в порядку, передбаченому Технологічною схемою здійснення контролю за переміщенням товарів в Київській регіональній митниці, затвердженої наказом КРМ від 03.08.2007 N 664 (зі змінами).

5.4. Поміщення товарів та транспортних засобів на склад митного органу здійснюється відповідно до Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Держмитслужби України від 05.12.2003 N 835, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 N 1186/8507.

VI. Заключні положення

6.1. Керівництво ПМО забезпечує дотримання вимог даного Порядку уповноваженими посадовими особами ПМО, які беруть участь у процедурі митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що розміщуються на СТЗ. Уповноважені посадові особи ПМО несуть відповідальність за порушення вимог даного Порядку згідно з чинним законодавством.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

Додаток 1
до Тимчасового порядку розміщення товарів і транспортних засобів на складах тимчасового зберігання у зоні діяльності Київської регіональної митниці та видачі їх зі складів тимчасового зберігання після проведення митного оформлення

Начальнику ____
                                                      ПМО СТЗ

ЗАЯВА

Підприємство
                                                                                           (повна назва підприємства)
код за ЄДРПОУ __________
адреса: ______
тел. _________

Облікова картка: N _______ від "___" 20__ р.

просить Вашого дозволу для розміщення на СТЗ вантажу
,
                                                                                                    (назва вантажу)
що надійшов на нашу адресу за:
документом контролю доставки _________
контрактом __
товаросупровідними документами ______,
для зберігання
на СТЗ ______
                                                                                              (назва підприємства)
за адресою: ___
_,
у зв'язку з ____

З правилами зберігання товарів на СТЗ під митним контролем та змістом статей 104 - 109, 329 - 331, 336 - 338, 340, 342 - 344 Митного кодексу України ознайомлений.

_

Зобов'язуюсь в термін до "___" 20__ р. оформити вантаж у митному режимі
_
                                                                                  (зазначити митний режим)

Керівник підприємства _______

М. П.

Власник СТЗ _______

М. П.

Розміщення товару на СТЗ дозволено

"___" 20__ р.

___________
(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи митного органу)

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

Додаток 2
до Тимчасового порядку розміщення товарів і транспортних засобів на складах тимчасового зберігання у зоні діяльності Київської регіональної митниці та видачі їх зі складів тимчасового зберігання після проведення митного оформлення

АКТ
про розміщення товарів і транспортних засобів на тимчасове зберігання під митним контролем на СТЗ

N _________                                                                                                         "___" 20_ р.

Мною, ________
                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи митного органу; назва митного органу)
у присутності __
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
представника підприємства (або посередника) __________
                                                                                                                                              (назва підприємства)
яке передає товари для зберігання на СТЗ
__,
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
представника підприємства (власника СТЗ) ,
                                                                                                                                            (назва підприємства)
яке приймає товари для зберігання на СТЗ,
знято пломбу N _____ з , реєстраційний N _,
                                                                                                                                                                       (вид транспортного засобу)
проведено митний огляд вантажу, який надійшов з ______,
                                                                                                                                                        (країна відправлення)
за документом контролю доставки N ___________, виписаним __________ митницею.

При митному огляді встановлено, що кількість місць товарів __________
_______ даним, зазначеним у:
                                                                   (відповідає, не відповідає)
товарно-транспортній накладній _________,
книжці МДП __,
комерційному рахунку ______.

Нижчеперелічені товари і транспортні засоби прийнято для зберігання на СТЗ за
адресою: ______ на строк до "___" 20_ р. за
договором на зберігання товару від ________ N ________.

N
з/п

Назва товару (особливі ознаки)

Кількість (вага)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Результати митного огляду: __
__
__
__
__

Представнику СТЗ - ________
                                                                                                              (назва підприємства)
__
                                               (прізвище, ім'я, по батькові особи, відповідальної за зберігання товарів)
який мешкає за адресою:
__
роз'яснено положення митного законодавства, що регламентують питання тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів підприємством під митним контролем і відповідальність за порушення цих положень (статті 329, 330, 331, 336, 337, 338, 342, 343, 344 Митного кодексу України.

На склад накладено митне забезпечення N __ у кількості шт. та пломби
власника СТЗ N ___________ у кількості _________ шт.

Товари і транспортні засоби на тимчасове зберігання під митним контролем на СТЗ передав

___________
(підпис, прізвище, ініціали)

Печатка власника товарів і транспортних засобів, уповноваженої особи власника товарів

Товари і транспортні засоби на тимчасове зберігання під митним контролем на СТЗ прийняв


(підпис, прізвище, ініціали)

Печатка представника СТЗ

Посадова особа митного органу


(підпис, прізвище, ініціали)

Відтиск штампа
"Під митним контролем"

Копію акта отримав:

"___"

20_ р.

(підпис)

 

"___"

20_ р.

(підпис)

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали