ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 26.04.2012 р. N 23/100

Про затвердження типової угоди про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в новій редакції

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради N 243-1 від 11.04.2012 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 06.10.2011 N 679-1 "Про виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "М. Ж. К." угоди про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 17.05.2008 N 309-1", керуючись ст. ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити типову угоду про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради N 24/70 від 05.03.2008 "Про затвердження типової угоди про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій".

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Л. Соколовську та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

 

Міський голова

М. Романюк


 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
26.04.2012 N 23/100


ТИПОВА УГОДА N _____
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З УТРИМАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

м. Луцьк

"___" 20__ р.


Виконавчий комітет Луцької міської ради в особі міського голови, Романюка Миколи Ярославовича, який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (тут і надалі - Замовник) та _ в особі директора _____, який діє на підставі Статуту (тут і надалі - Виконавець), уклали цю Угоду з метою визначення обов'язків кожної із сторін у створенні безпечних і надійних умов надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій споживачам Виконавця високої якості і за тарифами, встановленими (погодженими) Замовником.

1. Предмет Угоди

1.1. Предметом цієї Угоди є надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій населенню міста згідно з адресатним переліком будинків (перелік будинків додається).

2. Цілі укладення Угоди

Укладення Угоди спрямоване на:

2.1. Створення умов для всебічного та взаємовигідного співробітництва сторін у забезпеченні споживачів послугами з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у достатніх обсягах та з якістю, що відповідає державним стандартам.

2.2. Досягнення максимальної ефективності використання основних засобів та інших ресурсів міста і Виконавця для досягнення визначених сторонами цілей.

2.3. Плідну співпрацю у запровадженні найбільш технологічно та фінансово ефективних методів надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

2.4. Забезпечення стабільного надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій споживачам якомога вищої якості та за тарифами (з визначенням вичерпного переліку послуг, їх вартості, режимів та періодичності надання послуг), встановленими (погодженими) Замовником.

3. Зобов'язання Виконавця

Виконавець зобов'язується:

3.1. Ефективно експлуатувати та належним чином утримувати майно, передане йому Замовником в господарське відання, з дотриманням державних і місцевих правил експлуатації і технічного обслуговування.

3.2. Досягти показників забезпечення послугами, визначених рішеннями Замовника.

3.3. Забезпечувати споживачів послугами з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у достатніх обсягах та з якістю, що відповідає державним стандартам України.

3.4. Вести побудинковий облік доходів та витрат послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.5. Проводити аналіз відповідності фактичних витрат діючому тарифу окремо по кожному будинку за підсумками року. У разі ненадання послуг споживачам у повному обсязі або неналежної якості здійснювати перерахунок вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за відповідний період.

3.6. Своєчасно інформувати споживачів, власників нежитлових приміщень та інші зацікавлені сторони про відключення ліфтів, систем електропостачання, централізованого холодного водопостачання, опалення та гарячого водопостачання для проведення профілактичних і ремонтних робіт.

3.7. Проводити серед споживачів інформаційно-роз'яснювальну роботу з важливих питань забезпечення населення послугами з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

3.8. Постійно працювати над підвищенням енергоефективності та скороченням втрат у системах централізованого холодного водопостачання, опалення та гарячого водопостачання.

3.9. Надавати Замовнику можливість проводити незалежні експертні перевірки Виконавця з попереднім сповіщенням про такі перевірки.

3.10. Своєчасно проводити підготовку житлових будинків і їх технічне обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

3.11. Виконавець може брати на себе й інші зобов'язання за взаємною згодою сторін.

4. Зобов'язання Замовника

Замовник зобов'язується:

4.1. Не втручатися в господарську та фінансову діяльність Виконавця у питаннях, що стосуються діяльності персоналу, прийняття оперативних рішень, за виключенням пунктів розділу 7.

4.2. Надавати Виконавцю підтримку в реалізації проектів інвестицій, які вважаються необхідними для досягнення ефективного використання енергетичних, водних та інших ресурсів, показників забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами, в тому числі за рахунок цільового фінансування з міського бюджету, позикових коштів або погодження запропонованих тарифів для включення витрат на згадані вище інвестиції у інвестиційну складову тарифів.

4.3. Допомагати Виконавцю в отриманні повного відшкодування вартості всіх субсидій та пільг, наданих його споживачам.

4.4. Сприяти створенню, реєстрації та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, будинкових комітетів, інших формувань в багатоквартирних будинках міста. Вважати створення об'єднань співвласників та будинкових комітетів у багатоквартирних будинках міста виконанням заходів Програми реформування житлово-комунального господарства міста Луцька.

4.5. Сприяти Виконавцю у збиранні платежів зі споживачів - мешканців багатоквартирних житлових будинків.

4.6. Оплачувати роботи, що не входять до складу послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, виконаних Виконавцем за замовленням Замовника.

5. Спільні зобов'язання Замовника і Виконавця

Замовник та Виконавець спільно зобов'язуються:

5.1. Вивчати громадську думку про якість та обсяги забезпечення споживачів послугами з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Результати таких досліджень оприлюднювати через друкований орган місцевого самоврядування чи інші засоби масової інформації.

5.2. Розробляти та узгоджувати заходи щодо забезпечення своєчасної оплати послуг наданих споживачам.

5.3. Співпрацювати у вдосконаленні систем збирання платежів.

5.4. Розробляти, ухвалювати і проводити спільні та взаємоузгодженні дії у випадках виникнення надзвичайних чи аварійних ситуацій.

5.5. За взаємною згодою Замовник і Виконавець можуть також брати на себе й інші зобов'язання, що визначатимуться окремими угодами або додатком до цієї Угоди.

6. Відносини між Замовником та Виконавцем щодо формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

6.1. Замовник встановлює (погоджує) тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з визначенням вичерпного переліку послуг, їх вартості, режимів та періодичності надання послуг.

6.2. Виконавець має право на коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі, коли протягом строку дії таких тарифів змінюються ставки податків і зборів (обов'язкових платежів), рівень заробітної плати у виконавця відповідно до законодавства, Генеральної та галузевої угод, ціни (тарифи) на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, що впливають на вартість послуг.

7. Контроль за ходом виконання Угоди та термін дії Угоди

7.1. З метою поточного контролю за ходом виконання Угоди сторони проводять спільні зустрічі та обговорення.

7.2. Раз в рік, Виконавець звітується перед Замовником по виконанню умов даної Угоди.

7.3. Замовник перед звітуванням Виконавця, здійснює перевірку виконання наданих послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, повідомивши письмово про це Виконавця за 10 (десять) днів.

7.4. Замовник перевіряє надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, зокрема:

- технічний стан будинків, підготовку їх до експлуатації в зимовий період;

- ведення побудинкового обліку доходів та витрат послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;

- організацію роботи зі зверненнями громадян;

- стан організаційно-кадрової, правової роботи, ведення діловодства;

- фінансову-господарську діяльність Виконавця у питаннях, що стосуються надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

7.5. Угода укладається на три роки. Угода набирає чинності з дня її підписання. Термін дії угоди може бути продовжений за взаємною згодою сторін.

7.6. За вимогою Замовника, Угоду може бути змінено в частині переліку будинків, які знаходяться в обслуговуванні Виконавця у разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості з вини останнього.

У разі систематичного недотримання Виконавцем державних стандартів України щодо надання послуг в достатніх обсягах та якості Замовник має право достроково розірвати договір.

У таких випадках, Замовник письмово інформує Виконавця про своє рішення не пізніше ніж за 30 днів.

7.7. За взаємною згодою сторони можуть вносити в Угоду зміни та доповнення.

8. Інші умови

8.1. Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному примірнику Замовнику та Виконавцю.

9. Реквізити сторін та підписи

Замовник:

Виконавець:

43025, м. Луцьк,
вул. Богдана Хмельницького, 19

__,
__

Міський голова

Керівник підприємства

м. п. Микола Романюк

м. п.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали