Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Випуску 80 "Соціальні послуги" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 березня 2017 року N 518

Про затвердження Випуску 80 "Соціальні послуги" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

Відповідно до підпункту 18 пункту 4 (Постанова N 423) та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України (Постанова N 423), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами), та з метою визначення змісту професійної діяльності та кваліфікаційних вимог до посад працівників, зайнятих у соціальній сфері, наказую:

1. Затвердити Випуск 80 "Соціальні послуги" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства соціальної політики України згідно з переліком, що додається*.


* Не наводиться.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному сайті Мінсоцполітики.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Крентовську.

 

Міністр

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
29 березня 2017 року N 518

ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників
ВИПУСК 80 Соціальні послуги

ВСТУП

Випуск 80 "Соціальні послуги" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі - Випуск 80 "Соціальні послуги") доопрацьовано відповідно до положень Закону України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 N 966-IV, Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" від 06.10.2005 N 2961-IV, Закону України "Про освіту" від 23.05.91 N 1060-XII, Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 N 1556-VII (Закон N 1556-VII), Методичних рекомендацій щодо формування кваліфікаційних характеристик професій працівників (затверджено спільним наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.12.2011 N 547/1438 (Методичні рекомендації N 547/1438)) з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт з надання соціальних послуг, які виникли під впливом впровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці.

Випуск 80 "Соціальні послуги" має на меті забезпечити раціональний розподіл праці, створити дієвий механізм розмежування функцій, повноважень і відповідальності, чітку регламентацію трудової діяльності працівників у сучасних суспільно-економічних умовах.

З Випуску 80 "Соціальні послуги" було виключено кваліфікаційні характеристики посад працівників: Директор територіального центру зайнятості, Директор інтернату (будинку-інтернату, пансіонату і т. ін.), Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей, Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації, Консультант психолого-медико-педагогічної консультації, Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування, Фахівець із спеціалізованого обслуговування тощо.

До Випуску 80 "Соціальні послуги" внесено нові кваліфікаційні характеристики посад працівників, які прямо чи опосередковано зайняті в установах і спеціалізованих закладах соціального захисту населення: Директор центру підвищення кваліфікації працівників, Директор закладу (установи) надання соціальних послуг, Директор реабілітаційної установи (центру) для осіб з інвалідністю, Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин, Головний профконсультант, Завідувач пункту логопедичного, Начальник навчально-тренувального центру, Аналітик у сфері професійної зайнятості, Інженер з профадаптації, Соціальний патолог, Страховий експерт з охорони праці, Фахівець з аналізу ринку праці, Фахівець з питань зайнятості (хедхантер), Методист з професійної реабілітації, Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера), Модельєр ортопедичного взуття тощо.

Під час розроблення Випуску 80 "Соціальні послуги" використовувалися окремі матеріали, які містяться у Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" ДКХП, затвердженого наказом Мінпраці України від 29.12.2004 N 336. При розробленні проекту Випуску 80 "Соціальні послуги" враховувалися зауваження та пропозиції установ і закладів системи соціального захисту населення, у т. ч.: територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг); центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю; центрів реабілітації дітей з інвалідністю; центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі; закладів для бездомних громадян, інтернатних установ для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю; центрів соціально-психологічної допомоги; соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; соціальних центрів матері та дитини; центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю; центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, інших профільних соціальних установ, які здійснювали експертну оцінку даного проекту.

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, внесення змін і доповнень до них визначено "Загальними положеннями" Випуску 80 "Соціальні послуги".

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Випуск 80 "Соціальні послуги" містить кваліфікаційні характеристики керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установ та закладів сфери соціальних послуг, які виконують функції, пов'язані з:

- організацією та керівництвом діяльністю із надання соціальних послуг щодо захисту осіб, окремих соціальних груп, які перебувають у складних життєвих обставинах; сприянням зайнятості населення; підвищенням кваліфікації працівників; соціальною реабілітацією дітей з інвалідністю; реабілітацією осіб з інвалідністю; наданням соціально-психологічної допомоги; соціально-психологічною реабілітацією дітей; наданням соціально-психологічної допомоги; організацією експертного обслуговування соціально-трудових відносин; організацією профконсультування; організацією роботи з надання соціальної допомоги вдома та іншими керівними функціями;

- виконанням аналітичних функцій у сфері зайнятості; виховною діяльністю методистів і вихователів соціальних по роботі з дітьми з інвалідністю; навчальною діяльністю соціального спрямування; виконанням експертних функцій з регулювання соціально-трудових відносин та умов праці; інженерною діяльністю щодо профадаптації та протезування-ортезування; охороною праці; аналізом ринку праці; практичною психологією; діяльністю інспекторів, інструкторів та інших професіоналів;

- виконанням асистентських функцій під час реабілітації отримувачів соціальних послуг, їхнього навчання та виховання; виконанням функцій інструкторів з трудової адаптації та у справах глухих; виробничим навчанням; виконанням функцій фахівців з різних напрямків (видів) соціального обслуговування; виконанням функцій допоміжного персоналу та чергування;

- виконанням робітничих функцій із супроводу, евакуації, сурдоперекладання, моделювання та випробування протезно-ортопедичних виробів.

2. Випуск 80 "Соціальні послуги" призначено для застосування в установах усіх форм господарювання, де надаються соціальні послуги. Випуск 80 "Соціальні послуги" слугує підставою під час вирішення питань, що пов'язані з:

- розробленням посадових (робочих) інструкцій;

- добором і розстановкою кадрів, здійсненням контролю за їх використанням відповідно до фаху, кваліфікації та досвіду роботи;

- розробленням штатних нормативів;

- атестацією та підвищенням кваліфікації працівників;

- формуванням дієвого кадрового резерву;

- організацією роботи керівних працівників структурних підрозділів з надання соціальних послуг;

- організацією навчально-виховного процесу під час підготовки (перепідготовки) працівників за професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

- розробленням навчальної, нормативної, технологічної та сертифікаційної документації;

- розробленням і вдосконаленням програм підготовки та підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів з надання соціальних послуг відповідно до змісту їх професійної діяльності;

- інших питань організації кадрового забезпечення та оплати праці.

Випуск 80 "Соціальні послуги" забезпечує єдність у визначенні посадових обов'язків працівників даної сфери та кваліфікаційних вимог щодо певних посад і професій.

3. Назви посад (професій), кваліфікаційні характеристики яких вміщено до Випуску 80 "Соціальні послуги", відповідають положенням Національного класифікатора України ДК 003 "Класифікатор професій" (далі - КП).

4. У Випуску 80 "Соціальні послуги" визначено перелік основних робіт, які притаманні тій або іншій посаді (професії).

Конкретний перелік посадових обов'язків визначається посадовими інструкціями керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робочими інструкціями робітників, які розробляють і затверджують на основі Випуску 80 "Соціальні послуги" керівники установ і закладів сфери соціальних послуг, з урахуванням конкретних завдань та обов'язків, функцій, прав, відповідальності працівників та особливостей штатного розпису.

Якщо виникає необхідність, завдання та обов'язки, що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади (професії), можуть бути розподілені між окремими виконавцями, або коло завдань та обов'язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад (професій), рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.

5. Структура кваліфікаційних характеристик Випуску 80 "Соціальні послуги" відповідає структурі, передбаченій типовими кваліфікаційними характеристиками посад працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності.

Кожна кваліфікаційна характеристика має три розділи: "Завдання та обов'язки", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги".

У розділі "Завдання та обов'язки" наведено типові професійні завдання, обов'язки та повноваження певної посади (професії) або групи посад (професій), подібних за професійними ознаками.

У розділі "Повинен знати" наводяться основні вимоги до спеціальних знань, необхідних працівникам даної сфери для виконання відповідних завдань та обов'язків, а також знання законодавчих актів, положень, інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник повинен уміти застосовувати під час виконання посадових (робочих) обов'язків.

У розділі "Кваліфікаційні вимоги" відповідно до певної посади або групи посад визначено вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня працівника, необхідні для виконання покладених на нього завдань та обов'язків, вимоги до стажу роботи та кваліфікації.

У разі наявності в кваліфікаційній характеристиці декількох категорій, найвищою є перша, що вказується після назви розділу "Кваліфікаційні вимоги". Останньою вказується первинна посада, до якої не передбачається вимога до стажу, якщо інше не передбачено законодавством України.

У разі необхідності, з урахуванням специфіки роботи підприємства, складу кадрового резерву, можливостей системи підготовки та підвищення кваліфікації, кваліфікаційні вимоги до відповідних посад (професій) можуть бути підвищені з метою призначення на відповідні посади найбільш кваліфікованих і досвідчених кандидатів.

Під терміном "спеціальність відповідної галузі знань" розуміється отримання вищої освіти за спеціальністю галузі знань, яка включає основні предметні області освіти і науки груп споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка.

Під терміном "відповідна сфера діяльності", слід розуміти вид економічної діяльності (галузь) (наприклад, соціальний захист, медицина, освіта тощо), до якої відносяться основні трудові функції за певною посадою.

6. Оцінювання компетентності працівників підрозділів установ сфери соціального обслуговування, продуктивності виконання ними службових завдань, рівня їх знань і навичок, ділових якостей щодо посади, яка обіймається, здійснюється в установленому порядку.

7. Особи, які не мають відповідної освіти, кваліфікації та стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід, високий рівень компетентності за професією (посадою) та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади, якщо інше не передбачено законодавством України.

8. Усі працівники періодично підвищують свою кваліфікацію у вищих навчальних закладах, навчальних і навчально-методичних центрах, інших закладах освіти за професійними програмами в строки, визначені відповідними нормативними документами.

9. Працівники, роботу яких пов'язано з використанням спеціальних технічних засобів, у своїй роботі повинні знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, експлуатаційних інструкцій, технологічних інструкцій, технологічних регламентів, а також мати офіційний документ, що засвідчує завершену спеціальну підготовку до користування цими засобами та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

10. Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик посад, усі керівники повинні:

а) володіти знаннями з права, економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту і екології та знати правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та навколишнього середовища;

б) аналізувати та узагальнювати інформацію, продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології;

в) розробляти планові та керівні матеріали, створювати можливості для майбутнього розвитку, формування інноваційної моделі розвитку;

г) упроваджувати нормативні та інструктивні матеріали, забезпечувати умови для вдосконалення організації розподілу праці, виконання робіт та управління підрозділами;

д) сприяти встановленню ефективних службових взаємовідносин і зв'язків між працівниками;

е) забезпечувати додержання вимог посадових інструкцій;

ж) аналізувати стан виконання планів, організації робіт, виконавської майстерності працівників, задоволення потреб отримувачів соціальних послуг;

к) упроваджувати заходи щодо професійного розвитку персоналу з метою досягнення високих результатів;

л) створювати необхідні умови для успішного ведення робіт з надання нових соціальних послуг;

м) удосконалювати форми мотивації праці працівників відповідно до їх професійних якостей, складності та умов праці, результатів діяльності установи (закладу) сфери соціальних послуг;

н) застосовувати світовий досвід і передову вітчизняну практику організації надання соціальних послуг.

Професіонали та фахівці різних категорій повинні:

вміти реалізовувати плани і завдання з надання соціальних послуг в межах своєї діяльності, систематизувати, аналізувати та обробляти інформацію, вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків.

11. Інші вимоги до використання кваліфікаційних характеристик, не передбачені Випуском 80 "Соціальні послуги", встановлено в "Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", Випуск 1 та законодавством України.

12. Похідні назви посад, назви яких утворено за допомогою додаткового слова "заступник", мають такі ж кваліфікаційні характеристики, що й базові. Завдання, обов'язки, знання та кваліфікаційні вимоги цих працівників під час розроблення посадових інструкцій визначаються на основі кваліфікаційної характеристики відповідної базової посади (професії).

13. Назви професій можуть бути розширені за потребою користувача для внутрішнього використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення.

14. Внесення змін і доповнень до Випуску 80 "Соціальні послуги" відбувається у встановленому порядку та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення України.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ

Завдання та обов'язки. Керує згідно з чинним законодавством роботою Центру підвищення кваліфікації працівників (далі - Центр) з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, методичного забезпечення та науково-пошукової діяльності. Планує та розподіляє педагогічне навантаження й завдання серед викладачів і працівників Центру, контролює своєчасне та якісне їх виконання. Вживає заходів щодо забезпечення Центру кваліфікованими кадрами. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів. Проводить добір та розстановку кадрів, затверджує посадові та робочі інструкції працівників, видає розпорядження з питань діяльності Центру. Керує роботою щодо впровадження в навчальний процес передових методів, форм і засобів. Розробляє щомісячні та річні плани роботи Центру. Представляє Центр в інших установах відповідно до своєї компетенції та наданих йому повноважень. Здійснює керівництво науково-методичною роботою в Центрі. Забезпечує належні умови праці та навчання у Центрі. Вживає заходів щодо сприяння використанню у Центрі новітніх комп'ютерних та інформаційно-телекомунікаційних технологій, бере участь у семінарах, науково-практичних конференціях, засіданнях "круглих столів" тощо з усіх аспектів соціальної політики. Керує адміністративно-господарською діяльністю в Центрі, роботою щодо укладання та виконання господарських договорів. Вирішує питання щодо встановлення форм, систем й розмірів оплати праці працівників Центру згідно з чинним законодавством. Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. Накладає відповідні стягнення за порушення трудової дисципліни або заохочує працівників, які відзначилися. Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат для роботи колективу Центру.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, які стосуються діяльності Центру; рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності Центру; основи державного управління економікою та управління персоналом, методологію організації фінансово-господарської діяльності установи; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня - не менше ніж 5 років.

2. ДИРЕКТОР БАЗОВОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

Завдання та обов'язки. Організовує, координує, контролює діяльність базового центру зайнятості (далі - Центр) щодо виконання завдань, пов'язаних із соціальним захистом населення від безробіття. Керує згідно з чинним законодавством діяльністю Центру та є персонально відповідальним за виконання покладених на нього завдань і функцій, ефективну роботу Центру, цільове використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах затвердженого кошторису видатків, належне використання виділених у розпорядження Центру майна та матеріальних цінностей, виконання наказів і доручень Голови Державної служби зайнятості та іншого керівництва. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів. Проводить добір та розстановку кадрів, затверджує посадові та робочі інструкції працівників, видає розпорядження з питань діяльності Центру. Забезпечує дієвість процесів організаційного управління і реалізацію інших завдань, визначених законодавством у сфері зайнятості та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Забезпечує цільове та ефективне використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відповідно до затвердженого кошторису видатків. Представляє Центр у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань зайнятості та соціального захисту від безробіття. Вживає заходів для створення та утримання у належному стані матеріально-технічної бази Центру.

Повинен знати: Конституцію України, закони України "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI), "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), трудове законодавство; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, які стосуються діяльності Центру; принципи роботи Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Служба зайнятості"; рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності Центру; сучасні методи господарювання та управління; основи організації фінансово-господарської діяльності Центру; економіку організації праці; методологію організації фінансово-господарської діяльності Центру; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом на суміжній керівній посаді - не менше ніж 3 роки або на керівних посадах в інших сферах управління - не менше ніж 5 років.

3. ДИРЕКТОР ЗАКЛАДУ (УСТАНОВИ) НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Завдання та обов'язки. Керує згідно з чинним законодавством діяльністю закладу (установи), що надає соціальні послуги (далі - Заклад (установа). Забезпечує відповідно до Положення про Заклад (установу) роботу структурних підрозділів, несе повну відповідальність за стан та результати їхньої роботи. Укладає угоди, діє від імені Закладу (установи) і представляє його інтереси. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Заклад (установу) завдань. Видає накази з питань діяльності Закладу (установи), в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування отримувачів соціальних послуг, організовує і контролює їх виконання. Організовує роботу Закладу (установи) з виявлення осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальних послуг. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, сприяє розвитку та вдосконаленню методів і форм їхньої роботи. Забезпечує співпрацю Закладу (установи) з іншими установами, організаціями, закладами, зокрема, із закладами охорони здоров'я, освіти та науки, поліції, громадськими організаціями. Забезпечує здійснення моніторингу надання соціальних послуг, реабілітаційних заходів, забезпечує дотримання прав людини, прав осіб з інвалідністю, супервізію. Забезпечує дотримання працівниками Закладу (установи) державних стандартів соціальних послуг. Укладає угоди з отримувачами соціальних послуг. Контролює формування електронної бази даних отримувачів соціальних послуг, складання та впровадження індивідуального плану надання соціальної послуги, визначення (оцінювання) індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг у наданні таких послуг. Організовує представництво або представляє за необхідності інтереси отримувача соціальної послуги в різних державних і недержавних організаціях, закладах, перед фізичними особами. Інформує відповідні органи про випадки насильства, зокрема домашнього, щодо отримувачів соціальних послуг і про невиконання обов'язків щодо їхнього догляду. Встановлює зв'язок із підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, фізичними особами (родичами та близькими отримувачів соціальних послуг), з метою сприяння в наданні їм соціальних послуг. Інформує управління соціального захисту населення про стан надання соціальних послуг отримувачам, контролює ведення обліку, складання і подання звітності за встановленою формою. Організовує проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг. Бере участь у семінарах, науково-практичних конференціях, засіданнях "круглих столів" тощо з усіх аспектів соціальної політики. Вживає заходів щодо забезпечення Закладу (установи) кваліфікованими кадрами. Проводить добір та розстановку кадрів, затверджує посадові та робочі інструкції працівників. Організовує атестацію, навчання персоналу на робочому місці, підвищення кваліфікації, переміщення персоналу Закладу (установи), створює сприятливий психологічний клімат у колективі. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками Закладу (установи) з урахуванням їхньої взаємозамінності. Забезпечує додержання персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку. Контролює забезпечення протипожежної безпеки, охорони праці.

Повинен знати: Конституцію України, Кодекс законів про працю України; Сімейний кодекс України; закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства соціальної політики України, акти інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту населення; Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; Конвенцію про права дитини; законодавство у сфері надання соціальних послуг, зокрема, державні стандарти соціальних послуг; рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності Закладу (установи); розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність Закладу (установи); практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Закладу (установи); основи державного управління економікою та управління персоналом, методологію організації фінансово-господарської діяльності Закладу (установи); принципи та методи соціальної роботи; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня - не менше ніж 5 років.

4. ДИРЕКТОР РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ УСТАНОВИ (ЦЕНТРУ) ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Завдання та обов'язки. Керує згідно з чинним законодавством і положенням про реабілітаційну установу (центр) для осіб з інвалідністю (далі - Установа (центр), діяльністю щодо проведення комплексу реабілітаційних заходів для осіб з інвалідністю, зокрема дітей з інвалідністю в поєднанні з їхнім навчанням і вихованням. Представляє Установу (центр) у всіх установах та організаціях, розпоряджається в установленому порядку її майном і коштами, укладає угоди, відкриває банківські рахунки в установах банку. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів Установи (центру) з метою забезпечення комплексного реабілітаційного процесу, забезпечення системи реабілітаційних і корекційно-відновлювальних заходів для дітей з інвалідністю з метою забезпечення зменшення або подолання фізичних і психічних розладів та інтелектуальних порушень, набуття знань, умінь і навичок, які дали б змогу дитині з інвалідністю поступово повністю або частково інтегруватись у дитячі колективи та суспільне життя. Забезпечує роботу системи соціальної реабілітації з надання конкретних видів і форм соціальної допомоги та послуг для адаптації особи з інвалідністю до соціального середовища; організацію комплексної психотерапії, психокорекції та професійної діагностики з проведенням професійної орієнтації, переорієнтації, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та ефективного працевлаштування; функціонування системи медико-професійної реабілітації, спрямованої на відтворення втрачених і розвиток нових професійно значущих навичок. Забезпечує надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю; дотримання спеціального розпорядку дня та впровадження методик соціальної реабілітації дітей з інвалідністю; створення відповідних умов для забезпечення належної ефективності корекційної спрямованості навчально-виховної, реабілітаційно-відновлювальної роботи, розвитку мовлення вихованців; застосування індивідуального та диференційованого підходу з урахуванням діагнозу; підготовку до інклюзивної освіти. Організовує соціально-педагогічний патронат сімей, у яких є дитина з інвалідністю. Вирішує питання організації фінансово-господарської діяльності Установи (центру), створення та розвитку матеріально-технічної бази для проведення заходів комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, зокрема дітей з інвалідністю. Здійснює заходи щодо налагодження та підтримки взаємозв'язку з аналогічними установами (центрами), вивчає ефективні вітчизняні та зарубіжні форми й методи роботи з професійної, медичної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю. Бере участь у науково-практичних конференціях, засіданнях "круглих столів" тощо з усіх питань соціальної політики та реабілітації осіб з інвалідністю. Контролює повноту та якість надання послуг із реабілітації відповідно до вимог індивідуальних програм та планів реабілітації осіб з інвалідністю. Проводить добір та розстановку кадрів, затверджує посадові та робочі інструкції працівників, видає розпорядження з питань діяльності Установи (центру). Видає накази, затверджує положення про структурні підрозділи Установи (центру), правила внутрішнього розпорядку, застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Вживає заходів щодо забезпечення Установи (центру) кваліфікованими кадрами. Організовує атестацію працівників і створює умови для підвищення їх професійної кваліфікації. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, а при їх виникненні спрямовує роботу колективу на ліквідацію негативних наслідків. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої звітності.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства соціальної політики України, акти інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності Установи (центру); Конвенцію про права осіб з інвалідністю; Конвенцію про права дитини; нормативно-правові акти щодо осіб з інвалідністю; інструкції та методичні документи з питань реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; основи державного управління економікою та управління персоналом, методологію організації фінансово-господарської діяльності установи; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня - не менше ніж 5 років.

5. ГОЛОВНИЙ ЕКСПЕРТ З РЕҐУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Завдання та обов'язки. Керує згідно з чинним законодавством роботою з проведення аналізу та встановлення причин колективних трудових спорів (конфліктів), стану соціально-економічних умов праці та виробничого побуту на підприємстві, в установі, організації чи їх структурному підрозділі, на адміністративно-територіальній одиниці, у галузі. Розглядає питання укладання чи внесення змін до колективного договору, угоди або їх окремих положень, виконання законодавства про працю, зокрема в частині оплати праці; стану, динаміки соціально-трудових відносин. Аналізує результати заходів, що вже вживалися сторонами соціально-трудових відносин, іншими заінтересованими органами та організаціями для вирішення розбіжностей між найманими працівниками та власником або уповноваженим ним органом (представником). Розглядає заяви, пояснення сторін та їх представників; відповіді власника або уповноваженого ним органу (представника) на вимоги найманих працівників або профспілки при вирішенні соціально-економічних, організаційних та господарчо-правових питань діяльності підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів. Аналізує підготовлені експертами з регулювання соціально-трудових відносин висновки про причини колективного трудового спору (конфлікту) та готує пропозиції для їх усунення. Організовує і бере участь у проведенні заходів: нарад для обміну інформацією, повідомлень для окремих груп працівників, залученні засобів масової інформації (газет, журналів, бюлетенів, об'яв, виставок, кінофільмів, радіомовлення, телебачення тощо), а також соціологічних досліджень. Під час проведення зборів, мітингів, страйків і пікетів вивчає висунуті вимоги з метою розв'язання спірних питань. Консультує роботодавців, представників адміністрації (керівників підприємства, підрозділів тощо), які уповноважені приймати рішення з питань колективних та індивідуальних трудових відносин. Координує роботу експертів з регулювання соціально-трудових відносин. Сприяє розв'язанню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). Організовує проведення примирно-переговорних процедур, сприяє реалізації заходів у взаємодії з іншими заінтересованими органами та організаціями з метою запобігання виникненню таких спорів, керує роботою з розроблення рекомендацій щодо шляхів їх вирішення.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства соціальної політики України, які стосуються його професійної діяльності; Конвенцію про сприяння колективним переговорам; Положення про Національну службу посередництва і примирення, інші нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня - не менше ніж 2 роки.

6. ГОЛОВНИЙ ПРОФКОНСУЛЬТАНТ

Завдання та обов'язки. Організовує, контролює заходи з профконсультування та роботу щодо найму, визначення професії, подальшого навчання та освіти персоналу, робота якого пов'язана з наданням консультацій отримувачам соціальних послуг. Забезпечує надання індивідуальних та групових профконсультацій, проведення співбесід з отримувачами соціальних послуг. Організовує надання допомоги отримувачам соціальних послуг у професійному самовизначенні з використанням профдіагностичних методик та профконсультаційних засобів. Аналізує та узагальнює інформацію щодо намірів отримувачів соціальних послуг, їхніх побажань до майбутньої роботи, рівня мотивації до навчання. Розробляє рекомендації щодо застосування методик професійного самовизначення отримувачів соціальних послуг. Спрямовує діяльність профконсультантів на активізацію мотивації людей до праці із використанням психологічних механізмів впливу, раціональної та емоційної аргументації, засобів вербального та невербального спілкування, тестових методик. Контролює здійснення поглибленого профдіагностичного обстеження отримувачів соціальних послуг з метою професійного відбору за визначеним переліком професій та спеціальностей. Відповідно до професійно-кваліфікаційних вимог роботодавця забезпечує проведення професійного відбору і добору із числа претендентів. Організовує надання індивідуальних профконсультацій неповнолітнім. Забезпечує розміщення та використання інформаційного матеріалу в профінформаційних підрозділах підприємств (установ, організацій). Взаємодіє в межах виконання функціональних обов'язків із соціальними партнерами, які займаються питаннями працевлаштування та соціального захисту різних категорій населення. Готує та формує базу нормативних, інформаційних, професіографічних, методичних матеріалів, необхідних для профорієнтаційної роботи. Бере участь в організації та проведенні групових і масових профінформаційних заходів, спеціалізованих профінформаційних семінарів і соціально-психологічних тренінгів для окремих категорій населення з питань сприяння зайнятості та надання психологічної підтримки. Організовує навчальні семінари зі спеціалістами щодо форм та методів ефективного спілкування, запобігання та розв'язання конфліктних ситуацій, підвищення мотивації до пошуку роботи. Веде встановлену документацію.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України за профілем діяльності установи (закладу); Кодекс законів про працю, чинне трудове законодавство, законодавство України з питань зайнятості, соціального страхування, законодавство про оплату праці; інструкції та документи, що регламентують проведення профконсультаційної роботи; форми профорієнтації роботи з населенням та технологію їх проведення; основи загальної та соціальної психології, конфліктології, етики та ділового спілкування; інформацію щодо стану та перспектив соціально-економічного розвитку підприємств району та регіону, соціально-демографічних особливостей регіону; ситуації на локальному, регіональному та державному ринку праці; поточну потребу роботодавців підприємства, району та регіону в персоналі; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня - не менше ніж 5 років.

7. ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ (СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ)

Завдання та обов'язки. Керує згідно з чинним законодавством діяльністю відділення, що надає соціальні послуги, відповідно до положення про заклад (установу), що надає соціальні послуги. Забезпечує виконання завдань, покладених на відділення. Організовує розгляд звернень осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг. Визначає індивідуальні потреби отримувачів соціальних послуг відповідно до державних стандартів. Складає та контролює впровадження узгодженого з отримувачем соціальних послуг індивідуального плану надання соціальної послуги. Контролює, за згодою отримувачів соціальних послуг, роботу щодо обстеження матеріально-побутових умов їхнього проживання, визначення потреби в одержанні матеріальної, натуральної, побутової та соціальної допомоги. Планує роботу відділення згідно з потребами отримувачів соціальних послуг та у відповідності до державних стандартів соціальних послуг. Складає графіки щодо встановлення періодичності й термінів надання послуг соціальним працівником і соціальним робітником. Встановлює зв'язки з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами (родичами та близькими) для надання соціальних послуг. Взаємодіє з іншими відділеннями закладу (установи). Визначає обсяг роботи соціального працівника, соціального робітника через наявність громадян, які обслуговуються з урахуванням стану їхнього здоров'я, віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності громадського транспорту, інших факторів, що можуть вплинути на якість соціальних послуг. Здійснює заходи щодо залучення до роботи громадських і приватних установ, отримання благодійної допомоги. Інформує керівництво про стан обслуговування отримувачів соціальних послуг. Контролює ведення обліку документації, складання та подання звітності відповідно до встановленої форми. Контролює діяльність соціальних працівників і соціальних робітників відділення, забезпечує їх навчання, належні умови праці. Забезпечує проведення моніторингу, оцінку якості соціальних послуг та їх відповідність потребам отримувачів соціальних послуг. Здійснює у відділенні добір, раціональну розстановку кадрів, організовує підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділення з урахуванням їх взаємозамінності. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Повинен знати: Конституцію України, Кодекс законів про працю, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, які стосуються діяльності відділення; законодавчі акти з питань соціального захисту, надання соціальних послуг, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності відділення; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділення; державні стандарти соціальних послуг; профілюючі дисципліни для діяльності на посаді; принципи та методи соціальної роботи; основи психології людини та соціально-психологічні аспекти допомоги різним категоріям отримувачів соціальних послуг; основи догляду за хворими; пільги, що встановлені для осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці; основи діловодства, управління; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та оргтехніки; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня - не менше ніж 3 роки або на посадах в інших відповідних сферах діяльності - не менше ніж 5 років.

8. ЗАВІДУВАЧ ПУНКТУ ЛОГОПЕДИЧНОГО

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю пункту логопедичного. Планує та здійснює навчально-корекційну роботу з урахуванням характеру мовних порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, які мають порушення усної та писемної мови. Забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм. Обстежує закріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл, вихованців дошкільних закладів, установ (закладів) соціальної сфери. Поводить роботу з виявлення дітей з порушеннями усної та писемної мови. Використовує сучасні форми і засоби активізації розвитку мови, фонематичного сприймання, запобігання дисграфії, проводить логопедичні заняття щодо усунення заїкуватості. Здійснює заходи щодо підтримки тісного зв'язку з педагогічними працівниками: вчителями, вихователями, практичними психологами, а також з батьками дітей, які відвідують логопедичний пункт, надає їм консультативну допомогу. Вживає заходів щодо поповнення матеріально-технічної бази логопедичного кабінету, несе матеріальну відповідальність, добирає і виготовляє дидактичний матеріал щодо розвитку зв'язного мовлення. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальнокультурну компетентність. Застосовує професійні знання в практичній педагогічній діяльності. Стверджує ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості, застосовуючи творчу педагогічну діяльність.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, які стосуються його професійної діяльності; Конвенцію про права дитини, Конвенцію про права осіб з інвалідністю; Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю; інструкції та методичні документи щодо осіб з інвалідністю; основи чинного законодавства про освіту, соціальні послуги, соціальний захист дітей з інвалідністю; міжнародні документи про права дитини; нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають порушення у мовленні; цілі, принципи, зміст навчання, виховання, мовної корекції дітей, методики усунення мовних порушень; анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології; програмно-методичні документи, матеріали для роботи з дітьми, які мають порушення у мовленні; нормативні вимоги до оснащення логопедичних кабінетів; сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної, логопедичної науки та практики; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи у відповідній сфері діяльності - не менше ніж 8 років.

9. НАЧАЛЬНИК НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

Завдання та обов'язки. Керує навчально-тренувальним центром (далі - Центр) згідно з чинним законодавством та нормативно-правовими актами України. Організовує ефективну навчально-тренувальну та адміністративно-господарську діяльність Центру. Вирішує питання співпраці з органами управління, місцевою владою, закладами освіти і соціальної сфери та видає відповідні документи із цих питань. Забезпечує створення оптимальних умов для проведення навчально-тренувального процесу, формування сучасної матеріально-технічної бази з високоякісним інвентарем. Організовує ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, роботу з добору, розстановки й використання кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації. Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат у колективі та дисципліну. Вживає заходів щодо використання досконалих та ефективних методів у роботі. Аналізує показники роботи Центру. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил з охорони праці та пожежної безпеки.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України та інші нормативно-правові акти органів державної влади, які стосуються діяльності Центру; інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність Центру; основи управління, економіки, трудового законодавства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня - не менше ніж 2 роки.

ПРОФЕСІОНАЛИ

10. Базова посада - АКТУАРІЙ
Спеціалізація - АКТУАРІЙ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Завдання та обов'язки. Проводить, у межах своїх повноважень та компетенції, дослідження у сфері актуарної діяльності. Бере участь у розробці та удосконаленні теорій, концепцій, методів і технологій, пов'язаних із соціальним страхуванням. Надає консультації та роз'яснення керівництву і працівникам підприємства (установи, організації) сфери соціального страхування щодо застосування актуарних, у т. ч. новітніх розробок у практичній діяльності. Розробляє програми з усіх видів соціального страхування та соціального забезпечення. Бере участь у страховій діяльності відповідної сфери. Здійснює актуарні розрахунки соціального страхування відповідного спрямування. Розробляє сумарні, середні, відсоткові та інші показники з соціального страхування, складає за ними таблиці та оформлює графіки. Готує фінансові документи, розрахунки відсотків, комісійних та інших зборів у сфері соціального страхування. Веде книгу обліку страхових документів, що передані отримувачам соціальних послуг. Використовує стандартні комплекси програмного забезпечення комп'ютерної техніки для проведення актуарних розрахунків, розробки моделей та систем соціального страхування. Застосовує теоретичний та практичний досвід у актуарній діяльності для вирішення поточних проблем відповідного виду соціального страхування. Проводить ревізію актуарної діяльності на підприємстві (в установі, організації), оцінює її ефективність, відповідність законодавчим і нормативно-правовим актам.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України та інші нормативно-правові акти органів державної влади, керівні та нормативні матеріали, які стосуються сфери соціального страхування, актуарної діяльності; техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режим роботи устаткування, правила технічної експлуатації, технологію оброблення інформації; види технічних носіїв інформації; діючі системи обчислення, шифрів і кодів; методи та актуальні підходи із моделювання та формалізації задач, розроблення алгоритмів; методи математичного, актуарного та логічного аналізу; порядок оформлення технічної документації; передовий вітчизняний і світовий досвід соціального страхування; грошовий обіг, порядок ціноутворення; умови фінансування, оподаткування юридичних і фізичних осіб; правила організації та ведення бізнесу; етику ділового спілкування; економіку, статистику, організацію виробництва, праці та управління; порядок оформлення фінансових операцій і організацію документообігу; чинні форми обліку та звітності; основи соціальної політики та трудового права; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Актуарій (спеціалізація: актуарна діяльність у соціальній сфері) провідний: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді актуарія I категорії - не менше ніж 2 роки.

Актуарій (спеціалізація: актуарна діяльність у соціальній сфері) I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді актуарія II категорії - не менше ніж 2 роки.

Актуарій (спеціалізація: актуарна діяльність у соціальній сфері) II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді актуарія - не менше ніж 1 рік.

Актуарій (спеціалізація: актуарна діяльність у соціальній сфері): вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

11. АНАЛІТИК У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

Завдання та обов'язки. Здійснює комплексне дослідження ринку праці, збір, перевірку та систематизацію інформації щодо стану ринку праці на державному та регіональному рівнях. Вивчає та узагальнює тенденції зайнятості, готує відповідні висновки. Аналізує економічні, соціальні, політичні, географічні, демографічні та інші чинники, що визначають ситуацію на ринку праці. Проводить оцінку цих чинників для подальшого урахування у державних і регіональних концепціях, програмах зайнятості населення. Вивчає та аналізує стан зайнятості населення у суб'єктів економічної діяльності на території, яка досліджується. Проводить моніторинг поточної ситуації на ринку праці у кількісному та якісному розрізі: динаміку кількості вакансій за професійними угрупованнями та окремими професіями, процеси укрупнення професій, зміни у змісті завдань та обов'язків працівників тощо. Підтримує постійні зв'язки з підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти, громадськими організаціями, засобами масової інформації. Організовує періодичні опитування серед роботодавців регіону, аналізує потребу роботодавців у працівника та їх вимоги до кваліфікації претендентів. Складає перспективні прогнози щодо балансу попиту та пропозиції робочої сили, переліку випитаних професій на регіональному ринку праці у найближчій та середній перспективах. Готує інформаційні матеріали для центру зайнятості та інших установ. Виробляє рекомендації щодо дій учасників ринку праці з метою формування ефективної політики зайнятості у регіоні. Бере участь у заходах, щодо вирішення проблем професійної зайнятості (ярмарки вакансій, засідання "круглих столів", форуми тощо).

Повинен знати: Конституцію України, Кримінальний кодекс України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, які стосуються сфери професійної занятості; Конвенції Міжнародної організації праці; інші нормативно-правові акти з питань захисту прав людей на працю; інструкції та методичні документи з питань зайнятості населення; основи державного управління економікою та управління персоналом, методологію організації роботи з персоналом на підприємстві (установі, організації); основи чинного законодавства про соціальні послуги, соціальний захист; основи соціальної роботи, систему державних закладів з надання допомоги безробітним; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід із соціальної роботи; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посадах у сфері зайнятості населення - не менше ніж 3 роки.

12. ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ

Завдання та обов'язки. Здійснює методичне керівництво виховною, освітньою діяльністю педагогічного колективу у дошкільних навчальних закладах та дитячих установах соціального захисту різних типів. Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їх індивідуальних особливостей, задатків, обдаровань, розкриттю здібностей та таланту. Надає методичну допомогу вихователям, організовує роботу методичного кабінету. Вивчає і узагальнює сучасний педагогічний досвід, розповсюджує його серед вихователів. Консультує батьків з питань виховання та освіти дітей. Бере участь у визначенні змісту роботи педагогічної ради, створенні сприятливого клімату в педагогічному колективі. Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує у дітей повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Вдосконалює професійний рівень, педагогічну, методичну, загальнокультурну компетентність. Застосовує професійні знання в практичній педагогічній та методичній діяльності. Втілює ціннісні орієнтири, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини, законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань виховання і навчання; трудове законодавство; педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну; цілі, принципи, зміст освіти та виховання; методи, форми, засоби здійснення навчально-виховного процесу, організації спілкування, ігор, художньо-ігрової творчості, навчальних занять та праці дітей; відповідні програмно-методичні, нормативні та рекомендаційні матеріали й документи; індивідуальні характеристики вихованців; соціальні, культурні та інші умови педагогічного процесу; організацію управління, нормативне забезпечення системи освіти; принципи, якими керуються провідні вихователі та методисти, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Вихователь-методист вищої категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді вихователя-методиста I категорії - не менше ніж 8 років.

Вихователь-методист I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді вихователя-методиста II категорії - не менше ніж 5 років.

Вихователь-методист II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді вихователя-методиста - не менше ніж 2 роки.

Вихователь-методист: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

13. ВИХОВАТЕЛЬ СОЦІАЛЬНИЙ ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ

Завдання та обов'язки. Працює з дітьми з інвалідністю. Розробляє оптимальну педагогічну стратегію навчання, виховання та реабілітації дитини з інвалідністю, планує та проводить роботу із соціальної адаптації дитини з інвалідністю: прищеплює та розвиває навички самообслуговування, організовує дозвілля, роботу з іншими фахівцями, спрямовану на соціальну реабілітацію, спілкування з людьми, формує основи опанування професій (занять), які дають змогу працювати в домашніх умовах. Разом із сім'єю, іншими фахівцями бере участь у навчанні, вихованні та реабілітації дитини з інвалідністю; проводить психолого-педагогічну корекцію особистості, спрямовану на вироблення самостійності у будь-якій діяльності, розвиток соціальних, інтелектуальних, художніх, спортивних і творчих здатностей та здібностей, емоційно-вольових якостей з урахуванням потенційних можливостей дитини з інвалідністю. Координує діяльність фахівців, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи. Поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Проводить соціально-педагогічні консультації із сім'єю та (або) іншими фахівцями, веде психолого-педагогічні спостереження, аналізує динаміку розвитку дитини з інвалідністю. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру; вивчає та застосовує інноваційні методики соціальної та виховної роботи з дітьми з інвалідністю, координує діяльність фахівців з реабілітації. Використовує в роботі комп'ютерну техніку для створення, зберігання й обробки інформації.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; Конвенцію про права дитини, Конвенцію про права осіб з інвалідністю; інші нормативно-правові акти з питань осіб з інвалідністю; інструкції та методичні документи з питань осіб з інвалідністю; основи чинного законодавства про освіту, соціальні послуги, соціальний захист осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю; Державний стандарт спеціальної освіти; нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання; основи педагогіки, соціальної роботи, теорії та методики виховання, загальної вікової, педагогічної, сімейної, соціальної психології, соціально-психологічної реабілітації, корекційної роботи; етику, естетику, культурно-освітні дисципліни; програмно-методичні документи, матеріали для роботи з дітьми, які мають порушення фізичного або розумового розвитку; фізіологічні, психолого-педагогічні особливості розвитку дітей з інвалідністю; ефективні форми й методи компенсаторно-корекційного процесу з дітьми з інвалідністю; систему державних закладів (організацій освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, громадських організацій) з надання допомоги дітям з інвалідністю; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід із соціальної роботи; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин).

Кваліфікаційні вимоги.

Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами вищої категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами - не менше ніж 8 років.

Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами - не менше ніж 5 років.

Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами - не менше ніж 3 роки.

Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

14. ВЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ

Завдання та обов'язки. Планує і проводить навчальну, виховну, корекційно-розвиткову, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Забезпечує умови для засвоєння дітьми відповідних навчальних і корекційно-розвиткових програм з урахуванням порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, сприяє їхній соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації. Вивчає та фіксує динаміку розвитку дітей, виробляє оптимальну педагогічну стратегію, визначає напрями навчання, виховання, реабілітації та соціальної адаптації кожної дитини. Вибирає ефективні форми, методи, засоби, прийоми навчально-виховного, корекційно-реабілітаційного процесу. Утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, дотримується педагогічної етики. Вимагає від дітей дотримання статуту (положення), правил внутрішнього розпорядку установи. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, реабілітації та праці. Підтримує зв'язки з батьками, іншими фахівцями, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного і психічного розвитку їхніх дітей. Систематично підвищує рівні своєї професійної кваліфікації, педагогічної майстерності та загальнокультурної компетентності.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої діяльності; акти Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства соціальної політики України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; нормативно-правові акти з питань навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами; інші нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; основи наукових дисциплін в обсязі вищої освіти педагогічного спрямування за нозологіями: логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка; цілі, принципи, зміст навчання, виховання, корекції, реабілітації дітей з фізичними та розумовими порушеннями; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології, психофізіологію дітей з порушеннями розвитку; програмно-методичні документи і матеріали для роботи з дітьми, які мають фізичні або розумові порушення; ефективні методи, форми, принципи, прийоми, засоби корекційно-розвиткового навчання та виховання, індивідуальні характеристики учнів; вимоги до оснащення та обладнання навчальних кабінетів, класів; організацію управління, нормативне забезпечення, соціальні, культурні, інші умови діяльності закладів дефектологічного профілю; науково-практичні досягнення у галузях педагогіки, корекційної педагогіки, психології, дефектології; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; законодавство про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила та норми охорони та безпеки праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин).

Кваліфікаційні вимоги.

Вчитель-дефектолог вищої категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вчителя-дефектолога I категорії - не менше ніж 8 років.

Вчитель-дефектолог I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вчителя-дефектолога II категорії - не менше ніж 5 років.

Вчитель-дефектолог II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вчителя-дефектолога - не менше ніж 3 роки.

Вчитель-дефектолог: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

15. ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

Завдання та обов'язки. Здійснює навчальну, корекційно-розвиткову, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають мовленнєві порушення. Розробляє і вдосконалює навчально-корекційні програми. Забезпечує умови для засвоєння дітьми компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень, вікових та індивідуальних особливостей, сприяє їхній соціальній реабілітації, профорієнтації. Вивчає та фіксує динаміку розвитку дитини. Створює сприятливі організаційно-педагогічні умови для дітей з важкими мовленнєвими порушеннями (з ринолалією, заїкуватістю, алалією, афазією, дизартрією). Виробляє оптимальну педагогічну й корекційну стратегію. Проектує шляхи навчання, реабілітації та соціальної адаптації кожної дитини. Обирає ефективні форми, методи, засоби корекційно-реабілітаційного процесу. Надає батькам або сім'ям консультативну допомогу щодо виправлення дефектів усної і письмової мови їх дітей. Проводить з дітьми фронтальні, підгрупові та індивідуальні заняття. Виховує в дітях почуття впевненості у собі, усвідомлення своїх досягнень в опануванні методів, що можуть компенсувати обмеження, спричинені мовленнєвими порушеннями. Керує асистентами вчителя-логопеда. Планує роботу, проводить аналіз її результатів, веде встановлену психолого-педагогічну, реабілітаційну та статистичну документацію.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої діяльності; акти Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю, державні програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з інвалідністю; стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН; основні відомості з логопедії; основні цілі, принципи, зміст навчання, виховання, мовної корекції дітей з мовленнєвими порушеннями; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології; психофізіологію розвитку аномальних дітей; методику, форми, принципи організації навчально-виховного, мовнокорекційного та компенсаційного процесу; програмно-методичні документи і матеріали для роботи з дітьми, які мають порушення мовленнєвого розвитку; нормативні вимоги до оформлення логопедичного кабінету; сучасні досягнення психологічної, дефектологічної та логопедичної науки та практики, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Вчитель-логопед вищої категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вчителя-логопеда - не менше ніж 8 років.

Вчитель-логопед I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вчителя-логопеда - не менше ніж 5 років.

Вчитель-логопед II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вчителя-логопеда - не менше ніж 3 роки.

Вчитель-логопед: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

16. ВЧИТЕЛЬ-РЕАБІЛІТОЛОГ

Завдання та обов'язки. Визначає зміст і порядок навчально-реабілітаційної роботи у дитячих реабілітаційних установах різних типів, спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах, спеціалізованих закладах із поглибленим вивченням предметів для дітей, які мають порушення психофізичного розвитку. Відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дітей проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, комплексні заходи та заняття. Створює навчально-виховні ситуації, ознайомлює з явищами, фактами та подіями, що відбуваються в суспільстві, природі, побуті, характеризує їх, тлумачить та оцінює; розвиває навички та вміння, необхідні для життя в суспільстві. Співпрацює з фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи: лікарями, психологами, фізіологами, дефектологами, логопедами, дієтологами, фахівцями із фізичної реабілітації та іншими працівниками з корекційно-реабілітаційної роботи. Забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови реабілітації. Веде психолого-педагогічні спостереження, вивчає та фіксує динаміку розвитку, аналізує особливості фізичних і розумових успіхів дитини. Застосовує ефективні методи, форми, прийоми реабілітаційної роботи, корекційного та компенсуючого навчання і виховання. Залучає членів сім'ї дитини до участі у навчально-реабілітаційній роботі, пояснює особливості застосування прийомів психолого-педагогічної корекції особистості. Захищає честь і гідність дітей, створює атмосферу для формування в них оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому. Надає консультації з питань корекційно-реабілітаційних процесів. Керує помічниками та асистентами вчителя-реабілітолога. Веде встановлену психолого-педагогічну, статистичну документацію. Дотримується педагогічної етики, вдосконалює свій фаховий рівень, педагогічну майстерність, підвищує кваліфікацію.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України, акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої діяльності; акти Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства соціальної політики України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; нормативно-правові акти з питань навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами; теорію і практику корекційно-реабілітаційних процесів і розвитку дітей; цілі, принципи реабілітації дітей, зміст їх навчання та виховання; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни; правила використання технічних засобів та обладнання навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, спеціальних приміщень для реабілітаційної та корекційної роботи; сучасні досягнення науки та практики у відповідних галузях реабілітації; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти, соціальної роботи; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, гігієнічні вимоги; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки та практики; етичні норми й правила організації навчання та виховання дітей; правила ведення психолого-педагогічної, реабілітаційної та статистичної документації; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та реабілітаційних установ; законодавство про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила і норми охорони та безпеки праці, правила виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин).

Кваліфікаційні вимоги.

Вчитель-реабілітолог вищої категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; сертифікати за відповідними методиками реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вчителя-реабілітолога - не менше ніж 8 років.

Вчитель-реабілітолог I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; сертифікати за відповідними методиками реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вчителя-реабілітолога - не менше ніж 5 років.

Вчитель-реабілітолог II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; сертифікати за відповідними методиками реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вчителя-реабілітолога - не менше ніж 3 років.

Вчитель-реабілітолог: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

17. ЕКСПЕРТ З РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Завдання та обов'язки. Надає послуги посередництва на підприємствах, в установах, організаціях чи їх структурних підрозділах, в адміністративно-територіальних одиницях, у сферах економічної діяльності щодо питань регулювання соціально-трудових відносин. Здійснює аналіз з метою встановлення об'єктивних або суб'єктивних причин колективних трудових спорів (конфліктів), стану соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; питань укладення чи внесення змін до колективного договору, угоди або їх окремих положень, виконання законодавства про працю, зокрема в частині оплати праці. Вивчає стан, динаміку соціально-трудових відносин; заходи, що вживалися сторонами соціально-трудових відносин, іншими заінтересованими органами та організаціями для вирішення розбіжностей між найманими працівниками та власником або уповноваженим ним органом (представником). Аналізує заяви, пояснення сторін та їх представників; відповіді власника або уповноваженого ним органу (представника) на вимоги найманих працівників або профспілки разом із соціально-економічним обґрунтуванням. Готує висновки про причини колективного трудового спору (конфлікту) та пропозиції для їх усунення. Сприяє розв'язанню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). Бере участь у проведенні примирно-переговорних процедур, реалізації заходів у взаємодії з іншими заінтересованими органами та організаціями з метою запобігання виникненню таких спорів, розробленні рекомендацій щодо шляхів їх вирішення.

Повинен знати: Конституцію України, Закон України "Про соціальний діалог в Україні", Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"; Кодекс законів про працю України, чинне законодавство України про працю; Господарський кодекс України; нормативно-правові акти Міністерства соціальної політики України, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність у сфері регулювання соціально-трудових відносин; Положення про Національну службу посередництва і примирення; Конвенцію МОП "Про сприяння колективним переговорам"; Рекомендацію МОП "Щодо сприяння колективним переговорам"; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Експерт з регулювання соціально-трудових відносин: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи у сфері соціально-трудових відносин - не менше ніж 3 роки.

18. Базова посада - ЕРГОНОМІСТ
Спеціалізація - ЕРГОНОМІСТ З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Завдання та обов'язки. Розробляє та забезпечує виконання заходів щодо організації праці під час трудової та професійної реабілітації, адаптації та реалізації Індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю. Розробляє відповідні заходи з метою праце-влаштування осіб з інвалідністю як на звичайне робоче місце у виробничих умовах, так і на спеціально створене робоче місце з урахуванням безпеки та особливих потреб осіб з інвалідністю. Працює з особами з інвалідністю з питань раціонального облаштування їхніх робочих місць (поновлення трудової діяльності за колишньою або новою професією) на підприємствах, в установах, організаціях. Аналізує та надає рекомендації щодо створення та / або облаштування місця чи виробничої ділянки постійного або тимчасового знаходження осіб з інвалідністю в процесі трудової діяльності шляхом пристосування основного і додаткового устаткування, технічного обладнання тощо. Планує робочі місця осіб з інвалідністю з урахуванням конкретних технологічних умов виробництва. Бере участь у проектуванні предметів праці, засобів та умов діяльності (конструкція та компоновка робочого місця, засобів відображення інформації, органів управління, інструмента, робочого одягу, крісла людини-оператора і т. ін.) з урахуванням індивідуальних особливостей осіб з інвалідністю. Контролює повноту та якість надання ергономічних послуг відповідно до чинного законодавства. Здійснює контроль раціонального облаштування робочих місць осіб з інвалідністю з урахуванням професійно-виробничої адаптації до виробничих умов. Залучає у межах своїх повноважень спеціалістів відповідного профілю у процесі вивчення, моніторингу умов праці та розроблення належних рекомендацій. Формулює вимоги до об'єктів соціальної інфраструктури на підприємствах, в установах, організаціях, де працюють особи з інвалідністю, та контролює їх безпосередній доступ шляхом усунення природних, комунікаційних та архітектурних перешкод. Подає пропозиції про включення питань щодо створення та облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю до документів, що регулюють діяльність підприємства, установи, організації. Співпрацює з керівництвом та спеціалістами підприємства, установи, організації та місцевими органами державної влади та самоврядування.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, які стосуються сфери організації робочих місць для осіб з інвалідністю; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; законодавство у сфері надання соціальних послуг; інші нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи з питань соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю, нормативні документи щодо порядку створення робочих місць для осіб з інвалідністю; основи державного управління економікою та управління персоналом; основи психології, правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги:

Провідний ергономіст з організації робочих місць осіб з інвалідністю: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді ергономіста I категорії за профілем діяльності - не менше ніж 2 роки.

Ергономіст з організації робочих місць осіб з інвалідністю I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді ергономіста II категорії за профілем діяльності - не менше ніж 2 роки.

Ергономіст з організації робочих місць осіб з інвалідністю II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді ергономіста за профілем діяльності - не менше ніж 1 рік.

Ергономіст з організації робочих місць осіб з інвалідністю: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

19. ІНЖЕНЕР З ПРОФАДАПТАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Розробляє проекти поточних і перспективних планів підготовки кадрів і підвищення кваліфікації працівників, надає обґрунтування та відповідні розрахунки з урахуванням потреб підприємства, установи, організації. Складає графіки проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників у навчальних закладах відповідно до укладених договорів, контролює їх виконання. Виконує профорієнтаційні роботи щодо забезпечення входження, оволодіння та досягнення отримувачем соціальних послуг належної кваліфікації на конкретному робочому місці. Здійснює організацію та проводить роботу з професійної адаптації, підвищення кваліфікації кадрів та планування професійної кар'єри на підприємстві, в установі, організації. Організує в разі потреби професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників на виробництві, у професійно-технічних навчальних закладах, стажування молоді та виробничу практику студентів; підвищення кваліфікації керівників і фахівців. Установлює контакти із центрами зайнятості, навчальними закладами, оформляє договори на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників. Виконує завдання з питань професійної орієнтації молоді. Забезпечує взаємне пристосування та поступове входження працівника в соціально-економічні та виробничі умови, сприяє скороченню періоду звикання нових працівників до професії. Сприяє встановленню контактів нового працівника з колективом. Організовує індивідуальні бесіди керівника, наставника з новим співробітником; інтенсивні короткострокові курси для керівників, які вступають на посаду; спеціальні курси підготовки наставників, семінари, курси з різних питань професійної адаптації. Супроводжує процес заміни співробітників при ротації кадрів. Бере участь у розробці навчально-методичної документації. Займається підготовкою до видання та розповсюдженням довідкових матеріалів, проспектів, методичних рекомендацій з професійної діяльності. Бере участь у навчально-методичній роботі за всіма видами та формами професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві. Застосовує сучасні активні методи навчання. Постійно вдосконалює форми та методи професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, узагальнює та використовує передовий досвід у цій галузі. Підбирає викладачів та інструкторів з числа фахівців і висококваліфікованих робітників. Здійснює аналіз показників результативності навчання та його ефективності; веде відповідну звітність.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, законодавчо-нормативні документи, методичні матеріали з питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві; Кодекс законів про працю; структуру, штат, кадрову політику, стратегію та перспективи розвитку підприємства; основні технологічні процеси виробництва продукції; форми, види та методи професійного навчання; порядок оформлення договорів з навчальними закладами; порядок оформлення індивідуальних трудових договорів (контрактів) з викладачами та інструкторами; порядок фінансування затрат на навчання; організацію роботи з профорієнтації та профвідбору; порядок складання звітності з питань професійної підготовки та підвищення кваліфікації; основи економіки, педагогіки, соціології, психології, організації виробництва, праці та управління; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з профадаптації: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інженера з профадаптації I категорії - не менше ніж 2 роки.

Інженер з профадаптації I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інженера з профадаптації II категорії - не менше ніж 2 роки.

Інженер з профадаптації II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інженера з профадаптації - не менше ніж 1 рік.

Інженер з профадаптації: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

20. ІНСПЕКТОР ПРАЦІ (ПРАВОВИЙ)

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за додержанням чинного законодавства з праці на підприємствах, в установах, організаціях. Проводить роботу з перевірки питань щодо укладення та припинення трудових договорів, а також заповнення, ведення обліку і зберігання трудових книжок працівників. Здійснює контроль за станом: нормування праці на основі використання міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів з праці з урахуванням психофізіологічних та соціально-економічних факторів; планування робочого часу та відпочинку; застосування форм і систем заробітної плати, матеріального та морального стимулювання працівників; надання гарантій та компенсацій згідно з чинним законодавством; укладення та виконання галузевих, регіональних угод, колективних договорів, а також трудових відносин у разі банкрутства чи приватизації підприємств. Перевіряє відшкодування збитків, спричинених працівникові через ушкодження здоров'я на виробництві, працю жінок та осіб з інвалідністю відповідно до умов Колективного договору. Розглядає звернення та заяви працівників.

Повинен знати: Конституцію України, Кодекс законів про працю України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що регулюють відповідну сферу діяльності; акти Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; практику застосування чинного законодавства; умови праці; основи управління та права; правила ділового етикету та спілкування; інструкцію з діловодства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи у відповідній сфері діяльності - не менше ніж 2 роки.

21. ІНСТРУКТОР З ПРАЦІ

Завдання та обов'язки. Здійснює в закладах (установах) соціального захисту трудову підготовку вихованців, що спрямовується на формування практичних умінь і навичок, розвиток творчих здібностей дітей, їх здатності примножувати матеріальні цінності. Формує у вихованців трудові вміння та навички, готовність застосувати їх на практиці. Сприяє створенню необхідних умов для продуктивної праці та розвитку особистості. Організовує трудову діяльність дітей у позанавчальний час. Забезпечує дотримання вихованцями правил охорони праці, несе відповідальність за їх життя і здоров'я. Своєчасно готує засоби та предмети праці (інструменти, заготовки, матеріали, технологічну документацію). Визначає індивідуальні трудові завдання. Надає необхідну диференційовану допомогу. Виховує у вихованців працелюбність, повагу та інтерес до різних видів трудової діяльності, морально-вольові якості, дисциплінованість, акуратність у роботі. Сприяє професійному самовизначенню, підготовці дітей до самостійного трудового життя, до праці в сучасних соціально-економічних умовах. Пропагує та виховує у вихованців потребу збагачувати трудові національні традиції. Організовує і контролює обслуговування та ремонт обладнання, техніки. Вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальнокультурну компетентність. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

Повинен знати: Конституцію України, Кодекс законів про працю України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої діяльності; акти Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; державні стандарти освіти; предмет та методики трудової підготовки; дисципліни психолого-педагогічного циклу; цілі, принципи, організацію, управління, нормативне забезпечення освіти відповідної ланки; форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення; індивідуальні характеристики учнів, соціальні, культурні, інші умови навчання; основні напрями й перспективи розвитку освіти, педагогічної науки, теорії і практики в галузі техніки, технології, виробництва; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Інструктор з праці вищої категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра відповідного напряму підготовки; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інструктора з праці I категорії - не менше ніж 2 роки.

Інструктор з праці I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра відповідного напряму підготовки; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інструктора з праці II категорії - не менше ніж 2 роки.

Інструктор з праці II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра відповідного напряму підготовки; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інструктора з праці - не менше ніж 1 рік.

Інструктор з праці: вища освіта другого рівня за ступенем магістра відповідного напряму підготовки без вимог до стажу роботи.

22. ІНСТРУКТОР СЛУХОВОГО КАБІНЕТУ

Завдання та обов'язки. Працює у закладах (установах) соціального захисту з вихованцями, що мають порушення слуху. Проводить фронтальні заняття з розвитку слуху й формування вимови з вихованцями відповідно до програми та методики, яка включає формування ритміко-інтонаційної структури мови, уточнення і збагачення уявлень дітей з порушеннями слуху про світ немовних звуків, навчання сприйманню на слух музики, різних дитячих пісень, віршів. Організовує обстеження слуху й перевірку вимови вихованців, здійснює методичне керівництво роботою слухового кабінету у закладі (установі) соціального захисту. Працює над виробленням слухо-зорової основи для сприймання вихованцями усного мовлення за допомогою слухових апаратів, над формуванням у них зрозумілої вимови, наближеної до природного звучання мовлення людей, які чують, уточненням та збагаченням їхніх уявлень про світ немовних звуків. Розвиває у вихованців здатність ефективно користуватися залишковим слухом, слуховими апаратами в процесі мовного спілкування, формує їх вимову, виробляє правильний тембр голосу, ритміко-інтонаційну структуру мови. Обирає ефективні форми, методи, засоби корекційно-реабілітаційного процесу. Стверджує настановами й особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність вихованців, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Підтримує зв'язки з батьками, вчителями, вихователями, надає їм консультативну допомогу з питань корекційно-реабілітаційної роботи, аудіології, загального розвитку їх дітей. Постійно удосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальнокультурну компетентність. Планує роботу, проводить аналіз її результатів, веде необхідну документацію.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; законодавство про працю; накази та розпорядження Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України; законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; нормативно-правові акти з питань навчання і виховання дітей з інвалідністю; теорію і практику корекційно-реабілітаційних процесів та розвитку дітей; цілі, принципи, зміст, навчання, виховання, мовної і слухової корекції, соціальної адаптації дітей; методики обстеження слуху, слухопротезування, розвитку слухового сприймання та виправлення мовних порушень; типи слухових апаратів, візуальні та інші прилади й матеріали для роботи з дітьми, які мають порушення слуху; нормативні вимоги до оснащення слухових кабінетів; сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної, сурдопедагогічної науки та практики; основи наукової організації праці; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; форми роботи з громадськими організаціями; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Інструктор слухового кабінету вищої категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра відповідного напряму підготовки; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інструктора слухового кабінету I категорії - не менше ніж 2 роки.

Інструктор слухового кабінету I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра відповідного напряму підготовки; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інструктора слухового кабінету II категорії - не менше ніж 2 роки.

Інструктор слухового кабінету II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра відповідного напряму підготовки; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інструктора слухового кабінету - не менше ніж 1 рік.

Інструктор слухового кабінету: вища освіта другого рівня за ступенем магістра відповідного напряму підготовки без вимог до стажу роботи.

23. Базова посада - МЕТОДИСТ
Спеціалізація - МЕТОДИСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Завдання та обов'язки. Організовує та здійснює навчально-методичну роботу щодо надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням сучасного досвіду й вимог відповідних міжнародних стандартів. Розробляє та впроваджує програми навчання, підвищення кваліфікації та проводить тренінгові навчання працівників закладів, установ, організацій, що надають соціальні послуги у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, та інших осіб, залучених до соціальної сфери (кандидатів у прийомні батьки, батьків-вихователів, патронатних вихователів, наставників, усиновлювачів, опікунів/піклувальників тощо). Вивчає, узагальнює, розповсюджує сучасний досвід роботи з надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Надає методичну допомогу працівникам закладів щодо змісту програм з надання соціальних послуг, форм методів роботи. Аналізує результативність та ефективність роботи з надання соціальних послуг і готує відповідні методичні рекомендації. Забезпечує навчальні кабінети, надавачів та отримувачів соціальних послуг необхідними навчально-методичними матеріалами. Бере участь в організації роботи атестаційних та інших комісій. Співпрацює з відповідними вищими навчальними та науковими установами та іншими організаціями, діяльність яких пов'язана із здійсненням соціальної роботи. Бере участь у проведенні досліджень з питань соціального захисту, соціальної роботи, надання соціальних послуг та науково-методичних і рекламно-інформаційних заходах: виставках, презентаціях, семінарах, засіданнях "круглих столів". Веде необхідну документацію в межах компетенції та за встановленою формою, забезпечує її зберігання.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, які стосуються діяльності закладів; законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань соціального захисту, надання соціальних послуг, інструктивні та методичні документи, що стосуються питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; практику застосування законодавства у сфері соціальної роботи та надання соціальних послуг; державні стандарти соціальних послуг; державні стандарти освіти, теорію й практику методичної роботи; етичні норми й правила організації соціальної роботи; форми обліку та звітності, що застосовуються, порядок їх ведення; профілюючі дисципліни для діяльності на посаді; принципи та методи соціальної роботи; основи психології людини та соціально-психологічні аспекти допомоги різним категоріям отримувачів соціальних послуг; основи громадянського права, опіки та піклування; основи діловодства, управління; правила експлуатації обчислювальної та оргтехніки; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг вищої категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді методиста навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг I категорії - не менше ніж 2 роки.

Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді методиста навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг II категорії - не менше ніж 2 роки.

Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді методиста навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг - не менше ніж 1 рік.

Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

24. ПЕДАГОГ СОЦІАЛЬНИЙ

Завдання та обов'язки. Вивчає, узагальнює та впроваджує в роботу нові методи навчання та виховання; веде документацію щодо дітей, які потребують соціальної реабілітації: особові справи, листування з органами виконавчої влади, суб'єктами профілактично-виховної та лікувальної реабілітації, батьками (та особами, які їх заміняють). Складає плани виховної та реабілітаційної роботи; здійснює посередництво між навчальними закладами, соціальними установами, сім'єю, трудовими колективами, громадськістю, органами опіки та піклування, організовує їх взаємодію; об'єднує зусилля з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей та підлітків; проводить соціальну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих у громаді за місцем їхнього проживання. Сприяє участі дітей та молоді у науковій, технічній, спортивній, художній творчості, суспільно корисній діяльності; впливає на подолання міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів; надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним, громадським об'єднанням, групам соціального ризику, дітям і підліткам, які потребують допомоги; стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі: справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливого ставлення до навколишнього середовища; готує дітей та підлітків до життя в суспільстві на принципах взаєморозуміння, миру, злагоди, поваги; дотримується педагогічної етики, підвищує свій фаховий рівень, педагогічну майстерність та кваліфікацію

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України, акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої діяльності; акти Міністерства освіти і науки України та Міністерства соціальної політики України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; нормативно-правові акти з питань навчання та виховання дітей, які мають порушення фізичного та (або) розумового розвитку; трудове законодавство; навчальні програми в обсязі вищої освіти за спрямуваннями соціальної педагогіки та соціальної роботи; основні закономірності становлення особистості, педагогіку, теорію та методики виховання, вікову, педагогічну, сімейну, соціальну психологію, етику, естетику, основи права, екології, культурно-освітні дисципліни; цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби освітньо-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім'ї; сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій, їхній вплив на особистість дитини, підлітка; функції та права державних інститутів, установ, громадських, релігійних організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління; культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота; правила і норми охорони та безпеки праці, правила виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин).

Кваліфікаційні вимоги.

Педагог соціальний вищої категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді педагога соціального I категорії - не менше ніж 8 років.

Педагог соціальний I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді педагога соціального II категорії - не менше ніж 5 років.

Педагог соціальний II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді педагога соціального - не менше ніж 3 роки.

Педагог соціальний: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

25. ПЕРЕКЛАДАЧ-ДАКТИЛОЛОГ

Завдання та обов'язки. Виконує синхронний переклад усної мови на дактильно-жестову мову й навпаки. Забезпечує переклад: ділових та побутових, особистих або телефонних розмов між особами з порушеннями слуху та особами, які чують; консультацій, порад або лекцій спеціалістів різних сфер економічної діяльності, нарад, загальних зборів; теле- та радіотрансляцій, термінових повідомлень, наказів по підприємству; мовного супроводу театральних, спортивних, культурно-просвітницьких заходів індивідуального та масового характеру; роз'яснення спеціальних термінів, висловів, слів; заходів загального, спеціального та виробничого навчання - у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для осіб з порушеннями слуху. Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації, популяризує серед осіб з порушеннями слуху та осіб, які чують, дактильно-жестову мову та сприяє вивченню цієї мови. Популяризує серед фізичних та юридичних осіб діяльність громадських організацій (об'єднань) осіб з порушеннями слуху. Працює над питаннями граматичного та естетичного розвитку дактильно-жестової мови.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; дактильно-жестову мову в обсязі програм з вивчення дактильно-жестової мови для перекладачів-дактилологів; техніку прямого й зворотного перекладу (за умови високої швидкості, чіткості, виразності, пластики, культури та повноти його виконання); методичні та нормативні матеріали з реабілітації осіб з порушеннями слуху, спеціальну психологію; медичні та технічні аспекти реабілітації осіб з порушеннями слуху і слабочуючих; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову та методологічні основи її побудови (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Перекладач-дактилолог вищої категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді перекладача-дактилолога I категорії - не менше ніж 2 роки.

Перекладач-дактилолог I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді перекладача-дактилолога II категорії - не менше ніж 2 роки.

Перекладач-дактилолог II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді перекладача-дактилолога - не менше ніж 1 рік.

Перекладач-дактилолог: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

26. ПЕРЕКЛАДАЧ-ДАКТИЛОЛОГ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Завдання та обов'язки. Виконує синхронний переклад усної мови на дактильно-жестову мову й навпаки. Виконує переклад навчальних занять, телефонних переговорів, теле- та радіотрансляцій, термінових повідомлень, наказів по навчальному закладу, виробничих нарад, зборів, бесід тощо для осіб з порушеннями слуху, учнів з інвалідністю, працівників. Забезпечує переклад ділових та побутових особистих розмов між особами з порушеннями слуху та особами, які чують; консультацій, порад або лекцій спеціалістів різних сфер економічної діяльності, театральних, спортивних, культурно-освітніх заходів; спеціальних термінів, висловів, слів у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для осіб з порушеннями слуху; заходів загального, спеціального та виробничого навчання. Виконує у відповідності до встановлених порядком, функції керівника навчальної групи осіб з порушеннями слуху. Розробляє необхідні перспективні та поточні плани заходів масової та індивідуальної виховної, позакласної, реабілітаційної, культурно-освітньої, оздоровчої та іншої роботи. Надає всебічну допомогу в проведенні заходів з медичної та соціально-трудової реабілітації осіб з порушеннями слуху. Вивчає та аналізує інтелектуальний рівень осіб з порушеннями слуху, подає відповідні пропозиції адміністрації навчального закладу. Контролює відвідування та результати навчання осіб з порушеннями слуху, виконання ними виробничої практики. Веде встановлену навчальним закладом документацію та облік своєї роботи. Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації, популяризує серед осіб з вадами слуху дактильно-жестову мову та проводить вивчення цієї мови. Бере участь у роботі кабінетів мови й читання губами для подальшого розвитку залишкового слуху та словесної мови осіб з порушеннями слуху. Популяризує серед фізичних та юридичних осіб діяльність громадських організацій (об'єднань) глухих.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини, Конвенцію про права осіб з інвалідністю, Конвенцію про права дитини; дактильно-жестову мову (в обсязі програм із вивчення дактильно-жестової мови для перекладачів-дактилологів); техніку прямого й зворотного перекладу (за умови високої швидкості, чіткості, виразності, пластики, культури та повноти його виконання); методичні та нормативні матеріали з реабілітації осіб з порушеннями слуху, спеціальної психології; медичні та технічні аспекти реабілітації осіб з порушеннями слуху; основи педагогіки, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову та методологічні основи її побудови (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Перекладач-дактилолог навчальних закладів вищої категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж на посаді перекладача-дактилолога навчальних закладів I категорії - не менше ніж 8 років.

Перекладач-дактилолог навчальних закладів I категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;

підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді перекладача-дактилолога навчальних закладів II категорії - не менше ніж 5 років.

Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Для магістра - без вимог до стажу роботи; для бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи на посаді перекладача-дактилолога навчальних закладів - не менше ніж 3 роки.

Перекладач-дактилолог навчальних закладів: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

27. ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ

Завдання та обов'язки. Проводить професійну діяльність, спрямовану на забезпечення здорового та безпечного психологічного, соматичного та соціального стану дітей, підлітків, молоді у процесі виховання та навчання. Сприяє охороні прав особистості відповідно до Конвенції з охорони прав дитини, проводить превентивні заходи щодо профілактики виникнення соціальної дезадаптації. Визначає фактори, які перешкоджають розвитку особистості вихованців (учнів), вживає заходів щодо надання різного виду психологічної допомоги (психокоректувальна, реабілітаційна, консультативна). Надає допомогу учням (вихованцям), батькам (особам, які їх замінюють), колективу закладу / установи у розв'язанні конкретних проблем. Проводить психологічну діагностику різних профілів і призначення. Складає психолого-педагогічні висновки за матеріалами досліджень з метою спрямування роботи педагогічного колективу, а також батьків (осіб, які їх замінюють) з проблем особистісного та соціального розвитку вихованців (учнів). Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомості, отримані в результаті діагностичної та консультативної роботи. Використовує нові розробки та методики діагностики, психокорекційної та психолого-профілактичної роботи. Веде документацію за встановленою формою і використовує її за призначенням. Бере участь у плануванні та розробленні розвиткових і корекційних програм освітньої, виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих і вікових особистісних особливостей вихованців (учнів), сприяє розвитку в них готовності до орієнтації в різних ситуаціях життєвого та професійного самовизначення. Здійснює психологічну підтримку творчо обдарованих вихованців (учнів), сприяє їхньому творчому визначенню та розвитку. Проводить психолого-педагогічну корекцію порушень соціалізації особистості вихованців (учнів). Формує психологічну культуру вихованців (учнів), працівників закладу / установи та батьків (осіб, які їх замінюють), у тому числі культуру статевого виховання. Консультує працівників освітнього, соціального закладу з питань практичного застосування психології, орієнтованої на підвищення соціально-психологічної компетентності вихованців (учнів), працівників закладу / установи, батьків (осіб, які їх заміняють). Бере участь в роботі педагогічної ради, методичної ради, підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників, семінарів і засідань методичних об'єднань, у розробленні навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій. Підвищує свій фаховий і кваліфікаційний рівень.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про освіту" та інші закони України; акти Президента України, акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої діяльності; акти Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства соціальної політики України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; нормативні документи, що регулюють питання охорони здоров'я, профорієнтації, зайнятості вихованців (учнів) та їх соціального захисту; загальну психологію, педагогічну психологію, загальну педагогіку, психологію особистості, диференціальну психологію, дитячу і вікову психологію, соціальну психологію, медичну психологію, дитячу нейропсихологію, патопсихологію, психосоматику; основи дефектології, психотерапії, реабілітології, сексології, психогігієни, професіознавства, психології праці, психодіагностики, психологічного консультування, психопрофілактики; методи активного навчання, соціально-психологічного спілкування, сучасні методи індивідуального та групового профконсультування, діагностики і корекції нормального та аномального розвитку дитини; правила та норми охорони праці, пожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин).

Кваліфікаційні вимоги.

Практичний психолог вищої категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж педагогічної роботи - не менше ніж 8 років, у тому числі на посаді практичного психолога - не менше ніж 5 років.

Практичний психолог I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж педагогічної роботи - не менше ніж 5 років, у тому числі на посаді практичного психолога - не менше ніж 3 роки.

Практичний психолог II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж педагогічної роботи - не менше ніж 3 роки, у тому числі на посаді практичного психолога - не менше ніж 1 рік.

Практичний психолог: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

28. ПРОФКОНСУЛЬТАНТ

Завдання та обов'язки. Надає отримувачам соціальних послуг інформацію щодо професій, які потрібні на локальному ринку праці, їх змісту, умов праці, вимог до працівника. Ознайомлює та формує напрями навчання за обраною професією з використанням профінформаційних матеріалів. Консультує отримувачів соціальних послуг щодо вибору або зміни професії, визначення профілю підготовки чи перепідготовки з урахуванням стану здоров'я, побажань, здібностей та можливостей, а також потреб на локальному ринку праці. Допомагає отримувачам соціальних послуг у професійному самовизначенні з використанням профдіагностичних методик та профконсультаційних засобів. З'ясовує їх наміри та побажання щодо майбутньої роботи. Виявляє, за бажанням отримувача соціальних послуг, його схильність до вибраної професії та рівень мотивації до навчання. Використовує при оцінці професійних навичок рекомендовані тестові методики. Здійснює поглиблене профдіагностичне обстеження отримувачів соціальних послуг з метою професійного відбору за визначеним переліком професій та спеціальностей. Проводить відповідно до професійно-кваліфікаційних вимог роботодавця професійний відбір та добір із числа підібраних претендентів. Формує банк нормативних, інформаційних, професіографічних, методичних матеріалів, необхідних для здійснення консультування та психологічної підтримки отримувачів соціальних послуг. Бере участь в організації та проведенні групових та масових профінформаційних заходів, спеціалізованих профінформаційних семінарів для окремих категорій населення з питань сприяння зайнятості. Надає індивідуальні профконсультації неповнолітнім. Веде встановлену документацію.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI); Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та інші закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України щодо трудової діяльності; нормативні документи, що регулюють питання профорієнтації, зайнятості та соціального захисту; інструкції та документи, що регламентують проведення профконсультативної роботи, стан і перспективи соціально-економічного розвитку підприємств району та регіону, соціально-демографічні особливості регіону; ситуацію на локальному, регіональному та державному ринку праці; поточну потребу роботодавців в персоналі; основи трудового законодавства з питань прийому на роботу та звільнення з роботи, законодавство про оплату праці; перелік навчальних закладів та професій, за якими здійснюється професійна підготовка на території району, регіону; форми профорієнтаційної роботи з населенням та технологію їх проведення; основи загальної та соціальної психології, конфліктології, етики та ділового спілкування; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний профконсультант: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді профконсультанта I категорії - не менше ніж 2 роки.

Профконсультант I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді профконсультанта II категорії - не менше ніж 2 роки.

Профконсультант II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді профконсультанта - не менше ніж 1 рік.

Профконсультант: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

29. Базова посада - ПСИХОЛОГ
Спеціалізація - ПСИХОЛОГ УСТАНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Завдання та обов'язки. Вивчає, аналізує та проводить психологічну експертизу та психологічну корекцію поведінки отримувачів соціальних послуг. Надає, за необхідності, психологічну допомогу працівникам установи соціального захисту. Проводить психологічну діагностику особистості отримувача соціальних послуг, визначає форми, методи, засоби, терміни та процедури психологічної корекції. Бере участь у визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг та складанні плану надання йому соціальних послуг. Розробляє проекти програм психологічної адаптації та духовної, моральної, освітньої реабілітації отримувачів соціальних послуг. Навчає отримувачів соціальних послуг прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування мотивації до праці. Планує та розробляє розвиваючі, корекційні, адаптаційні програми з урахуванням індивідуальних, вікових особливостей отримувачів соціальних послуг. Проводить індивідуальну психокорекційну роботу з отримувачами соціальних послуг. Формує психологічну культуру отримувачів соціальних послуг та членів їхніх родин. Проводить психопрофілактичну та психокорекційну роботу з родиною отримувача соціальних послуг. Надає отримувачам соціальних послуг психологічну підтримку, інформаційні і консультативні послуги. Проводить аналіз щодо соціально-побутової та трудової адаптації отримувачів соціальних послуг. Готує, на основі вивчення психофізіологічних особливостей отримувачів соціальних послуг, рекомендації і пропозиції щодо впровадження результатів цих досліджень. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність отримувача соціальних послуг. Бере участь у підготовці та проведенні науково-практичних семінарів та інших освітніх заходів щодо специфіки своєї діяльності. Постійно вдосконалює свій професійний рівень.

Повинен знати. Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої діяльності; акти Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України; Закони України "Про освіту" та "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; законодавство з надання соціальних послуг; стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю; загальну та вікову психологію, психологію праці, методи психодіагностики, психотерапії, психопрофілактики, психогігієни та психологію управління; індивідуальні характеристики різних соціальних груп, соціальні, культурні, психологічні та інші умови їх виховання; основні напрями й перспективи розвитку психології; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Психолог установи соціального захисту вищої категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж педагогічної роботи на посаді психолога установи соціального захисту I категорії - не менше ніж 2 роки.

Психолог установи соціального захисту I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж педагогічної роботи на посаді психолога установи соціального захисту II категорії - не менше ніж 2 роки.

Психолог установи соціального захисту II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді психолога установи соціального захисту - не менше ніж 1 рік.

Психолог установи соціального захисту: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

30. СОЦІАЛЬНИЙ ПАТОЛОГ

Завдання та обов'язки. Виявляє та аналізує у межах своїх повноважень причини і наслідки проявів девіантної поведінки осіб (хуліганство, алкоголізм, наркоманія, проституція, сектантство, схильність до суїциду, жебракування і т. п.). Проводить роботу із надання соціальних послуг сім'ям та окремим особам, які ведуть спосіб життя, що загрожує правопорядку, суспільній моралі, здоров'ю їхніх близьких та оточуючих. Проводить бесіди з отримувачами соціальних послуг, з'ясовує причини, що призвели до їхньої девіантної поведінки, попереджає про її ймовірні негативні наслідки. Роз'яснює отримувачам соціальних послуг їхні права та відповідальність за антисуспільний спосіб життя та загрози оточуючим, передбачені законодавством. Розробляє для отримувачів соціальних послуг та членів їхніх родин відповідні програми соціалізації. Співпрацює з органами правопорядку. Допомагає отримувачам соціальних послуг та членам їхніх родин у вирішенні проблем трудоустрію, отримання освіти, медичної допомоги, розміщенні у дошкільних закладах та таборах відпочинку для дітей, облаштуванні елементарних житлових умов, вирішенні інших соціально-економічних питань. Залучає до вирішення проблем отримувачів соціальних послуг фахівців різних профілів: соціальних робітників, лікарів, педагогів, психологів, юристів тощо. Підтримує зв'язки із закладами соціальної сфери, благодійними фондами та організаціями, органами правопорядку, установами, що здійснюють соціальний захист громадян, школами та інтернатами.

Повинен знати: Конституцію України, Кримінальний кодекс України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, які стосуються соціальної патології; акти Міністерства соціальної політики України; Конвенцію про права дитини, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод; інші нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи з питань захисту прав і свобод людини; законодавство про соціальні послуги, у тому числі державні стандарти соціальних послуг; основи чинного законодавства про освіту, соціальні послуги, соціальний захист; нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання; основи педагогіки, психології, соціальної роботи, теорії та методики виховання, загальної вікової, педагогічної, сімейної, соціальної психології, соціально-психологічної реабілітації, етику, програмно-методичні документи, матеріали для роботи з дітьми з неблагополучних родин та дітьми-сиротами; фізіологічні, психолого-педагогічні особливості розвитку; систему державних закладів (освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, громадських організацій) з надання допомоги дітям та неблагополучним родинам; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний соціальний патолог: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді соціального патолога I категорії - не менше ніж 2 роки.

Соціальний патолог I категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді соціального патолога II категорії - не менше ніж 2 роки.

Соціальний патолог II категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; для бакалавра стаж роботи на посаді соціального патолога - не менше ніж 1 рік, для магістра - без вимог до стажу роботи.

Соціальний патолог: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

31. СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК

Завдання та обов'язки. Організовує процес виявлення осіб, сімей, які потрапили у складні життєві обставини та потребують соціальної допомоги чи послуг. Розробляє та контролює заходи із захисту та безпеки отримувачів соціальних послуг. Бере участь у розробленні профілактичних програм для вирішення актуальних соціальних проблем у межах адміністративно-територіальної одиниці. Координує та організовує роботу мультидисциплінарної команди при реалізації індивідуального плану надання соціальних послуг. Працює з особами та сім'ями (отримувачами соціальних послуг), які потребують соціальних послуг. Проводить комплексне визначення стану та оцінює індивідуальні потреби отримувачів соціальних послуг, які потрапили у складні життєві обставини. Разом з отримувачем соціальних послуг, або особою, що представляє його інтереси, розробляє, переглядає, за необхідності коригує та координує виконання індивідуального плану надання соціальних послуг. Виявляє та залучає ресурси, наявні в адміністративно-територіальній одиниці, для реалізації індивідуального плану надання соціальних послуг. Готує для укладання із отримувачем соціальних послуг договір про надання соціальних послуг. Оформляє необхідні документи для отримання соціальних послуг. Представляє, за необхідності, інтереси отримувача соціальних послуг з метою захисту його прав та вирішення проблем в установах, організаціях, закладах та на підприємствах, а також перед фізичними особами, та надає допомогу щодо оформлення скарг, документів (заяв, довідок тощо) необхідних для отримання пільг, матеріальної та інших видів допомоги. Співпрацює та підтримує зв'язки з іншими організаціями, підприємствами, установами та закладами, а також фахівцями для реалізації індивідуального плану надання соціальних послуг, сприяє, за необхідності, перенаправленню до інших суб'єктів надання послуг. Надає послуги з: соціального супроводу / патронажу; соціальної адаптації, соціальної інтеграції / реінтеграції; соціальної та психологічної реабілітації; представництва інтересів, посередництва з метою вирішення конфліктних ситуацій, консультування, соціальної профілактики та інші. Здійснює організаційні заходи з влаштування потенційних отримувачів соціальних послуг, які потребують сторонньої допомоги, у спеціалізовані заклади (лікувальні, освітні, соціальні, реабілітаційні, кризові тощо). Контролює процес та якість надання послуг соціальними працівниками-фахівцями, соціальними робітниками та проводить моніторинг якості та оцінку послуг при реалізації індивідуальної програми надання соціальних послуг. Бере участь у плануванні діяльності установи (закладу), організації. Здійснює заходи з керівництва діяльністю соціальних робітників і соціальних працівників-фахівців установи (закладу), організації. Навчає соціальних робітників на робочому місці та координує процес їхнього стажування. Бере участь у розв'язанні конфліктів, які виникають у процесі надання соціальних послуг, між отримувачем і надавачем соціальних послуг. Забезпечує професійний рівень роботи персоналу установи (закладу), організації та організовує підвищення їхньої кваліфікації. Бере участь у міжвідомчих зустрічах, нарадах, засіданнях, зборах. Надає інформацію про діяльність установи (закладу), організації, зацікавленим сторонам, засобам масової інформації відповідно до вимог чинного законодавства України. Підвищує свій професійний рівень та кваліфікацію.

Повинен знати: Конституцію України, акти Міністерства соціальної політики України; Конвенцію про права людини, Конвенцію про права осіб з інвалідністю, Конвенцію про права дитини, законодавство України у сфері соціального захисту, надання соціальних послуг та соціальної роботи; основи сімейного, житлового, трудового, цивільного законодавства України; державні стандарти соціальних послуг; види та перелік соціальних послуг, а також установи та організації, що їх надають; принципи, умови та порядок надання соціальних послуг; підходи та критерії визначення складних життєвих обставин; теорії та методи соціальної роботи; етичні цінності та принципи соціальної роботи; основи психології, педагогіки, психіатрії, організації соціальної реабілітації, порядок та методи проведення комплексного визначення стану та індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг; основи догляду за хворими; надання першої медичної допомоги; вимоги до складання індивідуального плану надання соціальних послуг; техніки інтерв'ювання та консультування отримувачів соціальних послуг. Принципи міжвідомчої співпраці та роботи мультидисциплінарної команди; вимоги до ведення професійних записів, принципи, процедури та правила проведення супервізії, як індивідуальної, так і групової; процедури проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний соціальний працівник: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді соціального працівника I категорії - не менше ніж 2 роки.

Соціальний працівник I категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді соціального працівника II категорії - не менше ніж 2 роки.

Соціальний працівник II категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; для бакалавра стаж роботи на посаді соціального працівника - не менше ніж 1 рік, для магістра - без вимог до стажу роботи.

Соціальний працівник: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

32. СТРАХОВИЙ ЕКСПЕРТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Завдання та обов'язки. Надає страхувальникам консультативну, методичну та інформаційну допомогу, сприяє у створенню ними та реалізації ефективної системи управління охороною праці. Проводить перевірки стану профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах відповідно до встановленого порядку. Вносить роботодавцям обов'язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці, а органам виконавчої влади з нагляду за охороною праці - подання щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю працівників. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань. Здійснює у межах компетенції контроль за виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, запропонованих комісіями з розслідування. Одержує та подає документи для розгляду справ про страхові виплати, визначені законодавством, якщо застрахований або члени його сім'ї за станом здоров'я чи з інших причин не спроможні самі одержати ці документи, за наявності їх письмового звернення. Розглядає скарги і пропозиції страхувальників та застрахованих осіб з питань, що належать до його компетенції. Готує проекти відповідей, листів, розпорядчих документів. Бере участь: у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці; в організації та проведенні районних (міських) нарад, семінарів на підприємствах, на яких розглядають стан умов і безпеки праці, результати перевірок підприємств, нормативно-правові акти, позитивний досвід у створенні безпечних та нешкідливих умов праці; у перевірці знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників підприємств; у розробленні і реалізації регіональних програм поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища. Надає допомогу у: розробленні актів з охорони праці, що діють у межах підприємства; розробленні комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення стану умов безпеки праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання. Інформує страхувальників про ефективність профілактичної роботи, результати перевірок стану умов та безпеки праці, заходи, щодо усунення виробничих небезпек і ризиків. Здійснює облік страхових випадків, робить їх аналіз. Веде пропаганду безпечних і нешкідливих умов праці. Одержує від роботодавців пояснення та інформацію про стан охорони праці та види економічної діяльності підприємства, надає її керівництву. Складає звіти про свою діяльність у визначені терміни.

Повинен знати: Конституцію України, Кодекс законів про працю України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, які стосуються охорони праці; нормативні документи з питань діяльності страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж практичної роботи на підприємстві - не менше ніж 3 роки і наявність відповідного посвідчення, виданого уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

33. ФАХІВЕЦЬ З АНАЛІЗУ РИНКУ ПРАЦІ

Завдання та обов'язки. Вивчає та аналізує інформацію з питань соціального захисту населення від безробіття, узагальнює та систематизує її, проводить необхідні розрахунки. Здійснює моніторинг ринку праці відповідно до планів та програм діяльності центру зайнятості. Збирає, накопичує, обробляє інформацію щодо напряму своєї діяльності. Досліджує наявність вакансій, кваліфікаційні вимоги, запропоновану заробітну плату, умови праці тощо згідно з даними, що подаються до центру зайнятості підприємствами, установами та організаціями. Вивчає статистику показника заробітної плати в розрізі професій і посад у регіоні. Розробляє описи загальних тенденцій ринку праці за рівнем заробітних плат з урахуванням галузей, професій, посад. Визначає діапазони оптимальних збігів пропозицій роботодавців і запитів кандидатів. Аналізує функціонал посад і професій, визначає затребуваність різних категорій працівників на ринку праці. Обирає методи моделювання розвитку ринкових ситуацій з конкретних проблем професійної зайнятості. Здійснює прогнозування тенденцій ринку праці у найближчому та середньостроковому періодах. Проводить співбесіди з отримувачами соціальних послуг центру зайнятості щодо можливостей їхнього працевлаштування. Надає рекомендації щодо перепідготовки та курсової підготовки отримувачів соціальних послуг центру зайнятості з урахуванням поточної ситуації на ринку праці. Організовує заходи щодо вирішення проблем безробіття (ярмарки вакансій, засідання "круглих столів" і т. п.). Формує звіти, веде облікову та довідкову документацію встановленого зразку. Готує аналітичні публікації для спеціалізованих кадрових та інших видань. Бере участь у організації інформаційних компаній, що готуються центром зайнятості, а також засобами масової інформації з тематики його діяльності.

Повинен знати: Конституцію України, Кримінальний кодекс України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України; Конвенції Міжнародної організації праці; інші нормативно-правові акти з питань захисту прав людей на працю; інструкції та методичні документи з питань зайнятості населення; основи менеджменту, економіки, фінансів, права, державного управління економікою та управління персоналом, методологію організації роботи з персоналом на підприємстві (установі, організації); основи чинного законодавства про соціальні послуги, соціальний захист; основи соціальної роботи, систему державних закладів з надання допомоги безробітним; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід із соціальної роботи; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець з аналізу ринку праці: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця з аналізу ринку праці I категорії - не менше ніж 2 роки.

Фахівець з аналізу ринку праці I категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця з аналізу ринку праці II категорії - не менше ніж 2 роки.

Фахівець з аналізу ринку праці II категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; для бакалавра стаж роботи на посаді фахівця з аналізу ринку праці - не менше ніж 1 рік, для магістра - без вимог до стажу роботи.

Фахівець з аналізу ринку праці: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

34. ФАХІВЕЦЬ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання завдань, покладених на відділення соціальної допомоги вдома. Виявляє одиноких непрацездатних громадян, які живуть у відповідній територіальній громаді, та тих, які потребують соціальної підтримки, веде їх облік. Визначає індивідуальні потреби відповідно до державних стандартів соціальних послуг. Складає індивідуальний план надання соціальних послуг. Надає допомогу під час оформлення документів для прийняття на обслуговування закладами (установами) соціального захисту населення, встановлення опіки та піклування, отримання матеріальних та натуральних видів допомоги та інших пільг. Сприяє отриманню медичної допомоги. Підтримує зв'язки з трудовими колективами, де раніше працювали отримувачі соціальних послуг, благодійними фондами, громадськими організаціями з метою надання необхідної допомоги. Надає соціальні послуги консультування, представництва інтересів, посередництва. Контролює строки надання послуг для отримувачів соціальних послуг. Інформує медичний заклад, завідувача відділення соціальної допомоги вдома про стан здоров'я отримувачів соціальних послуг. Здійснює моніторинг виконання індивідуального плану надання соціальних послуг і його коригування (за потреби). Спільно з підприємствами житлово-комунального господарства, місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування організовує поховання померлих одиноких громадян, які перебували на обслуговуванні. Формує звіти про виконану роботу за встановленою формою, веде облікову документацію.

Повинен знати: Конституцію України, Кодекс законів про працю України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності органів соціального захисту; акти Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; законодавство про соціальні послуги, державні стандарти соціальних послуг; основи трудового законодавства; основи соціальної роботи, спілкування, психології, основи складання індивідуальних планів надання соціальних послуг; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); основи догляду за хворими, медичні знання в межах своєї компетенції, прийоми надання першої медичної допомоги; форми обліку та звітності, що застосовуються, порядок їх ведення; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець із соціальної допомоги вдома: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця із соціальної допомоги вдома I категорії - не менше ніж 2 роки.

Фахівець із соціальної допомоги вдома I категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця із соціальної допомоги вдома II категорії - не менше ніж 2 роки.

Фахівець із соціальної допомоги вдома II категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для бакалавра стаж роботи на посаді фахівця із соціальної допомоги вдома - не менше ніж 1 рік,

Фахівець із соціальної допомоги вдома: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

35. ФАХІВЕЦЬ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Завдання та обов'язки. Організовує виявлення в зоні соціального обслуговування (громаді, організації, на підприємстві тощо) та веде облік осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки (отримувачів соціальних послуг). Бере участь у встановленні причин негативних соціальних явищ і розробці комплексу заходів щодо їх усунення. Оцінює потреби отримувачів соціальних послуг. Визначає перелік необхідних соціальних послуг, форми та методи соціальної роботи. Готує та подає пропозиції керівнику установи (закладу), місцевим органам виконавчої влади, місцевого самоврядування щодо необхідності надання соціальних послуг для прийняття відповідного рішення. Надає в зоні соціального обслуговування базовий комплекс соціальних послуг (консультування, представництва інтересів, посередництво та інші). Забезпечує соціальний супровід отримувачів соціальних послуг, у тому числі прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Надає отримувачам соціальних послуг допомогу в оформленні запитів до відповідних інстанцій, заяв, документів для отримання всіх видів допомоги, приймає такі документи та забезпечує їх подання у відповідний підрозділ соціального захисту населення. Залучає до надання соціальних послуг заклади освіти, охорони здоров'я, соціального обслуговування, громадські організації, фонди тощо. Сприяє формуванню в зоні соціального обслуговування сімейних, національно-патріотичних цінностей, засад відповідального батьківства. Виявляє вразливі сім'ї з ознаками неналежного виконання батьками обов'язків щодо виховання та розвитку дитини. Організовує залучення наявних фінансових, матеріальних та інших можливостей громади для підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Веде встановлену документацію з призначення видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій, пільг, надання соціальних послуг. Проводить навчання соціальних працівників (допоміжний персонал) і соціальних робітників. Підвищує свій професійний рівень і загальнокультурну компетентність.

Повинен знати: Конституцію України, Кодекс законів про працю України, законодавство України з питань соціального захисту, соціальної роботи, охорони дитинства, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, соціальних і реабілітаційних послуг, соціальної допомоги; основи сімейного, трудового, житлового законодавства України; акти Президента України, Верховної Ради України, акти Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України; Конвенцію про права людини; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; Конвенцію про права дитини; державні стандарти соціальних послуг; основи кримінального та цивільного права; нормативні, методичні та інші розпорядчі документи й матеріали, які регламентують організацію надання соціальних послуг; нормативно-правові акти, що регулюють охорону материнства та дитинства, права дітей, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів, пенсіонерів та інших вразливих верств населення; основи психології; форми та методи виховання дітей і підлітків, сімейного виховання та культури людських відносин; норми, порядок та організацію юридичної допомоги, піклування, опіки, позбавлення або поновлення батьківських прав; новітні підходи до соціальної роботи, надання соціальних і реабілітаційних послуг; систему державних закладів (освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення), громадських організацій з надання допомоги сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах; діловодство; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець із соціальної роботи: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця із соціальної роботи I категорії - не менше ніж 2 роки.

Фахівець із соціальної роботи I категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця із соціальної роботи II категорії - не менше ніж 2 роки.

Фахівець із соціальної роботи II категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для бакалавра стаж роботи на посаді фахівця із соціальної роботи - не менше ніж 1 рік.

Фахівець із соціальної роботи: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ

36. АСИСТЕНТ ВИХОВАТЕЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ

Завдання та обов'язки. Бере участь у плануванні, проведенні навчальної, виховної, корекційно-розвиткової, реабілітаційної роботи з дітьми з інвалідністю. Організовує навчання, дозвілля, спортивно-оздоровчі заняття дітей з інвалідністю під керівництвом вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей, інтелектуальних здібностей і фізичних можливостей дітей з інвалідністю. Забезпечує умови для адаптації дітей з інвалідністю у суспільстві, закладає основи оволодіння майбутніми професіями та залучає членів сім'ї дитини до участі у виховному процесі. Проводить, у межах наданих йому повноважень, заняття з лікувальної фізкультури, масажу. інші заходи згідно до призначень лікаря. Вдосконалює свій професійний рівень та загальнокультурну компетентність. Виконує професійні завдання та обов'язки з додержанням норм етики та моралі. Веде встановлену документацію.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України; Конвенцію про права людини; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; Конвенцію про права дитини; нормативно-правові акти органів державної влади з питань соціального захисту, навчання і виховання, інші нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи, що регулюють питання соціального захисту дітей з інвалідністю; основи педагогіки, соціально-психологічної реабілітації, корекційної роботи; культурно-освітні дисципліни; матеріали для роботи з дітьми з інвалідністю; особливості розвитку дітей з інвалідністю; ефективні форми й методи компенсаторно-корекційного процесу з дітьми з інвалідністю; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід із соціальної роботи з дітьми з інвалідністю; основи лікувальної фізкультури, масажу, основи догляду за хворими; психологію, правила ділового етикету та спілкування; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії: початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді асистента вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами II категорії - не менше ніж 2 роки.

Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами II категорії: початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді асистента вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами - не менше ніж 2 роки.

Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами: початковий рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

37. АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА

Завдання та обов'язки. Бере участь у плануванні, проведенні навчальної, виховної, корекційно-розвиткової, реабілітаційної роботи з дітьми, які мають порушення фізичного або розумового розвитку. Забезпечує разом із учителем-дефектологом умови для засвоєння дітьми відповідних навчальних і корекційно-розвиткових програм з урахуванням порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, сприяє їхній соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації. Вивчає та фіксує динаміку розвитку дітей, співпрацює з фахівцями у виробленні оптимальної педагогічної стратегії, проектуванні форм навчання, виховання, реабілітації та соціальної адаптації кожної дитини. Допомагає вибирати ефективні форми, методи, засоби навчально-виробничого, корекційно-реабілітаційного процесу; утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини як особи та учня, захищає її від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Вимагає від вихованців дотримання статуту (положення) установи (освітньої, реабілітаційної та інших). Бере участь у контролюванні забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, реабілітації, праці. Підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного та психічного розвитку їхніх дітей. Підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України, акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; акти Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства соціальної політики України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; нормативно-правові акти з питань навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами; інші нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; законодавство про працю; форми роботи з громадськими організаціями; навчальні програми в обсязі вищої освіти педагогічного спрямування відповідного рівня та ступеня за нозологіями: логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка; цілі, принципи, зміст навчання, виховання, корекції, реабілітації дітей із фізичними та розумовими порушеннями; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології, психофізіологію розвитку дітей з фізичними та іншими порушеннями; програмно-методичні документи і матеріали для роботи з дітьми, які мають фізичні або розумові вади; ефективні методи, форми, принципи, прийоми, засоби корекційно-розвиткового навчання та виховання, індивідуальні характеристики учнів; вимоги до оснащення та обладнання навчальних кабінетів, класів; організацію управління, нормативне забезпечення, соціальні, культурні, інші умови діяльності навчальних закладів дефектологічного профілю; сучасні досягнення педагогічної дефектологічної науки та практики; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин).

Кваліфікаційні вимоги.

Асистент вчителя-дефектолога I категорії: початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за відповідними нозологіями (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка); підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді асистента вчителя-дефектолога II категорії - не менше ніж 2 роки.

Асистент вчителя-дефектолога II категорії: початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за відповідними нозологіями (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка); підвищення кваліфікації; для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді асистента вчителя-дефектолога - не менше ніж 2 роки.

Асистент вчителя-дефектолога: початковий рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра за відповідними нозологіями (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка); без вимог до стажу роботи.

38. Базова посада - АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
Спеціалізація - АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА (СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Завдання та обов'язки. Проводить заняття з корекції дефектів усної та писемної мови учнів під загальним методичним керівництвом вчителя-логопеда. Вживає компенсаційні заходи, спрямовані на розвиток зв'язності та виразності мовлення учнів. Бере участь у визначенні змісту, форм і методів навчальної, компенсаційної, реабілітаційної та корекційно-розвиткової роботи. Співпрацює із фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи. Забезпечує разом з іншими працівниками здорові й безпечні умови проведення навчально-корекційної роботи з учнями. Залучає членів сім'ї учнів до участі в навчально-корекційній роботі. Створює, разом із вчителем-логопедом, сприятливі умови для засвоєння учнями компенсаційно-корекційної та навчальної програм. Постійно вдосконалює свій професійний рівень та загальнокультурну компетентність. Виконує професійні завдання та обов'язки з додержанням норм етики та моралі. Веде, у межах своєї компетенції, облікову та довідкову документацію.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої діяльності; акти Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародні документи з питань навчання і виховання дітей з інвалідністю; законодавство з надання соціальних послуг; державні стандарти освіти, основи надання першої медичної допомоги, анатомічно-фізіологічні основи, основи вікової фізіології, психології та психофізіологічного розвитку дітей; програмно-методичні документи, теорію і практику корекційно-реабілітаційних процесів; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни; ефективні методи, форми, прийоми корекційного навчання і виховання; сучасні досягнення науки та практики в галузі логопедії; правила використання технологічних засобів та обладнання навчальних кабінетів, класів, спеціалізованих приміщень для реабілітаційної та корекційної роботи; норми педагогічної етики; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Асистент вчителя-логопеда (соціальне обслуговування) I категорії: початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді асистента вчителя-логопеда (соціальне обслуговування) II категорії - не менше ніж 2 роки.

Асистент вчителя-логопеда (соціальне обслуговування) II категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді асистента вчителя-логопеда (соціальне обслуговування) - не менше ніж 2 рік.

Асистент вчителя-логопеда (соціальне обслуговування): початковий рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

39. АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ-РЕАБІЛІТОЛОГА

Завдання та обов'язки. Бере участь у визначенні змісту й порядку навчально-реабілітаційної роботи у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах та реабілітаційних установах. Проводить разом із вчителем-реабілітологом відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, комплексні заходи та заняття. Допомагає створювати навчально-виховні ситуації, ознайомлює з явищами, фактами та подіями, що відбуваються в суспільстві, природі, побуті; характеризує, тлумачить та оцінює їх; розвиває навички та вміння, необхідні для життя в суспільстві. Працює під керівництвом вчителя-реабілітолога та фахівців, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи. Забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови реабілітації. Допомагає вести психолого-педагогічні спостереження, вивчати і фіксувати динаміку розвитку, аналізувати особливості фізичних і розумових успіхів дитини. Застосовує ефективні методи, форми, прийоми реабілітаційної роботи, корекційного та компенсуючого навчання і виховання. Залучає членів сім'ї дитини до участі в навчально-реабілітаційній роботі, правильного використання прийомів психолого-педагогічної корекції особистості. Захищає честь і гідність дітей, створює атмосферу оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому. Разом із вчителем-реабілітологом веде встановлену психолого-педагогічну, статистичну документацію. Постійно підвищує свій професійний і загальноосвітній рівень. Виконує професійні завдання та обов'язки з дотримання норм етики та моралі.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України, акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; акти Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства соціальної політики України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини;

нормативно-правові акти з питань навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, реабілітації дітей з інвалідністю; теорію і практику корекційно-реабілітаційних процесів і розвитку дітей; цілі, принципи реабілітації дітей, зміст їх навчання та виховання; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни; правила використання технічних засобів та обладнання навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, спеціальних приміщень для реабілітаційної та корекційної роботи; сучасні досягнення науки та практики у відповідних сферах реабілітації; інші нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; законодавство про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин).

Кваліфікаційні вимоги.

Асистент вчителя-реабілітолога I категорії: початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; сертифікати за відповідними методиками реабілітаційної роботи з дітьми, які мають порушення фізичного або розумового розвитку; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді асистента вчителя-реабілітолога II категорії - не менше ніж 2 роки.

Асистент вчителя-реабілітолога II категорії: початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; сертифікати за відповідними методиками реабілітаційної роботи з дітьми, які мають порушення фізичного або розумового розвитку; підвищення кваліфікації; для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді асистента вчителя-реабілітолога - не менше ніж 2 роки.

Асистент вчителя-реабілітолога: початковий рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

40. ВИХОВАТЕЛЬ

Завдання та обов'язки. Проводить роботу з виховання дітей у навчальних закладах і реабілітаційних установах (у тому числі інтернатах при школах, гуртожитках, групах, групах продовженого дня тощо), інших установах та організаціях. Сприяє створенню сприятливих умов для індивідуального розвитку та морального формування особистості вихованців; вносить необхідні корективи в систему їхнього навчання та виховання. Вивчає схильності та інтереси дітей, сприяє підвищенню їхньої пізнавальної мотивації, становленню навчальної самостійності, формуванню загальних компетентностей; організовує виконання домашніх завдань. Створює сприятливе мікросередовище та морально-психологічний клімат для кожного вихованця. Сприяє розвитку спілкування вихованців. Допомагає вихованцям розв'язувати проблеми, що виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками (особами, які їх замінюють). Контролює дотримання вихованцями вимог статуту установи (освітньої, реабілітаційної тощо). Надає допомогу вихованцям у навчальній діяльності, сприяє забезпеченню рівня їхньої підготовки відповідно до державного освітнього стандарту. Сприяє здобуттю додаткової освіти вихованцями через систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, організованих в установах (закладах), за місцем проживання відповідно до їхніх індивідуальних і вікових інтересів. Удосконалює життєдіяльність колективу вихованців. Забезпечує дотримання прав і свобод вихованців, відповідає за життя, здоров'я та безпеку вихованців у період реалізації освітнього процесу. Проводить спостереження (моніторинг) за здоров'ям, розвитком і вихованням учнів (вихованців), у тому числі в електронному режимі. Розробляє план (програму) виховної роботи з групою учнів (вихованців). Веде активну пропаганду здорового способу життя. Працює в контакті з учителями, педагогом-психологом, іншими педагогічними працівниками, батьками (особами, які їх замінюють) вихованців. Планує і проводить з вихованцями із обмеженими можливостями здоров'я реабілітаційну та корекційно-розвиваючу роботу (групову або індивідуальну) на основі вивчення індивідуальних особливостей, рекомендацій педагога-психолога. Координує діяльність помічника вихователя, молодшого вихователя. Бере участь у роботі педагогічних, методичних рад, інших формах методичної роботи, підготовці та проведенні батьківських зборів, оздоровчих, виховних та інших заходів, передбачених освітньою програмою, в організації та проведенні методичної та консультативної допомоги батькам (особам, які їх замінюють). Вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу. Забезпечує охорону життя і здоров'я вихованців під час освітнього процесу. Виконує правила з охорони праці та пожежної безпеки. Координує діяльність вихователів, педагогічних працівників при виконанні обов'язків старшого вихователя у поєднанні з виконанням обов'язків, передбачених за посадою вихователя. Надає методичну допомогу вихователям, сприяє узагальненню передового педагогічного досвіду, підвищенню кваліфікації вихователів, розвитку їхніх творчих ініціатив. Підвищує свій фаховий і кваліфікаційний рівень.

Повинен знати: закони України щодо розвитку освітньої сфери, інші нормативно-правові акти, що регулюють освітню діяльність; пріоритетні напрями розвитку освіти країни; Конвенцію про права дитини; педагогіку, дитячу, вікову та соціальну психологію; психологію стосунків, індивідуальні та вікові особливості дітей і підлітків, вікову фізіологію, шкільну гігієну; методи і форми моніторингу поведінки та навчання вихованців; педагогічну етику; теорію і методику виховної роботи, організації вільного часу вихованців; методи управління освітніми системами; сучасні педагогічні технології продуктивного, диференційованого, розвиткового навчання, реалізації компетентнісного підходу; методи переконання, аргументації своєї позиції, встановлення контактів із вихованцями різного віку, їхніми батьками (особами, які їх замінюють), колегами по роботі; технології діагностики причин конфліктних ситуацій, їх профілактики і вирішення; основи екології, економіки, соціології; трудове законодавство; основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою, браузерами, мультимедійним устаткуванням; правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, іншої установи; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин).

Кваліфікаційні вимоги.

Вихователь I категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вихователя II категорії - не менше ніж 2 роки.

Вихователь II категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді вихователя - не менше ніж 2 роки.

Вихователь: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

41. ІНСТРУКТОР З ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує адаптацію до трудової діяльності осіб з інвалідністю. Обирає ефективні форми, методи й засоби трудової адаптації осіб з інвалідністю. Сприяє їх повноцінній інтеграції та реінтеграції в суспільство. Виконує завдання щодо надання послуги соціальної адаптації у відповідності до вимог державних соціальних стандартів. Планує та аналізує роботу щодо професійної орієнтації осіб з інвалідністю. Спрямовує роботу на відновлення набутих або придбання нових професійних навичок і знань з подальшим працевлаштуванням. Бере участь у розроблені індивідуальних програм з трудової адаптації та забезпечує ефективність процесу трудової адаптації. Готує засоби та предмети праці, необхідні для здійснення трудової діяльності (інструменти, заготовки, матеріали). Визначає індивідуальні диференційовані завдання з урахуванням фізичного стану осіб з інвалідністю. Проводить інструктаж щодо дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту, контролює їх додержання під час трудового процесу. Аналізує чинники, що впливають на якість процесу трудової адаптації осіб з інвалідністю, їх підготовленість до самостійного трудового життя. Дотримується етичних норм, поважає гідність осіб з інвалідністю. Постійно вдосконалює свій професійний рівень. Веде встановлену документацію, готує звіти.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; акти Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; Конвенцію про права дитини; Державний стандарт соціальної адаптації; закони та інші нормативно-правові акти України, що регулюють сферу реабілітації, соціального захисту осіб з інвалідністю та освіти; предмет та методи соціально-трудової реабілітації; форми, методи та засоби процесу соціально-трудової адаптації; принципи організації, управління та нормативне забезпечення процесу соціально-трудової адаптації; вимоги до матеріально-технічного забезпечення процесу соціально-трудової адаптації; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Інструктор з трудової адаптації I категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інструктора з трудової адаптації II категорії - не менше ніж 1 рік.

Інструктор з трудової адаптації II категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інструктора з трудової адаптації - не менше ніж 2 роки.

Інструктор з трудової адаптації: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

42. ІНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ У СПРАВАХ ГЛУХИХ

Завдання та обов'язки. Вивчає соціально-побутові проблеми осіб з порушеннями слуху. Здійснює методичну допомогу щодо розроблення та впровадження заходів зі створення сприятливих умов для задоволення матеріальних і духовних потреб осіб з порушеннями слуху. Розробляє рекомендації для осіб з порушенням слуху щодо системи добору, розміщення, використання, підвищення кваліфікації, вдосконалення організації та умов їхньої праці із залученням відповідних фахівців (психологів, соціологів, вчителів-дефектологів, юристів, економістів та інших). Надає допомогу особам з порушеннями слуху у працевлаштуванні на підприємствах, в установах та організаціях, а також в громадських організаціях, що об'єднують осіб з порушеннями слуху. Бере участь в організації професійної орієнтації молоді з вадами слуху та їхнього навчання. Допомагає батькам з порушеннями слуху з питань влаштування їхніх дітей в навчальні заклади тощо. Забезпечує можливість отримання медичних послуг, проведення культурно-масових і оздоровчих заходів, залучення осіб з порушеннями слуху до занять фізичною культурою та спортом, придбання ними путівок для санаторно-курортного лікування. Організовує лекції, доповіді, консультації та інші заходи з питань, що стосуються осіб з порушеннями слуху. Розробляє, пропагує та запроваджує в практику роботи установ, організацій та підприємств рекомендації щодо умов, порядку та етики спілкування з особами з порушеннями слуху, забезпечення умов їх оптимальної життєдіяльності, адаптації до життя, підвищення комунікабельності, встановлення належних режимів праці та відпочинку, поліпшення морально-психологічного стану умов праці та побуту. Здійснює збирання, накопичення, оброблення, аналіз, оцінювання інформації щодо напряму своєї діяльності. Надає органам державної влади, місцевого самоврядування і керівникам підприємств, установ та організацій пропозиції щодо поліпшення побутових, соціальних та інших умов життєдіяльності осіб з порушеннями слуху. Здійснює супровід виконання підприємствами, установами та організаціями, чинного законодавства, рішень і розпоряджень органів державної влади, місцевого самоврядування стосовно забезпечення життєдіяльності осіб з порушеннями слуху.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; акти Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; Конвенцію про права дитини; закони та інші нормативно-правові акти України, що регулюють сферу реабілітації, соціального захисту та освіти осіб з інвалідністю, в тому числі осіб з порушеннями слуху і ратифіковані парламентом України; міжнародні та міждержавні договори та угоди щодо життєдіяльності осіб з порушеннями слуху; методичні, нормативні та інші матеріали з питань медичної, соціальної, психологічної, трудової, побутової та іншої реабілітації осіб з порушеннями слуху; методику пошуку, розроблення, збору, оброблення та вивчення інформації; технічні засоби збору, накопичення та перероблення інформації; методи комп'ютерного оброблення інформації; техніко-експлуатаційні характеристики та правила технічної експлуатації засобів отримання, накопичення та передавання інформації, основи соціології, психології, дефектології, сурдопедагогіки та сурдопсихології, юриспруденції, економіки, діловодства; граматику та стилістику української мови, дактильно-жестову мову в обсязі програм для вивчення дактильно-жестової мови; досвід діяльності громадських організацій осіб з порушеннями слуху; проблеми та перспективи розвитку реабілітаційної роботи серед осіб з порушеннями слуху в Україні та за кордоном; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Інструктор-методист у справах глухих I категорії: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інструктора-методиста у справах глухих II категорії - не менше ніж 1 рік.

Інструктор-методист у справах глухих II категорії: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інструктора-методиста у справах глухих - не менше ніж 1 рік.

Інструктор-методист у справах глухих: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи у сфері надання послуг особам з порушеннями слуху - не менше ніж 1 рік.

43. ІНСТРУКТОР-ПЕРЕКЛАДАЧ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ГЛУХИХ РОБІТНИКІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює спільно з відділом кадрів підприємства, організації, установи заходи щодо використання праці та розстановки робітників з порушеннями слуху по цехах, виробничих ділянках, структурних підрозділах з урахуванням їхньої професійної підготовки. Стежить за дотриманням вимог щодо протипоказань у роботі осіб з порушеннями слуху при прийомі на роботу. Надає допомогу керівникам цехів, відділень, дільниць, майстрам у проведенні інструктажу і навчання безпечним методам праці робітників з порушеннями слуху, в доведенні до них виробничих завдань. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни. Допомагає з'ясовувати питання щодо оплати праці, виробничої завантаженості інших питань, які виникають у робітників з порушеннями слуху в процесі їхньої роботи. Організовує спільно з керівниками на виробництві роботу щодо підвищення кваліфікації робітників з порушеннями слуху. Організовує участь робітників з вадами слуху в загальних зборах працівників підприємства, цеху, нарадах виробництва та інших виробничо-масових заходах. Вживає заходів та бере участь у вирішенні побутових питань робітників з порушеннями слуху. Надає необхідну допомогу робітникам з порушеннями слуху при медичному і правовому обслуговуванні, влаштуванні їхніх дітей у дошкільні навчальні заклади, школи-інтернати, літні табори тощо.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; акти Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; Конвенцію про права дитини; закони та інші нормативно-правові акти України, що регулюють сферу реабілітації, соціальної захищеності осіб з інвалідністю і освіти осіб з порушеннями слуху, та ратифіковані парламентом України міжнародні і міждержавні договори та угоди щодо життєдіяльності осіб з порушеннями слуху; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань медичної, соціальної, психологічної, трудової, побутової та іншої реабілітації осіб з порушеннями слуху; методику пошуку, розроблення, збору, оброблення та вивчення інформації; технічні засоби збору, накопичення та перероблення інформації; методи комп'ютерного оброблення інформації; техніко-експлуатаційні характеристики та правила технічної експлуатації засобів отримання, накопичення та передавання інформації, основи соціології, психології, дефектології, сурдопедагогіки та сурдопсихології, юриспруденції, економіки, діловодства; граматику та стилістику української мови, дактильно-жестову мову в обсязі програм для вивчення дактильно-жестової мови; структуру органів державної влади, підприємств, установ та організацій; досвід діяльності громадських організацій осіб з порушення слуху; проблеми та перспективи розвитку реабілітаційної роботи серед осіб з порушеннями слуху в Україні і за кордоном; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Інструктор-перекладач з обслуговування глухих робітників I категорії: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інструктора-перекладача з обслуговування глухих робітників II категорії - не менше ніж 1 рік.

Інструктор-перекладач з обслуговування глухих робітників II категорії: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інструктора-перекладача з обслуговування глухих робітників - не менше ніж 1 рік.

Інструктор-перекладач з обслуговування глухих робітників: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи у сфері надання послуг особам з вадами слуху - не менше ніж 1 рік.

44. МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ (ЗАКЛАДИ (УСТАНОВИ) СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ)

Завдання та обов'язки. Організовує та контролює виробниче навчання осіб з інвалідністю за відповідними професіями у закладах (установах) соціального захисту. Проводить виробничий інструктаж щодо виконання правил охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту, а також контролює їх додержання. Здійснює систематичний контроль за правильним виконанням особами з інвалідністю методів та прийомів праці. Аналізує недоліки в організації праці осіб з інвалідністю, у виконанні ними прийомів і операцій, що впливають на стан здоров'я і продуктивність праці, якість продукції, економію сировини й матеріалів. Навчає осіб з інвалідністю індивідуальним або бригадним методам праці відповідно до програм виробничого навчання. Бере участь у розробленні заходів для створення сприятливих умов праці осіб з інвалідністю, підвищення культури виробництва. Сприяє створенню в колективі атмосфери взаємодопомоги та вимогливості, розвитку у осіб з інвалідністю почуття відповідальності за виконання виробничих завдань. Планує навчальну роботу й веде облік виконання програм виробничого навчання, результатів та успішності праці осіб з інвалідністю з урахуванням індивідуальних особливостей. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та професійної майстерності осіб з інвалідністю. Навчає їх іншим та суміжним професіям. Бере участь в організації роботи кваліфікаційної комісії, навчально-методичної ради з професійного навчання. Сприяє трудовій та професійній адаптації осіб з інвалідністю. Веде встановлену документацію.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; акти Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; Конвенцію про права дитини; закони України та інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність навчальних закладів, навчальні програми з виробничого навчання осіб з інвалідністю; технологію виробництва за профілем навчання; правила технічної експлуатації виробничого устаткування; основи педагогіки, психології; методики професійного навчання; методи розвитку майстерності, розвиваючого навчання, реалізації компетентнісного підходу; форми обліку та звітності, що застосовуються, порядок їх ведення; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Майстер виробничого навчання (заклади (установи) соціального захисту): вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань або професійно-технічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника та рівень робітничої кваліфікації вище встановленого навчальним планом з підготовки за відповідною професією; підвищення кваліфікації; стаж роботи у сфері економічної діяльності, до якої належить професія та за якою здійснюється навчання - не менше ніж 1 рік.

45. МЕТОДИСТ З ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує та здійснює навчально-методичну роботу з усіх видів і форм професійної реабілітації осіб з інвалідністю відповідно до медичних показань, потреб ринку праці та з урахуванням прогресивного досвіду й вимог відповідних міжнародних стандартів. Бере участь у перспективному плануванні професійно-реабілітаційного процесу; розробленні навчальних програм, графіків, посібників і рекомендацій. Розробляє і впроваджує корекційно-тренінгові, виховні, соціально-адаптаційні, компенсуючі заходи й заняття осіб з інвалідністю з метою їх інтеграції і реінтеграції в суспільне життя. Контролює відповідність організації професійної реабілітації чинним стандартам і нормам. Забезпечує викладачів і слухачів необхідною навчально-методичною літературою, оснащення кабінетів посібниками й технічними засобами навчання. Бере участь у проведенні підсумкових занять, роботі навчально-методичної ради, кваліфікаційної та атестаційної комісії, реалізації їх рішень. Організовує пропаганду професійного навчання через засоби масової інформації. Проводить моніторинг результатів професійної адаптації осіб з інвалідністю. Вивчає та аналізує інформацію, показники та результати роботи, узагальнює та систематизує їх, проводить необхідні розрахунки. Планує роботу, проводить аналіз її результатів. Веде, встановлену документацію.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; акти Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; Конвенцію про права дитини; законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання, соціального захисту осіб з інвалідністю, державні стандарти освіти, програмно-методичні документи й матеріали для роботи з особами з інвалідністю; теорію й практику методичної роботи; ефективні форми й методи реабілітаційної роботи; сучасні досягнення науки й практики у відповідних галузях реабілітації; етичні норми й правила організації реабілітаційного процесу; форми обліку та звітності, що застосовуються, порядок їх ведення; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Методист з професійної реабілітації I категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді методиста з професійної реабілітації II категорії - не менше ніж 1 рік.

Методист з професійної реабілітації II категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді методиста з професійної реабілітації - не менше ніж 2 роки.

Методист з професійної реабілітації: вища освіта початкового за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

46. СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК (ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ)

Завдання та обов'язки. Застосовує на практиці нормативно-правові акти з питань надання соціальних послуг особам, що потрапили в складні життєві обставини (інвалідність, самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла, роботи, зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім'ї, стихійне лихо тощо). Реєструє та веде облік осіб, які мешкають у зоні соціального обслуговування. Організовує та контролює надання соціальних послуг, необхідних окремим особам для подолання або пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності. Використовує наявні фінансові, матеріальні та інші можливості для задоволення потреб осіб та розв'язання їх проблем. Організовує заходи щодо реабілітації, реінтеграції, соціальної адаптації осіб, улаштування їх на перебування в будинок-інтернат, санаторій, будинок відпочинку тощо. Представляє та захищає їх інтереси на підприємствах, в установах і організаціях, що можуть допомогти у вирішенні проблем. Надає консультації, методичну допомогу з питань організації та надання соціальних послуг за запитами та зверненнями громадян і посадових осіб підприємств, установ та організацій. Розглядає листи, заяви, скарги та у встановленому порядку надає відповіді. Веде первинну документацію з організації соціального обслуговування та допомоги, обліку та звітності. Вирішує поточні питання із соціальними робітниками.

Повинен знати: законодавство у сфері надання соціальних послуг; основи етики та професійного спілкування; зміст, форми та порядок надання послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; методи і форми соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів; основи психології; основи медичних та гігієнічних знань; основи економіки, права та трудового законодавства, норми охорони праці та виробничої санітарії; діловодство.

Кваліфікаційні вимоги.

Соціальний працівник (допоміжний персонал) I категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді соціального працівника (допоміжний персонал) II категорії - не менше ніж 1 рік.

Соціальний працівник (допоміжний персонал) II категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді соціального працівника (допоміжний персонал) - не менше ніж 2 роки.

Соціальний працівник (допоміжний персонал): вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

47. ТИФЛОКОМЕНТАТОР

Завдання та обов'язки. Працює з особами з вадами зору для зняття інформаційних бар'єрів. Супроводжує у разі необхідності осіб з порушеннями зору до установ для вирішення громадських або особистих питань. Виконує функції з тифлокоментування осіб з порушеннями зору у громадських приймальнях державних органів влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях. Виконує роботи, пов'язані з наданням послуг особам з порушеннями зору у різних сферах суспільної діяльності (кінематографія, театри, музеї, екскурсії і т. п.). Лаконічно описує предмети, простір або дії, що незрозумілі людині з порушеннями зору без спеціальних словесних пояснень, для нівелювання різниці між сприйняттям незрячих і зрячих глядачів. Використовує чітку дикцію для виразного висловлювання. Відслідковує події, що цікавлять осіб з порушеннями зору та інтерпретує побачене, вибирає найважливіше. Швидко і з відповідною інтонацією зачитує титри при перегляді телевізійних та кінематографічних програм. Володіє двома видами прямого тифлокоментування: "гарячим" та підготовленим. Передає безпосередньо тифлокоментарій особам з порушеннями зору, коментує дії, особисто стежить за правильним співвідношенням саундтреку фільму і тифлокоментарів при прямому тифлокоментуванні. Заздалегідь готує текст тифлокоментарію і робить його звукозапис при автоматичному тифлокоментуванні. Готує закадрові коментарі візуальних творів, озвучує їх. Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації, популяризує серед осіб з порушеннями зору тифлокоментування. Працює над питаннями граматичного та естетичного розвитку тифлокоментування.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо сфери культури та засобів масової інформації; законодавство України щодо прав осіб з інвалідністю з порушеннями зору; основи трудового та цивільного законодавства; акти Міністерства соціальної політики України; інші нормативно-правові акти з питань тифлокоментування; організацію ведення розмов із тифлокоментуванням; основи ділового етикету у різних сферах своєї роботи; психологічні особливості роботи з людьми з порушеннями зору; основи психології і етики; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Тифлокоментатор I категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді тифлокоментатора II категорії - не менше ніж 1 роки.

Тифлокоментатор II категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді тифлокоментатора - не менше ніж 2 роки.

Тифлокоментатор: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації. стаж роботи на посаді диктора, артиста та подібних - не менше ніж 1 рік.

48. ФАХІВЕЦЬ З ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ (ПОБУТОВА СФЕРА)

Завдання та обов'язки. Працює з сім'ями та окремими особами, які потребують допомоги у вирішенні (врегулюванні) побутових конфліктів за запрошенням та / або за поданням установ соціальної сфери, трудових колективів, громадськості. Аналізує причини виникнення конфліктних ситуацій у міжособистісних стосунках. Розробляє комплекс заходів щодо їх усунення та зменшення негативного впливу на особу (сім'ю). Проводить консультації з цього приводу. Надає допомогу у попередженні конфліктів, здійснює консультування з питань психологічного здоров'я осіб (сімей) та поліпшення їхніх взаємин з навколишнім соціальним середовищем. Сприяє врегулюванню конфліктних ситуацій шляхом надання комплексу соціально-психологічних послуг. Відвідує осіб (сім'ї) з метою профілактики та попередження побутових конфліктів. Розробляє рекомендації з гармонізації подружніх взаємин, запобігання побутовому насильству, профілактики спірних ситуацій, непорозумінь та недопущення переростання їх у конфлікти. Проводить діагностику, спрямовану на вивчення соціально-психологічних характеристик осіб (сімей). Організує реабілітаційні заходи, спрямовані на подолання психічних та психологічних проблем, пов'язаних із девіантною поведінкою осіб (сімей). Пропагує родинні цінності, норми суспільної поведінки, етику та культуру соціальних відносин. Бере участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, засідань "круглих столів" та інших заходів, що стосуються його діяльності. Залучає до співпраці та співпрацює з іншими спеціалістами (соціальними працівниками, юристами, педагогами, працівниками правоохоронних органів та ін.) з метою розв'язання конфліктних ситуацій. Бере участь у соціологічних дослідженнях аналітичного та прикладного характеру, розробляє методичне забезпечення психологічних тренінгів, організує та проводить тематичні навчання щодо гармонізації міжособистісних стосунків, пропагує соціально-психологічні знання серед різних верств населення.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України; нормативно-правові акти, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність у сфері регулювання суспільних відносин; постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні матеріали органів державного управління з регулювання сімейних відносин щодо попередження насильства в сім'ї; основи соціології і психології сімейних відносин; основи загальної та соціальної психології, конфліктології, медіації; методику проведення психологічних тренінгів; вітчизняний та світовий досвід регулювання міжособистісних та сімейних відносин; порядок оформлення і ведення правової документації і ділових паперів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера) I категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця з вирішення конфліктів (побутова сфера) II категорії - не менше ніж 1 рік.

Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера) II категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді фахівця з вирішення конфліктів (побутова сфера) - не менше ніж 2 роки.

Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера): вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

49. ФАХІВЕЦЬ З ІНТЕРВ'ЮВАННЯ

Завдання та обов'язки. Забезпечує збір первинної інформації від населення (домогосподарств) на визначених територіях згідно з програмами обстежень, які проводяться органами державної статистики та іншими організаціями. Відвідує окремих осіб (кожне визначене домогосподарство) з вибіркової сукупності для отримання первинних статистичних даних відповідно до індивідуального графіка. Визначає оптимальні маршрути та види транспорту, якими він може своєчасно дістатися до респондента (окремої особи або домогосподарства). Проводить роз'яснювальну роботу в домогосподарствах щодо суспільної важливості їх участі у вибіркових обстеженнях, які проводяться. Здійснює опитування респондентів за доведеним графіком. Записує достовірно та в повному обсязі відповіді респондентів під час опитування. У разі виникнення у респондентів запитань, відповідає на них у межах своєї компетенції. Залучається до інших робіт, пов'язаних з організацією проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств). Проводить актуалізацію (оновлення) адрес усіх домогосподарств, які знаходяться на відібраних територіях, та збір інформації, необхідної для формування в подальшому вибіркових сукупностей респондентів. Забезпечує відповідно до чинного законодавства конфіденційність первинних даних, отриманих при проведенні вибіркових обстежень населення. Вносить пропозиції щодо вдосконалення методів опитування різних верств населення та програм вибіркових обстежень. Бере участь у роботі нарад, семінарів, засідань круглих столів з питань, що стосуються його сфери діяльності.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; акти Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші матеріали щодо проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств); основи статистики та соціології; вимоги забезпечення конфіденційності первинних даних, наданих респондентами; чинні соціальні нормативи та заходи соціального захисту окремих верств населення; методи, програми та систему організації проведення вибіркових обстежень домогосподарств; особливості проведення опитувань окремих груп респондентів; передовий вітчизняний та світовий досвід роботи щодо інтерв'ювання (опитування респондентів, їх мотивації); основні показники соціально-економічного розвитку регіону, де він працює; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Фахівець з інтерв'ювання I категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця з інтерв'ювання II категорії - не менше ніж 1 рік.

Фахівець з інтерв'ювання II категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця з інтерв'ювання - не менше ніж 2 роки.

Фахівець з інтерв'ювання: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

50. ФАХІВЕЦЬ З НАЙМУ РОБОЧОЇ СИЛИ

Завдання та обов'язки. Займається пошуком працівників на вакантні посади (місця), укладенням трудових договорів за дорученням підприємств, організацій, установ усіх форм власності або підбором вакантних робочих місць для осіб, які шукають роботу, за їх дорученням. Обговорює з підприємствами, установами та організаціями перелік вимог до кандидатів на вакантні посади (місця). Здійснює пошук працівників, які мають потрібну кваліфікацію відповідно до чинного законодавства. Перевіряє наявність, чинність та відповідність дипломів, посвідчень, сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв та інших документів, що підтверджують кваліфікацію кандидата, необхідну для виконання певних завдань та обов'язків. Проводить, відповідно до вимог роботодавця, анкетування та співбесіди з кандидатами, виявляє їхній рівень кваліфікаційних знань. Формує базу даних кандидатів на вакантні посади (місця) та здійснює її своєчасне оновлення. Оформляє згідно чинного законодавства трудові договори (контракти) між працівниками та роботодавцями. Веде, в межах своєї компетенції, необхідну документацію. Вивчає та використовує передовий досвід роботи з кадрами.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; акти Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; законодавство про працю; постанови, накази, розпорядження, положення, інструкції та інші документи, що стосуються роботи з кадрами та працевлаштування; порядок оформлення, прийому і звільнення працівників, укладання трудових договорів, контрактів; оформлення дипломів, посвідчень, сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв; основи соціології праці та передовий досвід роботи з кадрами; діловодство, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Фахівець з найму робочої сили I категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця з найму робочої сили II категорії - не менше ніж 1 рік.

Фахівець з найму робочої сили II категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця з найму робочої сили - не менше ніж 2 роки.

Фахівець з найму робочої сили: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

51. ФАХІВЕЦЬ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Проводить реабілітаційні заходи з метою усунення, припинення або зменшення болю, відновлення функцій організму, досягнення нормального рівня здоров'я, фізичної самостійності, активності та самопочуття осіб (дітей і дорослих) із порушеннями опорно-рухового апарату; ортопедичними вадами, побутовими, спортивними та професійними травмами, наслідками неврологічних, серцево-судинних, респіраторних та інших захворювань, людей похилого віку з віковими ускладненнями. Проводить обстеження, визначає функціональний стан і рівень фізичного розвитку, виявляє порушення, розробляє та впроваджує під керівництвом лікаря систему відновлення втрачених чи послаблених функцій (план проведення заходів із фізичної реабілітації; реабілітаційний маршрут особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю протягом дня; індивідуальний план проведення заходів із фізичної реабілітації на основі індивідуальної програми реабілітації в стаціонарі, поліклініці, санаторії, реабілітаційній установі, домашніх умовах). Розробляє та впроваджує комплекс вправ і рекомендацій, спрямованих на поліпшення функціонування опорно-м'язової системи та організму в цілому, координації, збільшення сили м'язів, вдосконалення вправності рухів, відновлення та компенсацію порушених чи відсутніх функцій. Навчає способам досягнення самостійності в побуті, самообслуговуванні, пересуванні, а також підтримки фізичного самопочуття і здоров'я. Аналізує хід виконання реабілітаційної програми та вносить корективи на кожному з етапів; веде відповідні записи й документацію. Співпрацює з лікарями, педагогами, логопедами, психологами, соціальними працівниками. Консультує щодо забезпечення для осіб з інвалідністю доступного й безпечного функціонального середовища вдома, на роботі, в громадських місцях, у соціальному оточенні. Консультує родичів та опікунів щодо виявлених порушень і шляхів досягнення особами з інвалідністю максимальної незалежності в самообслуговуванні, залучає їх до планування та проведення реабілітаційних заходів, проведення занять із працетерапії та надання необхідної допомоги особам з інвалідністю. Виконує професійні обов'язки в реабілітаційних центрах, медичних, навчальних, санаторно-курортних закладах, соціальних службах, установах та організаціях державного, громадського й приватного секторів, проводить самостійну реабілітаційну практику в межах своєї компетенції. Зберігає таємницю індивідуальних програм реабілітації. Дотримується правил і норм професійної етики.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють освітню, фізкультурно-спортивну, оздоровчу діяльність; пріоритетні напрями розвитку освітньої системи України; Конвенцію про права дитини; дисципліни медико-біологічного напряму, основи реабілітаційних технологій, педагогічні питання щодо теорії, методики та практики фізичного виховання та спорту; види оздоровчої культури та масажу, технічні засоби забезпечення фізичної реабілітації, основи психофізіології та біофізики людини, функціональної діагностики та біотелеметрії, оздоровчого атлетизму та адаптивної фізичної культури, лікувального масажу, патологічної анатомії та фізіології, основи динамічної анатомії та кінезіології; сучасні технології оздоровчих тренувань, відновлення та корекції функціональних станів людини та інше; основи психології, соціології, антропології, екології та валеології, основи наукових досліджень з питань фізичної реабілітації; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин).

Кваліфікаційні вимоги.

Фахівець з фізичної реабілітації I категорії: вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю "Фізична реабілітація"; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця з фізичної реабілітації II категорії - не менше ніж 1 рік.

Фахівець з фізичної реабілітації II категорії: вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю "Фізична реабілітація"; підвищення кваліфікації; для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді фахівця з фізичної реабілітації - не менше ніж 2 роки.

Фахівець з фізичної реабілітації: вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю "Фізична реабілітація" без вимог до стажу роботи.

52. ЧЕРГОВИЙ З РЕЖИМУ (У СПЕЦІАЛЬНИХ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДАХ, ЦЕНТРАХ, ШКОЛАХ, УЧИЛИЩАХ, ПРИТУЛКАХ ТОЩО)

Завдання та обов'язки. Забезпечує дотримання режиму та правил внутрішнього розпорядку у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо (далі - закладах). Несе відповідальність за життя і безпеку осіб, що перебувають у закладі. Бере участь разом з педагогічними працівниками у відвідуванні їх батьками, опікунами. Надає у разі потреби первинну соціально-психологічну допомогу особам, що перебувають у закладі. Контролює дотримання особами, що перебувають у закладі, режиму та правил внутрішнього розпорядку, повідомляє в разі інциденту про їхню втечу керівництву та відповідним органам правопорядку. З'ясовує обставини втечі в разі інциденту. Бере участь разом з іншими педагогічними працівниками у розшукуванні осіб, які зникли. Супроводжує осіб, що перебувають в закладі, до лікувальних установ. Веде журнали обліку осіб, що перебувають в закладі, акти про приймання або передачу неповнолітніх, іншу внутрішню документацію закладу під час свого чергування. Отримує, у разі необхідності, пояснювальні записки від осіб, що перебувають в закладі. Бере участь у педагогічних радах та педагогічній роботі з дітьми. Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі. Додержується педагогічної етики, поважає гідність осіб, що перебувають в закладі, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Організовує дозвілля та відпочинок осіб, що перебувають в закладі, під час свого чергування. Несе відповідальність за збереження майна, будівель, підсобного господарства закладу. Стежить за дотриманням правил пожежної безпеки.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; акти Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; Конвенцію про права дитини; основи чинного законодавства про освіту, соціальні послуги, соціальний захист; нормативно-правові документи з питань навчання та виховання; Типове положення про центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю; дисципліни психолого-педагогічного циклу; індивідуальні характеристики учнів, вікову психологію та фізіологію отримувачів соціальних послуг; форми, методи виховної роботи; організацію процесу соціальної реабілітації; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) I категорії: вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді чергового з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) II категорії - не менше ніж 1 рік.

Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) II категорії: вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді чергового з режиму (у спеціальних, спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) - не менше ніж 2 роки.

Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо): вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

53. СОЦІАЛЬНИЙ РОБІТНИК

Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом соціального працівника, фахівця із соціальної роботи або фахівця із соціальної допомоги вдома комплекс заходів щодо надання соціальних послуг отримувачам соціальних послуг з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та відповідно до державних стандартів соціальних послуг. Надає допомогу у веденні домашнього господарства, самообслуговуванні, пересуванні по квартирі, оформленні документів, здійснені комунальних платежів та інших послуг, написанні та відправленні поштової кореспонденції, оброблюванні присадибних ділянок (для сільської місцевості), забезпеченні технічними засобами реабілітації та навчанні навичкам користування ними, організації взаємодії з іншими фахівцями та службами. Надає інформацію з питань соціального захисту населення.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; акти Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; Конвенцію про права дитини; державні стандарти соціальних послуг, основи соціальної роботи, надання першої медичної допомоги; основи ведення домашнього господарства; організацію надання комунальних, побутових та інших індивідуальних послуг; основи догляду за громадянами похилого віку та особами з інвалідністю, ліжково-хворими; правила використання побутового обладнання, приладів, інструментів; основи дієтології і приготування страв; основи надання долікарської допомоги, санітарії, гігієни; правила етики та поводження з громадянами похилого віку й особами з інвалідністю; правила охорони праці та безпечного ведення робіт у домашньому господарстві; виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

54. ПЕРЕКЛАДАЧ ЖЕСТОВОЇ МОВИ (СУРДОПЕРЕКЛАДАЧ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує міжмовну та міжкультурну комунікацію між особами з порушеннями слуху та тими, які чують, у різних сферах суспільної діяльності. Здійснює усно-письмовий двосторонній переклад міміко-жестового мовлення на усне мовлення з дотриманням логіки і послідовності викладу. Виконує переклад ділових та побутових, особистих або телефонних розмов між особами з порушеннями слуху та тими, які чують; консультацій, порад або лекцій спеціалістів (юристів, економістів, бухгалтерів, лікарів, вчителів тощо), нарад, загальних зборів у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для осіб з порушеннями слуху; теле-, радіо- та інтернет-трансляцій, термінових повідомлень, наказів по підприємству (установі, організації); мовного супроводу театральних, спортивних, культурно-просвітницьких заходів індивідуального та масового характеру; заходів загального, спеціального та професійного навчання. Супроводжує осіб з порушеннями слуху до установ будь-якої сфери діяльності для вирішення громадських або особистих питань. Виконує функції з сурдоперекладання особам з вадами слуху у громадських приймальнях державних органів влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; акти Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; Конвенцію про права дитини; законодавство України щодо прав осіб з інвалідністю з порушеннями слуху; основи трудового та цивільного законодавства; інші нормативно-правові акти з питань роботи перекладача жестової мови (сурдоперекладача); типи і види перекладу міміко-жестового мовлення на словесну мову; методи прямого та зворотного галузевого та інформаційного перекладу; організацію ведення розмов із синхронним перекладом зі словесної мови на жестову мову та з жестової на словесну мову; техніку дактилювання; основи ділового етикету у різних сферах своєї роботи; основи педагогіки, психології і етики; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший перекладач жестової мови (сурдоперекладач): вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта; підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією перекладача жестової мови (сурдоперекладача) - не менше ніж 3 роки; для молодшого бакалавра - без вимог до стажу роботи.

Перекладач жестової мови (сурдоперекладач): повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою.

55. СУПРОВОДЖУВАЧ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Завдання та обов'язки. Виконує роботу із супроводу осіб з інвалідністю до місць проведення культурно-масових і оздоровчих заходів, лікувальних та навчальних закладів, державних установ, місця роботи тощо. Вирішує організаційні питання, що виникають під час супроводу осіб з інвалідністю, доводить до відома осіб з інвалідністю необхідну інформацію, виконує, у разі необхідності, інші супутні завдання та обов'язки. Забезпечує додержання санітарно-гігієнічного режиму та безпеки під час перебування у дорозі. Навчає осіб з інвалідністю соціальним та побутовим навичкам, сприяє виробленню позитивних стереотипів поведінки. Надає, у разі потреби, особам з інвалідністю соціально-психологічну допомогу. Бере участь в організації дозвілля та відпочинку осіб з інвалідністю. Співпрацює з лікарями, педагогами, логопедами, психологами, соціальними працівниками, сім'єю (опікунами, піклувальниками) осіб з інвалідністю. Дотримується професійної етики, поважає гідність осіб з інвалідністю.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; акти Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; Конвенцію про права дитини; норми та вимоги щодо супроводу та догляду за особами з інвалідністю; правила культурної поведінки; основи дієтології; основи долікарської допомоги, санітарії, гігієни; правила поводження під час надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного характеру; правила етики поводження з особами з інвалідністю та використання засобів реабілітації, що застосовують вказані особи; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта, або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві; підвищення кваліфікації.

Стать супроводжувача, як правило, повинна бути такою, як і стать особи з інвалідністю.

56. ЕВАКУАТОР

Завдання та обов'язки. Бере участь у розробленні плану евакуації, розподіленні виконуваних функцій персоналу установи (закладу) в умовах проведення евакуаційних робіт і плану розосередження персоналу установи (закладу) та отримувачів соціальних послуг у безпечні місця перебування під час надзвичайних ситуацій. Забезпечує проведення евакуаційних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації. Зустрічає та супроводжує, у разі необхідності, отримувачів соціальних послуг, які прибули до установи (закладу). Супроводжує у разі потреби отримувачів соціальних послуг у заклади охорони здоров'я. Виконує замовлення отримувачів соціальних послуг на придбання проїзних документів Доповідає керівництву про готовність транспортного засобу для перевезення отримувачів соціальних послуг до (від) установи (закладу). Проводить прийом та розміщення отримувачів соціальних послуг у транспортному засобі згідно супроводжувальних документів. Веде встановлену документацію.

Повинен знати: накази, інструкції, розпорядження з відповідного напряму діяльності; основи гігієни; правила та норми безпеки життєдіяльності; основи психології; правила поведінки у можливих екстремальних ситуаціях; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи.

ПОСЛУГИ ПРОФЕСІОНАЛІВ ТА ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПРОТЕЗУВАННЯ

57. ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ-ПРОТЕЗИСТ

Завдання та обов'язки. Організовує та координує виробничий процес з виготовлення протезно-ортопедичних виробів. Розробляє плани розміщення обладнання, технічного оснащення та робочих місць. Розраховує виробничі потужності та завантаженість обладнання. Разом із лікарем оглядає пацієнтів і оцінює їхні фізичні та функціональні характеристики, виконує заміри для виготовлення виробу. Бере участь у розробці реабілітаційних програм, виборі конструкцій і призначенні протезно-ортопедичних виробів. Надає рекомендації з технічних питань з подальшого протезування або ортезування пацієнтів при операційному, післяопераційному, медичному та терапевтичному їх лікуванні. Реєструє інформацію відносно пацієнтів та їхніх сімей з метою урахування потреб та забезпечення очікуваних результатів реабілітації при використанні протезних виробів. Враховує лікарські оцінки фізичних та функціональних характеристик пацієнтів. Підбирає протезні або ортезні конструкції, матеріали, комплектувальні вироби та проводить необхідні заміри. Контролює виготовлення або виготовляє гіпсові зліпки кукси, кінцівки або тулуба. Проводить модифікацію позитиву та негативу, вносить конструктивні зміни до виробу для забезпечення оптимальної підгонки. Виконує та контролює виготовлення протезу чи ортезу, підгонку, статичне та динамічне регулювання виробу, відстежує процес освоєння виробу пацієнтом. Бере участь у контролі та оцінці виробу, його функціонування та косметичного вигляду. Інструктує пацієнта або його сім'ю щодо користування виробом і доглядом за ним. Бере участь у подальшому спостереженні та технічному обслуговуванні протезно-ортопедичних виробів. Визначає необхідність у повторенні будь-якого з етапів технологічного процесу виготовлення для оптимізації підгонки та функціонування виробу. Встановлює порядок виконання робіт з виготовлення протезно-ортопедичних виробів. Здійснює контроль роботи технологів ортопедичних та техніків протезистів / ортезистів. Удосконалює методи роботи для забезпечення ефективності використання виробів. Організовує впровадження нових технологій та конструкцій протезно-ортопедичних виробів. Взаємодіє з іншими фахівцями, державними та недержавними установами. Бере участь у плануванні та впровадженні нових технічних засобів реабілітації пацієнтів. Організовує та проводить навчання інженерів-технологів-протезистів, технологів ортопедичних і техніків протезистів / ортезистів.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України; основи трудового законодавства; нормативні та правові акти, методичні матеріали щодо забезпечення населення протезно-ортопедичними виробами, методичні, нормативні та інші матеріали виробничо-господарської діяльності підприємства; номенклатуру протезно-ортопедичних виробів, технічні вимоги та технології виготовлення протезно-ортопедичних виробів, матеріалів та комплектувальних виробів, що застосовуються при виготовленні протезно-ортопедичних виробів, анатомію та фізіологію хребта, верхніх та нижніх кінцівок, особливості їх кровообігу в залежності від стану здоров'я та віку, біомеханіку суглобів, статико-динамічні особливості опорно-рухового апарату, новітні технології та конструкції протезно-ортопедичних виробів, реабілітаційне обладнання та особливості його застосування для різних категорій хворих, виробниче обладнання, правила його технічної експлуатації, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-технолог-протезист: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інженера-технолога-протезиста I категорії - не менше 2 років.

Інженер-технолог-протезист I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інженера-технолога-протезиста II категорії - не менше 2 років.

Інженер-технолог-протезист II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інженера-технолога-протезиста - не менше 2 років.

Інженер-технолог-протезист: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; без вимог до стажу роботи.

58. ТЕХНОЛОГ ОРТОПЕДИЧНИЙ

Завдання та обов'язки. Виконує роботу з організації виготовлення протезно-ортопедичних виробів. Разом з лікарем оглядає пацієнтів і визначає їхні фізичні та функціональні характеристики. Бере участь у призначенні протезно-ортопедичних виробів. Веде технологічну документацію з урахуванням очікуваних результатів реабілітації та потреб пацієнтів. Здійснює підбір протезних або ортезних конструкцій, матеріалів, комплектувальних виробів та додаткових елементів. Виготовляє гіпсові зліпки та проводить необхідні заміри. Проводить модифікацію виробів, вносить конструктивні зміни до виробу для забезпечення оптимальної підгонки. Виконує або контролює виготовлення протезу чи ортезу у межах своїх повноважень. Виконує підгонку, статичне та динамічне регулювання виробу, проводить попереднє навчання пацієнтів користуванню виробом. Бере участь у контролі та оцінці готового виробу, його функціонуванні та косметичному вигляді. Інструктує пацієнта або його сім'ю з питань використання виробу та догляду за ним. Бере участь у подальшому спостереженні, технічному обслуговуванні, ремонті та заміні складових виробу. Визначає необхідність у повторному проведенні робіт технологічного процесу виготовлення протезно-ортопедичного виробу для оптимізації його підгонки та функціонування. Керує технологічним процесом та контролює роботу техніків-протезистів-ортезистів, співпрацює з іншими фахівцями, задіяними у виготовленні протезу чи ортезу. Бере участь у плануванні та впровадженні нових технічних засобів реабілітації пацієнтів, навчанні технологів ортопедичних та техніків-протезистів-ортезистів. Підвищує свій професійний рівень.

Повинен знати: нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи з питань забезпечення населення протезно-ортопедичними виробами; нормативні документи щодо виробничо-господарської діяльності підприємства; номенклатуру протезно-ортопедичних виробів; матеріали та комплектувальні вироби для виготовлення протезно-ортопедичних виробів; технічні вимоги та технології виготовлення протезно-ортопедичних виробів; правила експлуатації технологічного обладнання, правила оформлення первинної документації, форми та порядок ведення обліку та звітності; анатомію та фізіологію опорно-рухового апарату; біомеханіку суглобів, статико-динамічні особливості опорно-рухового апарату; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Технолог ортопедичний I категорії: вища освіта першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю галузі знань "Хімічна та біоінженерія" або вища освіта першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю інженерного спрямування іншої галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді технолога ортопедичного II категорії - не менше ніж 2 роки.

Технолог ортопедичний II категорії: вища освіта першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю галузі знань "Хімічна та біоінженерія" або вища освіта першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю інженерного спрямування іншої галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді технолога ортопедичного - не менше ніж 2 роки.

Технолог ортопедичний: вища освіта першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю галузі знань "Хімічна та біоінженерія" без вимог до стажу роботи або вища освіта першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю інженерного спрямування іншої галузі знань, підвищення кваліфікації та стаж роботи на посадах техніка або техніка-технолога в інших сферах - не менше ніж 1 рік.

59. ТЕХНІК-ПРОТЕЗИСТ-ОРТЕЗИСТ

Завдання та обов'язки. Під керівництвом інженера-технолога-протезиста або технолога ортопедичного виконує виготовлення протезно-ортопедичних виробів, проведення технічних розрахунків, розроблення нескладних проектів і простих схем відповідно до технічних завдань, чинних стандартів та нормативних документів. Виготовляє гіпсові зліпки та модифікує негатив або позитив під контролем більш кваліфікованого працівника. Виготовляє та складає протезно-ортопедичні вироби та їх елементи, куксоприймачі, системи утримання та інше. Здійснює регулювання протезно-ортопедичних виробів за допомогою протезоміру чи іншого спеціального обладнання відповідно до технічних вимог. Проводить підгонку та регулювання протезно-ортопедичних виробів, операції з косметичної обробки протезів та ортезів з урахуванням схеми побудови згідно вказівок більш кваліфікованого працівника. Бере участь у процедурах з технічного обслуговування та ремонту протезно-ортопедичних виробів. Систематизує, аналізує та обробляє інформацію щодо виробів, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Веде облік витрат матеріалів, обладнання та інструментів та їх поповнення. Інформує про необхідність придбання матеріалів, обладнання та інструментів. Виконує технічне обслуговування обладнання. Оформлює планову та звітну документацію. Пропонує раціональні методи роботи для підвищення її ефективності. Бере участь у навчанні інших техніків-протезистів. Підвищує свій професійний рівень. Вивчає сучасні матеріали, обладнання та технологічні процеси виготовлення протезно-ортопедичних виробів.

Повинен знати: технічну документацію з виготовлення протезно-ортопедичних виробів; методичні матеріали щодо забезпечення осіб з інвалідністю та інших категорій населення протезно-ортопедичними виробами; номенклатуру протезно-ортопедичних виробів; матеріали та комплектувальні вироби для виготовлення протезно-ортопедичних виробів; технології виготовлення протезно-ортопедичних виробів; правила експлуатації технологічного обладнання; правила оформлення первинної документації; форми та порядок ведення обліку та звітності; основи анатомії та фізіології опорно-рухового апарату; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік-протезист-ортезист I категорії: вища освіта початкового або першого рівня за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю галузі знань "Хімічна та біоінженерія" або вища освіта початкового або першого рівня за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю технічного спрямування іншої галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи за посадою техніка-протезиста-ортезиста II категорії - не менше ніж 2 роки.

Технік-протезист-ортезист II категорії: вища освіта початкового або першого рівня за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю галузі знань "Хімічна та біоінженерія"; або вища освіта початкового або першого рівня за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю технічного спрямування іншої галузі знань; для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді техніка-протезиста-ортезиста - не менше ніж 2 роки.

Технік-протезист-ортезист: вища освіта початкового рівня за освітнім ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю галузі знань "Хімічна та біоінженерія" без вимог до стажу або освіта початкового рівня за освітнім ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю технічного спрямування іншої галузі знань, підвищення кваліфікації та стаж роботи на посадах техніка або техніка-технолога в інших сферах - не менше ніж 1 рік.

60. МОДЕЛЬЄР ОРТОПЕДИЧНОГО ВЗУТТЯ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом фахівців комплекс окремих робіт з виготовлення ортопедичного взуття. Розробляє моделі для верху ортопедичного взуття з урахуванням найбільш раціональної конфігурації та економії матеріалів. Знімає ескіз з ортопедичної колодки. Виконує розкрій моделей ортопедичного взуття відповідно до розмірів, зазначених лікарем у замовленні. Виконує викроювання з паперу деталей для верхнього крою та підкладки моделей ортопедичного взуття.

Повинен знати: методику побудови моделей заготовок ортопедичного взуття; норми припусків при розкрої деталей для верху і підкладки взуття; анатомію стопи; види деформацій і ампутацій стоп; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежного захисту; основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта за відповідним напрямом; підвищення кваліфікації; стаж роботи за суміжною професією 4 розряду - не менше ніж 1 рік.

61. ВИПРОБУВАЧ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНИХ ВИРОБІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює випробування протезно-ортопедичних виробів за встановленими методиками з урахуванням їхніх конструктивних особливостей. Бере участь у підготовці виробів до випробувань: розбирає, складає та, у разі потреби, регулює вузли протезно-ортопедичних виробів, що випробовуються. Перевіряє функціонування та взаємодію різних вузлів та механізмів. Виявляє дефекти та конструктивні недоробки у виробах, що випробовуються. Здає за встановленим порядком випробувані вироби згідно з технічними умовами. Бере участь в оформленні протоколів. Подає пропозиції щодо можливого удосконалення протезно-ортопедичних виробів, що випробовуються.

Повинен знати: будову та конструктивні особливості протезно-ортопедичних виробів та їх модулів, контрольно-вимірювальної апаратури та випробувального устаткування; правила підготовки виробів до випробувань та методику випробувань; призначення та взаємодію усіх частин виробів, що випробовуються; технічні умови та вимоги до якості складання виробів; причини виникнення дефектів у процесі випробовувань та способи їх усунення; основи анатомії та біомеханіки рухів людини; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

3-й розряд

- У разі проведення випробовувань протезно-ортопедичних виробів високої складності: гомілки, ступні, кисті, передпліччя та інших виробів типових випадків протезування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві; підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією випробувача протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду - не менше ніж 1 рік.

4-й розряд

- У разі проведення випробовувань протезно-ортопедичних виробів нетипових випадків протезування, а також виробів із зовнішніми джерелами енергії.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта; підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією випробувача протезно-ортопедичних виробів 3-го розряду - не менше ніж 1 рік.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали