МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.02.2012 р. N 36-р

Про затвердження заходів щодо реалізації в 2012 році Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009 - 2013 роки

Відповідно до статей 2, 22, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009 - 2013 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 26 березня 2009 року N 9, з метою забезпечення належних умов для дозвілля, відпочинку, оздоровлення дітей, стимулювання та підтримки діяльності дитячих оздоровчих закладів:

1. Затвердити заходи щодо реалізації в 2012 році Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009 - 2013 роки (далі - заходи), що додаються.

2. Покласти координацію діяльності управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад щодо виконання заходів на управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

3. Створити обласну комісію з перевірки готовності та дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області у складі згідно з додатком 1 та забезпечити її діяльність відповідно до чинного законодавства.

4. Утворити регіональний штаб з організації оздоровлення та відпочинку дітей в літній період 2012 року у складі згідно з додатком 2 та забезпечити його діяльність відповідно до чинного законодавства.

5. Доручити управлінням облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді; освіти і науки; охорони здоров'я; головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським (міст обласного значення) головам:

5.1. Забезпечити належну підготовку і проведення літнього відпочинку та оздоровлення дітей в 2012 році, залучивши до цього професійні спілки, підприємства, установи та організації;

5.2. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства при підборі, направленні та перебуванні дітей області в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

5.3. Забезпечити в установленому порядку оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

5.4. Забезпечити першочергове фінансування видатків на оздоровлення та відпочинок дітей, виходячи з сум, передбачених у державному та місцевих бюджетах.

6. Запропонувати управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (Парсенюку) забезпечити охорону громадського порядку в місцях відпочинку дітей і підлітків, безкоштовне супроводження автомобільного транспорту з дітьми, а також суворий нагляд за технічним станом автотранспорту, яким будуть перевозити дітей до оздоровчих закладів і в зворотному напрямку.

7. Доручити управлінням облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді; освіти і науки; охорони здоров'я; рекомендувати інспекції з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області, Головному управлінню Держсанепідслужби у Миколаївській області та обласній раді профспілок встановити на оздоровчий період "гарячу" телефонну лінію за номерами відповідно:

(0512) 37-37-53

(0512) 37-05-54

(0512) 37-86-52

(0512) 37-22-17

(0512) 36-91-12

(0512) 37-26-27

(0512) 41-75-38

(0512) 49-06-99.

8. Доручити головам райдержадміністрацій, управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації та рекомендувати міським (міст обласного значення) головам, Головному управлінню Держсанепідслужби у Миколаївській області; виконавчій дирекції Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; обласній раді профспілок подавати в межах компетенції інформацію щодо стану реалізації заходів управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації: про підготовку до оздоровчої кампанії - до 20 квітня, 20 травня; про хід оздоровчої кампанії - до 20 червня, 20 липня, 20 серпня та про підсумки проведення оздоровлення дітей - до 15 вересня 2012 року.

9. Запропонувати Головному управлінню статистики у Миколаївській області (Зацаринському) підготувати та надати управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації узагальнену інформацію за підсумками оздоровчої кампанії 2012 року до 15 жовтня 2012 року.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
13.02.2012 N 36-р


Заходи щодо реалізації в 2012 році Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009 - 2013 роки

1. Організаційне супроводження оздоровлення та відпочинку дітей

1.1. Здійснити своєчасну, в повному обсязі підготовку до проведення відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року, розробити і затвердити відповідні заходи, передбачивши: збільшення порівняно з минулим роком видатків на оздоровлення та відпочинок дітей, зокрема, дітей пільгових категорій та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку усіх типів; посилення контролю за ефективним витрачанням коштів, які спрямовуються на оздоровлення та відпочинок дітей.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

До 1 квітня 2012 року.


1.2. Вжити заходів щодо створення єдиної бази даних дітей всіх категорій, які потребують оздоровлення та відпочинку.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

До 1 квітня 2012 року.


1.3. Забезпечити своєчасне проведення процедур закупівлі послуг (путівок) з оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок коштів обласного бюджету.

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки.

До 25 травня 2012 року


1.4. Вжити заходів щодо залучення позабюджетних коштів з усіх джерел, не заборонених чинним законодавством України, для оздоровлення та відпочинку дітей. Посилити співпрацю з професійними спілками, фондами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють заходи з оздоровлення та відпочинку дітей.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Травень - серпень 2012 року.


1.5. Забезпечити проведення необхідних ремонтних та підготовчих робіт у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, створення належних умов для їх ефективного функціонування.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

До 15 травня 2012 року.


1.6. Утворити районні комісії з перевірки готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до приймання дітей. Розробити та затвердити графіки перевірок.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

До 1 травня 2012 року.


1.7. Забезпечити відповідно до компетенції проведення районними комісіями перевірок готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до прийому дітей.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

До 15 травня 2012 року.


1.8. Вжити заходів щодо підтримки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом встановлення в установленому порядку пільг із сплати земельного податку, оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів. Вжити заходів для збереження та ефективного використання мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, недопущення їх перепрофілювання, відчуження та використання за нецільовим призначенням.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.


1.9. Розробити та затвердити план дислокації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області, що прийматимуть на оздоровлення та відпочинок дітей і використовуватимуться для різних форм і видів відпочинку, зайнятості організованих груп дітей.

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді; освіти і науки; райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням); Головне управління Держсанепідслужби у Миколаївській області (за узгодженням); виконавча дирекція Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; обласна рада профспілок (за узгодженням); Головне управління статистики у Миколаївській області (за узгодженням).

До 15 квітня 2012 року.


1.10. Розробити та затвердити графік перевірок дитячих оздоровчих закладів обласною комісією з перевірки готовності та дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

До 1 травня 2012 року.


1.11. Забезпечити проведення перевірок дитячих закладів оздоровлення та відпочинку обласною комісією з перевірки готовності та дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області. Здійснювати перевірки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку після підтвердження керівниками (власниками) закладів наявності акта санітарно-гігієнічного обстеження щодо їх готовності до роботи в оздоровчий період.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

До 31 травня 2012 року


1.12. Забезпечити проведення рейдових перевірок умов утримання та виховання дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області.

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, охорони здоров'я, служба у справах дітей облдержадміністрації, Головне управління Держсанепідслужби у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), обласна рада профспілок (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2012 року.


1.13. Здійснювати постійний контроль за дотриманням керівниками та власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку санітарно-гігієнічних вимог.

Головне управління Держсанепідслужби у Миколаївській області (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2012 року.


1.14. Перевести дошкільні заклади, дитячі будинки та заклади інтернатного типу області на тримісячний оздоровчий режим роботи.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

З 28 травня до 1 вересня 2012 року.


1.15. Забезпечити тримісячний режим роботи таборів оздоровлення і відпочинку та належні умови перебування в них дітей.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Червень - серпень 2012 року.


1.16. Забезпечити виконання заходів щодо безпечного перевезення дітей до місць відпочинку та у зворотному напрямку, а також перебування їх у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, посилити персональну відповідальність керівників та власників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за дотриманням санітарних, протипожежних правил, порядку проведення екскурсій, походів і купання дітей у водоймах.

Організовувати роз'яснювальну роботу серед дітей про суворе дотримання правил поводження на воді, з легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами.

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, у справах сім'ї та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням), управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

Травень - вересень 2012 року.


1.17. Рекомендувати відповідним підприємствам забезпечити всі дитячі заклади оздоровлення та відпочинку дітей постійним телефонним зв'язком та безперебійним електро-, водо- та газопостачанням.

Публічне акціонерне товариство "Миколаївобленерго" (за узгодженням), Миколаївська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком" (за узгодженням), публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Миколаївгаз" (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2011 року.


2. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2.1. Вжити заходів щодо забезпечення належної організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зокрема: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, а також тих, які виховуються в інтернатних закладах; бездоглядних та безпритульних дітей, в тому числі дітей "групи ризику"; дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; відмінників навчання; лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд, а також дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Управління облдержадміністрації:у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, охорони здоров'я, головні управління облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2012 року.


2.2. Забезпечити в установленому порядку оздоровлення дітей, хворих на цукровий діабет.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації: райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2012 року.


2.3. Вжити заходів щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей не менше 60 % від загальної кількості дітей шкільного віку, в тому числі 100 % оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 70 % дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.

Управління облдержадміністрації:у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2012 року.


2.4. Продовжити оздоровлення за рахунок коштів державного бюджету дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на базі Міжнародного дитячого центру "Артек" та Українського дитячого центру "Молода гвардія".

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом 2012 року.


2.5. Забезпечити інформування управлінь (відділів) у справах сім'ї та молоді райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують оздоровлення та відпочинку у літній період.

Служби у справах дітей райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Травень - серпень 2012 року.


3. Медичне забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей

3.1. Сприяти забезпеченню дитячих оздоровчих закладів медичними працівниками. Допускати до роботи медичних працівників, які будуть працювати в оздоровчих закладах області, тільки при наявності заліку з питань надання невідкладної допомоги. Закріпити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку за територіальними лікувально-профілактичними закладами.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До 15 травня та протягом оздоровчого сезону 2012 року.


3.2. Вжити заходів щодо укладання керівниками (власниками) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку договорів з територіальними лікувально-профілактичними закладами області з метою надання невідкладної та стаціонарної медичної допомоги дітям, які знаходяться на оздоровленні та відпочинку.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники та власники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До 15 травня 2012 року.


3.3. Забезпечити організацію та проведення своєчасного безкоштовного медичного обстеження дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок, медичного огляду працівників, виховательського та обслуговуючого персоналу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники (власники) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням)

З 10 квітня до 1 вересня 2012 року.


3.4. Організовувати харчування дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку згідно із затвердженими фізіологічними нормами. Сприяти збагаченню харчування дітей вітамінами, продуктами радіопротекторної дії та профілактики йодної недостатності.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники (власники) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

З 1 червня до 1 вересня 2012 року.


4. Інформаційно-методичне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

4.1. Забезпечити надання інформаційно-методичної допомоги дитячим закладам оздоровлення та відпочинку з питань, що стосуються організації та проведення оздоровлення та відпочинку дітей.

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.


4.2. Сприяти забезпеченню своєчасного і якісного підбору педагогічних кадрів для роботи в дитячих оздоровчих закладах шляхом проведення Школи вожатих. Залучати до роботи студентів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації під час проходження ними педагогічної практики.

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки.

До 1 червня та протягом оздоровчого сезону 2012 року.


4.3. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації матеріалів про організацію оздоровлення та відпочинку дітей. Активізувати висвітлення ходу оздоровчої кампанії в тематичних теле- та радіопрограмах.

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, у справах преси та інформації, облдержтелерадіокомпанія (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

З 1 травня до 1 вересня 2012 року.


5. Організація протипожежного та техногенного захисту місць оздоровлення та відпочинку дітей

5.1. Провести аналіз виконання у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку протипожежних заходів 2011 року. Надати до органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки інформацію про ступінь їх виконання.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До 1 квітня 2012 року.


5.2. Розробити плани заходів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів оздоровлення і відпочинку дітей на 2012 рік та погодити їх з органами державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До 1 квітня 2012 року.


5.3. Забезпечити вільні під'їзди до будівель та споруд, що розташовані на території дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, під'їзні шляхи до моря та обладнання майданчиків з твердим покриттям для забору води пожежною технікою.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До 1 травня та протягом оздоровчого сезону 2012 року.


5.4. Отримати погоджені з відповідними уповноваженими органами паспорти пляжів.

Керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До 1 травня та протягом оздоровчого сезону 2012 року.


5.5. Забезпечити цілодобову роботу об'єктових рятувальних постів, забезпечити їх комплектами рятувальника та організувати проходження навчання рятувальників у спеціалізованих організаціях.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

Протягом оздоровчого сезону 2012 року.


5.6. Провести обстеження дна акваторії пляжів, причалів (місць масового відпочинку населення) водолазами-професіоналами підрозділу, атестованого та зареєстрованого в МНС України (державним спеціалізованим воєнізованим аварійно-рятувальним загоном).

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники (власники) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До 1 червня 2012 року.


5.7. Відпрацювати схему спостереження за акваторією, порядок зв'язку з органами місцевого самоврядування, центральною районною лікарнею, районним відділом внутрішніх справ, районним відділом територіального управління МНС у Миколаївській області, районним відділом управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області. Укласти в установленому порядку угоди на обслуговування державною аварійно-рятувальною службою.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники (власники) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До 1 червня 2012 року.


5.8. Передбачити створення соціальної реклами на протипожежну тематику та щодо безпечної поведінки на воді у місцях масового відпочинку дітей, на територіях дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Передбачити розміщення куточків з наочною агітацією та агітаційними порадниками щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності з подальшим їх оновленням.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники (власники) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

До 1 червня та протягом оздоровчого сезону 2012 року.


5.9. Забезпечити радіофікацію пляжу та організувати проведення роз'яснювальної роботи серед дітей про суворе дотримання правил поводження на воді, з легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами. На радіовузлах об'єктів забезпечити трансляцію стислих нагадувань та роликів з тематики "Безпека на воді", "Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час літніх канікул".

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники (власники) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

Протягом оздоровчого сезону 2012 року.


 

Додаток 1
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
13.02.2012 N 36-р


Склад
обласної комісії з перевірки готовності та дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області

Голова комісії:

Іванцова
Наталя Борисівна

заступник голови облдержадміністрації

Заступники голови комісії:

Жук
Микола Васильович

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Смоквіна
Микола Миколайович

заступник начальника управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Члени комісії:

Артеменко
Людмила Анатоліївна

головний державний інспектор охорони праці управління Держгірпромнагляду по Миколаївській області (за узгодженням)

Бережнов
Олексій Сергійович

головний державний санітарний лікар Очаківського району (за узгодженням)

Войнікова
Ірина Дмитрівна

заступник начальника інспекції з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області (за узгодженням)

Гускін
Олег Анатолійович

заступник начальника служби у справах дітей облдержадміністрації

Завгороднєва
Алла Іванівна

головний спеціаліст відділу оздоровчих заходів виконавчої дирекції Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (за узгодженням)

Кирпан
Володимир Іванович

заступник директора виконавчої дирекції Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (за узгодженням)

Кондратюк
Ольга Володимирівна

завідувач сектором захисту прав, свобод і законних інтересів дітей служби у справах дітей облдержадміністрації

Кравченко
Анатолій Миколайович

депутат Миколаївської обласної ради (за узгодженням)

Кушнір
Ірина Миколаївна

начальник відділу зайнятості населення Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Лебедєв
Юрій Валентинович

заступник начальника інспекції в агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері та гірничому нагляді управління Держгірпромнагляду по Миколаївській області (за узгодженням)

Літвін
Світлана Миколаївна

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

Лукінська
Тамара Іванівна

головний спеціаліст організаційного відділу обласної ради профспілок (за узгодженням)

Мазур
В'ячеслав Анатолійович

заступник начальника управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області (за узгодженням)

Майборода
Валентина Петрівна

начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Миколаївського обласного центру зайнятості (за узгодженням)

Мостика
Євген Григорович

головний інспектор відділу державного нагляду з питань техногенної безпеки та аварійно-рятувальних формувань управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області (за узгодженням)

Онищенко
Любов Миколаївна

заступник голови обласної ради профспілок (за узгодженням)

Островський
Микола Олексійович

головний спеціаліст сектору професійно-технічної освіти управління освіти і науки облдержадміністрації

Павловець
Володимир Геннадійович

головний державний санітарний лікар Березанського району (за узгодженням)

Пономаренко
Наталя Анатоліївна

провідний спеціаліст відділу надання лікувально-профілактичної допомоги населенню управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Розуменко
Дмитро Анатолійович

перший заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Романенко
Ірина Михайлівна

директор ДП "Миколаївський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації" (за узгодженням)

Симоненко
Олена Іванівна

депутат Миколаївської обласної ради (за узгодженням)

Сорокін
Володимир Михайлович

заступник директора Миколаївського обласного центру зайнятості (за узгодженням)

Сорокіна
Людмила Дмитрівна

завідуюча відділенням гігієни дітей та підлітків державної обласної санітарно-епідеміологічної служби Миколаївської області (за узгодженням)

Терещук
Валентина Петрівна

фахівець ДП "Миколаївський центр захисту прав споживачів" (за узгодженням)

Тишкевич
Валентина Петрівна

начальник відділу підтвердження відповідності ДП "Миколаївський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації" (за узгодженням)

Трофіменко
Олександр Ігорович

старший інспектор відділу державного пожежного нагляду, дізнання та ліцензування управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області (за узгодженням)

Хачатуров
Артем Едуардович

депутат Миколаївської обласної ради (за узгодженням)

Хвильова
Тетяна Олексіївна

головний спеціаліст інспекції з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області (за узгодженням)

Шамрай
Ірина Валентинівна

заступник начальника управління-начальник відділу надання лікувально-профілактичної допомоги населенню управління охорони здоров'я облдержадміністрації


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов


 

Додаток 2
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
13.02.2012 N 36-р


Склад
регіонального штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей в літній період 2012 року

Голова штабу:

Ніколенко
Геннадій Борисович

перший заступник голови облдержадміністрації

Заступники голови штабу:

Іванцова
Наталя Борисівна

заступник голови облдержадміністрації

Жук
Микола Васильович

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Секретар штабу:

Смоквіна
Микола Миколайович

заступник начальника управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Склад штабу:

Бичков
Сергій Миколайович

секретар Очаківської міської ради (за узгодженням)

Гладков
Євген
Леонідович

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Грицаєнко
Максим Георгійович

начальник управління МНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

Єропунов
Микола Леонтійович

начальник управління Держгірпромнагляду у Миколаївській області (за узгодженням)

Клочко
Володимир Іванович

головний державний санітарний лікар Миколаївської області (за узгодженням)

Корчевський
Сергій Миколайович

голова Березанської райдержадміністрації

Луста
Володимир Вікторович

директор Миколаївського обласного центру зайнятості (за узгодженням)

Мельніченко
Валерій Володимирович

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

Пастушенко
Павло Петрович

виконувач обов'язків начальника інспекції з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області (за узгодженням)

Піскун
Олена Віталіївна

Виконувач обов'язків. начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Погорєлов
Геннадій Васильович

начальник управління державної автомобільної інспекції УМВС України в Миколаївській області

Росинець
Олександр Федорович

голова Очаківської райдержадміністрації

Серебряков
Юрій Володимирович

голова Миколаївської райдержадміністрації

Сивопляс
Ольга Вікторівна

начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Толмачов
Юрій Петрович

голова обласної ради профспілок (за узгодженням)

Кирпан
Володимир Іванович

заступник директора виконавчої дирекції Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (за узгодженням)

Фісенко
Віктор Андрійович

начальник управління державної техногенної безпеки у Миколаївської області

Хотіна
Світлана Григорівна

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації.


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали