ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.05.2010 р. N 432

Про затвердження в новій редакції Положення про територіальну мережу спостереження і лабораторного контролю за зараженістю радіоактивними, сильнодіючими отруйними та біологічно небезпечними речовинами

Відповідно до статті 8 Закону України "Про правові засади цивільного захисту", статті 9 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", керуючись Методикою спостереження щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки, затвердженою наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 06.08.2002 N 186, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 708/6996, з метою своєчасного виявлення забруднення радіоактивними, хімічними та біологічно небезпечними речовинами довкілля:

1. Затвердити в новій редакції Положення про територіальну мережу спостереження і лабораторногоконтролю за зараженістю радіоактивними, сильнодіючими отруйними та біологічно небезпечними речовинами (далі - Положення), що додається.

2. Рекомендувати виконкомам міських рад міст обласного значення, зобов'язати голів райдержадміністрацій довести вимоги Положення до відома керівників підприємств, установ та організацій територіальної мережі спостереження і лабораторного контролю, що розташовані на відповідній території.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної держадміністрації Лозовського Е. М.

 

Голова обласної держадміністрації

В. М. Голенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
05.05.2010 N 432


ПОЛОЖЕННЯ
про територіальну мережу спостереження і лабораторного контролю за зараженістю радіоактивними, сильнодіючими отруйними та біологічно небезпечними речовинами

1. Загальні положення

1.1. Положення про територіальну мережу спостереження і лабораторного контролю за зараженістю радіоактивними, сильнодіючими отруйними та біологічно небезпечними речовинами (далі - Положення) визначає єдиний порядок спостереження і лабораторного контролю за радіаційною, хімічною та біологічною обстановкою в області.

1.2. Положення розроблено відповідно до законів України "Про правові засади цивільного захисту", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", Методики спостереження щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки, затвердженої наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 06.08.2002 N 186, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 708/6996, Положення про Луганську територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій, затвердженого першим заступником Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 23.06.2009 і погодженого головою облдержадміністрації 11.06.2009.

1.3. Територіальна мережа спостереження і лабораторного контролю (далі - територіальна мережа) створюється з метою:

своєчасного виявлення забруднення довкілля радіоактивними, хімічними та біологічно небезпечними речовинами, інформування про нього органи управління Луганської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій;

попередження виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із забрудненням довкілля радіоактивними, хімічними та біологічно небезпечними речовинами або здійснення оперативних спостережень за їх розвитком;

запобігання масових отруєнь, епідемій, епізоотій, епіфітотій.

1.4. До територіальної мережі входять такі заклади:

Державний заклад "Луганська обласна санітарно-епідеміологічна станція" Міністерства охорони здоров'я України та його територіальні підрозділи;

Головне управління ветеринарної медицини в Луганській області та його територіальні підрозділи;

Державна екологічна інспекція в Луганській області та її територіальні підрозділи;

Луганський обласний центр з гідрометеорології та його територіальні підрозділи;

Регіональна лабораторія моніторингу вод Луганського регіонального управління водних ресурсів Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів;

Луганська обласна карантинна лабораторія державної інспекції з карантину рослин по Луганській області;

диспетчерські служби підприємств, установ та організацій області;

хімічні, хіміко-біологічні та радіологічні лабораторії промислових об'єктів;

виробничі лабораторії підприємств з переробки харчової сировини, харчової промисловості та Міністерства аграрної політики України.

2. Основні завдання територіальної мережі

2.1. Збирання й своєчасне інформування органів управління Луганської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій про забруднення довкілля радіоактивними, хімічними та біологічно небезпечними речовинами.

2.2. Здійснення спостереження за станом забруднення довкілля радіоактивними, хімічними та біологічно небезпечними речовинами.

2.3. Оцінка (лабораторні дослідження) радіаційної, хімічної та біологічної обстановки в районах та осередках ураження.

2.4. Контроль за розвитком радіаційної, хімічної та біологічної обстановки в зонах забруднення, постійне інформування про неї органів управління Луганської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.

2.5. При радіоактивному забрудненні:

визначення максимальної еквівалентної дози гама-випромінювання в довкіллі (у повітрі, ґрунті, воді тощо);

спостереження за розвитком радіаційної обстановки та постійне інформування про неї відповідно до порядку надання інформації закладами територіальної мережі згідно з додатком 2 до Положення;

проведення експертизи продуктів харчування, харчової сировини, фуражу (кормів) і питної води, видання висновків про придатність їх до використання та вживання.

2.6. При забрудненні небезпечними хімічними речовинами:

визначення в довкіллі (у повітрі, ґрунті, воді тощо) типу та концентрацій небезпечних хімічних речовин;

визначення рівня небезпеки для людей і тварин при забрудненні місцевості та об'єктів навколишнього природного середовища з метою вжиття необхідних заходів захисту;

контроль за розвитком хімічної обстановки в зонах забруднення небезпечними хімічними речовинами;

проведення експертизи продуктів харчування, харчової сировини, фуражу (кормів) і питної води, видання висновків про придатність їх до використання та вживання.

2.7. При забрудненні біологічно небезпечними речовинами:

встановлення виду збудника інфекцій в довкіллі (у повітрі, ґрунті, воді тощо), організмах людей і тварин (бактерії, віруси, грибки);

проведення експертизи продуктів харчування, харчової сировини, фуражу (кормів) і питної води, видання висновків про придатність їх до використання та вживання;

надання пропозицій про необхідність введення режиму карантину або обсервації в заражених районах.

3. Організація спостереження і лабораторного контролю

3.1. Спостереження полягає у стеженні за станом довкілля та розвитком обстановки у районах виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій.

Основними видами спостереження є:

візуальне спостереження, яке ведеться неозброєним оком чи з використанням оптичних приладів;

технічне спостереження, яке здійснюється за допомогою технічних засобів, які видають швидку інформацію про обстановку в осередках ураження та районах лих.

3.2. Лабораторні дослідження проводяться з метою визначення забруднення довкілля (повітря, ґрунту, води тощо) радіоактивними, хімічними та біологічно небезпечними речовинами, а також видів збудників особливо небезпечних інфекційних захворювань людей, сільськогосподарських тварин і рослин.

Відбір проб для проведення досліджень здійснюється як спеціалістами лабораторій територіальної мережі, так і розвідувальними формуваннями та підрозділами, які здійснюють спостереження, огляд тощо.

3.3. Територіальна мережа відповідно до обстановки, що склалася, може функціонувати у таких режимах функціонування Луганської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій:

режим повсякденного функціонування - при нормальній радіаційній, хімічній, біологічній обстановці (за відсутності епідемії, епізоотії, епіфітотії);

режим підвищеної готовності - при істотному погіршенні радіаційної, хімічної, біологічної обстановки, за наявності загрози виникнення надзвичайної ситуації;

режим надзвичайної ситуації - у разі виникнення та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

3.4. Основні заходи, що реалізуються територіальною мережею:

3.4.1. У режимі повсякденного функціонування:

розробка документації з питань інформування органів управління Луганської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій та порядку організації й проведення спостереження і лабораторного контролю;

своєчасне інформування органів управління Луганської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій, відповідних міських (районних) розрахунково-аналітичних груп про ситуацію, що складається, та її розвиток;

ведення спостереження і лабораторного контролю закладами, визначеними в додатку 1 до Положення, за радіаційною, хімічною та біологічною обстановкою:

станом довкілля щодо випадків появи аномальних явищ на ґрунті та інших об'єктах довкілля у вигляді нехарактерного пофарбування, запаху, диму, туману тощо;

обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій території.

3.4.2. У режимі підвищеної готовності:

здійснення заходів, передбачених підпунктом 3.4.1 Положення;

перехід на посилений режим роботи закладів територіальної мережі;

негайне інформування органів управління Луганської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій, відповідних міських (районних) розрахунково-аналітичних груп про зміну (погіршення) ситуації.

3.4.3. У режимі надзвичайної ситуації:

здійснення заходів, передбачених підпунктами 3.4.1 та 3.4.2 Положення;

здійснення постійного спостереження за радіаційною, хімічною та біологічною обстановкою в зонах надзвичайних ситуацій;

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації, станом довкілля на території, що зазнала впливу наслідків надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглою до них територією;

оперативне інформування органів управління Луганської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій, відповідних міських (районних) розрахунково-аналітичних груп про розвиток радіаційної, хімічної та біологічної обстановки.

3.5. Збір, обробку та аналіз даних, що надходять від закладів територіальної мережі в режимі надзвичайної ситуації на території міст (районів) області, здійснюють відповідні міські (районні) розрахунково-аналітичні групи та надають їх, у разі необхідності, до обласної розрахунково-аналітичної групи, яка створюється при управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

3.6. Стан готовності територіальної мережі:

контролює керівництво підприємств, установ, організацій, до складу яких входять відповідні заклади;

перевіряє управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації разом з Головним управлінням МНС України в Луганській області під час проведення перевірок та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту.

4. Порядок та термін надання інформації закладами територіальної мережі

4.1. Надання інформації у разі спрацювання стаціонарних приладів індикації фонової потужності гамма-фону (гамма-випромінювання) при перевищенні природного рівня, появі аномальних явищ (кольорової хмари або підозрілих крапель на ґрунті, рослинах, поверхнях будівель) або одержання інформації про можливе забруднення радіоактивними, хімічними та біологічно небезпечними речовинами здійснюється згідно з додатком 2 до Положення протягом 15 хвилин з моменту виявлення небезпеки.

4.2. Відповідальність за своєчасне та повне інформування про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації покладається на керівників закладів територіальної мережі.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко


 

Додаток 1
до Положення про територіальну мережу спостереження і лабораторного контролю


ПЕРЕЛІК
закладів територіальної мережі, які здійснюють спостереження та лабораторний контроль на території області

N
з/п

Найменування закладу

Кількість
(од.)

1

2

3

1. Заклади спостереження та лабораторного контролю

1.

Луганська обласна санітарно-епідеміологічна станція

1

2.

Міські санітарно-епідеміологічні станції

14

3.

Районні санітарно-епідеміологічні станції

20

4.

Луганська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини

1

5.

Лисичанська міжрайонна державна лабораторія ветеринарної медицини

1

6.

Свердловська міська державна лабораторія ветеринарної медицини

1

7.

Районні державні лабораторії ветеринарної медицини

13

8.

Пост екологічного контролю на державному кордоні "Міжнародний аеропорт Луганськ"

1

9.

Пост екологічного контролю митного комплексу ТОВ "Компанія "Транспєлє" - "Луганськ-Термінал"

1

10.

Пост екологічного контролю з особистим місцем прибуття автотранспорту "Алчевськ"

1

11.

Пост екологічного контролю з особистим місцем прибуття автотранспорту "Старобільськ"

1

12.

Пост екологічного контролю з особистим місцем прибуття автотранспорту "Свердловськ"

1

13.

Пост екологічного контролю з особистим місцем прибуття автотранспорту "Красний Луч"

1

14.

Сектор екологічного контролю на державному кордоні "Довжанський"

1

15.

Сектор екологічного контролю на державному кордоні "Просяне"

1

16.

Сектор екологічного контролю на державному кордоні "Танюшівка"

1

17.

Сектор екологічного контролю на державному кордоні "Красна Талівка"

1

18.

Сектор екологічного контролю на державному кордоні "Червонопартизанськ"

1

19.

Сектор екологічного контролю на державному кордоні "Червона Могила"

1

20.

Сектор екологічного контролю на державному кордоні "Ізварине"

1

21.

Сектор екологічного контролю на державному кордоні "Лисичанськ"

1

22.

Сектор екологічного контролю на державному кордоні "Сєвєродонецьк"

1

23.

Луганський обласний центр з гідрометеорології

1

24.

Авіаметеорологічна станція Луганськ

1

25.

Авіаметеорологічна станція Сєвєродонецьк

1

26.

Метеорологічна станція Біловодськ

1

27.

Метеорологічна станція Дар'ївка

1

28.

Метеорологічна станція Сватове

1

29.

Метеорологічна станція Троїцьке

1

30.

Метеорологічна станція Новопсков

1

31.

Луганське регіональне управління водних ресурсів Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів

1

32.

Державна інспекція з карантину рослин по Луганській області

1

2. Диспетчерські служби підприємств, установ та організацій області

1.

м. Луганськ

37

2.

м. Алчевськ

13

3.

м. Красний Луч

9

4.

м. Лисичанськ

8

5.

м. Рубіжне

3

6.

м. Сєвєродонецьк

6

7.

м. Стаханов

5

8.

м. Брянка

8

9.

м. Кіровськ

3

10.

м. Краснодон

1

11.

м. Первомайськ

5

12.

м. Ровеньки

15

13.

м. Свердловськ

2

14.

Біловодський р-н

1

15.

Білокуракинський р-н

2

16.

Краснодонський р-н

4

17.

Кремінський р-н

7

18.

Лутугинський р-н

4

19.

Марківський р-н

8

20.

Новоайдарський р-н

12

21.

Новопсковський р-н

7

22.

Перевальський р-н

3

23.

Попаснянський р-н

2

24.

Сватівський р-н

11

25.

Слов'яносербський р-н

2

26.

Станично-Луганський р-н

7

27.

Старобільський р-н

2

28.

Троїцький р-н

7

3. Хімічні, хіміко-біологічні та радіологічні лабораторії промислових об'єктів

1.

м. Луганськ

13

2.

м. Алчевськ

5

3.

м. Красний Луч

4

4.

м. Лисичанськ

6

5.

м. Рубіжне

4

6.

м. Сєвєродонецьк

8

7.

м. Стаханов

2

8.

м. Кіровськ

1

9.

м. Краснодон

1

10.

м. Первомайськ

1

11.

м. Ровеньки

3

12.

м. Свердловськ

7

13.

Біловодський р-н

1

14.

Краснодонський р-н

2

15.

Кремінський р-н

2

16.

Лутугинський р-н

2

17.

Перевальський р-н

1

4. Виробничі лабораторії підприємств з переробки харчової сировини, харчової промисловості та Міністерства аграрної політики України

1.

м. Луганськ

25

2.

м. Лисичанськ

4

3.

м. Рубіжне

1

4.

м. Сєвєродонецьк

1

5.

м. Стаханов

1

6.

м. Краснодон

1

7.

м. Ровеньки

3

8.

м. Свердловськ

7

9.

Біловодський р-н

1

10.

Краснодонський р-н

1

11.

Кремінський р-н

4

12.

Марківський р-н

1

13.

Міловський р-н

1

14.

Новоайдарський р-н

1

15.

Попаснянський р-н

2

16.

Станично-Луганський р-н

4

17.

Старобільський р-н

2

18.

Троїцький р-н

3


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко


 

Додаток 2
до Положення про територіальну мережу спостереження і лабораторного контролю


Порядок надання інформації закладами територіальної мережі спостереження і лабораторного контролю

  

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали