МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2017

м. Київ

N 405

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2017 р. за N 1537/31405

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері міського електричного транспорту

Відповідно до статті 162 Закону України "Про транспорт", частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 10 Закону України "Про міський електричний транспорт", підпункту 38 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460 (Постанова N 460) (із змінами), пункту 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року N 103 (Постанова N 103) (із змінами), Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 752 (Постанова N 752) (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту;

2) форму припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту.

2. Управлінню безпеки на транспорті та технічного регулювання забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 08 липня 2013 року N 456 "Про затвердження переліків питань, уніфікованих форм актів перевірок та форми припису для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері міського електричного (трамвай, тролейбус) транспорту вимог законодавства, норм і стандартів" (Перелік N 456), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за N 1216/23748 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю. Ф.

 

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з безпеки на транспорті

М. В. Ноняк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
24 листопада 2017 року N 405

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2017 р. за N 1537/31405

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
(УКРТРАНСБЕЗПЕКА)

пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна

тел. (+38 044) 351-44-01, 351-44-40, 351-44-23; тел./факс (+38 044) 351-47-62;

e-mail: contact@dsbt.gov.ua; web: dsbt.gov.ua; код за ЄДРПОУ 39816845

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту

від .. N

_
                                                    (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу))
_
                                                                    (код згідно з ЄДРПОУ )
_
                                  (місцезнаходження юридичної особи (відокремленого підрозділу), номер телефону,
_
                                                                        телефаксу та адреса електронної пошти)

 

I. Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю)

Тип заходу державного нагляду (контролю):

наказ від .. N  
посвідчення (направлення)
від .. N  

  плановий
  позаплановий

II. Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

III. Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю)

Посадові особи Державної служби України з безпеки на транспорті:
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
_
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Інші особи:
_
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

IV. Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з .. 
по .. 

Акт від .. N  

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався; видавався

Вимоги припису:
  виконано; не виконано

  проводився з .. 
по .. 

Акт від .. N  

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався; видавався

Вимоги припису:
  виконано; не виконано

V. Вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим

не розглядалося

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Загальні питання

1

Вимоги приписів, розпоряджень щодо усунення порушень, виявлених під час проведення попередньої перевірки, виконано в установлені строки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини восьма, дев'ята статті 7, абзац третій статті 11 ЗУ N 877-V

2

Відносини замовника з перевізником регулюються договором про організацію надання транспортних послуг, укладеним на основі Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року N 1045 (Постанова N 1045)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 11 ЗУ N 1914-IV;
частина друга статті 6ЗУ N 232/94-ВР;
пункт 11 Правил, затверджених ПКМУ N 1735;
Типовий договір, затверджений ПКМУ N 1045 (Постанова N 1045)

II

Питання щодо кваліфікаційних та інших вимог до працівників

1

Права, обов'язки та відповідальність працівників міського електричного транспорту, викладені в посадових інструкціях, затверджених керівником підприємства міського електротранспорту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 1.4.8 пункту 1.4 розділу I Правил, затверджених наказом N 103

2

До роботи, пов'язаної з рухом електротранспорту, допущені особи, які пройшли спеціальну підготовку згідно із займаною посадою та виконуваною роботою і мають відповідні посвідчення встановлених зразків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 року N 47

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 1.4.4, 1.4.7 пункту 1.4 розділу 1 Правил, затверджених наказом N 103;
ПКМУ N 47

3

До роботи, пов'язаної з рухом електротранспорту, прийняті особи не молодше 18 років, які попередньо пройшли медкомісію і не мають протипоказань

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 1.4.5 пункту 1.4 розділу 1 Правил, затверджених наказом N 103

4

Вступний інструктаж із безпеки дорожнього руху на підприємстві міського електротранспорту проводиться при прийнятті на роботу кожного водія трамвая (тролейбуса) незалежно від стажу його роботи і класу кваліфікації відповідно до пункту 2.1 розділу 2 Положення про організацію проведення виробничих інструктажів та навчання водіїв трамвайних вагонів і тролейбусів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 січня 2004 року N 12

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 2.1.1 - 2.1.6 пункту 2.1 розділу 2 Положення, затвердженого наказом N 12

5

Первинний інструктаж з безпеки руху на маршруті проводиться для водіїв трамвайних вагонів (тролейбусів), які вперше виходять на роботу на маршрут або на ті маршрути, де вони раніше не працювали, відповідно до пункту 2.2 розділу 2 Положення про організацію проведення виробничих інструктажів та навчання водіїв трамвайних вагонів і тролейбусів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 січня 2004 року N 12

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 2.2.1 - 2.2.4 пункту 2.2 розділу 2 Положення, затвердженого наказом N 12

6

Передрейсові інструктажі проводяться щодня з метою отримання водіями оперативної інформації, необхідної для якісного приймання рухомого складу, своєчасного (згідно з розкладом) виїзду з депо, безпечного і регулярного руху на маршруті відповідно до пункту 2.4 розділу 2 Положення про організацію проведення виробничих інструктажів та навчання водіїв трамвайних вагонів і тролейбусів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 січня 2004 року N 12

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 2.4.1- 2.4.4 пункту 2.4 розділу 2 Положення, затвердженого наказом N 12

7

Періодичні інструктажі проводяться з метою систематичного ознайомлення водіїв з інформацією, необхідною для забезпечення безпеки руху в наступний період роботи, а також навчання для підвищення їх професійної підготовки відповідно до пункту 2.5 розділу 2 Положення про організацію проведення виробничих інструктажів та навчання водіїв трамвайних вагонів і тролейбусів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 січня 2004 року N 12

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 2.5.1- 2.5.3 пункту 2.5 розділу 2 Положення, затвердженого наказом N 12

8

Позапланові інструктажі на підприємстві міського електротранспорту проводяться відповідно до пункту 2.7 розділу 2 Положення про організацію проведення виробничих інструктажів та навчання водіїв трамвайних вагонів і тролейбусів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 січня 2004 року N 12

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 2.7.1, 2.7.5, 2.7.5.4 пункту 2.7 розділу 2 Положення, затвердженого наказом N 12

9

За результатами проведених інструктажів та навчання з безпеки дорожнього руху на підприємстві міського електротранспорту щороку проводиться перевірка знань водіями Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306, Правил експлуатації трамвая та тролейбуса, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 грудня 1996 року N 103, службової інструкції та інших нормативних документів з безпеки дорожнього руху

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.11 розділу 1 Положення, затвердженого наказом N 12;
Правила, затверджені ПКМУ N 1306; Правила, затверджені наказом N 103

10

Порядок та терміни проведення перевірок знань водіями Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306, Правил експлуатації трамвая та тролейбуса, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 грудня 1996 року N 103, та службової інструкції визначено керівником підприємства міського електротранспорту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.11 розділу 1 Положення, затвердженого наказом N 12;
Правила, затверджені ПКМУ N 1306; Правила, затверджені наказом N 103

11

Контрольно-показові поїздки з водіями трамвайних вагонів і тролейбусів на підприємстві міського електротранспорту здійснюються у порядку, встановленому пунктом 2.3 розділу 2 Положення про організацію проведення виробничих інструктажів та навчання водіїв трамвайних вагонів і тролейбусів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 січня 2004 року N 12

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 2.3.1 2.3.3 пункту 2.3 розділу 2 Положення, затвердженого наказом N 12

12

На підприємстві міського електротранспорту до роботи, безпосередньо пов'язаної з експлуатацією, технічним обслуговуванням і ремонтом електроустановок (тягових підстанцій, контактних і кабельних мереж, обладнань сигналізацій, управління рухом, зв'язку та інших), допущені робітники, яким присвоєно відповідну кваліфікаційну групу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 1.4.6 пункту 1.4 розділу 1 Правил, затверджених наказом N 103

13

На підприємстві міського електротранспорту утворено атестаційну комісію з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса відповідно до Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 31 березня 2004 року N 70

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.3 розділу 1 Положення, затвердженого наказом N 70

14

Атестаційна комісія з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса на підприємстві міського електротранспорту:

 

 

 

 

 

 

14.1

визначає кваліфікацію водіїв трамвая та тролейбуса

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий пункту 1.4 розділу 1 Положення, затвердженого наказом N 70

14.2

розглядає питання щодо присвоєння та підвищення класу кваліфікації водіям трамвая (тролейбуса)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац третій пункту 1.4 розділу 1 Положення, затвердженого наказом N 70

14.3

розглядає порушення транспортної дисципліни та недоліків у роботі водіїв та інших посадових осіб, що мають посвідчення водія трамвая (тролейбуса)

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 1.4 розділу 1 Положення, затвердженого наказом N 70

15

Підготовка і проведення практичних занять із водіями трамвайних вагонів (тролейбусів) на полігоні із штучно погіршеними умовами зчеплення коліс з рейками або дорожнім покриттям проводяться у порядку, встановленому пунктом 2.6 розділу 2 Положення про організацію проведення виробничих інструктажів та навчання водіїв трамвайних вагонів і тролейбусів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарствавід 23 січня 2004 року N 12

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2.6 розділу 2 Положення, затвердженого наказом N 12

16

На підприємстві міського електротранспорту створено навчальні приміщення, обладнані спеціальні трамвайні вагони та тролейбуси, залучаються кваліфіковані кадри для організації роботи щодо підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників підприємства

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 1.4.12 пункту 1.4 розділу 1 Правил, затверджених наказом N 103

III

Питання щодо дотримання безпеки руху на міському електричному транспорті

1

Службове розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю трамвайних вагонів і тролейбусів проводиться у порядку, визначеному розділом 4 Положення про порядок службового розслідування дорожньо-транспортних пригод на міському електротранспорті, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарствавід 06 липня 2004 року N 129

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 4.1, 4.2 розділу 4 Положення, затвердженого наказом N 129

2

За підсумками службового розслідування на підприємстві проводиться розгляд дорожньо-транспортних пригод за участю трамвайних вагонів і тролейбусів та розробляються заходи, спрямовані на усунення та попередження їх причин, поліпшення профілактичної роботи з безпеки руху

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1.7
розділу 1 Положення, затвердженого наказом N 129

3

На підприємстві міського електротранспорту, що мають транспортні засоби:

 

 

 

 

 

Стаття 11 ЗУ N 3353-XII

3.1

при чисельності зайнятих експлуатацією транспортних засобів понад 50 осіб введено посаду фахівця з безпеки дорожнього руху

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

 

3.2

при чисельності зайнятих експлуатацією транспортних засобів понад 500 осіб створено службу безпеки дорожнього руху

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

 

4

Служба безпеки дорожнього руху на підприємстві міського електричного транспорту проводить таку роботу:

 

 

 

 

 

 

4.1

організовує вивчення працівниками підприємства актів законодавства, правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також перевірку їх знань

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий підпункту "в" пункту 5 Положення, затвердженого ПКМУ N 227

4.2

організовує вивчення та впровадження наукових розробок і позитивного досвіду з безпеки дорожнього руху

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій підпункту "в" пункту 5 Положення, затвердженого ПКМУ N 227

4.3

бере участь у роботі атестаційної та кваліфікаційної комісій

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий підпункту "в" пункту 5 Положення, затвердженого ПКМУ N 227

4.4

організовує і проводить інструктажі для водіїв із безпеки дорожнього руху

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий підпункту "в" пункту 5 Положення, затвердженого ПКМУ N 227

4.5

забезпечує постійне функціонування кабінету (класу) безпеки дорожнього руху, інформує працівників про стан аварійності, причини й обставини виникнення дорожньо-транспортних пригод, порушення Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий підпункту "в" пункту 5 Положення, затвердженого ПКМУ N 227;
Правила, затверджені ПКМУ N 1306

4.6

забезпечує роботу спецмедпунктів і разом з відділом кадрів контроль за періодичним медичним оглядом водіїв

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий підпункту "в" пункту 5 Положення, затвердженого ПКМУ N 227

4.7

організовує стажування водіїв і контроль за роботою транспортних засобів, додержанням ними режиму праці і відпочинку, вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац восьмий підпункту "в" пункту 5 Положення, затвердженого ПКМУ N 227

4.8

щороку перевіряє роботу всіх служб і підрозділів підприємства, діяльність яких пов'язана з експлуатацією транспортних засобів, щодо виконання ними вимог нормативних документів з безпеки дорожнього руху

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац десятий підпункту "в" пункту 5 Положення, затвердженого ПКМУ N 227

4.9

проводить службове розслідування дорожньо-транспортних пригод, вчинених за участю водіїв підприємства, для виявлення причин і обставин їх виникнення, подає в установленому порядку відповідні матеріали і пропозиції

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац одинадцятий підпункту "в" пункту 5 Положення, затвердженого ПКМУ N 227

5

З метою визначення здатності кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами проводяться медичні огляди

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 45 ЗУ N 3353-XII

6

Водії трамвая і тролейбуса підприємства міського електротранспорту під час роботи на лінії додержуються режиму праці та відпочинку, визначеного Положенням про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая та тролейбуса, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 15 вересня 2014 року N 444 (Положення N 444)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Положення, затверджене наказом N 444 (Положення N 444)

IV

Питання щодо дотримання норм, правил утримання та експлуатації міського електричного транспорту

1

Усі пасажирські та спеціальні трамвайні вагони і тролейбуси, які придбані (одержані) підприємством міського електротранспорту, як нового виробництва, так і ті, що були в експлуатації на інших підприємствах міського електротранспорту, зареєстровано відповідно до Порядку реєстрації та обліку трамвайних вагонів і тролейбусів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 червня 2003 року N 99

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 Правил, затверджених наказом N 99; підпункт 3.2.1 пункту 3.2 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

2

Об'єкти міського електричного транспорту підприємства пройшли державний технічний контроль

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 35 ЗУ N 3353-XII;
підпункт 1.2.2 пункту 1.2 розділу 1 Правил, затверджених наказом N 103

3

У технічному паспорті та технічному журналі кожного трамвайного вагона (тролейбуса), який прийнято за результатами технічного огляду, зроблено відмітку "Справний" та є в наявності талон про проходження державного технічного огляду трамвайного вагона (тролейбуса)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 13 Правил, затверджених ПКМУ N 149

4

Експлуатація трамвайного вагона (тролейбуса) без наявності запису про проходження технічного огляду і талона не здійснюється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 14 Правил, затверджених ПКМУ N 149

5

У технічному паспорті трамвайної колії, контактної мережі та тягової підстанції кожного маршруту, які пройшли технічний огляд, зроблено відмітку "Справна"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 18 Правил, затверджених ПКМУ N 149

6

На кожен трамвайний вагон та тролейбус заведені:

 

 

 

 

 

Підпункт 3.5.5.5 пункту 3.5 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

6.1

технічний журнал

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

6.2

технічний паспорт

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

6.3

ремонтні формуляри

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

6.4

формуляри на основні агрегати: тягові двигуни, мотор-компресори, високовольтні допоміжні двигуни, колісні пари, задні мости, шини, тягово-зчіпні прилади

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

7

У технічному журналі відображаються усі несправності, виявлені в процесі експлуатації, та дані про проведені під час технічного обслуговування роботи і про готовність рухомого складу до випуску на лінію

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3.5.5.6 пункту 3.5 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

8

Трамваї та тролейбуси підприємства міського електричного транспорту у разі технічних несправностей, перелічених в підпунктах 3.3.6.2.1 - 3.3.6.2.8, 3.3.6.2.10 пункту 3.3 розділу 3 Правил експлуатації трамвая та тролейбуса, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10 грудня 1996 року N 103, та за умов, що сприяють виникненню аварійних ситуацій, не експлуатуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 3.3.6.2.1 - 3.3.6.2.8, 3.3.6.2.10 пункту 3.3 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

9

Трамвайні вагони та тролейбуси, які випускаються на лінію, екіпіровані відповідно до вимог підпунктів 3.6.1.1, 3.6.1.2 пункту 3.6 розділу 3 Правил експлуатації трамвая та тролейбуса, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10 грудня 1996 року N 103

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти 3.6.1.1, 3.6.1.2 пункту 3.6 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

10

Випуск рухомого складу для роботи на маршрутах на підприємстві регламентовано нарядом, який розроблений службою руху, погоджений із депо, електрогосподарством, службою колії, плановим відділом та затверджений керівником підприємства міського електротранспорту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 4.1.5 пункту 4.1 розділу 4 Правил, затверджених наказом N 103

11

Водії підприємства міського електротранспорту перед виїздом на лінію перевіряють технічний стан трамвайного вагона або тролейбуса на відповідність вимогам підпунктів 3.6.1.3, 3.6.1.4 пункту 3.6 розділу 3 Правил експлуатації трамваїв та тролейбусів, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10 грудня 1996 року N 103, та засвідчують його придатність до експлуатації особистим підписом у технічному журналі

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3.5.5.9 пункту 3.5 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103;
абзац шостий частини другої статті 16 ЗУ N 3353-XII

12

Рух трамвайних вагонів і тролейбусів за маршрутами на підприємстві здійснюється відповідно до розкладу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 4.1.2 пункту 4.1 розділу 4 Правил, затверджених наказом N 103

13

Відповідність розкладів фактичним умовам експлуатації рухомого складу на підприємстві контролюється службою руху

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 4.1.3 пункту 4.1 розділу 4 Правил, затверджених наказом N 103

14

Рух рухомого складу по території депо підприємства здійснюється згідно з інструкцією, затвердженою керівником підприємства міського електротранспорту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 4.2.6 пункту 4.2 розділу 4 Правил, затверджених наказом N 103

15

Під час здавання трамвайного вагона або тролейбуса водій вносить відповідні записи до технічного журналу, а за необхідності - до книги повторних заявок

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 4.2.7 пункту 4.2 розділу 4 Правил, затверджених наказом N 103

16

Технічне обслуговування рухомого складу підприємства міського електротранспорту виконується за щомісячними графіками, затвердженими головним інженером підприємства

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший підпункту 3.5.1.3 пункту 3.5 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

17

На підприємстві міського електротранспорту проводиться щоденне технічне обслуговування рухомого складу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3.5.2.2 пункту 3.5 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

18

На підприємстві міського електротранспорту проводяться технічні обслуговування рухомого складу ТО-1 та ТО-2 (роботи, спрямовані на попередження та виявлення несправностей, зниження інтенсивності погіршення параметрів технічного стану рухомого складу, економію електроенергії та матеріалів, зменшення негативного впливу трамваїв і тролейбусів на навколишнє середовище)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3.5.2.3 пункту 3.5 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

19

Сезонне технічне обслуговування рухомого складу підприємства міського електротранспорту проводиться двічі на рік

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3.5.2.4 пункту 3.5 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

20

Щоденне технічне обслуговування та технічне обслуговування ТО-1 виконується у періоди між ранішнім і вечірнім піками навантажень без зняття рухомого складу з випуску

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3.5.2.7 пункту 3.5 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

21

Технічне обслуговування рухомого складу на підприємстві міського електротранспорту виконується згідно з інструкціями з технічного обслуговування заводів-виготівників та технологічними картами, що затверджені головним інженером підприємства міського електротранспорту і знаходяться на робочих місцях

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3.5.2.5 пункту 3.5 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

22

Технічне обслуговування рухомого складу підприємства міського електротранспорту організовано на основі потокового методу з регламентуванням видів, обсягів та тривалості робіт на кожному робочому місці

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3.5.2.6 пункту 3.5 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

23

Робітники підприємства міського електричного транспорту, які здійснюють технічне обслуговування, мають відповідну кваліфікацію

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3.5.2.8 пункту 3.5 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

24

На підприємстві міського електротранспорту якість виконаних робіт із технічного обслуговування рухомого складу контролюється майстром (бригадиром) - керівником дільниці та робітниками служб (відділів) технічного контролю

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3.5.2.9 пункту 3.5 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

25

Ремонт рухомого складу підприємства міського електротранспорту здійснюється за графіками, затвердженими головним інженером підприємства

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий підпункту 3.5.1.3 пункту 3.5 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

26

Приймання рухомого складу з ремонту на підприємстві міського електротранспорту оформлюється актом

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3.5.3.14 пункту 3.5 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

27

У технічному журналі трамвайного вагона (тролейбуса) та облікових документах депо зроблені відповідні відмітки про виконання ремонтів рухомого складу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3.5.3.15 пункту 3.5 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

28

На підприємстві міського електротранспорту рухомий склад, який відпрацював установлений строк експлуатації, списаний, про що свідчить належно оформлений акт відповідної форми

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3.4.5 пункту 3.4 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

29

На підприємстві міського електротранспорту строк служби рухомому складу, який відпрацював установлений строк експлуатації, продовжено за висновком комісії, призначеної керівником підприємства

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 3.4.5 пункту 3.4 розділу 3 Правил, затверджених наказом N 103

30

Утримання та ремонт трамвайних колій виконується відповідно до технічних умов, затверджених керівником підприємства міського електротранспорту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший підпункту 2.2.7.1 пункту 2.2 розділу 2 Правил, затверджених наказом N 103

31

Для забезпечення безперебійного та безпечного руху трамвайних поїздів підприємства міського електротранспорту колії та колійне господарство оглядаються робітниками та технічним персоналом служби колії за затвердженим начальником служби графіком

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.2.7.6 пункту 2.2 розділу 2 Правил, затверджених наказом N 103

32

Утримання та технічне обслуговування обладнання тягових підстанцій підприємства міського електротранспорту здійснюються відповідно до вимог Правил експлуатації трамваїв та тролейбусів, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10 грудня 1996 року N 103

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.7.2.2 пункту 2.7 розділу 2 Правил, затверджених наказом N 103

33

Технічне обслуговування та ремонт кабелю і кабельних пристроїв підприємства міського електротранспорту здійснюються за затвердженим керівником електрогосподарства графіком

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.7.4.2.1 пункту 2.7 розділу 2 Правил, затверджених наказом N 103

34

Технічне обслуговування та ремонт електрифікованих стрілок на підприємстві міського електротранспорту проводяться за графіком та інструкцією, затвердженими керівником підприємства

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.3.5.1 пункту 2.3 розділу 2 Правил, затверджених наказом N 103

35

На підприємстві міського електротранспорту оперативне керівництво експлуатацією і ліквідацією аварійних режимів на об'єктах системи електропостачання трамвая і тролейбуса здійснюється відповідно до вимог Правил експлуатації трамваїв та тролейбусів, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10 грудня 1996 року N 103

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.7.6 пункту 2.7 розділу 2 Правил, затверджених наказом N 103

36

На підприємстві міського електротранспорту забезпечення відновлення нормального режиму електропостачання трамвая і тролейбуса у разі виникнення аварійних ситуацій і пошкоджень на об'єктах системи електропостачання покладено на швидку технічну допомогу електрогосподарства

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.7.7 пункту 2.7 розділу 2 Правил, затверджених наказом N 103

37

В електрогосподарстві підприємства міського електротранспорту зберігається технічна документація на кожну тягову підстанцію трамвая і тролейбуса відповідно до вимог Правил експлуатації трамваїв та тролейбусів, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10 грудня 1996 року N 103

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.7.9.1 пункту 2.7 розділу 2 Правил, затверджених наказом N 103

38

В електрогосподарстві підприємства міського електротранспорту на кожну кабельну лінію є в наявності документація відповідно до вимог Правил експлуатації трамваїв та тролейбусів, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10 грудня 1996 року N 103

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.7.9.2 пункту 2.7 розділу 2 Правил, затверджених наказом N 103

39

В електрогосподарстві підприємства міського електротранспорту на кожну ділянку контактної мережі є в наявності документація відповідно до вимог Правил експлуатації трамваїв та тролейбусів, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10 грудня 1996 року N 103

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.7.9.3 пункту 2.7 розділу 2 Правил, затверджених наказом N 103

40

В електрогосподарстві підприємства міського електротранспорту на кожний заземлювальний пристрій, що перебуває в експлуатації, є в наявності паспорт, який містить схему заземлення, основні технічні дані, дані про результати перевірок відповідно до вимог Правил експлуатації трамваїв та тролейбусів, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10 грудня 1996 року N 103

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.7.9.4 пункту 2.7 розділу 2 Правил, затверджених наказом N 103

41

В електрогосподарстві і на виробничих ділянках підприємства міського електротранспорту є в наявності експлуатаційні та посадові інструкції, плани і графіки проведення технічного обслуговування і ремонтів, відомості про зміни в схемах, приєднаннях

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.7.9.5 пункту 2.7 розділу 2 Правил, затверджених наказом N 103

42

На підприємстві міського електротранспорту всі зміни в електроустановках системи електропостачання трамвая і тролейбуса, що вносяться в процесі експлуатації, ремонту і реконструкції, відображені на схемах і кресленнях за підписом особи, відповідальної за технічну документацію електрогосподарства, із зазначенням підстав і дати внесення змін

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.7.9.6 пункту 2.7 розділу 2 Правил, затверджених наказом N 103

43

На підприємстві міського електротранспорту до управління світлофорами допущені робітники, що пройшли спеціальний інструктаж

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.8.1.13 пункту 2.8 розділу 2 Правил, затверджених наказом N 103

44

На підприємстві міського електротранспорту обладнання світлофорної сигналізації та автоматики обслуговується і ремонтується згідно з графіком та інструкцією, затвердженими керівником підприємства

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.8.2.1 пункту 2.8 розділу 2 Правил, затверджених наказом N 103

45

Підприємство міського електротранспорту забезпечило спеціальним обладнанням транспортні засоби, що дає змогу інвалідам безперешкодно користуватися транспортними послугами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 28 ЗУ N 875-XII

46

Розміщення та обладнання зупинок здійснюється відповідно до вимог Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 15 травня 1995 року N 21

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Правила, затверджені наказом N 21

Пояснення до позначень, використаних у Вичерпному переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю):

"так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю), інші питання позначаються як "не розглядалося".

VI. Опис виявлених порушень

N з/п

Найменування нормативно-правового акта, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

N з/п

Питання щодо здійснення контролю

Так

Ні

Дотримання вимог не є обов'язковим для посадових осіб

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

1

2

3

4

5

6

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6


* Ця частина Акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта

N з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

Посадові особи Державної служби України з безпеки на транспорті:

_______
(посада)


(підпис)


(ініціали, прізвище)

_______
(посада)


(підпис)


(ініціали, прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_______
(посада)


(підпис)


(ініціали, прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_______
(посада)


(підпис)


(ініціали, прізвище)

_______
(посада)


(підпис)


(ініціали, прізвище)

Примірник цього Акта на сторінках отримано . .:

_______
(посада)


(підпис)


(ініціали, прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього Акта
_
_
_

IX. Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

Скорочення, що використовуються в цьому Акті

назва

дата і номер

1

2

3

4

5

I

Закони України

1

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

21 березня 1991 року N 875-XII

 

ЗУ N 875-XII

2

Закон України "Про дорожній рух"

30 червня 1993 року N 3353-XII

 

ЗУ N 3353-XII

3

Закон України "Про транспорт"

10 листопада 1994 року N 232/94-ВР

 

ЗУ N 232/94-ВР

4

Закон України "Про міський електричний транспорт"

29 червня 2004 року N 1914-IV

 

ЗУ N 1914-IV

5

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05 квітня 2007 року N 877-V

 

ЗУ N 877-V

II

Постанови Кабінету Міністрів України

1

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів"

31 січня 1992 року N 47

 

ПКМУ N 47

2

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій"

05 квітня 1994 року N 227

 

Положення, затверджене ПКМУ N 227

3

Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення системи державного контролю за технічним станом міського електротранспорту та забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів"

06 лютого 1997 року N 149

 

Положення, затверджене ПКМУ N 149

4

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Правила дорожнього руху"

10 жовтня 2001 року N 1306

 

Правила, затверджені ПКМУ N 1306

5

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом"

23 грудня 2004 року N 1735

 

Правила, затверджені ПКМУ N 1735

6

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом"

14 листопада 2012 року N 1045 (Постанова N 1045)

 

Типовий договір, затверджений ПКМУ N 1045 (Постанова N 1045)

III

Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади

1

Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству "Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту"

15 травня 1995 року N 21

30 травня 1995 року N 160/696

Правила, затверджені наказом N 21

2

Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству "Про затвердження Правил експлуатації трамвая та тролейбуса"

10 грудня 1996 року N 103

06 березня 1997 року N 66/1870

Правила, затверджені наказом N 103

3

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Правил реєстрації та обліку трамвайних вагонів і тролейбусів"

17 червня 2003 року N 99

07 липня 2003 року N 556/7877

Правила, затверджені наказом N 99

4

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Положення про організацію проведення виробничих інструктажів та навчання водіїв трамвайних вагонів і тролейбусів"

23 січня 2004 року N 12

23 квітня 2004 року N 528/9127

Положення, затверджене наказом N 12

5

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса"

31 березня 2004 року N 70

30 червня 2004 року N 806/9405

Положення, затверджене наказом N 70

6

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Положення про порядок службового розслідування дорожньо-транспортних пригод на міському електротранспорті"

06 липня 2004 року N 129

16 липня 2004 року N 895/9494

Положення, затверджене наказом N 129

7

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая та тролейбуса"

15 вересня 2014 року N 444 (Положення N 444)

30 вересня 2014 року N 1181/25958

Положення, затверджене наказом N 444 (Положення N 444)

 

Начальник Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулювання

А. В. Щелкунов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
24 листопада 2017 року N 405

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2017 р. за N 1537/31405

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
(УКРТРАНСБЕЗПЕКА)

пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна

тел. (+38 044) 351-44-01, 351-44-40, 351-44-23; тел./факс (+38 044) 351-47-62;

e-mail: contact@dsbt.gov.ua; web: dsbt.gov.ua; код за ЄДРПОУ 39816845

ПРИПИС
щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту

від .. N  

Видано ______
_
      (посада, найменування суб'єкта господарювання, прізвище, ім'я, по батькові керівника або уповноваженої особи
                                                                                    суб'єкта господарювання)

Мною (нами), _
_,
                                                                 (посади, прізвища, імена, по батькові посадових осіб
                                                                     Укртрансбезпеки або її територіального органу)
за участю ____
_,
                           (посади, прізвища, ініціали осіб, що брали участь у заході державного нагляду (контролю))
на підставі наказу Укртрансбезпеки від .. N  
та посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю)
від .. N у період з .. по .. 
                                                                                                      (дата початку)                (дата закінчення)
здійснено ______ перевірку _
                          (планова/позапланова)
_
                  (найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, щодо діяльності якого здійснювалася
                                                                                   планова/позапланова перевірка)
щодо ________
_
_
            (вказується предмет заходу (додержання та виконання вимог законодавства у сфері міського електричного
           транспорту, виконання вимог приписів, факти порушень вимог законодавства); у разі позапланового заходу
                                                     вказуються лише питання, які стали підставою для його проведення)

Згідно з актом від .. N під час планового/позапланового заходу державного нагляду (контролю) виявлені порушення вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту.

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про транспорт", Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року N 103 (Постанова N 103) (із змінами), вказую на допущені порушення законодавчих актів та вимагаю від керівництва
_
                                                                      (найменування суб'єкта господарювання)
в строк до "___" 20__ року усунути такі порушення:

N з/п

Стислий зміст виявлених порушень (недоліків)

Структурні одиниці нормативно-правового акта

Термін усунення порушення або недоліку
(число, місяць, рік)

Відмітка про виконання

дата

підпис

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про виконання цього Припису надати письмове повідомлення _______
_
                     (найменування органу державного нагляду (контролю), якому має бути надіслано повідомлення,
                                                                  його місцезнаходження, посада керівника, термін)

Посадова особа Укртрансбезпеки
або її територіального органу

 

(підпис)

 
_
(ініціали, прізвище)

З цим Приписом ознайомився і один примірник для виконання отримав. Із термінами усунення порушень згоден.

Керівник або уповноважена особа
суб'єкта господарювання

 

(підпис)

 
_
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

Припис від .. N надіслано ________
_
                                                                            (найменування суб'єкта господарювання)
рекомендованим листом від "___" 20__ року N _
квитанція від "___" 20__ року N ______.

Поштове повідомлення про вручення суб'єкту господарювання Припису отримано
"___" 20___ року.

Примітка. Запис здійснюється на примірнику Укртрансбезпеки або її територіального органу у разі відмови суб'єкта господарювання особисто отримати Припис.

 

Начальник Управління безпеки на
транспорті та технічного регулювання

А. В. Щелкунов
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали