Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Вимог до оформлення віз в електронному вигляді

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2017

м. Київ

N 558

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2018 р. за N 71/31523

Про затвердження Вимог до оформлення віз в електронному вигляді

Відповідно до пункту 18 Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 118 (Постанова N 118),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до оформлення віз в електронному вигляді.

2. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Т. в. о. Міністра
закордонних справ України

О. В. Зеркаль

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Служби
зовнішньої розвідки України

А. Алєксєєнко

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

П. Демчина

В. о. Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Голова Державної
міграційної служби України

М. Ю. Соколюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних справ України
18 грудня 2017 року N 558

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2018 р. за N 71/31523

Вимоги до оформлення віз в електронному вигляді

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до пункту 18 Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 118 (Постанова N 118) (далі - Правила).

2. Терміни в цих Вимогах вживаються у значеннях, наведених у Правилах (Постанова N 118).

3. Вимоги встановлюють процедуру подання візового клопотання, його розгляду та оформлення віз в електронному вигляді (далі - е-Віза), форму е-Візи (додаток 1), форму візової анкети (додаток 2), перелік держав, громадянам яких оформлюється е-Віза (додаток 3), та форму рішення про відмову в оформленні е-Візи (додаток 4).

4. Оформлення е-Візи здійснюється уповноваженою особою департаменту консульської служби МЗС (далі - уповноважена особа) дистанційно он-лайн засобами Інтернету та візової інформаційно-телекомунікаційної системи.

5. Візове клопотання про оформлення е-Візи подається іноземцем дистанційно он-лайн засобами складової візової інформаційно-телекомунікаційної системи веб-сайту МЗС.

6. е-Віза оформлюється як разова для в'їзду в Україну з діловою або туристичною метою на строк 30 днів або за рішенням уповноваженої особи на період, зазначений у документах, що є підставою для її оформлення, але не більш як на 30 днів.

7. В'їзд в Україну іноземця на підставі е-Візи здійснюється у міжнародних пунктах пропуску через державний кордон.

8. Департамент консульської служби МЗС забезпечує здійснення перекладу візової анкети та рішення про відмову в оформленні е-Візи англійською, арабською та іспанською мовами.

II. Подання візового клопотання іноземцем

1. Для оформлення е-Візи іноземець подає візове клопотання не раніше ніж за три місяці та не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку запланованої поїздки. Візове клопотання від імені неповнолітньої або недієздатної особи подається одним із батьків або іншим законним представником.

2. Подання візового клопотання включає:

реєстрацію на веб-сайті МЗС;

заповнення візової анкети та завантаження фотокартки;

долучення до заповненої візової анкети сканованих копій: сторінок персональних даних паспортного документа; дійсного полісу медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30000 євро або в еквіваленті іншою валютою, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України; документа, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України; документа, що підтверджує ділову або туристичну мету поїздки (українською або англійською мовами) відповідно до пунктів 3, 4 цього розділу;

сплату консульського збору у безготівковій формі з використанням електронних платіжних засобів через веб-сайт МЗС.

3. При оформленні е-Візи для поїздок з діловою метою подається один з таких документів:

запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене відповідно до підпункту 1 пункту 7 Правил (Постанова N 118);

запрошення державного органу, державної установи, державного підприємства, державної організації;

документ, що підтверджує здійснення іноземної інвестиції відповідно до законодавства щодо режиму іноземного інвестування на території України.

4. При оформленні е-Візи для поїздок з туристичною метою подаються документи, що підтверджують туристичний характер поїздки.

5. Після здійснення іноземцем операцій, передбачених пунктом 2 цього розділу, візове клопотання вважається поданим. На вказану іноземцем при реєстрації на веб-сайті МЗС адресу електронної пошти надсилається автоматично сформоване повідомлення про завершення подання візового клопотання.

III. Розгляд візового клопотання уповноваженою особою

1. Уповноважена особа здійснює розгляд поданого візового клопотання у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі протягом строку, що не перевищує 9 робочих днів.

2. Розгляд візового клопотання включає:

звірку наданих іноземцем відомостей;

аналіз наявної інформації у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;

перевірку наявності платіжного документа про сплату консульського збору за оформлення е-Візи відповідно до пункту 1 розділу VI цих Вимог;

визначення строку дії е-Візи та строку перебування на території України.

3. За результатами розгляду візового клопотання уповноважена особа приймає рішення про оформлення е-Візи або відмову в її оформленні.

IV. Оформлення е-Візи

1. Оформлена е-Віза надсилається уповноваженою особою іноземцю на вказану ним при реєстрації на веб-сайті МЗС адресу електронної пошти.

2. До е-Візи вноситься така інформація:

номер е-Візи;

двовимірний штрих-код (QR-код);

сканована копія фотокартки іноземця;

прізвище та ім'я іноземця, дата народження, місце народження, стать, громадянство, номер паспортного документа;

дати початку та закінчення строку дії е-Візи;

строк перебування на території України;

кодове позначення мети поїздки;

дата оформлення е-Візи.

3. До двовимірного штрих-коду (QR-коду) вноситься інформація, передбачена пунктом 2 цього розділу.

4. У разі відсутності у паспортному документі іноземця відомостей про:

прізвище або ім'я - у відповідних полях е-Візи проставляються символи XX;

дату народження або її частину - проставляються символи XX - для дня, XX - для місяця, XX - для року.

5. Залежно від мети поїздки встановлюються кодові позначення:

С-01 (е) - ділова;

С-06 (е) - туризм.

6. Для в'їзду на територію України та виїзду з території України е-Віза подається іноземцем у роздрукованому вигляді разом з паспортним документом посадовій особі органів охорони державного кордону та зберігається протягом усього часу перебування в Україні.

7. Департамент консульської служби МЗС надає інформацію про оформлені е-Візи Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній міграційній службі України, Службі безпеки України та Службі зовнішньої розвідки України у порядку, визначеному Положенням про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, затвердженим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства праці та соціальної політики України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України від 03 квітня 2008 року N 284/287/214/150/64/175/266/75, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 травня 2008 року за N 396/15087.

V. Відмова в оформленні е-Візи

1. Рішення про відмову в оформленні е-Візи із зазначенням підстав такої відмови надсилається уповноваженою особою іноземцю на вказану ним при реєстрації на веб-сайті МЗС адресу електронної пошти.

2. У разі відмови в оформленні е-Візи іноземець може подати повторне звернення про оформлення е-Візи відповідно до цих Вимог.

3. Оскарження іноземцем рішення про відмову в оформленні е-Візи здійснюється відповідно до пункту 30 Правил (Постанова N 118).

VI. Консульський збір за оформлення е-Візи

1. За оформлення е-Візи справляється консульський збір за тарифною ставкою 65 доларів США відповідно до пункту 33 Правил (Постанова N 118).

Консульський збір, сплачений в іноземній валюті з використанням електронних платіжних засобів через веб-сайт МЗС, перераховується в національній валюті України за курсом, визначеним відповідно до умов договору між МЗС та банком-еквайром, до державного бюджету на бюджетний рахунок, відкритий в Державній казначейській службі України за кодом класифікації доходів бюджету 22060000 "Кошти, отримані за вчинення консульських дій".

2. Сплачений консульський збір поверненню не підлягає.

 

Директор Департаменту
консульської служби Міністерства
закордонних справ України

С. О. Погорельцев

 

Додаток 1
до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді
(пункт 3 розділу I)

Форма

УКРАЇНА
е-ВІЗА

  

UKRAINE
e-VISA

 

 
 
 
ФОТО
 
 
 
 


  

Номер е-Візи

e-Visa No.

 

Прізвище

Surname

Ім'я

Given name

Дата народження

Date of birth

Місце народження

Place of birth

Стать

Sex

Громадянство

Nationality

Номер паспортного документа

Passport No.

е-Віза дійсна
з ___.___.____ до ___.___.____

e-Visa valid
from ___.___.____ until ___.___.____

Строк перебування ___ днів

Duration of stay __ days

Кодове позначення мети поїздки
 

Code designation for the purpose of visit

Дата оформлення ___.___.____

Date of issue ___.___.____

 

Для в'їзду на територію України та виїзду з території України е-Віза подається іноземцем у роздрукованому вигляді разом з паспортним документом посадовій особі органів охорони державного кордону та зберігається протягом усього часу перебування в Україні.

For entry into and exit from the territory of Ukraine the foreigner shall present e-Visa printed hard copy along with his/her passport document to the Ukraine's State Border Guard authorities and shall keep it for the whole period of stay in Ukraine.

 

Додаток 2
до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді
(пункт 3 розділу I)

Форма

ВІЗОВА АНКЕТА

1. Прізвище(а) (згідно з паспортним документом)
 

 
 
 
ФОТО
 
 
 


 
Службові відмітки
 
Дата подання візової анкети:
 
Номер візової анкети:
 
Подані документи:
  паспортний документ
  поліс медичного
страхування
  фінансове забезпечення
  документ, що підтверджує
мету поїздки
 
Прийняте рішення:
  в оформленні відмовити
  оформити
 
Віза дійсна:
з ___.___.____
до ___.___.____
 
Строк перебування: ___ днів
 
Дата оформлення:
 
Прізвище, ініціали, підпис
уповноваженої особи:

2. Прізвище(а) при народженні / попереднє(і) прізвище(а)
 

3. Ім'я/Імена (згідно з паспортним документом)
 

4. Дата народження
(день-місяць-рік)

5. Місце народження

7. Громадянство (згідно з паспортним документом)
 

6. Країна народження

8. Стать чоловіча жіноча
 

9. Цивільний стан
  неодружений/незаміжня одружений/заміжня
  розлучений/а вдівець/вдова

10. Ідентифікаційний або персональний номер (за наявності)

11. Тип паспортного документа
  закордонний паспорт дипломатичний паспорт службовий паспорт
  офіційний паспорт спеціальний паспорт інший проїзний документ (потрібне зазначити)
 

12. Номер паспортного документа

13. Дата видачі

14. Дійсний до

15. Орган видачі (згідно з
паспортним документом)
 

16. Поштова адреса та адреса електронної пошти заявника

17. Номер(и) телефону(ів) у
міжнародному форматі
 
 

18. Мета поїздки ділова туристична

19. Запланований строк перебування в Україні з ___.___.____ до ___.___.____

20. Попередні візи для в'їзду в Україну (отримані впродовж останніх трьох років)
  ні
  так - строк(и) дії візи: з ___.___.____ до ___.___.____

21. Здійснення в'їзду на тимчасово окуповану територію України АР Крим і м. Севастополь
після 10.06.2015 р.
  ні
  так - мета поїздки _____
            орган видачі спеціального дозволу:
            строк дії спеціального дозволу: з ___.___.____ до ___.___.____

22. Адреса місця проживання заявника в Україні (назва готелю, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти)
 
 
 
 
 

23. Прізвище та ім'я, дата народження фізичної особи, яка запрошує в Україну (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти)

24. Найменування юридичної особи, що запрошує в Україну (поштова адреса, номер телефону,
факсу, адреса електронної пошти)

25. Прізвище та ім'я контактної особи - представника юридичної особи, що запрошує в Україну
(номер телефону, факсу, адреса електронної пошти)

26. Фінансове забезпечення поїздки в Україну та перебування на її території здійснюється
  заявником приймаючою стороною стороною, що направляє

27. Місце і дата заповнення

Мені відомо, що сплачений консульський збір поверненню не підлягає.

Мені відома така інформація і я з нею погоджуюсь: дані, які потрібно вказати в цій візовій анкеті, та надання однієї фотокартки є обов'язковими для розгляду візового клопотання; мої персональні дані, відомості, вказані в цій візовій анкеті, а також фотокартка будуть передані до компетентних органів України для розгляду при прийнятті рішення щодо оформлення е-Візи.

Заявляю, що відомості, викладені мною в цій візовій анкеті, правдиві. Усвідомлюю, що подання неправдивих відомостей може бути причиною відмови в оформленні е-Візи та відмови у в'їзді в Україну за наявності оформленої е-Візи.

Я зобов'язуюсь виїхати з території України до закінчення строку дії оформленої е-Візи.

Мене поінформовано, що е-Віза є однією з вимог для в'їзду на територію України.

Факт отримання е-Візи не означає, що я маю право на відшкодування, якщо я порушив(ла) положення законодавства України, внаслідок чого мені заборонили в'їзд в Україну. Виконання вимог в'їзду перевірятиметься при проходженні прикордонного контролю, у тому числі щодо:

наявності дійсного полісу медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30000 євро або в еквіваленті іншою валютою, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України;

наявності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування в Україні і для повернення до держави походження чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України відповідно до Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в'їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2013 року N 884 (Постанова N 884).

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України у сфері захисту персональних даних.

Я підтверджую, що прочитав(ла) і зрозумів(ла) все вищевикладене
  ні так

 

Додаток 3
до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді
(пункт 3 розділу I)

Перелік держав, громадянам яких оформлюється е-Віза

Австралія

Антиґуа і Барбуда

Співдружність Багамських Островів

Барбадос

Королівство Бахрейн

Багатонаціональна держава Болівія

Королівство Бутан

Республіка Вануату

Республіка Гаїті

Республіка Ґватемала

Республіка Гондурас

Ґренада

Співдружність Домініки

Домініканська Республіка

Республіка Індонезія

Королівство Камбоджа

Держава Катар

Республіка Коста-Ріка

Держава Кувейт

Лаоська Народно-Демократична Республіка

Республіка Маврікій

Малайзія

Мальдівська Республіка

Мексиканські Сполучені Штати

Федеративні Штати Мікронезії

Республіка Союзу М'янма

Федеративна Демократична Республіка Непал

Республіка Нікараґуа

Нова Зеландія

Об'єднані Арабські Емірати

Султанат Оман

Республіка Палау

Республіка Перу

Незалежна держава Самоа

Республіка Ель-Сальвадор

Королівство Саудівська Аравія

Республіка Сейшельські Острови

Сент-Вінсент і Ґренадини

Сент-Люсія

Республіка Сінгапур

Республіка Сурінам

Королівство Таїланд

Демократична Республіка Тімор-Лешті

Республіка Трінідад і Тобаґо

Тувалу

Республіка Фіджі

Ямайка

 

Додаток 4
до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді
(пункт 3 розділу I)

Форма

Рішення про відмову в оформленні е-Візи

Шановний/шановна

__

Департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ України розглянуто Ваше звернення про оформлення е-Візи для в'їзду в Україну та за результатами прийнято рішення про відмову в оформленні е-Візи.

Підстави для відмови:

  1) загроза національній безпеці або охороні громадського порядку;

  2) загроза забезпеченню охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

  3) наявність відомостей про іноземця у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;

  4) встановлення, що поданий паспортний документ іноземця недійсний або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

  5) подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених інших документів;

  6) відсутність в іноземця дійсного поліса медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якій подається відповідне візове клопотання;

  7) відсутність в іноземця достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливості отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України;

  8) відсутність доказів, що підтверджують мету запланованого перебування в Україні іноземця;

  9) відсутність документів, що дають можливість встановити намір іноземця залишити територію України до закінчення строку дії е-Візи;

  10) звернення заявника про припинення розгляду клопотання щодо оформлення е-Візи.

Іноземець, якому відмовлено в оформленні е-Візи, має право оскаржити таке рішення, звернувшись до департаменту консульської служби МЗС України з апеляційним листом, в якому обґрунтувати свою думку, та подати прохання про повторний розгляд візового клопотання. Апеляційний лист подається протягом двох місяців з дати отримання іноземцем рішення про відмову в оформленні е-Візи. У разі відмови в оформленні е-Візи іноземець може подати повторне звернення про оформлення е-Візи.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали