Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження уніфікованих форм планової та звітної документації

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 грудня 2018 року N 85

Про затвердження уніфікованих форм планової та звітної документації

Відповідно до статті 28 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", підпунктів 5 (Постанова N 870) та 42 пункту 4 Положення про Державну архівну службу України (Постанова N 870), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. N 870, та з метою забезпечення надання центральними державними архівами України, центральними державними архівними установами України, місцевими державними архівними установами (далі - архівні установи), науково-дослідними установами, що належать до сфери управління Державної архівної служби України, звітності до Державної архівної служби України з основної діяльності наказую:

1. Затвердити такі, що додаються, уніфіковані форми звітної документації архівних установ, тематичних планів науково-дослідних установ, що належать до сфери управління Державної архівної служби України:

1) звіт про роботу архівної установи та виконання плану розвитку архівної справи за рік (форма N 1);

2) звіт про виконання плану наукової та методичної роботи за рік (форма N 2);

3) звіт про виконання плану публікаційної роботи за рік (форма N 3);

4) звіт про стан і обсяг документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб - джерел формування НАФ, архівних установах, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права, приватних архівних зібраннях (форма N 4);

5) звіт про мережу архівних установ (форма N 5);

6) звіт про виконання тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства за рахунок коштів Державного бюджету України за рік (форма N 6);

7) звіт про виконання тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України за рік (форма N 7);

8) звіт про виконання плану роботи ДЦЗД НАФ щодо забезпечення збереженості документів за рік (форма N 8);

9) звіт про виконання плану роботи ДНАБ, м. Київ за рік (форма N 9);

10) звіт про виконання плану роботи ДЕКС ЦДА України за рік (форма N 10);

11) тематичний план науково-дослідних робіт, що виконуються Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства за рахунок коштів Державного бюджету України на рік (форма N 1-т);

12) тематичний план науково-дослідних робіт, що виконуються Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України на рік (форма N 2-т).

2. Відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення (Сорока К. Г.) забезпечити впровадження уніфікованих форм планової та звітної документації у діяльність архівних установ та наукових установ, що належать до сфери управління Державної архівної служби України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету архівів України від 12.11.2008 N 222 "Про затвердження збірника форм "Планово-звітна документація державних архівних установ України".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної архівної служби України Бондарчука І. В.

 

Голова

Т. І. Баранова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
13 грудня 2018 року N 85

Форма N 1

Найменування
архівної установи

 _________ N _________
__________
 (місце складення)

 

Звіт
про роботу архівної установи та виконання плану розвитку архівної справи

за _______ рік

I. Організаційна та правова робота

Індекси

Основні напрями роботи

Одиниця виміру

Усього по області (Україні)

Центральні державні архіви

Державні архіви областей, м. Києва

Архівні відділи райдержадміністрацій

Архівні відділи міських рад

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

звітний рік минулий рік

звітний рік минулий рік

звітний рік минулий рік

звітний рік минулий рік

звітний рік минулий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Проведено перевірок архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад

 

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

комплексних

перевірка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематичних

перевірка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольних

перевірка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Кількість проведених конференцій, засідань "круглих столів" тощо

захід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Кількість судових позовів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пред'явлених архівною установою до юридичних та фізичних осіб

позов

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

 

пред'явлених до архівної установи

позов

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

4.

Кількість протоколів, складених за порушення законодавства про НАФ та архівні установи

протокол

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

II. Розвиток архівної справи

Індекси

Основні напрями роботи

Одиниця виміру

Показники

Усього по області (Україні)

Центральні державні архіви

Державні архіви областей, м. Києва

Архівні відділи райдержадміністрацій

Архівні відділи міських рад

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

звітний рік
попередній рік

звітний рік
попередній рік

звітний рік
попередній рік

звітний рік
попередній рік

звітний рік
поперед ній рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

1.1.

Приймання від юридичних та фізичних осіб на зберігання документів НАФ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документів особового походження

од. зб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

архівних електронних документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документів особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Приймання від архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад на постійне зберігання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

архівних електронних документів

од. зб.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

документів особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

електронних інформаційних ресурсів

од. зб.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

1.3.

Робота комісій з проведення експертизи цінності документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Схвалення ЕПК описів на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінську документацію

од. зб.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

документи особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

науково-технічну документацію

од. зб.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

кінодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

фотодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

фонодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

відеодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

документи особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

електронні інформаційні ресурси

од. зб.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

1.3.2

Погодження ЕПК (схвалення ЕК архівного відділу):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

описів справ з кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номенклатур справ

номенклатура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інструкцій з діловодства

Інструкція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положень про служби діловодства

положення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положень про ЕК

положення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положень про архівні підрозділи

положення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Експертиза цінності документів, що зберігаються з архівній установі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Експертиза цінності документів, що зберігаються в архівній установі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

архівних електронних документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документів особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. 

Проведення грошової оцінки документів НАФ:

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. унікальних

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Науково-технічне опрацювання документів на договірних засадах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації постійного зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації тимчасового зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документів із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи в юридичних особах - джерелах формування НАФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1

Проведено перевірок:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплексних

перевірка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематичних

перевірка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольних

перевірка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.

Кількість проведених оглядів забезпечення збереженості документів НАФ та стану діловодства в юридичних особах - джерелах формування НАФ

огляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3.

Заходи з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів та членів експертних комісій юридичних осіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість семінарів, організованих архівною установою

семінар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість проведених семінарів/курсів, до яких залучалися працівники архівної установи

семінар/курси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Забезпечення збереженості документів НАФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Реставрація документів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з паперовою основою

арк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

великоформатних документів (карт, креслеників тощо)

арк.
кв. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Ремонт документів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з паперовою основою

арк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

великоформатних документів (карт, креслеників тощо)

арк.
кв. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Оправлення та підшивка документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Консерваційно-профілактичне оброблення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страхового фонду

од. зб.
 (рулон)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Створення страхового фонду на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документи з паперовою основою

од. зб.
кадр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

архівні електронні документи

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документи особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електронні інформаційні ресурси

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.

Картонування документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.

Перекартонування документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.

Перевіряння наявності документів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з паперовою основою

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

архівних електронних документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документів особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.

Перевіряння наявності страхового фонду

од. зб.
(рулон)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.

Виявлення унікальних документів (перегляд документів):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.

Страхування унікальних документів

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.

Створення фонду користування на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документи з паперовою основою:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мікрофіши

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мікрофільми

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цифрові копії

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

архівні електронні документи

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документи особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електронні інформаційні ресурси

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Використання інформації документів НАФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Робота із запитами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

Надійшло всього

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прийнятих на особистому прийомі

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.

Виконання запитів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематичних, всього

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

біографічних, всього

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

генеалогічних, всього

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

майнових, всього

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціально-правового характеру, всього

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.

Кількість виконаних запитів із рекомендацією звернутися за можливим місцем зберігання документів

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Підготовка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виставок документів

виставка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

радіопередач

радіопередача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телепередач

телепередача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

публікацій у пресі

публікація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

онлайн-виставок

виставка / кількість документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Організація роботи користувачів у читальному залі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зареєстровано користувачів

користувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. іноземних громадян

користувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість відвідувань

відвідування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість виданих од. зб.

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Кількість користувачів, які працювали у читальних залах архіву за генеалогічною тематикою

користувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Зміцнення матеріально-технічної бази архівів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Приміщення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заміна приміщень

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кв. м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отримання додаткових приміщень

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кв. м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Ремонт приміщень

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кв. м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць)

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пог. м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.

Встановлення сигналізації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пожежної

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охоронної

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.

Ремонт сигналізації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пожежної

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охоронної

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.

Встановлення/ремонт автоматичних систем пожежогасіння

встановлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7

Встановлення/ремонт системи кондиціювання та вентиляції повітря

встановлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.

Оброблення дерев'яних конструкцій вогнезахисним розчином

будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пог. м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.

Встановлення/ремонт системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системи внутрішнього відеоспостережання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.

Встановлення/ремонт системи внутрішнього відеоспостереження

встановлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(найменування посади укладача)


(підпис)


(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Пояснення
щодо складання плану-звіту про роботу архівної установи та виконання  плану розвитку архівної справи

План-звіт про роботу архівної установи та виконання плану розвитку архівної справи відображає основні напрями і показники діяльності архівної установи.

Звіт складають центральні державні архіви України, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя, архівні відділи райдержадміністрацій і міських рад.

Звіт складають у формі таблиці.

При складанні звіту конкретна архівна установа заповнює певні графи.

Відомості у графах 5, 7, 9, 11, 13 подають дробом, де чисельником є дані за звітний рік, знаменником - дані за попередній рік.

Відомості у пункті 3.10 подають дробом, де чисельником є кількість переглянутих справ, знаменником - кількість виявлених унікальних справ та унікальних документів у них.

До звіту додається пояснювальна записка, у якій викладається інформація за такою структурою:

1. Організаційна робота

1.1. Перелік основних питань, розглянутих на засіданнях колегій, науково-методичних рад державних архівів.

1.2. Перелік результатів наукових досліджень (розробок) УНДІАСД та НДІ мікрографії, впроваджених протягом звітного періоду у діяльність державного архіву, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад.

2. Експертиза цінності документів

2.1. Проведення виїзних засідань ЕПК (із зазначенням районів, міст, установ).

2.2. Відомості про проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду (за формою):

Замовники грошової оцінки

Кількість замовників грошової оцінки

Кількість документів НАФ

Оціночна вартість документів (грн)

Підстава проведення грошової оцінки1

1

2

3

4

5


1 укладення договорів про передачу права власності або права користування, зберігання, передачу в заставу документів Національного архівного фонду, що є приватною власністю, у випадках, установлених законодавством;

укладення договорів про передачу права тимчасового користування документами Національного архівного фонду, що є державною чи комунальною власністю;

визначення розміру збитків, яких зазнав власник документів Національного архівного фонду внаслідок їх неналежного зберігання, що призвело до пошкодження, псування, нестачі, підроблення, розкрадання, незаконного вивезення або незаконної передачі іншій особі, а також знищення;

проведення обов'язкового страхування унікальних документів Національного архівного фонду, а також страхування інших документів Національного архівного фонду у разі їх депонованого зберігання, реставрації, експонування чи іншого користування за межами архівних установ;

інших випадків, передбачених законодавством.

3. Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду

3.1. Інформація про виявлення біоуражених одиниць зберігання (кількість од. зб., проведені заходи, результат).

3.2. Заходи щодо посилення охорони державних архівів, протипожежної безпеки, забезпечення надійності експлуатації їх інженерних мереж і комунікацій.

3.3. Відомості про кількість документів (од. зб.) Національного архівного фонду, виданих за межі архіву протягом року (мета видавання, строк видавання, термін повернення).

4. Використання інформації документів Національного архівного фонду

4.1. Тематика виставок, радіо-, телепередач, публікацій у ЗМІ, плакатів, альбомів, підготовлених за документами архіву.

4.2. Найзапитуваніша тематика досліджень, що проводилися користувачами у читальному залі архіву.

4.3. Хід виконання роботи з розсекречування документів Національного архівного фонду.

4.4. Форми співробітництва зі ЗМІ; наявність критичних зауважень у ЗМІ на діяльність архівних установ.

4.5. Загальна кількість запитів від іноземних громадян, виконаних архівом у звітному році (з розбивкою по країнах).

4.6. Наявність методичних розробок із виконання генеалогічних запитів; відсоток негативних відповідей на такі запити; співпраця з науковими установами та громадськими організаціями.

5. Співпраця з громадськістю

5.1. Тематика зустрічей із громадськістю, вечорів, лекцій, екскурсій, інших форм використання інформації документів Національного архівного фонду.

5.2. Заходи, вжиті архівом для поліпшення роботи із зверненнями громадян (наявність баз даних; надання консультацій і роз'яснень із найбільш актуальних питань, що порушуються громадянами у зверненнях та на сторінках ЗМІ; наявність консультативної веб-сторінки "Звернення громадян" на веб-сайті архіву; ведення інформаційно-пошукових систем обліку звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них питань тощо).

6. Міжнародна діяльність

6.1. Перелік міжнародних договорів про співробітництво з архівними установами та іншими організаціями іноземних держав (з додаванням їх копій).

6.2. Виконання зобов'язань за діючими міжнародними договорами про співробітництво в галузі архівної справи.

6.3. Службові відрядження за кордон, проведені міжнародні зустрічі, переговори і участь у міжнародних конференціях, семінарах та інших заходах, що здійснювалися у рамках міжнародного співробітництва.

У заключній частині пояснювальної записки зазначаються конкретні причини невиконання планових показників та проблемні питання, що впливали на повноту реалізації покладених на архівну установу завдань.

Звіт підписує керівник архівної установи.

На підставі отриманих звітів в Укрдержархіві складається зведений звіт у вигляді таблиці, який підписує керівник самостійного структурного підрозділу Укрдержархіву, до компетенції якого віднесено питання узагальнення звітів архівних установ, а затверджує Голова Укрдержархіву.

Центральні державні архіви України, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя, подають звіт Укрдержархіву до 10 січня.

Порядок складання, підписання та затвердження звітів архівними відділами районних державних адміністрацій та міських рад, строки їх подання до Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя визначаються цими архівами.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
13 грудня 2018 року N 85

Форма N 2

Найменування
 архівної установи
___________N ___________
_________
(місце складення)

 

Звіт
про виконання плану наукової та методичної роботи

за ___ рік

N
з/п

Індекс виду роботи

Тема дослідження, кінцевий результат. Результат та обсяг виконаної роботи у звітному році

Термін виконання

Примітки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

Керівник архівної установи


(підпис)


(ініціали (ініціал імені), прізвище)

00.00.0000

 

 

Пояснення
щодо складання звіту про виконання плану наукової та методичної роботи

Звіт про виконання плану наукової та методичної роботи складають центральні державні архіви України, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя.

Звіт складають у формі таблиці.

Обсяг підготовлених наукових і методичних робіт зазначають у друкованих аркушах.

У примітках зазначають інформацію про хід підготовки робіт, установи (за їх наявності), що відповідно до договорів є співвиконавців теми тощо.

Відомості про позапланові теми та завдання подають у кінці розділів звіту.

Звіт підписує керівник архівної установи.

На підставі отриманих звітів в Укрдержархіві складається зведений звіт, який підписує керівник самостійного структурного підрозділу Укрдержархіву, до компетенції якого віднесено питання наукової та методичної роботи.

Звіт про виконання плану наукової та методичної роботи подають Укрдержархіву до 10 січня.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
13 грудня 2018 року N 85

Форма N 3

Найменування
архівної установи
___________N ___________
_________
(місце складення)

 

Звіт
про виконання плану публікаційної роботи за _____ рік

N
з/п

Назва, вид видання

Обсяг у друк. арк.

Головна організація, організації-співвиконавці

Стан виконання підготовки видання

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Керівник архівної установи


(підпис)


(ініціали (ініціал імені), прізвище)

00.00.0000

 

 

Пояснення
щодо складання звіту про виконання плану публікаційної роботи

Звіт про виконання плану публікаційної роботи складають у формі таблиці центральні державні архіви України, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя.

Звіт підписує керівник архівної установи.

На підставі отриманих звітів в Укрдержархіві складається зведений звіт, який підписує керівник самостійного структурного підрозділу Укрдержархіву, до компетенції якого віднесено питання публікаційної роботи.

Звіт про виконання плану публікаційної роботи подають Укрдержархіву до 10 січня.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
13 грудня 2018 року N 85

Форма N 4

Найменування архівної установи
___________N ___________
_________
(місце складення)

 

Звіт
про стан і обсяг документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб - джерел формування НАФ, архівних установах, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права, приватних архівних зібраннях на 01.01.0000

N
з/п

Назви показників

Усього по Україні (області)

У зоні комплектування

центральних державних архівів

галузевих державних архівів

Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя

архівних відділів районних державних адміністрацій

архівних відділів міських рад

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Кількість юридичних осіб - джерел формування НАФ, що передають і не передають документи до державних архівних установ (архівних відділів міських рад) управлінську документацію (чисельником - загальна кількість, знаменником - кількість юридичних осіб, що мають зведені номенклатури справ, погоджені з державними архівами)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Кількість юридичних осіб - джерел комплектування, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

з них форм власності:

 

 

 

 

 

 

 

 

державної

 

 

 

 

 

 

 

 

комунальної

 

 

 

 

 

 

 

 

приватної

 

 

 

 

 

 

 

3.

Кількість архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права, всього

 

 

х

х

 

х

х

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

заснованих фізичними особами

 

 

х

х

 

х

х

3.2.

заснованих юридичними особами приватного права

 

 

х

х

 

х

х

4.

Кількість юридичних осіб - джерел формування НАФ, що мають ізольовані приміщення архівних підрозділів

 

 

 

 

 

 

 

5

Площа архівосховищ архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (м2)

 

 

х

х

 

х

х

6.

Кількість юридичних осіб - джерел формування НАФ, архівні підрозділи яких мають штатних працівників

 

 

 

 

 

 

 

7.

Кількість штатних працівників, які працюють в архівних підрозділах юридичних осіб - джерел формування НАФ

 

 

 

 

 

 

 

8.

Кількість працівників архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права

 

 

х

х

 

х

х

9.

Кількість фондів, що зберігаються в архівних установах, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права

 

 

х

х

 

х

х

10.

Кількість справ постійного зберігання в архівних підрозділах юридичних осіб - джерел формування НАФ (чисельником - загальна кількість, знаменником - кількість справ, включених до описів, схвалених ЕПК)

 

 

 

 

 

 

 

11.

Кількість справ постійного зберігання, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб - джерел комплектування понад встановлені строки

 

 

 

 

 

 

 

12.

Кількість справ постійного зберігання, що зберігаються в архівних установах, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (чисельником - загальна кількість, знаменником - кількість справ, внесених до описів, схвалених ЕПК)

 

 

х

х

 

х

х

13.

Кількість справ із кадрових питань (особового складу), що зберігаються:

 

 

 

 

 

 

 

13.1

в архівних підрозділах юридичних осіб - джерел формування НАФ (чисельником - загальна кількість справ, знаменником - кількість справ, внесених до описів, погоджених ЕПК державного архіву

 

 

 

 

 

 

 

13.2

в архівних установах, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (чисельником - загальна кількість, знаменником - кількість справ, внесених до описів, погоджених ЕПК (схвалених ЕК архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради)

 

 

х

х

 

х

х

14

Кількість справ тимчасового зберігання, що зберігаються в архівних установах, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права

 

 

х

х

 

х

х

15.

Кількість юридичних осіб - джерел формування НАФ, у діяльності яких створюється науково-технічна документація

 

 

 

 

 

 

 

16.

Кількість одиниць зберігання науково-технічної документації, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб - джерел формування НАФ

 

 

 

 

 

 

 

17

Кількість юридичних осіб - джерел формування НАФ, у діяльності яких створюються аудіовізуальні. документи, всього, у т. ч.

 

 

 

 

 

 

 

17.1.

кінодокументи

 

 

 

 

 

 

 

17.2.

фотодокументи

 

 

 

 

 

 

 

17.3.

фонодокументи

 

 

 

 

 

 

 

17,4.

відеодокументи

 

 

 

 

 

 

 

18.

Кількість одиниць обліку аудіовізуальних документів, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб - джерел формування НАФ:

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.

 

 

 

 

 

 

 

18.1.

кінодокументів

 

 

 

 

 

 

 

18.2.

фотодокументів

 

 

 

 

 

 

 

18.3.

фонодокументів

 

 

 

 

 

 

 

18.4.

відеодокументів

 

 

 

 

 

 

 

19.

Кількість музеїв і бібліотек (юридичних осіб), що зберігають документи НАФ постійно

 

 

х

х

 

 

 

20.

Кількість одиниць зберігання, що зберігаються в музеях і бібліотеках (чисельником - одиниці зберігання, знаменником - їх крайні дати)

 

 

х

х

 

 

 

21.

Кількість приватних архівних зібрань, в яких зберігаються документи НАФ

 

 

х

х

 

 

 

22.

Кількість документів НАФ, що зберігаються в приватних архівних зібраннях

 

 

х

х

 

 

 

Керівник архівної установи


(підпис)


(ініціали (ініціал імені), прізвище)

00.00.0000

 

 

Пояснення щодо складання звіту про стан і обсяг документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб - джерел формування НАФ, архівних установах, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права, та приватних архівних зібраннях

Звіт про стан і обсяг документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб - джерел формування НАФ, архівних установах, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права, та приватних архівних зібраннях складають центральні державні архіви України, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя, галузеві державні архіви, Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Звіт складають у формі таблиці на підставі паспортів архівних підрозділів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, релігійних організацій, державних наукових установ Національної академії наук України, наукових установ, музеїв та бібліотек, паспортів архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права.

У звіті станом на 1 січня наступного за звітним року подають відомості про установи та архівні підрозділи, що зберігають документи НАФ, а також про документи, що є складовою частиною НАФ та тимчасово зберігаються в архівних підрозділах.

Клітинки граф, позначені знаком "х", не заповнюються.

Звіт підписує керівник архівної установи.

На підставі отриманих звітів в Укрдержархіві складається зведений звіт у вигляді таблиці, який підписує керівник самостійного структурного підрозділу Укрдержархіву, до компетенції якого віднесено питання формування Національного архівного фонду.

Центральні, державні архіви України, Державний архів в Автономній Республіці Крим, галузеві державні архіви, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя, Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського подають звіт Укрдержархіву до 05 січня.

Порядок складання, підписання (затвердження) звітів архівними відділами районних державних адміністрацій та міських рад, строки їх подання до Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя визначаються цими архівами.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
13 грудня 2018 року N 85

Форма N 5

Найменування
архівної установи

___________N ___________
_________
(місце складення)

 

Звіт про мережу архівних установ на 01.01.0000

N
з/п

Назви архівних установ

Загальна кількість

на 01.01.0000

на 01.01.0000

1

2

3

4

4.

Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей

 

 

5.

Державні архіви міст

 

 

6.

Архівні відділи райдержадміністрацій

 

 

7.

Архівні сектори райдержадміністрацій

 

 

8.

Інші структурні підрозділи райдержадміністрацій, що здійснюють управління архівною справою і діловодством (із зазначенням їх видів)

 

 

9.

Архівні відділи міських рад

 

 

10.

Архівні сектори міських рад

 

 

11.

Інші структурні підрозділи міських рад, що здійснюють управління архівною справою і діловодством (із зазначенням їх видів)

 

 

 

Архівні установи органів місцевого самоврядування (трудові архіви)

 

Назва архівної установи

Кількість архівів

Кількість штатних працівників

Площа архіво-
сховищ

Кількість одиниць зберігання

Кількість запитів соціально-правового характеру, виконаних протягом року

з кадрових питань (особового складу)

тимчасового строку зберігання

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Трудові архіви, всього

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. юридичні особи

 

 

 

 

 

 

2.

Трудові архіви міських рад

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. юридичні особи

 

 

 

 

 

 

3.

Трудові архіви районних рад

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. юридичні особи

 

 

 

 

 

 

4.

Трудові архіви сільських та селищних рад

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. юридичні особи

 

 

 

 

 

 

5.

Трудові архіви рад об'єднаних територіальних громад

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. юридичні особи

 

 

 

 

 

 

Керівник архівної установи


(підпис)


(ініціали (ініціал імені), прізвище)

00.00.0000

 

 

Пояснення
щодо складання звіту про мережу архівних установ

Звіт про мережу архівних установ у формі таблиці складають Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва та Севастополя.

Зміни  в мережі архівних установ із посиланням на акти, відповідно до яких утворені, ліквідовані, реорганізовані архівні установи, у т. ч. трудові архіви, інформацію щодо зберігання в архівних установах виборчої документації тимчасового строку зберігання зазначають у пояснювальній записці до звіту.

Звіт і пояснювальну записку до нього підписує керівник архівної установи.

Звіт про мережу архівних установ Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя подають Укрдержархіву до 10 січня.

Порядок та строки складання звітів архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад, у т. ч. про створення трудових архівів, визначають Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя.

На. підставі звітів архівних установ в Укрдержархіві складається зведений звіт про мережу архівних установ, який підписує Голова Державної архівної служби України, а пояснювальну записку до нього - керівник самостійного структурного підрозділу Укрдержархіву, до компетенції якого віднесено складання зведених звітів.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
13 грудня 2018 року N 85

Форма N 6

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної архівної служби України
___________
     (підпис)          (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

Звіт
про виконання тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства за рахунок коштів Державного бюджету України, за _____ рік

 

ПОГОДЖУЮ
Заступник Голови Державної архівної служби України
___________
    (підпис)       (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

 

Структура тексту

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ УНДІАСД ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА _____ РІК

РОЗДІЛ II. ВІДОМОСТІ ПРО ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ, ВИКОНАНИХ У _____ РОЦІ

РОЗДІЛ III. ВІДОМОСТІ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ У _____ РОЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

Директор УНДІАСД


(підпис)

_
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

00.00.0000

 

 

Пояснення
щодо складання звіту про виконання тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства за рахунок коштів Державного бюджету України

Звіт про виконання тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства за рахунок коштів Державного бюджету України, є основним документом, що відображає результати науково-дослідної роботи.

Звіт складають у текстовій формі за встановленою змістовою структурою.

До звіту включають відомості про основні результати НДР, впровадження результатів НДР, а також подають характеристику тематичного плану, перелік умовних скорочень, висновки і додатки.

Звіт підписує директор інституту, затверджує Голова Укрдержархіву та погоджує заступник Голови Укрдержархіву (відповідно до розподілу обов'язків).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
13 грудня 2018 року N 85

Форма N 7

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної архівної служби України
______
      (підпис)             (ініціали (ініціал імені), прізвище
00.00.0000

Звіт
про виконання тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт, що виконав Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України, за _____ рік

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови Державної архівної служби України
___________
   (підпис)        (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

Структура тексту

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ НАУКОВИХ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ) РОБІТ, ЩО ВИКОНУЄ НДІ МІКРОГРАФІЇ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, НА _____РІК

РОЗДІЛ II. ВІДОМОСТІ ПРО ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ) РОБІТ, ВИКОНАНИХ У _____ РОЦІ

РОЗДІЛ III. ВІДОМОСТІ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ У_____ РОЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ) РОБІТ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

Директор НДІ мікрографії


(підпис)

_
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

00.00.0000

 

 

Пояснення
щодо складання звіту про виконання тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України

Звіт про виконання Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт, що виконав Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України, є основним документом, що відображає результати науково-дослідної роботи.

Звіт складають у текстовій формі за встановленою змістовою структурою.

До звіту включають відомості про основні результати наукових (науково-технічних) робіт, впровадження їх результатів, а також подають характеристику тематичного плану, перелік умовних скорочень, висновки і додатки.

Звіт підписує директор інституту, затверджує Голова Укрдержархіву та погоджує заступник Голови Укрдержархіву (відповідно до розподілу обов'язків).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
13 грудня 2018 року N 85

Форма N 8

Державна архівна служба України

Державний центр збереження
документів Національного архівного фонду

N

Київ

 

Звіт
про виконання плану роботи ДЦЗД НАФ щодо забезпечення збереженості документів за ____ рік

Індекси

Назва видів робіт

Од. виміру

Обсяг робіт, усього

У тому числі:

Укрдержархів

ЦДАВО

ЦДІАК

ЦДКФФА

ДНАБ

інші установи

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Мікрофільмування на рулонній плівці

кадр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Консерваційно-профілактичне оброблення раніше створених мікрофільмів страхового фонду документів

кадр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Виготовлення цифрових копій

копія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Реставрація документів

аркуш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ремонт документів

аркуш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Реставрація та ремонт картографічних документів

кв. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Дезінфекція документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Оправлення документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Брошурування документів

аркуш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Виготовлення конвертів

штука

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Виготовлення копій документів

аркуш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ДЦЗД НАФ


(підпис)

_
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

00.00.0000

 

 

Пояснення
щодо складання звіту про виконання плану роботи ДЦЗД НАФ щодо забезпечення збереженості документів

Звіт про виконання плану роботи ДЦЗД НАФ щодо забезпечення збереженості документів складається у формі таблиці та відображає основні показники діяльності центру за рік.

Відомості у графах 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 подають дробом, де чисельником є дані за звітний рік, знаменником - дані за попередній рік.

До звіту додається пояснювальна записка, у якій зазначаються конкретні причини невиконання планових показників та проблемні питання, що впливали на повноту реалізації покладених на центр завдань.

Звіт та пояснювальна записка підписуються директором центру та подаються Укрдержархіву до 10 січня.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
13 грудня 2018 року N 85

Форма N 9

Державний архівна служба України
Державна наукова архівна бібліотека м. Київ

N

Київ

 

Звіт
про роботу ДНАБ, м. Київ, за _____ рік

I. Основні відомості про фонд бібліотеки

N
з/п

Види друкованих одиниць

звітний рік

попередній рік

Примітки

1.

Усього одиниць, у тому числі:

 

 

 

2.

книги

 

 

 

3.

журнали

 

 

 

4.

газети

 

 

 

5.

листівки

 

 

 

6.

афіші

 

 

 

7.

плакати

 

 

 

8.

карти

 

 

 

II. Виконаним плану роботи

Індекси

Назви видів робіт

Од. виміру

Обсяг робіт

Примітки

план

факт

звітний рік

попередній рік

1

2

3

4

5

6

7

1.

Організація фондів і каталогів

 

 

 

 

 

1.1.

Комплектування фондів

друк. од.

 

 

 

 

1.2.

Каталогізація літератури

картка

 

 

 

 

1.3.

Дублювання каталожних карток

картка

 

 

 

 

1.4.

Класифікація літератури

назва

 

 

 

 

1.5.

Технічне оброблення літератури

друк. од.

 

 

 

 

1.6.

Включення карток до каталогу

картка

 

 

 

 

1.7.

Редагування каталогів

картка

 

 

 

 

1.8.

Розміщення літератури

друк. од.

 

 

 

 

1.9.

Перевіряння розміщення літератури

друк. од.

 

 

 

 

1.10.

Переміщення літератури

друк. од.

 

 

 

 

1.11.

Перевіряння наявності фонду видань

друк. од.

 

 

 

 

1.12.

Обезпилення фонду

друк. од.

 

 

 

 

2.

Забезпечення збереженості бібліотечних фондів

 

 

 

 

 

2.1.

Реставрація

арк.

 

 

 

 

2.2.

Консервація

друк. од.

 

 

 

 

2.3.

Ремонт

арк.

 

 

 

 

2.4.

Оправлення

друк. од.

 

 

 

 

2.5.

Створення страхового фонду

друк. од.

 

 

 

 

кадр

 

 

 

 

3.

Обслуговування читачів. Інформаційна та довідково-бібліографічна робота

 

 

 

 

 

3.1.

Кількість читачів

осіб

 

 

 

 

3.2.

Кількість відвідувань

осіб

 

 

 

 

3.3.

Видавання літератури читачам:

 

 

 

 

 

 

книг

друк. од.

 

 

 

 

 

журналів

друк. од.

 

 

 

 

 

газет

друк. од.

 

 

 

 

 

листівок

друк. од.

 

 

 

 

 

афіш

друк. од.

 

 

 

 

 

плакатів

друк. од.

 

 

 

 

 

карт

друк. од.

 

 

 

 

 

усього видано

друк. од.

 

 

 

 

 

із них іноземними мовами

друк. од.

 

 

 

 

3.4.

Інформація про літературу:

 

 

 

 

 

 

виставки нових надходжень

виставка

 

 

 

 

 

тематичні виставки

виставка

 

 

 

 

3.5.

Бібліографічні довідки (тематичні, фактографічні та ін.)

довідка

 

 

 

 

4.

Заходи щодо обміну із резервно-обмінного фонду з іншими бібліотеками

друк. од.

 

 

 

 

5

Створення електронного каталогу

картка

 

 

 

 

Директор ДНАБ, м. Київ


(підпис)

_
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

00.00.0000

 

 

Пояснення
щодо складання звіту про роботу ДНАБ, м. Київ

Звіт про роботу ДНАБ, м. Київ, складається у формі таблиці за підсумками роботи бібліотеки за рік.

Види робіт, що виконані поза планом, зазначають у кінці звіту.

До звіту додається пояснювальна записка, у якій зазначаються конкретні причини невиконання планових показників та проблемні питання, що впливали на повноту реалізації покладених на бібліотеку завдань.

Звіт та пояснювальна записка підписуються директором бібліотеки та подаються Укрдержархіву до 10 січня.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
13 грудня 2018 року N 85

Форма N 10

Державна архівна служба України

Дирекція з експлуатації комплексу споруд
центральних державних архівних установ України

N
Київ

 

Звіт
про виконання плану роботи ДЕКС ЦДА України за ____ рік

N
з/п

Назви видів робіт

Термін виконання

Примітки

плановий

фактичний

1

2

3

4

5

1.

Експлуатація комплексу споруд центральних державних архівних установ України

 

 

 

2.

Технічне обслуговування, капітальний і поточний ремонт обладнання

 

 

 

3.

Капітальний і поточний ремонт приміщень комплексу споруд центральних державних архівних установ України

 

 

 

4.

Матеріально-технічне забезпечення робіт

 

 

 

5.

Транспортне обслуговування

 

 

 

6.

Охорона приміщень і території комплексу споруд центральних державних архівних установ України

 

 

 

7.

Охорона праці

 

 

 

8.

Пожежна безпека

 

 

 

Директор ДЕКС ЦДА України


(підпис)

_
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

00.00.0000

 

 

Пояснення
щодо складання звіту про виконання плану роботи ДЕКС ЦДА України за _____ рік

Звіт про виконання плану роботи ДЕКС ЦДА України складається у формі таблиці.

У графі 2 зазначаються заходи за відповідними розділами, передбачені планом роботи на відповідний рік, що затверджується директором дирекції.

Виконання позапланових завдань зазначаються у кінці відповідного розділу звіту.

До звіту надається пояснювальна записка, у якій зазначаються конкретні причини невиконання планових показників та проблемні питання, що впливали на повноту реалізації покладених на ДЕКС ЦЦА України завдань.

Звіт та пояснювальна записка підписуються директором дирекції та подаються Укрдержархіву до 10 січня.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
13 грудня 2018 року N 85

Форма N 1-т

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної архівної служби України
__
    (підпис)      (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

Тематичний план
науково-дослідних робіт, що виконуються Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства за рахунок коштів Державного бюджету України, на _____ рік

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови Державної архівної служби України
__
   (підпис)           (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

Шифр теми

Найменування теми, номер державної реєстрації

Термін виконання теми (рік початку і закінчення)

Обсяги фінансування за рахунок коштів державного бюджету тис. грн

Наукові результати

Наукові відділи - виконавці за фаховими напрямами, науковий керівник теми

на весь період виконання

у тому числі, на _____ рік

1

2

3

4

5

6

7

1. Архівознавство

1.1. Загальні методологічні та теоретичні дослідження, історія архівної справи

1.1.1.

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

 

 

 

 

 

 

1.2. Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ

1.2.1.

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

 

 

 

 

 

 

1.3. Формування НАФ, експертиза цінності документів

1.3.1.

 

 

 

 

 

 

1.3.2.

 

 

 

 

 

 

1.3.3.

 

 

 

 

 

 

1.4. Користування документами та їхня публікація, організація наукової інформації

1.4.1.

 

 

 

 

 

 

1.4.2.

 

 

 

 

 

 

1.4.3.

 

 

 

 

 

 

1.5. Управління, економіка, організація праці в архівних установах

1.5.1.

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

 

 

 

 

 

 

2. Документознавство

2.1.

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

Кошторисна вартісна НДР

 

 

 

 

Список скорочень

 

 

 

Директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства


(підпис)

_
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

00.00.0000

 

 

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
Вченої ради Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
N

 

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
Науково-методичної комісії Укрдержархіву
N

Візи

Аркуш погодження проекту Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства за рахунок коштів Державного бюджету України, на _____ рік

ПОГОДЖЕНО

 

 

Керівник структурного підрозділу Державної архівної служби України, до функцій якого віднесено організацію і контроль НДР


(підпис)

_
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Керівник фінансової служби Державної архівної служби України


(підпис)

_
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Пояснення
щодо складання Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства за рахунок коштів Державного бюджету України

Тематичний план науково-дослідних робіт, що виконуються Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства за рахунок коштів Державного бюджету України, є основним документом, що відображає напрями науково-дослідної роботи та її кошторисну вартість.

Тематичний план складають у формі таблиці.

У кінці тематичного плану подають загальну кошторисну вартість НДР та список скорочень.

Рекомендовано дотримуватися поданих назв та індексації розділів і. підрозділів тематичного плану.

Тематичний план візується заступником директора інституту (відповідно до розподілу обов'язків), підписується директором інституту, схвалюється рішеннями Вченої ради інституту та Науково-методичної комісії Укрдержархіву та затверджується Головою Укрдержархіву.

До Тематичного плану подають аркуш його погодження керівником структурного підрозділу Укрдержархіву, до функцій якого віднесено організацію і контроль НДР, та керівником фінансової служби Укрдержархіву.

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
13 грудня 2018 року N 85

Форма N 2-т

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної архівної служби України
__   _
          (підпис)                    (ініціали (ініціал імені), прізвище)
           (дата)

Тематичний план
наукових (науково-технічних) робіт, що виконує Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України, на ____ рік

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Державної архівної служби України
__ _
          (підпис)                 (ініціали (ініціал імені), прізвище)
           (дата)

Шифр теми

Найменування теми, номер державної реєстрації

Термін виконання теми (рік початку і закінчення)

Обсяги фінансування за рахунок коштів державного бюджету, тис. грн

Наукові результати

Куратор, науковий керівник теми, наукові відділи - виконавці за фаховими напрямами

на весь період виконання

у тому числі,  на ______ рік

1

2

3

4

5

6

7

1. Технологічне забезпечення СФД України

Теми, які розпочато у минулі роки

1.1

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

Тема, яку розпочинають у ____ році

1.3

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Розроблення автоматизованої інформаційної системи СФД України

Тема, яку розпочинають у минулі роки

2.1

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

 

 

Тема, яку розпочинають у ____ році

2.4

 

 

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

 

 

3. Нормативне забезпечення СФД України

Тема, яку розпочинають у ____ році

3.1

 

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

 

 

Кошторисна вартість НДР

 

 

 

 

Список скорочень

 

 

 

Директор Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії


(підпис)

_
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

00.00.0000

 

 

СХВАЛЕНО
Рішення Науково-технічної ради
Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії
N

СХВАЛЕНО
Рішення Науково-технічної ради
Державної архівної служби України
N

Візи

Аркуш погодження
проекту Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт, що виковує Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України, на ____ рік

Директор департаменту страхового фонду документації Державної архівної служби України


(підпис)

_
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

00.00.0000

 

 

Керівник фінансової служби Державної архівної служби України


(підпис)

_
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

00.00.2018

 

 

Пояснення
щодо складання Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт, що виконує Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України

Тематичний план науково-дослідних робіт, що виконуються Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України, є основним документом, що відображає напрями науково-дослідної роботи та її кошторисну вартість.

Тематичний план складають у формі таблиці.

У кінці тематичного плану подають загальну кошторисну вартість НДР та список скорочень.

Рекомендовано дотримуватися поданих назв та індексації розділів і підрозділів тематичного плану.

Тематичний план візує заступник директора інституту (відповідно до розподілу обов'язків), підписує директор інституту, схвалюється рішеннями Науково-технічної ради інституту та Науково-технічної ради Укрдержархіву та затверджується Головою Укрдержархіву.

До Тематичного плану подають аркуш його погодження директором департаменту страхового фонду документації та керівником фінансової служби Укрдержархіву.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали