Додаткова копія: Про затвердження Типового положення про відділення паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2017

м. Київ

N 1293

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2017 р. за N 1078/30946

Про затвердження Типового положення про відділення паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про соціальні послуги" та підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (Постанова N 423) (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про відділення паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що додається.

2. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг (Суліма О. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Федорович Н. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Правління ГО "Українська
ліга розвитку паліативної та
хоспісної допомоги"

В. М. Князевич

Виконавчий Віце-президент
конфедерації роботодавців

О. Мірошниченко

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки громадських
організацій "Конфедерація
громадських організацій
інвалідів України"

В. В. Карпенко

Голова ВОІ СОІУ

В. В. Назаренко

Генеральний Секретар НАІУ

В. Назаренко

Голова СПО об'єднань
профспілок

Г. В. Осовий

Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра освіти і науки України

В. В. Ковтунець

В. о. Міністра фінансів України

О. Маркарова

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
09 серпня 2017 року N 1293

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2017 р. за N 1078/30946

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділення паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

I. Загальні положення

1. Відділення паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (далі - Відділення) - структурний підрозділ установи або закладу соціального обслуговування системи соціального захисту населення (далі - Установа), що утворюється для надання особам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та хворим (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду і перебувають на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань (далі - підопічні), соціальної послуги паліативного догляду з метою забезпечення якісного догляду за ними та підтримки сім'ї.

Відділення утворюється для надання соціальної послуги не менше як 15 підопічним, які потребують паліативного догляду.

У разі виявлення менше як 15 підопічних в Установі можуть бути сформовані групи паліативного догляду.

2. Відділення утворюється, реорганізовується та ліквідується за рішенням засновника.

3. Положення про Відділення затверджується в порядку, визначеному типовим положенням Установи, структурним підрозділом якої є Відділення.

4. Координація роботи Відділення, організаційно-методичне забезпечення та контроль його діяльності здійснюються Установою, органом виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) відповідно до підпорядкування.

5. Відділення розміщується на території зі спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що відповідають державним будівельним нормам, санітарно-гігієнічним і протипожежним вимогам, техніці безпеки, забезпечені усіма видами комунального благоустрою.

6. У своїй діяльності Відділення керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Типовим положенням.

II. Завдання та основні напрями діяльності Відділення

Відділення забезпечує:

реалізацію завдань, визначених Законом України "Про соціальні послуги", Державним стандартом паліативного догляду, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 29 січня 2016 року N 58 (Наказ N 58), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за N 247/28377, та іншими нормативно-правовими актами щодо забезпечення прав осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю, на отримання соціальної послуги паліативного догляду;

визначення індивідуальних потреб підопічного;

максимально можливу якість життя підопічному та членам його сім'ї шляхом розв'язання фізичних, психологічних і духовних проблем, що є в підопічного;

належні умови для проживання (при наданні послуги з надання місця постійного проживання) та соціально-побутового обслуговування підопічного, залучення його до життєдіяльності територіальної громади;

спостереження за станом здоров'я підопічного, сприяння наданню йому медичної допомоги, проведення медичних процедур відповідно до рекомендацій лікарів;

розвиток навичок самообслуговування;

надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, у тому числі дитини з інвалідністю, в рамках відповідної діяльності установи;

проведення культурно-масових заходів та організацію щоденної зайнятості підопічних;

одягом, взуттям, постільними речами, білизною і твердим інвентарем та столовим посудом згідно з Мінімальними нормами забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів в інтернатних установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики від 19 серпня 2015 року N 857 (Наказ N 857), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за N 1068/27513 (у разі перебування у стаціонарі Відділення);

харчуванням, у тому числі й дієтичним, з урахуванням віку і стану здоров'я, відповідно до законодавства (у разі перебування у стаціонарі Відділення).

III. Умови зарахування, утримання та відрахування з Відділення

1. До Відділення можуть зараховуватись діти з інвалідністю віком від 4 до 18 років, особи з інвалідністю віком від 18 років, особи похилого віку, хворі (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду, які перебувають на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань та які потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, комплексу реабілітаційних заходів.

Відділення надає соціальні послуги паліативного догляду безоплатно, на платній основі та з урахуванням диференційованої плати відповідно до законодавства.

2. Зарахування до Відділення підопічних, які не обслуговуються в Установі, структурним підрозділом якої є Відділення, здійснюється відповідно до загальних правил влаштування до цієї установи.

Переведення до Відділення підопічних, які обслуговуються в Установі, структурним підрозділом якої є Відділення, здійснюється на підставі:

заяви підопічного або його законних представників (для дітей з інвалідністю, недієздатних осіб) про надання соціальної послуги паліативного догляду;

медичного висновку про потребу в наданні соціальної послуги паліативного догляду згідно з додатком 1 до цього Типового положення;

оцінки індивідуальних потреб та індивідуального плану соціальної послуги паліативного догляду.

3. Підопічні зараховуються до Відділення на підставі наказу керівника Установи, структурним підрозділом якої є Відділення.

4. На кожну особу, вперше зараховану до Відділення, формується особова справа, у якій містяться документи, визначені пунктом 2 цього розділу, а також:

індивідуальний план надання соціальної послуги паліативного догляду;

копія наказу про прийняття на обслуговування у Відділення;

договір про надання соціальної послуги паліативного догляду.

5. Відрахування підопічного з Відділення здійснюється згідно з наказом керівника Установи, структурним підрозділом якої є Відділення, за наявності однієї з таких підстав:

особиста заява підопічного або законного представника (для дітей з інвалідністю, недієздатних);

зміна місця проживання / перебування підопічного;

невиконання умов договору про надання соціальної послуги паліативного догляду за умови письмового попередження про можливість відмови у її наданні;

смерті підопічного.

6. За підопічним зберігається місце у Відділенні в разі його перебування на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я, карантину, відпустки / канікул у батьків або законних представників відповідно до положення про Установу, структурним підрозділом якої є Відділення.

7. Протипоказаннями для зарахування осіб до Відділення є наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги, зокрема:

хронічні захворювання у фазі загострення, які потребують лікування чи спостереження в закладах охорони здоров'я;

психічні і гострі інфекційні захворювання, які становлять небезпеку для оточуючих і персоналу та потребують лікування у відповідних закладах охорони здоров'я;

гострі хірургічні стани та стани після операційного втручання, що потребують реанімаційного втручання, спостереження чи лікування в умовах закладів охорони здоров'я.

IV. Організація паліативного догляду у Відділенні

1. Забезпечення паліативного догляду у Відділенні може здійснюватися:

у Відділенні з наданням місця постійного проживання (цілодобово);

за місцем проживання підопічного (вдома) протягом робочого часу;

у Відділенні протягом робочого часу (у формі консультацій).

2. Відділення здійснює свою діяльність згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, що затверджені керівником Установи.

3. Забезпечення заходів соціальної послуги паліативного догляду здійснюється згідно з індивідуальним планом надання цієї послуги та відповідно до Державного стандарту паліативного догляду, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 29 січня 2016 року N 58 (Наказ N 58), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за N 247/28377.

4. Відділення залежно від віку підопічних можуть бути: для дітей (дитячі), для дорослих (загальні).

Групи з догляду комплектуються по 6 - 8 підопічних з урахуванням їхнього стану здоров'я, вікових (одновікових, різновікових) ознак, фізичних вад та психічних розладів, а також побажань підопічних або їхніх законних представників. Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп з догляду у Відділенні.

5. Для організації паліативного догляду Відділення повинно мати:

обладнані приміщення, зокрема для проживання, реабілітації та абілітації, вживання їжі, особистої та загальної гігієни, проведення дозвілля, та службові приміщення - у Відділенні з наданням місця для проживання (цілодобово);

обладнані приміщення для проведення консультацій, службові приміщення для персоналу - у Відділеннях, де послуга надається у формі консультацій, або за місцем проживання підопічного (вдома);

кваліфікований персонал відповідно до Орієнтовних штатних нормативів відділення (групи) паліативного догляду згідно з додатком 2 до цього Типового положення;

мультидисциплінарну команду, до складу якої включаються не менше трьох осіб з числа таких працівників: соціальний працівник, соціальний робітник, медичний працівник, юрисконсульт, психолог, священослужитель та інші фахівці, які пройшли навчання за тематичними циклами з питань надання паліативної допомоги.

Організовує та координує роботу мультидисциплінарної команди:

фахівець із соціальної допомоги вдома / фахівець із соціальної роботи / соціальний працівник у Відділеннях, де послуга надається у формі консультацій, або за місцем проживання підопічного (вдома);

медичний працівник у Відділенні з наданням місця для проживання (цілодобово).

6. У Відділенні з наданням місця для проживання (цілодобово) умови проживання забезпечуються відповідно до вимог типового положення Установи, затвердженого в установленому законодавством порядку, структурним підрозділом якої є Відділення.

7. У дитячому та загальному Відділеннях для членів сім'ї (законних представників, осіб, що забезпечують догляд) підопічного протягом робочого дня (у формі консультацій) здійснюються:

надання соціально-психологічної допомоги (за потреби);

консультування щодо основ паліативного догляду за хворою людиною;

навчання навичкам догляду за тяжкохворими;

консультування та інформування щодо наявних гігієнічних засобів, медичного та реабілітаційного обладнання, які необхідно використовувати при наданні паліативної допомоги в домашніх умовах;

психологічна підтримка з метою контролю депресії, розпачу та інших розладів психічного здоров'я;

соціально-правові консультації щодо прав громадян з особливими потребами.

V. Організація харчування підопічних у Відділенні

1. Відділення забезпечує харчування підопічних відповідно до :

натуральних добових норм харчування в інтернатних установах для громадян похилого віку та інвалідів, вищих навчальних закладах I - II рівня акредитації сфери управління Мінсоцполітики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року N 324, постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року N 953 "Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики", - у Відділенні з наданням місця для проживання (цілодобово);

за домовленістю з підопічним або його законним представником шляхом надання йому допомоги у приготуванні їжі (підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду, винесення сміття тощо), придбанні продуктів, його годуванні тощо - у Відділеннях, де послуга надається у формі консультацій, або за місцем проживання підопічного (вдома).

2. Харчування підопічних у Відділенні та його кратність залежать від норм Типових положень, внутрішнього розпорядку установи та індивідуального плану надання соціальної послуги паліативного догляду.

VI. Медичне обслуговування підопічних у Відділенні

1. Медичне обслуговування підопічних у Відділенні з наданням місця для проживання (цілодобово) здійснюється медичними працівниками, які входять до штату Установи, структурним підрозділом якої воно є, або залучаються на договірних засадах, і передбачає:

спостереження за станом здоров'я підопічного;

сприяння в наданні медичних послуг, проведення медичних процедур відповідно до рекомендацій лікаря;

надання невідкладної медичної допомоги підопічному на догоспітальному етапі;

організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це підопічного та його законних представників.

До основних обов'язків медичних працівників Відділення належать:

організація проведення диспансеризації підопічних;

спостереження за станом здоров'я підопічних;

контроль за здійсненням догляду за підопічними молодшим медичним персоналом / соціальними робітниками;

здійснення контролю за організацією та якістю харчування;

медичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

У Відділенні (Установі) має бути обладнано приміщення для забезпечення належних умов роботи медичного персоналу.

2. Медичне обслуговування підопічних у Відділеннях, де послуга надається у формі консультацій, або за місцем проживання підопічного (вдома) організовується відповідно до Порядку взаємодії суб'єктів при наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 23 травня 2014 року N 317/353, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 червня 2014 року за N 625/25402.

VII. Організація навчально-виховного процесу, корекційної та реабілітаційної роботи і дозвілля у Відділенні

1. У дитячому Відділенні з наданням місця для проживання (цілодобово) здійснюється навчально-виховний процес за спеціальними програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками.

Навчально-виховний процес регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік, затверджується керівництвом Установи.

Навчальний рік розпочинається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

2. У дитячому та загальному Відділеннях з наданням місця для проживання (цілодобово) проводиться корекційна, реабілітаційна та абілітаційна робота:

корекційно-відновлювальна робота з предметно-практичного навчання, комунікативної діяльності, просторової орієнтації, розвитку слухового, зорового, дотикового сприймання, формування мовлення;

робота з розвитку соціальних навичок - дотримання особистої гігієни та самообслуговування, побутових навичок, адекватної соціальної поведінки у різних життєвих ситуаціях.

Корекційна та реабілітаційна робота проводиться протягом всього календарного року відповідно до індивідуальних планів реабілітації та надання соціальних послуг.

3. У Відділенні, де послуга надається у формі консультацій, або за місцем проживання підопічного (вдома) за окремим планом забезпечуються:

організація денної зайнятості (читання книг, журналів, газет, допомога в написанні й прочитанні листів, гурткова робота);

сприяння в підтриманні контактів у соціальних мережах, із членами сім'ї та/або законними представниками підопічного;

сприяння в отриманні інших соціальних послуг і консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб;

супроводження на прогулянку;

сприяння в дотриманні релігійних традицій (за потреби);

відвідування театрів, музеїв, екскурсії тощо за можливості та з урахуванням стану здоров'я.

VIII. Управління Відділенням

Відділення очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником Установи, структурним підрозділом якої є Відділення.

Посаду завідувача Відділення може обіймати особа, яка має другий або перший рівень вищої освіти за ступенем магістра або бакалавра за спеціальністю "Соціальна робота" чи іншими спеціальностями напряму підготовки "Освіта / Педагогіка", "Соціальні та поведінкові науки", "Соціальна робота", "Охорона здоров'я" та стаж роботи за фахом не менше ніж три роки.

 

Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послуг

О. Суліма

 

Додаток 1
до Типового положення про відділення паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
(пункт 2 розділу III)

Штамп закладу охорони здоров'я

МЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК
про потребу в наданні соціальної послуги паліативного догляду

______
(найменування, місцезнаходження закладу охорони здоров'я)

За рівнем обмеження життєдіяльності
_
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
_
                                                                                   (дата, місяць, рік народження)
_
                                                                              (місце проживання або перебування)

має високий ступінь втрати здоров'я внаслідок прогресуючого захворювання на останніх стадіях перебігу, що не піддається лікуванню, спрямованому на одужання, та спричиняє нездатність до самообслуговування і потребує надання соціальної послуги паліативного догляду.

Лікуючий лікар

_________
(П. І. Б., підпис)

М. П.

 

Виданий 20__ року
(число, місяць)

 

Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послуг

О. Суліма

 

Додаток 2
до Типового положення про відділення паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
(пункт 5 розділу IV)

ОРІЄНТОВНІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ
відділення (групи) паліативного догляду

Посада

Кількість штатних одиниць

Примітки

Адміністративно-господарський персонал

Завідувач

1

 

Сестра-господиня

0,5

 

Персонал, який надає послуги

Соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи

1

Координує оцінювання потреб, розробляє індивідуальний план надання соціальних послуг, сприяє контактам підопічного із законними представниками, родиною, мешканцями громади

Вихователь*

 

Для групи чисельністю 6 - 8 дітей з інвалідністю кількість вихователів установлюється з розрахунку 2 штатні одиниці на кожну групу. На кожні 2 - 3 групи установлюється одна посада підмінного вихователя та одна посада помічника вихователя

Вчитель-дефектолог*

 

Для групи чисельністю 6 - 8 осіб кількість вчителів-дефектологів установлюється з розрахунку 1 штатна одиниця на кожну групу для проведення навчання дітей з інвалідністю

Соціальний робітник**

 

Для групи чисельністю 6 - 8 молодих осіб з інвалідністю кількість соціальних робітників установлюється з розрахунку 4,5 штатної одиниці на кожну групу, які працюють позмінно для забезпечення цілодобового нагляду. На кожні 3 групи встановлюється одна посада підмінного соціального робітника

Психолог

1

 

Практичний психолог*

1

Для відділення / групи паліативного догляду дітей з інвалідністю

Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності

0,5

Уводиться за умови створення Відділення

Інструктор з трудової адаптації*

0,5

Уводиться за умови створення Відділення

Медичний персонал*

Лікар (спеціалізація залежно від потреби)

0,5

Уводиться за умови ліцензування господарської діяльності з медичної практики відповідно до законодавства

Сестра медична

1

 

Молодша медична сестра з догляду за хворими

 

Для групи чисельністю 6 - 8 паліативних підопічних кількість молодших медичних сестер з догляду за хворими установлюється з розрахунку 4,5 штатної одиниці на кожну групу, які працюють позмінно для забезпечення цілодобового нагляду. На кожні 2 групи встановлюється одна посада підмінної молодшої медичної сестри з догляду за хворими

Молодша медична сестра палатна

1

 

Молодша медична сестра ванниця

1

 

Персонал працівників кухні (харчоблоку) (при однозмінному режимі роботи)***

Кухар (кухонний робітник)

2

Уводиться за наявності їдальні

Підсобний робітник

1,5

Уводиться за наявності їдальні

Мийник посуду

1

Уводиться за наявності їдальні


* Персонал уводиться у Відділенні з наданням місця для проживання (цілодобово).

** Персонал уводиться у Відділеннях, де послуга надається у формі консультацій, або за місцем проживання паліативного підопічного (вдома).

*** У разі якщо Відділення утворено в установах, які мають працівників кухні, організація харчування паліативних пацієнтів забезпечується такими працівниками.

Інші посади та їх кількість уводяться залежно від конкретних умов обслуговування за рішенням засновника.

 

Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послуг

О. Суліма
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали