Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Умов оплати праці працівників Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2019

м. Київ

N 101

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 березня 2019 р. за N 221/33192

Про затвердження Умов оплати праці працівників Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями

Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями, що додаються.

2. Управлінню економічного розвитку та фінансів забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

 

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату
СПО роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Голова Державної служби морського
та річкового транспорту

Д. Петренко

В. о. Міністра фінансів України

Ю. Гелетей

Міністр соціальної політики України

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
14 лютого 2019 року N 101

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 березня 2019 р. за N 221/33192

УМОВИ
оплати праці працівників Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями

1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями, визначено в додатку 1 до цих Умов.

Схему тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями (далі - Схема тарифних розрядів), визначено у додатку 2 до цих Умов.

2. Посадові оклади заступників керівників структурних підрозділів Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями, встановлюються на 5 - 15 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за Схемою тарифних розрядів.

3. Надбавки працівникам встановлюються:

1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не має перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

2) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначає Голова Державної служби морського та річкового транспорту України;

3) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

4. Доплати працівникам встановлюються:

1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам структурних підрозділів Державної служби морського та річкового транспорту України, їх заступникам;

2) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 22:00 до 06:00;

3) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук, доктора філософії - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначає Голова Державної служби морського та річкового транспорту України.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, мають відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

5. Голові Державної служби морського та річкового транспорту України в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі Державної служби морського та річкового транспорту України, надається право:

1) установлювати працівникам Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями, конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

 

Начальник Управління
економічного розвитку та фінансів

І. Садловська

 

Додаток 1
до Умов оплати праці працівників Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями
(пункт 1)

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі якщо посадовий оклад (тарифну ставку) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - округлюються до однієї гривні.

2. Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються з огляду на розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

 

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями
(пункт 1)

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

1. Морська адміністрація

Начальник відділу

9 - 13

Завідувач сектору

8 - 11

Старший державний інспектор (державний інспектор) з безпеки на морському, річковому транспорті

8 - 11

Старший державний інспектор, державний інспектор

8 - 11

Провідні та інші професіонали та фахівці

6 - 10

2. Територіальні органи Морської адміністрації

Начальник відділу

9 - 13

Завідувач сектору

8 - 11

Старший державний інспектор (державний інспектор) з безпеки на морському, річковому транспорті

8 - 11

Старший державний інспектор, державний інспектор

8 - 11

Капітан порту (річкового), капітан-координатор

7 - 10

Провідні та інші професіонали та фахівці

6 - 9
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали