МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 січня 2011 року N 204/15

Про затвердження типової структури індивідуального плану підготовки спортсмена - кандидата на участь в літніх Олімпійських іграх

Відповідно до Положення про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів - кандидатів на участь в Олімпійських іграх, затвердженого спільним наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту і Національного олімпійського комітету України від 17.01.2011 року N 81/05 "Про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів - кандидатів на участь в Олімпійських іграх", наказуємо:

1. Затвердити типову структуру індивідуального плану підготовки спортсмена - кандидата на участь в літніх Олімпійських іграх (додається).

2. Зобов'язати головних тренерів збірних команд України забезпечити: розробку в 10-ти денний термін індивідуальних планів підготовки спортсменів - кандидатів на участь в літніх Олімпійських іграх (в тому числі, спортсменів елітної групи);

надання департаменту спорту вищих досягнень Мінсім'ямолодьспорту до 10 липня та 10 грудня поточного року звіту про реалізацію індивідуальних планів підготовки спортсменів - кандидатів на участь в літніх Олімпійських іграх (в тому числі, спортсменів елітної групи).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора департаменту спорту вищих досягнень Артем'єва О. К. та голову Експертної ради з питань підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських іграх Костенка М. П.

 

Заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді та спорту

А. В. Домашенко

Президент Національного
олімпійського комітету

С. Н. Бубка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту та НОК України
27.01.2011 N 204/15

Типова структура індивідуального плану підготовки спортсмена - кандидата на участь в літніх Олімпійських іграх

"Затверджую"
Головний тренер збірної команди
_______
"___" 20__ р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки спортсмена - кандидата на участь в літніх Олімпійських іграх

                                        _ на 20__ рік
                                                                                         (вид спорту)

Прізвище, ім'я, по батькові

___

Рік народження

___

Домашня адреса

___

Прізвище, ініціали тренерів

___

___________

Кращий результат минулого року

___

1. Прогнозування спортивних результатів і конкуренції на головних змаганнях року.

На підставі підсумків офіційних змагань попередніх років (Ігор Олімпіад, чемпіонатів світу, Європи) здійснити прогноз спортивного результату і конкуренції, охарактеризувати вірогідних суперників, місце спортсмена у світовому рейтингу.

Індивідуальний план-завдання змагальної діяльності

Вид спорту

Особисті рекорди

Рік досягнення особистого рекорду (найкращого результату)

Динаміка особистого рекорду

Плановий результат 2011 року

Досягнутий результат 2011 року

2007

2008

2009

2010

Основний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суміжні

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сезон

Осінньо-зимовий змагальний

Весняно-літній змагальний сезон

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати змагань у 2011 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорочена назва змагань у 2011 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид змагань у системі підготовки*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планові результати та місце

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досягнуті результати та місце

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид змагань у системі підготовки*: Г - головні; В - відбіркові; П - підготовчі; М - модельні

План організації тренувального і змагального процесу

Місяць

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень 2011

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змагання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НТЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМО, ЕКО, ПО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Період

 

 

Етап

 

 

 

 

 

 

 

Тренувальні блоки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СФП (літо)

 

 

Примітки: на схемі вертикальними лініями відзначити:

1. Періоди підготовки - осінньо-зимовий та весняно-літній;

2. Етапи підготовки - загальнопідготовчі, спеціально-підготовчі, змагальні, перехідні:

3. Тренувальні блоки (переважно -___-тижневі) - загальнофізичної підготовки (ЗФП): спеціально-фізичної підготовки (СФП); передзмагальні (ПЗ); змагальні (ЗМАГ.);

4. Змагання - (закреслити кольором: головні міжнародні - червоним; всеукраїнські - синім, інші (підготовчі) - штрихом, вказати дату початку та закінчення;

5. Навчально-тренувальні збори (НТЗ) - закреслити зеленим кольором, вказати місце проведення, дату початку та закінчення;

6. Поглиблені медичні обстеження (ПМО), Етапні комплексні обстеження (ЕКО), Поточні обстеження ЗФП та СФП (ПО) - закреслити жовтим кольором.

Розподіл основних тренувальних засобів у річному циклі підготовки

N п/п

Основні засоби підготовки й одиниці виміру

Загальний обсяг за рік

РІЧНИЙ ЦИКЛ ПІДГОТОВКИ

1 макроцикл (___ тижнів)

2 макроцикл (___ тижнів)

ЗПЕ 1
(__ тижнів)

СПЕ 1
(__ тижнів)

ЗЕ 1
(__ тижнів)

ЗПЕ 2
(__ тижнів)

СПЕ 2
(__ тижнів)

ЗЕ2
(__ тижнів)

ПЕ
(__ тижнів)

Мц 1

Мц 2

Мц 3

Мц4

Мц 5

Мц 6

Мц 7

Мц 8

Мц 9

Мц 10

МЦ 11

Місяці, обсяги

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначення: ЗПЕ - загальнопідготовчий етап (1 - осінній, 2 - весняний);

СПЕ - спеціально-підготовчий етап (1 - осінньо-зимовий, 2 - весняний);

ЗЕ - змагальний етап (1 - зимовий, 2 - літній);

ПЕ - перехідний етап;

Мц - мезоцикли підготовки: Мц 1 - що втягуючий (__ тижнів); Мц 2 - базовий (__ тижнів); Мц 3 - спеціально-підготовчий (__ тижнів - СФП); Мц 4 - спеціально-технічний (__ тижнів - СФП і техніка); Мц 5 - змагальний (__ тижнів); Мц 6 - базовий (__ тижнів); Мц 7 - спеціально-підготовчий (__ тижнів - СФП); Мц 8 - спеціально-технічний (__ тижнів - СФП і техніка); Мц 9 - змагальний (__ тижнів - передзмагальний); Мц 10 - змагальний (__ тижнів - основний); Мц 11 - відновлюючий (__ тижнів).

Зразки щодо заповнення плану та розподілу додаються.

2. Структура та зміст етапу безпосередньої підготовки до стартів головних змагань року.

Визначити тривалість етапу безпосередньої підготовки (завершальні 5 - 8 тижнів) до головних змагань, його структуру, зміст та місце проведення підготовки. Охарактеризувати особливості підготовки на цьому етапі.

3. Психоемоційна підготовка.

Розкрити особливості психоемоційної підготовки, охарактеризувати систему засобів психологічної підготовки і регуляцію емоційного стану.

6. Тренування в умовах середньогір'я, високогір'я і штучна гіпоксична підготовка (в разі, якщо передбачається).

Обґрунтувати доцільні для підготовки спортсмена в гірських умовах висоти, обґрунтувати терміни і особливості гірської підготовки в річному циклі, особливості застосування штучного гіпоксичного тренування.

7. Харчування, харчові добавки і харчові маніпуляції.
Охарактеризувати режими харчування в різні періоди підготовки з урахуванням термінів і спрямованості роботи в річному циклі, особливості харчування і застосування харчових добавок на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань, особливості харчування і застосування рідини в умовах високих температур.

Спортсмен

_________

Особистий тренер

_________

Старший тренер з НМЗ

_________

ЗРАЗОК

План-схема організації тренувального процесу

Місяць

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень 2010

Лютий

Березень

 

28 - 04

05 - 11

12 - 18

19 - 25

26 - 01

02 - 08

09 - 15

16 - 22

23 - 29

30 - 06

07 - 13

14 - 20

21 - 27

28 - 03

04 - 10

11 - 17

18  - 23

25 - 31

01 - 07

08 - 13

15 - 22

22 - 28

01 - 07

08 - 14

15 - 21

Змагання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

&&

 

 

&&

+++

 

!!!

 

НТЗ

 

 

###

 

 

###

 

 

 

###

 

 

 

 

 

 

 

 

 

###

 

 

ПМО, ЕКО, ТО

 

 

==

== 

 

 

 

==

 

 

==

 

 

 

 

 

==

 

 

 

 

 

 

 

 

Період

Осінньо-зимовий період підготовки (25 тижнів) - 1 макроцикл

Етап

Осінній загальнопідготовчий етап (11 тижнів)

Зимовий спеціально-підготовчий етап (9 тижнів)

Зимовий змагальний стан (5 тижнів)

Тренувальні блоки

Втяг.

Базовий ЗФП

Базовий ЗФП

Базовий ЗФП

Базовий СФП

Базовий СФП

Передзмагальн.

Змагальний

СФП (літо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місяць

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

 

22 - 28

29 - 04

05 - 11

12 - 18

19 - 25

26 - 02

03 - 09

10 - 16

17 - 23

24 - 30

31 - 06

07 - 13

14 - 20

21 - 27

28 - 04

05 - 11

12 - 18

19 - 25

26 - 01

02 - 08

09 - 15

16 - 22

23 - 29

30 - 05

06 - 12

13 - 19

20 - 26

Змагання

 

 

 

 

 

 

 

+++

 

&&

 

+++

+++

 

&&

+++

&&

 

!!!

+++

+++

+++

 

 

 

 

 

НТЗ

###

 

###

 

###

 

###

 

###

 

###

ПМО, ЕКО, ПО

==

 

 

 

 

==

 

 

==

 

 

==

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==

==

 

Період

Весняно-літній період підготовки (27 тижнів) - 2 макроцикл

Етап

Весняний загальнопідготовчий етап (6 тижнів)

Весняно-літній спеціально-підготовчий етап (9 тижнів)

Літній змагальний етап (9 тижнів)

Перехідний етап (3 тижні)

Тренувальні блоки

Базовий ЗФП

Базовий ЗФП

Базовий СФП

Передзмагальн.

Змагальний

Передзмагальний

Змагальний

Змагальний

Перехідний

СФП (літо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки: на схемі вертикальними лініями відзначити:

1. Періоди підготовки - осінньо-зимовий та весняно-літній;

2. Етапи підготовки - загальнопідготовчі, спеціально-підготовчі, змагальні, перехідні;

3. Тренувальні блоки (переважно - 3-тижневі) - загальнофізичної підготовки (ЗФП); спеціально-фізичної підготовки (СФП); передзмагальні (ПЗ); змагальні (ЗМАГ.);

4. Змагання - (відмітити: головні міжнародні - !!!; всеукраїнські - &&, інші (підготовчі) - +++, вказати дату початку та закінчення;

5. Навчально-тренувальні збори (НТЗ) - відмітити - ###, вказати місце проведення, дату початку та закінчення;

6. Поглиблені медичні обстеження (ПМО), Етапні комплексні обстеження (ЕКО), Поточні обстеження ЗФП та СФП (ПО) - відмітити - ==

ЗРАЗОК

Розподіл основних тренувальних засобів у річному циклі підготовки бігунів на 400 м в основних одиницях виміру й в %% від загального обсягу за рік (100 %)

N п/п

Основні засоби підготовки й одиниці виміру та у відсотках від загального обсягу за рік (100 %)

Загальний обсяг за рік

Річний цикл підготовки

1 макроцикл (25 тижнів)

2 макроцикл (27 тижнів)

ЗПЕ 1
(10 тижнів)

СПЕ 1
(11 тижнів)

ЗЕ 1
(4 тижня)

ЗПЕ 2
(6 тижнів)

СПЕ 2
(9 тижнів)

ЗЕ 2
(8 тижнів)

ПЕ
(4 тижня)

Мц 1

Мц 2

Мц 3

Мц 4

Мц 5

Мц 6

Мц 7

Мц 8

Мц 9

Мц 10

Мц 11

Місяці, обсяг за місяць, %%

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1

Біг на відрізках до 80 м зі швидкістю 100 - 96 %

км

14

-

1,2

1,47

1,17

1,05

1,31

1,9

1,75

1,64

1,4

0,7

0,36

%

100 %

-

8,8

10,5

8,4

7,5

9,4

13,6

12,5

11,7

10,0

5,0

2,6

2

Біг на відрізках понад 100 м зі швидкістю 100 - 91 %

км

48,9

-

2,54

4,8

4,15

3,37

5,77

7,3

5,57

4,98

4,01

3,76

2,64

%

100 %

-

5,2

9,8

8,5

6,9

11,8

14,9

11,4

10,2

8,2

7,7

5,4

3

Біг на відрізках понад 100 м зі швидкістю 100 - 81 %

км

116,4

9,7

14,9

12,1

7,8

8,8

16,6

12,8

9,4

9,1

6,6

5,5

3,0

%

100 %

8,3

12,8

10,4

6,7

7,6

14,3

11,0

8,1

7,8

5,7

4,7

2,6

4

Біг на відрізках понад 300 м зі швидкістю нижче 80 %

км

98,5

14,6

17,2

9,0

8,9

12,7

13,4

5,1

5,0

3,8

3,15

3,0

2,45

%

100 %

14,8

17,5

9,2

9,0

12,9

13,6

5,2

5,1

3,9

3,2

3,1

2,5

5

Вправи з обтяженням

т

196,7

-

27,3

26,1

16,7

14,4

27,7

27,6

16,7

14,2

12,8

7,9

5,3

%

100 %

-

13,9

13,3

8,5

7,3

14,1

14,0

8,5

7,2

6,5

4,0

2,7

6

Стрибкові вправи

відшт

10783

820

1704

1573

960

1412

1564

820

593

496

302

334

205

%

100 %

7,6

15,8

14,6

8,9

13,1

14,5

7,6

5,5

4,6

2,8

3,1

1,9

Позначення: ЗПЕ - загальнопідготовчий етап (1 - осінній, 2 - весняний); СПЕ - спеціально-підготовчий етап (1 - осінньо-зимовий, 2 - весняний); ЗЕ - змагальний етап (1 - зимовий, 2 -  літній); ПЕ - перехідний етап; Мц - мезоцикли підготовки: Мц 1 - втягуючий (4 тижня); Мц 2 - базовий (6 тижнів); Мц 3 - спеціально-підготовчий (6 тижнів - СФП); Мц 4 - спеціально-технічний (5 тижнів - СФП і техніка); Мц 5 - змагальний (4 тижня); Мц 6 - базовий (6 тижнів); Мц 7 - спеціально-підготовчий (5 тижнів - СФП); Мц 8 - спеціально-технічний (4 тижня - СФП і техніка); Мц 9 - змагальний (4 тижня - передзмагальний); Мц 10 - змагальний (4 тижня - основний); Мц 11 - відновлюючий(4 тижня).

ЗРАЗОК

Розподіл основних тренувальних засобів у річному циклі підготовки бігунів на 400 м

N п/п

Основні засоби підготовки й одиниці виміру

Загальний обсяг за рік

РІЧНИЙ ЦИКЛ ПІДГОТОВКИ

1 макроцикл (25 тижнів)

2 макроцикл (27 тижнів)

ЗПЕ 1
(10 тижнів)

СПЕ 1
(11 тижнів)

ЗЕ 1
(4 тижня)

ЗПЕ 2
(6 тижнів)

СПЕ 2
(9 тижнів)

ЗЕ 2
(8 тижнів)

ПЕ
(4 тижня)

Мц 1

Мц 2

Мц 3

Мц 4

Мц 5

Мц 6

Мц 7

Мц 8

Мц 9

Мц 10

Мц 11

Місяці, обсяги

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1

Біг на відрізках до 80 м зі швидкістю 100 - 96 %

км

14

-

1,2

1,47

1,17

1,05

1,31

1,9

1,75

1,64

1,4

0,7

0,36

2

Біг на відрізках понад 100 м зі швидкістю 100 - 91 %

км

48,9

-

2,54

4,8

4,15

3,37

5,77

7,3

5,57

4,98

4,01

3,76

2,64

3

Біг на відрізках понад 100 м зі швидкістю 100 - 81 %

км

116,4

9,7

14,9

12,1

7,8

8,8

16,6

12,8

9,4

9,1

6,6

5,5

3,0

4

Біг на відрізках понад 300 м зі швидкістю нижче 80 %

км

98,5

14,6

17,2

9,0

8,9

12,7

13,4

5,1

5,0

3,8

3,15

3,0

2,45

5

Вправи з обтяженням

т 

196,7

-

27,3

26,1

16,7

14,4

27,7

27,6

16,7

14,2

12,8

7,9

5,3

6

Стрибкові вправи

відшт

10783

820

1704

1573

960

1412

1564

820

593

496

302

334

205

Позначення: ЗПЕ - загальнопідготовчий етап (1 - осінній, 2 - весняний); СПЕ - спеціально-підготовчий етап (1 - осінньо-зимовий, 2 - весняний); ЗЕ - змагальний етап (1 - зимовий, 2 - літній); ПЕ - перехідний етап; Мц - мезоцикли підготовки: Мц 1 - втягуючий (4 тижня); Мц 2 - базовий (6 тижнів); Мц 3 - спеціально-підготовчий (6 тижнів - СФП); Мц 4 - спеціально-технічний (5 тижнів - СФП і техніка); Мц 5 - змагальний (4 тижня); Мц 6 - базовий (6 тижнів); Мц 7 - спеціально-підготовчий (5 тижнів - СФП); Мц 8 - спеціально-технічний (4 тижня - СФП і техніка); Мц 9 - змагальний (4 тижня - передзмагальний); Мц 10 - змагальний (4 тижня - основний); Мц 11 - відновлюючий (4 тижня).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали