МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 листопада 2011 року N 641

Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року N 1057 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року" (Постанова N 1057) наказую:

1. Затвердити заходи щодо виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (Постанова N 1057) (далі - заходи), що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства відповідно до їх компетенції:

2.1. Забезпечити виконання вищезазначених заходів.

2.2. Щоквартально до 10 числа наступного місяця надавати Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку (Кваша С. М.) інформацію про стан виконання заходів для узагальнення та подання Міністерству соціальної політики України.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

О. В. Сень

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
22.11.2011 N 641

ЗАХОДИ
щодо виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (Постанова N 1057)

N з/п

Найменування заходу

Строк виконання,
роки

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Сприяння модернізації та відновленню основних фондів державних підприємств

IV квартал 2011,
2012 - 2015

Кваша С. М.,
Леурдо Ю. М.

2.

Стимулювання розвитку внутрішнього ринку шляхом скорочення частки сировинної та енергоємної галузей промисловості, а також розвитку високотехнологічного виробництва

- " -

Кваша С. М.,
Демидов О. А.,
Гетя А. А.,
Куць О. І.

3.

Забезпечення розвитку науково-технічної діяльності з метою збільшення реалізації вітчизняної продукції на світовому ринку

- " -

Синявська І. М.,
Демидов О. А.,
Гетя А. А.,
Куць О. І.,
Качка Т. А.

4.

Участь у підготовці нормативно-правових актів з питань розвитку підприємницької діяльності

- " -

Синявська І. М.

5.

Участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань праці та професійної кваліфікації

- " -

Грищук М. В.

6.

Опрацювання пропозицій щодо забезпечення державної підтримки розвитку депресивних територій

- " -

Синявська І. М.

7.

Забезпечення розроблення та впровадження механізмів державної підтримки агропромислового комплексу

- " -

Ахіджанов Б. Р.,
Демидов О. А.,
Гетя А. А.,
Кваша С. М.

8.

Сприяння зниженню рівня безробіття серед сільського населення

- " -

Синявська І. М.

9.

Підготовка кадрів вищими та професійно-технічними навчальними закладами відповідно до потреб економіки та ринку праці

- " -

Синявська І. М.

10.

Забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

IV квартал 2011,
2012 - 2015

Грищук М. В.

11.

Створення рівних можливостей для працевлаштування жінок і чоловіків

- " -

Грищук М. В.

12.

Сприяння створенню умов для роботи молоді у вільний від навчання час

- " -

Синявська І. М.

13.

Проведення постійної інформаційної кампанії з актуалізації легальних трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту працівників

- " -

Грищук М. В.

14.

Участь у проведенні переговорів з представниками всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати (у разі надходження відповідного запиту Міністерства соціальної політики України)

березень - серпень щороку

Грищук М. В.

15.

Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення виникнення заборгованості з її виплати

IV квартал 2011,
2012 - 2015

Грищук М. В.

16.

Підвищення купівельної спроможності населення шляхом:

 

 

 

здійснення товарних інтервенцій на організованому аграрному ринку з метою стабілізації цін на сільськогосподарську продукцію;

- " -

Кваша С. М.,
Нога В. О.,
Черевичний Я. А.,
Куць О. І.,
Хорошайлов С. В.

 

укладення меморандумів з асоціаціями основних товаровиробників;

- " -

Кваша С. М.,
Черевичний Я. А.,
Куць О. І.

 

державної фінансової підтримки вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

- " -

Ахіджанов Б. Р.,
Демидов О. А.,
Гетя А. А.

17.

Участь у розробленні нормативно-правових актів щодо вдосконалення законодавства з питань соціального діалогу

- " -

Грищук М. В.

 

Директор Департаменту економічного
розвитку і аграрного ринку

С. М. Кваша

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали