Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2012 р. N 1114

Київ

Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Закон N 5081-VI) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2012 р. N 1114


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги

1. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - бригада) є структурною одиницею центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - центр) або станції екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - станція), яка надає екстрену медичну допомогу людині, що перебуває у невідкладному стані, безпосередньо на місці події та під час перевезення такої людини до закладу охорони здоров'я.

2. Бригада у своїй роботі керується законодавством, посадовими інструкціями, нормативними і методичними документами МОЗ, наказами і розпорядженнями керівника центру, головного лікаря станції та цим Типовим положенням.

3. Бригади утворюються та ліквідуються за рішенням керівника центру згідно із законодавством. Місцем розташування бригади можуть бути станції, підстанції, відділення, пункти постійного або тимчасового базування центру.

4. Розрахунок кількості бригад проводиться відповідно до нормативів, затверджених МОЗ.

5. За своїм складом бригади поділяються на лікарські та фельдшерські.

6. До складу лікарської бригади входять лікар, фельдшер, медична сестра, водій. Керівником бригади є лікар.

7. До складу фельдшерської бригади входять фельдшер, медична сестра, водій. Керівником бригади є фельдшер.

8. Керівникові бригади підпорядковуються всі її працівники. Керівник бригади несе персональну відповідальність за її роботу.

9. Бригада зобов'язана негайно після надходження від диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру розпорядження виїхати на місце події та прибути до нього згідно з установленим нормативом.

10. У разі потреби за рішенням керівника центру можуть утворюватися з числа лікарських бригад спеціалізовані лікарські бригади за спеціалізацією психіатрія, кардіологія, неврологія, педіатрія, неонатологія тощо.

Якщо положенням про заклад охорони здоров'я, затвердженим у встановленому законодавством порядку, передбачена наявність спеціалізованих лікарських бригад, виконання такими бригадами розпоряджень оперативно-диспетчерської служби центру є обов'язковим незалежно від місця їх базування.

11. Працівники бригад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до посади та за станом здоров'я бути придатними до роботи в екстремальних умовах.

12. Бригада забезпечується спеціалізованим санітарним транспортним засобом, який за своїми технічними та медичними показниками повинен відповідати вимогам національних стандартів.

13. Перелік, кількість лікарських засобів та виробів медичного призначення, якими забезпечується бригада, повинні відповідати табелям оснащення, затвердженим МОЗ.

14. Члени бригади забезпечуються спеціальним робочим одягом та взуттям. На випадок роботи у несприятливих або шкідливих умовах члени бригади забезпечуються спеціальним захисним одягом та засобами індивідуального захисту.

15. Основними завданнями бригади є:

1) надання екстреної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим на догоспітальному етапі та під час їх госпіталізації до профільних закладів охорони здоров'я;

2) перевезення пацієнтів, які потребують обов'язкового медичного супроводу, до стаціонарних закладів охорони здоров'я за розпорядженням диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру;

3) участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Бригада може бути залучена лише до виконання завдань, пов'язаних з наданням екстреної медичної допомоги.

16. Відповідно до покладених на неї завдань бригада забезпечує:

1) перебування у режимі готовності (очікування) до виконання розпоряджень оперативно-диспетчерської служби центру;

2) прибуття до місця події за викликом відповідно до встановленого нормативу, обстеження та надання екстреної медичної допомоги постраждалим, які потребують такої допомоги;

3) транспортування пацієнтів, рішення про госпіталізацію яких прийнято керівником бригади, до закладів охорони здоров'я, що визначені диспетчером оперативно-диспетчерської служби центру;

4) перевезення за розпорядженням диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру пацієнтів, які потребують обов'язкового медичного супроводу під час транспортування, до закладів охорони здоров'я;

5) інформування диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру про етапність виконання завдання за викликом;

6) оперативне інформування про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру, старшого оперативного чергового оперативно-диспетчерської служби центру, керівника центру або станції;

7) ведення затвердженої медичної статистичної облікової документації та звітування про виконану роботу;

8) звітування про використання лікарських, наркотичних та психотропних засобів, виробів медичного призначення, поповнення їх кількості та обмін;

9) організацію медичного сортування постраждалих, залучення додаткових бригад до надання екстреної медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайної ситуації з великою кількістю жертв;

10) дотримання вимог санітарно-гігієнічного і протиепідемічного законодавства, правил з охорони праці та пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку центру, станції, трудової та виробничої дисципліни, посадових і спеціальних інструкцій, вимог медичної етики і деонтології, збереження медичної таємниці, правил індивідуального захисту;

11) взаємодію з диспетчером центру, іншими бригадами, працівниками закладів охорони здоров'я, співробітниками міліції, зокрема працівниками Державної автомобільної інспекції, особовим складом пожежних підрозділів та аварійно-рятувальних служб;

12) письмове інформування пацієнта або його родичів про надану йому медичну допомогу;

13) приймання та передачу черговій зміні обладнання та інших матеріальних цінностей.

17. Бригада має право:

1) інформувати диспетчера центру про наявність великої кількості постраждалих на місці події та викликати на допомогу додаткові бригади;

2) госпіталізувати пацієнта у разі раптового виникнення загрози його життю та здоров'ю до найближчого до місця події закладу охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та форми власності, визначеного диспетчером оперативно-диспетчерської служби центру, в якому йому може бути надана кваліфікована чи спеціалізована екстрена медична допомога;

3) отримувати консультацію від старшого лікаря оперативно-диспетчерської служби центру з медичних питань щодо послідовності дій під час надання екстреної медичної допомоги пацієнтам;

4) вносити керівництву станції пропозиції щодо підвищення рівня організації роботи та ефективності надання екстреної медичної допомоги.

18. Працівники бригади зобов'язані:

1) забезпечувати індивідуальний захист кожного працівника бригади під час роботи у небезпечних та шкідливих умовах;

2) систематично підвищувати свій професійний рівень;

3) забезпечувати збереження лікарської таємниці, інформації про громадян, що стала відома під час виконання службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

19. Працівники бригади несуть відповідальність за:

1) невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, визначених законодавством про охорону здоров'я та цим Типовим положенням;

2) правопорушення, вчинені у процесі трудової діяльності в межах, визначених трудовим, адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством;

3) неналежне збереження (втрату), псування матеріальних цінностей центру, станції, якщо втрата чи псування виникли з вини працівників бригади;

4) порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки;

5) розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання службових обов'язків.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали