Додаткова копія: Про затвердження в новій редакції комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Дванадцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 26.08.2016 р. N 357

Про затвердження в новій редакції комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки

Відповідно до статей 26, 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України "Про соціальні послуги", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про основи соціального захисту інвалідів в Україні", "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI) та інших законодавчих актів, що гарантують соціальні права, передбачені Конституцією України, та з метою соціального захисту окремих громадян міста Чернівецька міська рада вирішила:

1. Затвердити в новій редакції комплексну Програму "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення міської ради VII скликання від 24.12.2015 р. N 47 "Про виконання комплексної Програми "Захист" м. Чернівців за 2013 - 2015 роки та затвердження комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки" (Програма N 47), зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями міської ради VII скликання від 12.01.2016 р. N 74 (Рішення N 74), від 04.04.2016 р. N 140 (Рішення N 140), від 05.07.2016 р. N 288 з цього питання.

3. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент праці та соціального захисту населення міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань гуманітарної політики.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради VII скликання
26 серпня 2016 року N 357

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА "ЗАХИСТ" М. ЧЕРНІВЦІВ НА 2016 - 2018 РОКИ

1. Загальна характеристика

Комплексна Програма "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки (далі - Програма) є програмою соціальної підтримки малозабезпечених та найбільш вразливих верств населення і розробляється на 3 роки. Вперше вона була прийнята міською радою III скликання на 1998 - 2000 роки. В подальшому були розроблені та реалізовані Програми на відповідні роки.

Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України "Про соціальні послуги", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI), "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про охорону дитинства", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів" та інших законодавчих документів, що гарантують соціальні права, передбачені Конституцією України.

Інформація про хід реалізації Програми впродовж всіх років розглядалася на сесіях міської ради та засіданнях постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення.

Соціальний захист найменш захищених верств населення - один з пріоритетних напрямів державної політики в цілому і Чернівецької міської ради зокрема.

Результати реалізації попередніх Програм свідчать про позитивні зрушення в сфері соціального захисту чернівчан. Проте, проблема подолання бідності, продовження системного та комплексного підходу до її вирішення залишаються на сьогодні актуальними.

Станом на 01.07.2016 р. в м. Чернівцях проживає 70944 пенсіонери, з них 5523 ветеранів війни, в тому числі 2483 учасників бойових дій, 1016 інвалідів війни, 2024 учасників Великої Вітчизняної війни. Серед загальної кількості мешканців міста інвалідів 14789. З них 1763 - інваліди I групи, 5244 - інваліди II групи, 7782 - інваліди III групи, 3565 - інваліди з дитинства, 1233 - діти-інваліди.

На сьогодні в м. Чернівцях проживає 1581 чол., які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 616 учасника бойових дій в Афганістані, 1172 учасників бойових дій, які брали участь у військових діях в східних регіонах України.

Чернівецький комунальний територіальний центр соціального обслуговування "Турбота" обслуговує 790 одиноких та самотньо проживаючих громадян похилого віку та інвалідів, в тому числі 328 пенсіонерів старші 80 років, 300 інвалідів, з них 102 - I групи, 147 - II групи, 51 - III групи, 32 - інвалідів війни, 52 - інваліди з дитинства, 71 - з повністю втраченою руховою активністю.

Загальна характеристика Програми подана в паспорті Програми, згідно з додатком 1.

2. Мета Програми

Програма передбачає систему соціально-економічних, матеріально-побутових, медичних, культурних заходів, спрямованих на посилення соціального захисту найбільш вразливих верств чернівчан на 2016 - 2018 роки.

Головна мета - посилення адресної матеріальної підтримки, покращання надання соціальних послуг громадянам міста, які опинилися в складних життєвих обставинах та соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

В ході реалізації Програми планується впроваджувати нові методи і форми соціальної роботи, зміцнювати співпрацю органів місцевого самоврядування з громадськістю.

3. Шляхи і засоби вирішення проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

3.1. Реалізація мети та заходів Програми сприятиме консолідація зусиль виконавчих органів міської ради та взаємодія з громадськими організаціями, профспілками, підприємствами і установами міста.

3.2. Позитивно впливатиме на покращання соціального захисту малозабезпечених верств населення запровадження нових форм роботи, вдосконалення фінансування соціальної сфери, зміцнення матеріальної бази установ, які обслуговують соціально незахищених чернівчан.

3.3. Передбачаються такі джерела фінансування:

3.3.1. Кошти міського бюджету.

3.3.2. Благодійні надходження в рамках проведення міської акції "Милосердя".

3.3.3. Інші джерела, передбачені чинним законодавством.

Термін дії Програми - з 2016 по 2018 роки.

4. Завдання Програми та результативні показники

4.1. Основними завданнями Програми є забезпечення в 2016 - 2018 роках подальшого розвитку матеріальної підтримки малозабезпечених чернівчан та удосконалення існуючої системи надання соціальних послуг.

4.2. До результативних показників Програми належать:

4.2.1. Показник продукту - кількість людей, задіяних Програмою.

4.2.2. Показник ефективності - середній обсяг фінансування на одну особу.

4.2.3. Показник якості - відсоток чернівчан, які охоплені Програмою, до загальної чисельності населення м. Чернівців (додаток 2).

4.3. Для більш повного забезпечення потреб малозабезпечених верств населення міста необхідно здійснювати фінансування Програми у 2016 - 2018 роках у таких обсягах:

4.3.1. З міського бюджету - 66114,0 тис. грн.

4.3.2. За рахунок благодійних надходжень в рамках міської акції "Милосердя" - 385,0 тис. грн. (додаток 3).

Виконання Програми надасть змогу покращити матеріальне забезпечення та умови проживання близько 30 тисяч малозабезпечених чернівчан.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

5.1. Пріоритетними напрямами Програми є:

5.1.1. Удосконалення існуючої в місті системи надання за рахунок можливостей місцевого самоврядування адресної матеріальної підтримки найбільш соціально незахищеним чернівчанам, пошук нових методів та форм соціальної роботи.

5.1.2. Створення сприятливих умов життєдіяльності для найбільш соціально незахищених чернівчан, зокрема, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку, інвалідів, сиріт, малозабезпечених сімей з дітьми, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників антитерористичної операції, інших категорій громадян, які потребують підтримки від органів місцевого самоврядування.

5.1.3. Співпраця з громадськістю, подальший розвиток взаємодії між органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями, спілками, фондами, широке залучення до вирішення соціальних проблем підприємств і установ міста, волонтерів.

5.1.4. Соціальний захист дітей міста.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

6.1. Програма виконується шляхом здійснення її заходів, передбачених в додатку 4. Відповідальність за їх виконання несуть виконавці.

6.2. Керівництво та контроль за реалізацією Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань гуманітарної політики. Комісія заслуховує на своїх засіданнях інформацію про хід виконання Програми за відповідний рік з подальшим інформуванням територіальної громади.

6.3. Управління місцевих пільг та допомог, контролю за призначенням пенсій та з питань опіки департаменту праці та соціального захисту населення міської ради узагальнює, аналізує та подає зведену інформацію на розгляд постійної комісії міської ради з питань гуманітарної політики один раз на рік впродовж 2017 - 2018 років.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 1
до комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VII скликання
26.08.2016 N 357

Паспорт
комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

2.

Розробник Програми

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

3.

Співрозробники Програми

Виконавчі органи міської ради, міський центр зайнятості населення, громадські організації

4.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

5.

Учасники Програми

Виконавчі органи міської ради, міський центр зайнятості населення, громадські організації

6.

Термін реалізації Програми

2016 - 2018 роки

7.

Кошти, задіяні на виконання Програми

Міський бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього
у тому числі:

66499,0 тис. грн.

8.1.

коштів інших джерел

385,0 тис. грн.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 2
до комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VII скликання
26.08.2016 N 357

Результативні показники
комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки

N
з/п

Назва показника

Одиниця виміру

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Всього за період дії Програми

1.

Показник продукту: кількість людей, задіяних Програмою

тис. чол.

71,5

31,5

32,0

71,5

2.

Показник ефективності: середній обсяг фінансування на одну особу

грн.

463,0

517,5

535,8

1516,3

3.

Показник якості: відсоток чернівчан, які задіяні Програмою, до загальної чисельності населення м. Чернівців

%

26,8 %

12 %

12,1 %

26,8 %

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 3
до комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VII скликання
26.08.2016 N 357

Ресурсне забезпечення
комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки

Очікуваний обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми (тис. грн.)

2016 рік, тис. грн.

2017 рік, тис. грн.

2018 рік, тис. грн.

Всього витрат на виконання Програми, тис. грн.

Обсяг ресурсів всього
в тому числі:

33052,0

16300,0

17147,0

66499,0

міський бюджет

32912,0

16180,0

17022,0

66114,0

кошти міського благодійного фонду "Милосердя"

140,0

120,0

125,0

385,0

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 4
до комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VII скликання
26.08.2016 N 357

Заходи комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки

N
з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

I. Надання адресної матеріальної підтримки найбільш соціально незахищеним чернівчанам, пошук нових форм та методів соціального захисту чернівчан

1.

З метою поглиблення адресності допомоги, виявлення найбільш соціально незахищених чернівчан регулярне проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян похилого віку, інвалідів, сімей з дітьми, інших пільгових категорій населення. На підставі виявленого щоквартальне поновлення соціального паспорта міста

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, комунальний центр "Турбота", громадські організації, які представляють інтереси інвалідів, чорнобильців, сімей з дітьми, інших пільгових категорій населення

Не потребує коштів.

 

Покращання соціального захисту, матеріальної підтримки чернівчан

2.

Надання адресної матеріальної допомоги найбільш соціально незахищеним чернівчанам: ветеранам війни і праці, дітям війни, громадянам похилого віку, інвалідам, реабілітованим, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС, сиротам, сім'ям з дітьми, іншим громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, комунальний центр "Турбота", оргкомітет міської благодійної акції "Милосердя" за участю міського благодійного фонду "Милосердя"

Кошти міського бюджету, міського благодійного фонду "Милосердя".

Міський бюджет:
2016 р. - 1400,0
2017 р. - 1512,0
2018 р. - 1590,0
Акція "Милосердя":
2016 р. - 40,0
2017 р. - 45,0
2018 р. - 50,0
Разом:
2016 р. - 1440,0
2017 р. - 1557,0
2018 р. - 1640,0
Всього:4637,0

Покращання соціального захисту членів територіальної громади міста

3.

Надання допомоги на поховання окремим категоріям громадян, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. N 99.
Відшкодування витрат на поховання померлих одиноких громадян

2016 - 2018 рр.

Департаменти праці та соціального захисту населення і житлово-комунального господарства міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 155,0
2017 р. - 168,0
2018 р. - 177,0
Всього: 500,0

Покращання соціального захисту членів територіальної громади міста

4.

Надання пільг громадянам, реабілітованим за статтею 3 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", в розмірі 50 % з оплати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм споживання, передбачених чинним законодавством

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 445,0
2017 р. - 481,0
2018 р. - 507,0
Всього: 1433,0

Покращання соціального захисту окремих категорій громадян м. Чернівців

5.

Надання адресної матеріальної допомоги, інвалідам I групи (крім інвалідів I групи (підгрупа A)), які на безоплатній основі обслуговуються Чернівецьким комунальним територіальним центром соціального обслуговування "Турбота" та яким надано статус "лежачий" для часткового покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, комунальний центр "Турбота"

Кошти міського бюджету

2016 р. - 45,0
2017 р. - 49,0
2018 р. - 52,0
Всього: 146,0

Покращання соціального захисту окремих категорій громадян м. Чернівців

6.

Пільгове прання білизни одиноким громадянам похилого віку, які опікаються комунальним центром "Турбота" та міською організацією Товариства Червоного Хреста України

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, комунальний центр "Турбота" за участю міської організації Товариства Червоного Хреста України

Кошти міського бюджету

2016 р. - 100,0
2017 р. - 108,0
2018 р. - 114,0
Всього: 322,0

Покращання соціального захисту окремих категорій громадян м. Чернівців

7.

Забезпечення пільгового користування послугами лазень для найбільш малозабезпечених верств чернівчан, в першу чергу одиноких громадян похилого віку, інвалідів

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, департамент економіки міської ради, комунальний центр "Турбота"

Кошти міського бюджету

2016 р. - 255,0
2017 р. - 276,0
2018 р. - 291,0
Всього: 822,0

Покращання соціального захисту малозабезпечених чернівчан

8.

Часткове відшкодування проїзду в громадському транспорті Почесним донорам України

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради за участю міської організації Товариства Червоного Хреста України

Кошти міського бюджету

2016 р. - 43,0
2017 р. - 46,0
2018 р. - 49,0
Всього: 138,0

Покращання соціального захисту окремих категорій громадян м. Чернівців

9.

Щомісячна доплата до пенсій окремим малозабезпеченим громадянам, які мають заслуги перед містом

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 30,0
2017 р. - 32,0
2018 р. - 34,0
Всього: 96,0

Покращання соціального захисту окремих категорій громадян м. Чернівців

10.

Щомісячна виплата адресної матеріальної допомоги сім'ям воїнів, загиблих в Афганістані

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради за участю міської організації Української Спілки ветеранів Афганістану

Кошти міського бюджету

2016 р. - 107,0
2017 р. - 115,0
2018 р. - 121,0
Всього: 343,0

Покращання соціального захисту окремих категорій громадян м. Чернівців

11.

Щомісячна виплата адресної матеріальної допомоги вдовам учасників бойових дій в Афганістані

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради за участю міської організації Української Спілки ветеранів Афганістану

Кошти міського бюджету

2016 р. - 180,0
2017 р. - 195,0
2018 р. - 206,0
Всього: 581,0

Покращання соціального захисту окремих категорій громадян м. Чернівців

12.

Щомісячна доплата до пенсій інвалідам Великої Вітчизняної війни, які безпосередньо брали участь у бойових діях у 1941 - 1945 роках

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 590,0
2017 р. - 638,0
2018 р. - 673,0
Всього: 1901,0

Покращання соціального захисту окремих категорій громадян м. Чернівців

13.

Щомісячна виплата адресної матеріальної допомоги батькам, діти яких померли в період проходження військової служби в мирний час та на яких поширюється чинність Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 45,0
2017 р. - 49,0
2018 р. - 52,0
Всього: 146,0

Покращання соціального захисту окремих категорій громадян м. Чернівців

14.

Продовження практики проведення міської благодійної акції "Милосердя", організовуючи в рамках акції благодійні вечори, бали, аукціони, виставки-продажі тощо. Зібрані в ході акції кошти, продукти харчування, речі першої необхідності спрямовувати на додаткову матеріальну підтримку соціально незахищених чернівчан, в першу чергу, важкохворих дітей

2016 - 2018 рр.

Виконавчі органи міської ради, оргкомітет з проведення міської благодійної акції "Милосердя" за участю міського благодійного фонду "Милосердя"

Благодійні внески.
Кошти міського благодійного Фонду "Милосердя"

2016 р. - 70,0
2017 р. - 75,0
2018 р. - 75,0
Всього: 220,0

Покращання соціального захисту членів територіальної громади міста

15.

Розширення асортименту соціального магазину та прокатного пункту при комунальному центрі "Турбота" та збільшення кількості їх користувачів.
Розширення можливостей диспетчерського пункту для надання безкоштовних транспортних послуг громадянам з обмеженими фізичними можливостями, кабінету лікувальної фізкультури, який діє при відділенні соціально-медичних послуг центру для занять підопічних лікувальною фізкультурою та Університету третього віку для навчання людей похилого віку, інвалідів з числа підопічних центру та громадян м. Чернівців

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення, фінансове управління міської ради, комунальний центр "Турбота"

Кошти міського бюджету (в межах фінансування комунального центру "Турбота")

 

Покращання соціального захисту окремих категорій чернівчан

16.

Забезпечення безкоштовними дровами окремих категорій громадян, які цього потребують, за рахунок запасів міського комунального виробничого тресту зеленого господарства і протизсувних робіт, парку "Жовтневий", КЖРЕПів та інших організацій міста, які проводять вирубку дерев

2016 - 2018 рр.

Департамент житлово-комунального господарства, управління культури міської ради, комунальний центр "Турбота"

Не потребує коштів

 

Покращання соціального захисту окремих категорій чернівчан

17.

Відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та надання матеріальної допомоги на прожиття громадянам похилого віку та інвалідам, які уклали договори довічного утримання і договори дарування нерухомого майна на користь міської ради

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, комунальний центр "Турбота"

Кошти міського бюджету

2016 р. - 11,0
2017 р. - 23,0
2018 р. - 24,0
Всього: 58,0

Покращання соціального захисту окремих категорій громадян м. Чернівців

18.

Організація передплати на друковане видання "Чернівці" для малозабезпечених громадян міста

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення, відділ інформації та зв'язків з громадськістю міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 85,0
2017 р. - 92,0
2018 р. - 97,0
Всього: 274,0

Покращання соціального захисту малозабезпечених чернівчан

19.

Виплата разової грошової допомоги мешканцям м. Чернівців, у яких з незалежних від них причин, внаслідок надзвичайних ситуацій повністю або на 50 відсотків і більше знищено незастраховане майно

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, охорони здоров'я міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 200,0
2017 р. - 108,0
2018 р. - 114,0
Всього: 422,0

Покращання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій

20.

Виплата щомісячної адресної матеріальної допомоги вихованцям дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, служба у справах дітей міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 40,0
2017 р. - 43,0
2018 р. - 45,0
Всього: 128,0

Покращання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

21.

Надання грошової допомоги сім'ям при необхідності дороговартісного обстеження та лікування важкохворих дітей

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров'я міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 1000,0
2017 р. - 1081,0
2018 р. - 1140,0
Всього: 3221,0

Покращання соціального захисту сімей, в яких виховуються важкохворі діти

22

Надання з 01.08.2016 р. адресної матеріальної допомоги для часткового покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам I групи (підгрупа A), які зареєстровані в м. Чернівцях та не отримують інші щомісячні допомоги (виплати, доплати тощо) за рахунок коштів міського бюджету

2016 - 2018 рр

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 836,0
2017 р. - 2100,0
2018 р. - 2215,0
Всього: 5151,0

Покращення соціального захисту окремих категорій громадян м. Чернівців

II. Надання адресної допомоги сім'ям учасників військових дій, загиблих (померлих) під час участі у військових діях, або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р., родинам з дітьми, переміщених з окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

1.

Надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім'ям

2016 р.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, міська благодійна акція "Милосердя" за участю міського благодійного фонду "Милосердя"

Кошти міського бюджету, міського благодійного фонду "Милосердя".

Міський. бюджет.
2016 р. - 600,0
Акція "Милосердя".
2016 р. - 30,0
Разом:
2016 р. - 630,0
Всього: 630,0

Покращання соціального захисту учасників АТО та їх сімей

2.

Надання одноразової грошової допомоги родинам загиблих (померлих) при виконанні обов'язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та які на момент загибелі були членами територіальної громади м. Чернівців

2016 р.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Кошти міського бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством

2016 р. - 700,0
Всього: 700,0

Підтримка родин члени, яких брали участь у військових
діях в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та внутрішньо переміщених родин

3.

Звільнення від батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста учасників військових дій в східних регіонах України, сімей загиблих (померлих) під час участі у військових діях в східних регіонах України, або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та осіб внутрішньо переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, які мають відповідні підтверджуючі документи

2016 р

Управління освіти міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 1003,0
Всього: 1003,0

4.

Забезпечення безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах міста учнів, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, загиблими (померлими) під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, які мають відповідні підтверджуючі документи

2016 р.

Управління освіти міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 2300,0
Всього: 2300,0

5.

Забезпечення безкоштовним проїздом в міському електротранспорті учнів загальноосвітніх закладів міста, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, загиблими (померлими) під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, які мають відповідні підтверджуючі документи

2016 р.

Департамент житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 600,0
Всього: 600,0

6.

Надання пільг з 01.04.2016 р. в розмірі 50 % (додатково до гарантованих державою пільг) з оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм споживання, передбачених чинним законодавством:
- сім'ям загиблих (померлих) при виконанні обов'язків під час проходження військової служби в східних регіонах України;
- сім'ям загиблих під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України;
- сім'ям померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р.
У разі, якщо вказані сім'ї не мають права на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг за рахунок коштів державного бюджету - в розмірі 100 %.

2016 р.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 122,0
Всього: 122,0

Підтримка родин, члени яких загинули при виконанні обов'язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р.

7.

Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги дітям (до 18-річного віку), батьки яких загинули (померли) при виконанні обов'язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та які зареєстровані в м. Чернівцях

2016 р.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 140,0
Всього: 140,0

Підтримка родин члени, яких загинули (померли) при виконанні обов'язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або організації надання допомоги

8.

Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги батькам загиблих (померлих) при виконанні обов'язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України

2016 р.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 110,0
Всього: 110,0

9.

Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги вдовам загиблих (померлих) при виконанні обов'язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які вдруге не вийшли заміж

2016 р.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 85,0
Всього: 85,0

10.

Сприяння у встановленні надмогильних споруд на могилах загиблих (померлих) при виконанні обов'язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України

2016 р.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 120,0
Всього: 120,0

11.

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України

2016 р.

Управління освіти, охорони здоров'я, відділ у справах сім'ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді

Міський бюджет (в межах видатків на освіту, охорону здоров'я, молодіжні програми)

 

Оздоровлення та відпочинок дітей

12.

Надання соціальних послуг сім'ям учасників антитерористичної операції (юридичні, психологічні, соціально-медичні, соціально-педагогічні тощо). У разі потреби, здійснення соціального супроводу та соціального обслуговування зазначених сімей

2016 р.

Чернівецький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет (в межах фінансування міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді)

 

Підтримка сімей учасників антитерористичної операції

13.

Надання пільг учасникам бойових дій, визначених статтею 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та членам їх сімей, передбачених Бюджетним кодексом України, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього, в розмірі 25 % з оплати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм споживання згідно з чинним законодавством та знижки вартості палива в т. ч. рідкого в межах соціальних норм для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, на період.
Пільга надається зазначеній вище категорії громадян, які зареєстровані в м. Чернівцях

2016 р.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 4000,0
Всього: 4000,0

Підтримка учасників бойових дій, зокрема з числа учасників антитерористичної операції, та членів їх сімей

III. Створення сприятливих умов життєдіяльності для найбільш соціально незахищених чернівчан

1.

Сприяння в працевлаштуванні осіб, які потребують додаткових соціальних гарантій: інвалідів, жінок, які мають дітей віком до шести років, одиноких матерів, молоді, осіб перед пенсійного віку тощо.
Продовження практики проведення ярмарок вакансій, днів відкритих дверей для громадян, які неспроможні на рівних конкурувати на ринку праці

2016 - 2018 рр.

Міський центр зайнятості, департамент праці та соціального захисту населення за участю обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів

Кошти фонду загальнообов'язкового страхування на випадок безробіття

 

Покращання соціального захисту інвалідів та інших пільгових категорій громадян

2.

Продовження роботи зі створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної, транспортної інфраструктури та житлово-цивільного призначення.
Врахування вимог державних будівельних норм України В.2.2.-17:2006 "Будинки і споруди. Доступність будинків та споруд для маломобільних груп населення" при наданні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

2016 - 2018 рр.

Департаменти містобудівного комплексу та земельних відносин, житлово-комунального господарства, економіки, праці та соціального захисту населення, управління освіти, охорони здоров'я, культури, по фізичній культурі та спорту, відділ у справах сім'ї та молоді міської ради, за участю комітету доступності при виконавчому комітеті міської ради

Кошти міського бюджету, інші джерела не заборонені законодавством

 

Створення сприятливих умов для громадян з обмеженими фізичними можливостями

3.

Забезпечення на пішохідних переходах центральних вулиць міста облаштування пандусів, встановлення звукосигнальних пристроїв для інвалідів по зору

2016 - 2018 рр.

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

Кошти міського бюджету, інші джерела не заборонені законодавством

 

Створення сприятливих умов для громадян з обмеженими фізичними можливостями

4.

Сприяння в роботі громадських організацій інвалідів та ветеранів, чорнобильців, політв'язнів та репресованих. Участь у відзначенні Міжнародного Дня громадян похилого віку, Дня ветерана, Міжнародного Дня інвалідів, Міжнародного Дня глухих, Дня білої тростини, Дня пам'яті жертв голодомору і політичних репресій тощо, приурочуючи до цих дат конкретні заходи

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення, відділ інформації та зв'язків з громадськістю міської ради, спільно з громадськими організаціями інвалідів.

Кошти міського бюджету (в межах видатків на підтримку громадських організацій)

 

Створення сприятливих умов для пільгових категорій громадян

5.

Надання фінансової допомоги на підтримку діяльності Чернівецької міської організації ветеранів України
Надання всебічної допомоги, зокрема на оздоровлення членам хору ветеранів.

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 248,0
2017 р. - 268,5
2018 р. - 283,7
Всього: 800,2

Створення сприятливих умов для громадян похилого віку

6.

Підтримка діяльності єдиної в області електронної бібліотеки та Центру реабілітації інвалідів по зору, створених при учбово-виробничому об'єднанні УТОС, надання їм організаційної, методичної та фінансової підтримки

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення, відділ за участю обласної організації УТОС

Кошти міського бюджету (в межах видатків на підтримку громадських організацій), інші джерела, не заборонені законодавством

 

Створення сприятливих умов для інвалідів по зору

7.

Проведення щорічної перереєстрації терапевтичних дільниць з виділенням пільгових верств населення.
Забезпечення поглибленого медичного огляду ветеранів війни, інвалідів, сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних родин, учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС, інших пільговиків, обстеження, лікування та протезування, в тому числі і за межами області, сприяння подальшому оздоровленню їх в санаторіях і пансіонатах.

2016 - 2018 рр.

Управління охорони здоров'я міської ради

Міський бюджет (в межах видатків на охорону здоров'я)

 

Покращання медичного забезпечення пільгових категорій населення

8.

Забезпечення виписки хворим пільгових рецептів на придбання медикаментів для амбулаторного лікування відповідно до чинного законодавства та здійснення пільгового зубного та слухопротезування

2016 - 2018 рр.

Управління охорони здоров'я міської ради

Міський бюджет

2016 р. - 6500,0
2017 р. - 7030,0
2018 р. - 7400,0
Всього: 20930,0

Покращання медичного забезпечення пільгових категорій населення.

9.

Продовження роботи щодо безвідмовного надання амбулаторної та стаціонарної допомоги малозабезпеченим верствам населення, бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі згідно із стандартами лікування

2016 - 2018 рр.

Управління охорони здоров'я міської ради

Міський бюджет (в межах видатків на охорону здоров'я)

 

Покращання медичного забезпечення малозабезпечених громадян

10.

Залучення пенсіонерів, ветеранів війни та праці, дітей війни, інвалідів до участі в колективах художньої самодіяльності, любительських об'єднаннях, клубах за інтересами, організація для них концертів, вечорів-зустрічей з видатними людьми краю, вечорів відпочинку тощо.
Залучення до участі в обласному фестивалі народної творчості "На крилах надії", загальноміських благодійних та мистецьких заходів обдарованих інвалідів, зокрема, дітей

2016 - 2018 рр.

Управління культури міської ради, комунальний центр "Турбота"

Не потребує коштів

 

Створення додаткових умов для розвитку творчості громадян похилого віку та інвалідів

11.

Вдосконалення роботи з обдарованими сиротами, дітьми з малозабезпечених багатодітних родин, залучення їх до навчання на пільгових засадах в школах естетичного виховання

2016 - 2018 рр.

Управління культури міської ради

Кошти міського бюджету (в межах видатків на культуру)

 

Створення сприятливих умов для духовного розвитку обдарованих дітей

12.

Продовження практики благодійних кіносеансів в кінотеатрах міста для малозабезпечених пенсіонерів, інвалідів, вихованців шкіл-інтернатів.
Надання пільг дітям-інвалідам, сиротам в користуванні атракціонами в Центральному парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка

2016 - 2018 рр.

Управління культури міської ради.

За рахунок прибутків закладів культури

 

Покращання дозвілля та відпочинку малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів, дітей

13.

Розвиток інвалідного спорту, проведення спартакіади та окремих спортивних змагань для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Передбачення на стадіонах "Буковина", "Мальва", фізкультурно-оздоровчому комплексі "Олімпія" глядацьких місць для інвалідів.
Надання на безкоштовній основі спортивних споруд для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи серед інвалідів

2016 - 2018 рр.

Управління по фізичній культурі та спорту міської ради.

Міський бюджет (в межах видатків на фізичну культуру і спорт), інші джерела, не заборонені законодавством

 

Створення сприятливих умов для занять інвалідів фізкультурою і спортом

14.

Залучення до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, сиріт, дітей-інвалідів, дітей учасників бойових дій.
Першочергове забезпечення їх інвентарем, обладнанням та безкоштовною формою

2016 - 2018 рр.

Управління по фізичній культурі та спорту міської ради

Міський бюджет (в межах видатків на фізичну культуру і спорт), інші джерела, не заборонені законодавством

 

Створення сприятливих умов для занять спортом пільгових категорій дітей

15.

Вжиття заходів щодо захисту законних інтересів, в першу чергу житлових, сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки.
Проведення роботи щодо виявлення дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення над ними опіки (піклування), влаштування їх до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, у відповідні інтернатні заклади. Здійснення соціального супроводу

2016 - 2018 рр.

Служба у справах дітей, управління освіти, відділ у справах сім'ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Не потребує коштів

 

Покращання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки

16.

В першочерговому порядку забезпечення сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних малозабезпечених родин, інвалідів путівками в оздоровчі табори, бази відпочинку, санаторії.
Забезпечення відпочинку для учнів та студентської молоді в міському наметовому таборі "Ойкос" влітку

2016 - 2018 рр.

Управління освіти, охорони здоров'я, служба у справах дітей, відділ у справах сім'ї та молоді міської ради

Міський бюджет (в межах видатків на освіту, охорону здоров'я, молодіжні програми)

 

Покращання оздоровлення та відпочинку дітей та молоді

17.

Забезпечення дієвої підтримки молодих сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема, одиноких матерів

2016 - 2018 рр.

Відділ у справах сім'ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет (в межах видатків на роботу з молоддю), інші джерела, не заборонені законодавством

 

Покращання соціального захисту молодих сімей

18.

 Підтримка діяльності Центру ресоціалізації для бездомних громадян та Центру обліку бездомних громадян при Чернівецькому міському об'єднанні громадян "Народна допомога". Надавати об'єднанню громадян "Народна допомога" фінансову, методичну та правову підтримку, спрямовану на удосконалення роботи з безпритульними громадянами, попередження бродяжництва.
Продовження гарячого харчування бездомних громадян та звільнених з місць позбавлення волі

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення, управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради спільно з міським об'єднанням громадян "Народна допомога"

Міський бюджет

2016 р. - 486,0
2017 р. - 525,0
2018 р. - 554,0
Всього: 1565,0
2016 р. - 20,0
2017 р. - 22,0
2018 р. - 23,0
Всього: 65,0

Удосконалення роботи з особами без постійного місця проживання.

19.

Компенсація за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги, автотранспортом загального користування на міських автобусних маршрутах

2016 р.
(до вирішення питання на державному рівні)

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради
Департамент житлово-комунального господарства міської ради

Міський бюджет

2016 р. - 3100,0
Всього: 3100,0

Покращання соціального захисту окремих категорій громадян

IV. Подальший розвиток взаємодії між органами місцевого самоврядування та громадськістю

1.

Контроль за виконанням зобов'язань колективних договорів в частині соціального захисту членів трудового колективу, пенсіонерів, які раніше працювали на підприємствах та в установах

2016 - 2018 рр.

Виконавчі органи міської ради, за участю обл. профради, обласних та міських комітетів галузевих профспілок, міської організації роботодавців

Благодійна спонсорська допомога, кошти підприємств, установ, організацій

 

Покращання соціального захисту чернівчан

2.

Продовження практики щорічного проведення міського конкурсу соціальних проектів.
Удосконалення механізму конкурсу соціальних проектів, з врахуванням пропозицій громадських організацій та виконавчих органів міської ради - головних розпорядників коштів

2016 - 2018 рр.

Відділ інформації, зв'язків з громадськістю, департамент праці та соціального захисту населення, управління освіти, охорони здоров'я, культури, відділ у справах сім'ї та молоді міської ради за участю громадських організацій

Кошти міського бюджету

2016 р. - 200,0
2017 р. - 200,0
2018 р. - 200,0
Всього: 600,0

Залучення до надання соціальних послуг громадських організацій

3.

Активізація роботи загонів милосердя в навчальних закладах міста. Організація відвідування учнями одиноких людей похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів. Проведення збору речей, продуктів для допомоги соціально незахищеним верствам населення

2016 - 2018 рр.

Управління освіти міської ради

Не потребує коштів.

 

Покращання соціальної підтримки малозабезпечених чернівчан

4.

Удосконалення діяльності дорадчих органів при виконавчому комітеті міської ради, до складу яких входять громадські організації, зокрема, Координаційної ради громадських благодійних організацій, Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.
Продовження практики навчання керівників громадських організацій, проведення засідань Координаційної ради громадських благодійних організацій на базі установ соціальної сфери, кращих громадських організацій.
При формуванні в міській раді та її виконавчих органах робочих і консультативно-дорадчих органів з питань соціальної політики, передбачати введення до їх складу представників громадських організацій

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення, відділ інформації, зв'язків з громадськістю міської ради за участю громадських організацій

Не потребує коштів

 

Зміцнення співпраці між міською радою і громадськими організаціями з питань соціального захисту населення

5.

Зміцнення соціального діалогу між виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, президією обласної ради профспілок і міською організацією роботодавців.
Підготовка в рамках соціального партнерства міської регіональної угоди про співпрацю.
Періодичне заслуховування на засіданнях міської тристоронньої соціально-економічної ради інформації про хід виконання угоди

2016 - 2018 рр.

Департаменти економіки, праці та соціального захисту населення, управління освіти, охорони здоров'я міської ради, фінансове управління міської ради, міський центр зайнятості спільно з облпрофрадою, міською організацією роботодавців

Не потребує коштів

 

Зміцнення соціального партнерства між органами місцевого самоврядування, профспілками та роботодавцями

6.

Надання організаційної, методичної, фінансової підтримки громадським організаціям, установам соціальної сфери, сприяння в наданні ними соціальних послуг найбільш вразливим верствам чернівчан.

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення, фінансове та юридичне управління, відділ інформації та зв'язків з громадськістю міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 200,0
2017 р. - 216,0
2018 р. - 228,0
Всього: 644,0

Покращання надання соціальних послуг громадськими організаціями, установами соціальної сфери

7.

Забезпечення інформування чернівчан з актуальних питань соціального захисту, виконання заходів комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки через засоби масової інформації, сайт міської ради. Проведення роз'яснювальної роботи щодо чинного законодавства, рішень місцевих органів влади з цих питань

2016 - 2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення, відділ інформації та зв'язків з громадськістю міської ради

Не потребує коштів.

 

Удосконалення зв'язку органів місцевого самоврядування з громадськістю

8.

Періодичне заслуховування на засіданнях міської ради питання про хід виконання цієї Програми з подальшим інформуванням територіальної громади

2017 - 2018 рр.

Постійна комісія міської ради з питань гуманітарної політики, департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Не потребує коштів

 

Покращання зв'язку міської ради з територіальною громадою

V. Соціальний захист дітей міста

1.

Забезпечення безкоштовним харчуванням (сніданки) учнів 1 - 4 класів

2016 р.

Управління освіти міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р.- 5005,4
Всього: 5005,4

Покращання соціального захисту дітей міста

2.

Забезпечення харчування дітей в пришкільних оздоровчих таборах

2016 р.

Управління освіти міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 976,8
Всього: 976,8

Оздоровлення дітей в пришкільних оздоровчих таборах

3.

Забезпечення новорічними подарунками дітей дошкільних навчальних закладів та учнів 1 - 4 класів

2016 р.

Управління освіти міської ради

Кошти міського бюджету

2016 р. - 828,8
Всього: 828,8

Покращання соціального захисту дітей міста

4.

Звільнення від батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста внутрішньо переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, які мають відповідні підтверджуючі документи

2017 - 2018 рр.

Управління освіти міської ради

Кошти міського бюджету

2017 - 98,8
2018 - 38,6
Всього: 137,4

Підтримка внутрішньо переміщених родин

5.

Забезпечення безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах міста учнів, батьки яких є внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, які мають відповідні підтверджуючі документи

2017 - 2018 рр.

Управління освіти міської ради

Кошти міського бюджету

2017 - 603,7
2018 - 703,7
Всього: 1307,4

6.

Забезпечення безкоштовним проїздом в міському електротранспорті учнів загальноосвітніх закладів міста, батьки яких є внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, які мають відповідні підтверджуючі документи

2017 - 2018 рр.

Департамент житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти міської ради

Кошти міського бюджету

2017 - 100,0
2018 - 90,0
Всього: 190,0

Підтримка внутрішньо переміщених родин

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали