Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Типової угоди про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2019 р. N 1126

Київ

Про затвердження Типової угоди про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва

Відповідно до частини восьмої статті 92 Закону України "Про транскордонне співробітництво" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Типову угоду про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 55

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2019 р. N 1126

ТИПОВА УГОДА
про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва

_,
                                                             (найменування суб'єкта транскордонного співробітництва)
в особі _, який діє на підставі
_
_,
                               (найменування територіальної громади або відповідного органу влади сусідньої держави)
в особі _, який діє на підставі
_
__________, (далі - Сторони),
беручи до уваги правові інструменти Європейського Союзу та Ради Європи з питань транскордонного та міжрегіонального співробітництва, зокрема такі, як: Регламент Європейського Парламенту та Ради Європи про Європейські угрупування територіального співробітництва від 5 липня 2006 р. N 1082/2006 із змінами, внесеними Регламентом Європейського Парламенту та Ради Європи від 17 грудня 2013 р. N 1302/2013; Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, прийнята Радою Європи 21 травня 1980 р. у Мадриді, а також Додаткові протоколи до неї; Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту, ухвалені на 12-ій Сесії Європейської конференції міністрів, відповідальних за регіональне планування, 7 - 8 вересня 2000 р. в Ганновері;

визнаючи важливість розвитку транскордонного співробітництва;

будучи впевнені в тому, що добросусідство, взаємоповага, співробітництво між територіальними громадами і владою відповідають фундаментальним інтересам громадян, які проживають на прикордонних територіях;

керуючись цілями та принципами ________
_;
                          (назва Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та іншою державою)
виключаючи будь-яке втручання у внутрішні справи держав засновників об'єднання єврорегіонального співробітництва;

дотримуючись принципів взаємовигідного співробітництва та поваги до прав людини та її основоположних свобод;

з метою розвитку транскордонного співробітництва

Сторони домовились на підставі цієї Угоди утворити об'єднання єврорегіонального співробітництва "_" (далі - об'єднання).

Розділ I
Засновники об'єднання

1. Засновниками об'єднання є:

1) ___________,
                                                                                 (найменування українською мовою)
_;
                                                (найменування англійською або мовою країни засновника об'єднання)

2) ___________,
                                                                                  (найменування українською мовою)
_;
                                                 (найменування англійською або мовою країни засновника об'єднання)

3) ___________,
                                                                                  (найменування українською мовою)
_
                                                 (найменування англійською або мовою країни засновника об'єднання)
(далі - учасники).

Розділ II
Загальні положення

2. Об'єднання є юридичною особою та утворено в організаційно-правовій формі непідприємницького товариства, що не має на меті одержання доходу (прибутку) для його подальшого розподілу серед учасників, членів, працівників (крім оплати їх праці та нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління об'єднання (крім оплати їх праці) та інших пов'язаних з ними осіб.

3. Об'єднання діє відповідно до законодавства України, міжнародних договорів, що регулюють відносини у сфері транскордонного співробітництва, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та на підставі цієї Угоди і Статуту об'єднання (далі - Статут),

4. Ця Угода не порушує вже існуючі правовідносини учасників з іншими сторонами у сфері транскордонного співробітництва та не впливає на обсяг і зміст їх повноважень.

5. Об'єднання утворюється відповідно до законодавства України.

6. Місцезнаходження об'єднання: _.

7. Державна реєстрація об'єднання здійснюється за його місцезнаходженням відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

8. Ця Угода укладена українською мовою та мовою (мовами) учасників у ____ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

9. Розбіжності щодо тлумачення цих текстів між учасниками вирішуються шляхом проведення консультацій, переговорів.

10. Робочою (робочими) мовою (мовами) об'єднання є _ мова (мови).

11. Об'єднання утворено на ________ строк.
                                                                                                (необмежений/обмежений)

Об'єднання діє до _______.

12. Зміни до цієї Угоди вносяться рішенням відповідного органу управління об'єднання, яке схвалюється на найближчому пленарному засіданні місцевої ради, якщо така рада є засновником об'єднання, та оформлюються додатками, які є її невід'ємною частиною.

Розділ III
Мета та завдання об'єднання

13. Об'єднання утворюється з метою заохочення, підтримки та розвитку в інтересах населення транскордонного та міжтериторіального співробітництва між учасниками у сферах спільної компетенції та відповідно до повноважень, встановлених згідно із законодавством України.

14. Завдання об'єднання визначаються цією Угодою та Статутом.

15. Основними завданнями об'єднання є:

1) сприяння спільному вирішенню завдань місцевого та регіонального розвитку, пов'язаних із встановленням і поглибленням економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних та інших суспільних відносин;

2) розроблення та реалізація спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій транскордонного співробітництва;

3) сприяння встановленню добросусідських відносин між учасниками;

4) інші завдання, які не суперечать законодавству України та держави учасника.

16. На виконання завдань, передбачених цією Угодою та Статутом, об'єднання може взаємодіяти з іншими суб'єктами та учасниками транскордонного співробітництва, центральними органами виконавчої влади, міжнародними організаціями тощо.

Розділ IV
Зобов'язання учасників щодо дій, пов'язаних з утворенням об'єднання, а також коштів та іншого майна, що передаються ними на момент утворення об'єднання

17. Учасники на території місцезнаходження об'єднання зобов'язуються:

1) сприяти в межах компетенції утворенню та реєстрації об'єднання;

2) дотримуватися вимог, установлених законодавством України, договорами, що регулюють відносини у сфері транскордонного співробітництва, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

3) забезпечити об'єднання майном та коштами, необхідними для виконання покладених на об'єднання завдань, на момент його утворення;

4) виконувати рішення органів управління об'єднання, які прийняті у межах компетенції та в установленому Статутом порядку;

5) не порушувати права інших учасників під час реалізації своїх прав і обов'язків;

6) сприяти реалізації прав та обов'язків інших учасників;

7) провадити свою діяльність на основі кошторису об'єднання, що затверджується на кожний наступний рік;

8) забезпечувати цільове та ефективне використання коштів та іншого майна, передбачених для виконання завдань, досягнення мети та провадження діяльності об'єднання, визначених цією Угодою і Статутом.

9) повідомити в установленому Статутом порядку органи управління об'єднання про вихід з об'єднання у разі прийняття такого рішення.

Розділ V
Умови припинення дії Угоди. Строк дії Угоди

18. Угода укладена строком на ______.

19. Будь-яка Сторона може достроково припинити дію цієї Угоди у разі повідомлення за три місяці кожної із Сторін про наміри достроково припинити дію Угоди. Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання Сторонами та іншими заінтересованими особами незавершених домовленостей, якщо Сторони письмово не домовились про інше.

20. У разі коли жодна із Сторін не повідомила іншій про свої наміри припинити дію цієї Угоди, строк її дії автоматично продовжується на той самий строк.

________
(найменування суб'єкта транскордонного
співробітництва з Української Сторони)


(ім'я, прізвище представника)

____
(підпис)

_________
(найменування територіальної громади
або відповідного органу влади сусідньої
держави)

___________
(ім'я, прізвище представника)

____
(підпис)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали