МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.12.2011 р. N 353-р

Про затвердження заходів щодо виконання у Миколаївській області Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року

Відповідно до статей 2, 22, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року N 1057 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року" (Постанова N 1057):

1. Затвердити заходи щодо виконання у Миколаївській області Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (далі - заходи), що додаються.

2. Доручити головам райдержадміністрацій, керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та запропонувати міським (міст обласного значення) головам, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади забезпечити виконання заходів та інформувати про хід їх виконання Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 5 числа наступного місяця.

3. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації забезпечувати узагальнення наданих матеріалів та надавати інформацію голові облдержадміністрації, Міністерству соціальної політики України щокварталу до 12 числа наступного місяця.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
05.12.2011 N 353-р


ЗАХОДИ
щодо виконання у Миколаївській області Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (Постанова N 1057)

N
з/п

Зміст заходу згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року N 1057 (Постанова N 1057)

Заходи облдержадміністрації

Відповідальні виконавці

Строк виконання

1

2

3

4

5

1.

п. 5 (Постанова N 1057). Створення мережі бізнес-інкубаторів та регіональних інноваційних кластерів

Створення мережі бізнес-інкубаторів та регіональних інноваційних кластерів, сприяння їх ефективному функціонуванню

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів, головні управління облдержадміністрації: агропромислового розвитку, економіки, регіональний фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області (за узгодженням), державна бюджетна установа "Миколаївський регіональний центр з інвестицій та розвитку" (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

2.

п. 9 (Постанова N 1057). Підготовка пропозицій щодо забезпечення державної підтримки розвитку депресивних територій

Проведення оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку Миколаївської області

Головне управління економіки облдержадміністрації

Щороку
до 1 липня

3.

 

Проведення оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад Миколаївської області

Головне управління економіки облдержадміністрації

Щокварталу

4.

п. 10 (Постанова N 1057). Сприяння розвитку містоутворюючих підприємств

Забезпечення роботи аналітичної групи з питань моніторингу виробничої діяльності бюджетоутворюючих підприємств

Головне управління економіки облдержадміністрації

IV квартал 2011 - 2015 років

5.

п. 14 (Постанова N 1057). Організація спеціалізованих курсів для різних категорій слухачів щодо інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності

Сприяння у залученні та інформаційній підтримці різних категорій слухачів при проведенні навчальних семінарів щодо інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління економіки облдержадміністрації, державна бюджетна установа "Миколаївський регіональний центр з інвестицій та розвитку" (за узгодженням), Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

6.

п. 18 (Постанова N 1057). Зниження рівня безробіття серед сільського населення

Забезпечення реалізації заходів активної політики зайнятості для безробітних осіб сільської місцевості

Обласний центр зайнятості (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

7.

п. 24 (Постанова N 1057). Проведення постійної інформаційної кампанії з актуалізації легальних трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту працівників

Проведення інформаційної роботи щодо переваг легальної зайнятості, порядку укладання та реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою-підприємцем, роз'яснень чинного законодавства, зокрема шляхом розміщення статей у друкованих ЗМІ, виступів на радіо і телебаченні тощо з метою привернення уваги громадськості до проблем тіньової зайнятості та підвищення обізнаності стосовно прав і гарантій найманих працівників

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, державна податкова адміністрація у Миколаївській області (за узгодженням), територіальна державна інспекція праці у Миколаївській області (за узгодженням), обласний центр зайнятості (за узгодженням), Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

8.

 

Забезпечення постійної роботи обласної "гарячої лінії" для підприємців

Головне управління економіки облдержадміністрації, регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

9.

п. 28 (Постанова N 1057). Сприяння працевлаштуванню молоді на перше робоче місце відповідно до Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю"

Сприяння працевлаштуванню молоді на перше робоче місце шляхом надання дотацій роботодавцям відповідно до Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю"

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

2012 - 2015 роки

10.

п. 31 (Постанова N 1057). Мінімізація негативних наслідків зовнішньої трудової міграції, здійснення заохочення повернення трудових мігрантів в Україну та сприяння у їх адаптації, розширення системи міждержавних договорів про взаємне працевлаштування громадян та їх соціальний захист

Сприяння підвищенню рівня поінформованості населення щодо: - запобігання нелегальній трудовій міграції та протидії торгівлі людьми шляхом організації інформаційно-роз'яснювальної роботи; - вимог чинного законодавства України, стану ринку праці, актуальних вакансій шляхом проведення тематичних семінарів для безробітних, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, в тому числі з числа трудових мігрантів, які повернулись в Україну

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

11.

п. 32 (Постанова N 1057). Удосконалення організаційних засад та запровадження механізму регулювання використання праці іноземців

Забезпечення розгляду матеріалів щодо видачі, продовження дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців і осіб без громадянства. Здійснення контрольних заходів стосовно роботодавців, які використовують працю іноземних громадян та осіб без громадянства, щодо додержання ними чинного законодавства про зайнятість та вжиття заходів з метою усунення виявлених порушень

Обласний центр зайнятості (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

12.

п. 35 (Постанова N 1057). Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення виникнення заборгованості з її виплати

Здійснення контролю з питань дотримання чинного законодавства у сфері праці, зокрема, щодо розмірів та своєчасності виплати заробітної плати, вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень; - вжиття заходів спільно із соціальними партнерами щодо зростання питомої ваги фонду оплати праці в собівартості реалізованої продукції на підприємствах області; - проведення перевірок суб'єктів господарської діяльності, направлених на детінізацію доходів та відносин у сфері зайнятості населення

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, державна податкова адміністрація у Миколаївській області (за узгодженням), територіальна державна інспекція праці у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

13.

 

Включення умови щодо недопущення утворення заборгованості із заробітної плати та здійснення контролю за її виконанням у разі продажу державного контрольного пакета акцій за конкурсом у процесі приватизації державних підприємств до переліку умов договору купівлі-продажу

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області (за узгодженням)

IV квартал 2011 -2015 років

14.

 

Передбачення зобов'язання щодо своєчасності виплати заробітної плати, недопущення утворення заборгованості та здійснення контролю за їх виконанням при укладанні контрактів з керівниками приватизованих підприємств, в яких державна частка у статутному капіталі перевищує 50 %

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області (за узгодженням)

IV квартал 2011 -2015 років

15.

 

Активізація інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо захисту прав трудящих у судовому порядку

Обласна рада профспілок (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

16.

п. 37 (Постанова N 1057). Створення та забезпечення діяльності регіональних робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення

Забезпечення діяльності районних, міських робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення з метою недопущення використання роботодавцями праці найманих працівників без оформлення трудових відносин

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, державна податкова адміністрація у Миколаївській області (за узгодженням), територіальна державна інспекція праці у Миколаївській області (за узгодженням), обласний центр зайнятості (за узгодженням), Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

17.

п. 38 (Постанова N 1057). Оптимізація мережі бюджетних установ з урахуванням потреб у наданні послуг та спрямування вивільнених коштів на підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери

Продовження оптимізації мережі бюджетних установ з урахуванням потреб у наданні послуг та спрямування вивільнених коштів на підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління, відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації

IV квартал 2011 - 2015 років

18.

п. 54 (Постанова N 1057). Запровадження комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів на базі Всеукраїнського та міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів

Направлення бажаючих інвалідів на проходження професійної реабілітації до Всеукраїнського та міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

IV квартал 2011 - 2015 років

19.

п. 55 (Постанова N 1057). Забезпечення досягнення рівня показника співвідношення чисельності осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальних послуг, та чисельності осіб, охоплених наданням соціальних послуг, не менше як 80 відсотків

Проведення обстеження умов проживання осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах з метою задоволення їх потреб у наданні соціальних послуг, розширення переліку соціальних послуг, що надаються закладами для максимального охоплення ними потребуючих осіб

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

20.

п. 57 (Постанова N 1057). Забезпечення функціонування та розвитку мережі закладів соціального захисту для бездомних осіб та установ соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, з урахуванням фінансових можливостей та соціальних потреб регіонів

Створення закладів для бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі: - обласного центру адаптації для осіб, звільнених з місць позбавлення волі; - будинку нічного перебування для бездомних громадян; - спеціального відділення для бездомних громадян, які потребують стороннього догляду; - Миколаївського міського центру реінтеграції для бездомних жінок

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

21.

п. 58 (Постанова N 1057). Забезпечення надання, зокрема, соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, працевлаштуванні бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі

Поліпшення якості надання медичної допомоги, соціальних послуг (допомога у відновленні документів, реєстрація місця проживання або перебування) з реінтеграції бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

22.

 

Забезпечення надання комплексної соціальної допомоги неповнолітнім та молоді, які повернулися з місць позбавлення волі з метою їх соціальної адаптації у суспільстві

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

IV квартал 2011 - 2015 років

23.

п. 59 (Постанова N 1057). Забезпечення діяльності спостережних комісій, зокрема, в частині надання допомоги у адаптації особам, звільненим з місць позбавлення волі

Забезпечення діяльності спостережних комісій, зокрема, в частині надання допомоги в адаптації особам, звільненим з місць позбавлення волі

Спостережна комісія при облдержадміністрації, Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спостережні комісії при райдержадміністраціях та виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад

IV квартал 2011 - 2015 років

24.

п. 66 (Постанова N 1057). Розроблення та затвердження Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року

Продовження роботи з підготовки та проведення оздоровчих кампаній 2012, 2013 років відповідно до обласної Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009 - 2013 роки.
Сприяння розробленню Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

25.

 

Вжиття заходів щодо розвитку різноманітних форм і видів організації оздоровлення та відпочинку дітей (художні, музичні та інші творчі конкурси, фестивалі)

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Червень - серпень 2012 - 2015 років

26.

 

Сприяння проведенню у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку культурно-масової роботи (гастролі театрально-видовищних закладів, проведення тематичних закладів, виставок та оглядів літератури)

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Червень - серпень 2012 - 2015 років

27.

п. 67 (Постанова N 1057). Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів на якісно новій основі та стимулювання батьків до здобуття дітьми обов'язкової дошкільної освіти

Розширення мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення. Забезпечення стовідсоткового охоплення дітей, починаючи з п'ятирічного віку, різними формами дошкільної освіти

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

28.

п. 68 (Постанова N 1057). Здійснення заходів щодо прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, запобігання та подолання дитячої безпритульності

Сприяння першочерговому влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї, під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї; сприяння збереженню мережі спеціальних інтернатних закладів для дітей соціально незахищених категорій, дітей, які потребують корекції фізичних та (або) розумових вад. Впровадження інклюзивного навчання дітей-інвалідів, дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

29.

 

Забезпечення: - розвитку та функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - надання соціальних послуг сім'ям, де виховуються діти з функціональними обмеженнями

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

30.

п. 69 (Постанова N 1057). Забезпечення якості та доступності соціальних послуг, раннє виявлення, облік та соціальний супровід осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

Забезпечення безперешкодного доступу осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах, до соціальних послуг, підвищення якості надання соціальних послуг

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

31.

 

Сприяння забезпеченню своєчасного вилучення дітей із сім'ї, у разі неможливості проживання дітей з батьками, та подальшого їх влаштування до відповідних закладів з врахуванням думки дитини, індивідуальних характеристик, сімейної ситуації та соціальної історії

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

32.

 

Проведення роботи з раннього виявлення, ведення обліку та соціального супроводження осіб та сімей з дітьми, що опинилися у у складних життєвих обставинах

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

IV квартал 2011 - 2015 років

33.

п. 70 (Постанова N 1057). Створення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім'ї, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, утвердження соціального партнерства сім'ї та держави, формування відповідального ставлення батьків до забезпечення всебічного розвитку та виховання дітей, запобігання насильству в сім'ї

Продовження вивчення у загальноосвітніх, інтернатних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах питань, пов'язаних із підготовкою молоді до шлюбу та сім'ї, збереження загального та репродуктивного здоров'я, гендерних особливостей сучасної сім'ї

Управління освіти і науки облдержадміністрації

IV квартал 2011 - 2015 років

34.

 

Проведення заходів з питань підвищення престижу сім'ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, демографічного розвитку та пріоритетних завдань демографічної політики, формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у суспільстві

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

IV квартал 2011 - 2015 років

35.

 

Здійснення організаційної підтримки та сприяння громадським організаціям у проведенні заходів з питань підтримки сім'ї та демографічного розвитку, спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

IV квартал 2011 - 2015 років

36.

 

Проведення заходів з питань запобігання асоціальним проявам у сім'ї, передусім жорстокості та насильству

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

IV квартал 2011 - 2015 років

37.

п. 71 (Постанова N 1057). Продовження роботи з розроблення державних соціальних нормативів та стандартів надання медичної допомоги

Продовження стану контролю за дотриманням розроблених державних стандартів в наданні медичної допомоги

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

38.

п. 72 (Постанова N 1057). Посилення державного контролю за якістю медичної допомоги, лікарських засобів і виробів медичного призначення, їх ціноутворення

Забезпечення неухильного додержання стандартів в наданні медичної допомоги. Проведення планової акредитації закладів охорони здоров'я, атестації медичних працівників; забезпечення контролю за якістю медичного обслуговування. Забезпечення застосування новітніх технологій лікування та обстеження хворих, контроль за якістю лікарських засобів

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

39.

п. 73 (Постанова N 1057). Проведення роботи з пропаганди здорового способу життя

Координація роботи з пропаганди здорового способу життя між зацікавленими структурами. Посилення співпраці з боку засобів масової інформації. Державним та комерційним ЗМІ передбачити надання безкоштовних послуг щодо пропагування здорового способу життя

Управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, у справах сім'ї та молоді, з питань фізичної культури і спорту, Головне управління праці та соціального захисту населення, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років

40.

п. 74 (Постанова N 1057). Здійснення заходів щодо поліпшення стану здоров'я матері та дитини

Будівництво обласного перинатального центру на базі Миколаївської обласної лікарні

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

2012-2013 роки

41.

п. 79 (Постанова N 1057). Проведення моніторингу показників бідності (додаток)

Забезпечення проведення моніторингу основних показників ефективності реалізації заходів

Головні управління облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (за узгодженням)

IV квартал 2011 - 2015 років


 

Додаток до п. 41 заходів
п. 79 (Постанова N 1057) проведення моніторингу показників бідності


Основні показники ефективності реалізації заходів, спрямованих на виконання у Миколаївській області Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року

 

Найменування показника

Значення показника

Відповідальні за виконання та надання інформації

2011 рік

....

 

Індекс реального валового регіонального продукту до попереднього року, відсотків

 

 

Головне управління економіки облдержадміністрації

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу у фактичних цінах, гривень

 

 

Головне управління економіки облдержадміністрації

Кількість створених робочих місць, тисяч

 

 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Рівень зайнятості населення віком 15 - 70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці, відсотків

 

 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Рівень безробіття населення віком 15 - 70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці, відсотків

 

 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Співвідношення мінімальної заробітної плати та розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відсотків

 

 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Співвідношення мінімальної пенсії та розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відсотків

 

 

Головне управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області (за узгодженням)

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, гривень

 

 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Індекс реальної заробітної плати, відсотків

 

 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Питома вага працівників, яким нарахована заробітна плата в розмірі мінімальної заробітної плати і нижче, відсотків

 

 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Співвідношення середньомісячної заробітної плати та розміру прожиткового мінімуму, відсотків

 

 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Темп приросту (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до попереднього місяця

 

 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Середній розмір пенсії, гривень

 

 

Головне управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області (за узгодженням)

Співвідношення мінімального та середнього розміру пенсій, відсотків

 

 

Головне управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області (за узгодженням)

Співвідношення середнього розміру пенсії та середнього розміру заробітної плати, відсотків

 

 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, головне управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області (за узгодженням)

Середні розміри видів державної соціальної допомоги, гривень.:

 

 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

- допомога по вагітності та пологам;

 

 

- " -

- допомога при народженні дитини;

 

 

- " -

- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

 

 

- " -

- допомога на дітей одиноким матерям;

 

 

- " -

- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

 

 

- " -

- допомога при усиновленні дитини;

 

 

- " -

- тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

 

 

- " -

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;

 

 

- " -

- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

 

 

- " -

Співвідношення кількості бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які потребують реінтеграції в суспільство та соціальної адаптації, та кількості забезпечених реінтеграцією у закладах для бездомних осіб, відсотків

 

 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Кількість бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, яким була надана допомога з реінтеграції в суспільство та соціальної адаптації, за щорічною оцінкою, осіб

 

 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Рівень бідності, відсотків

 

 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Глибина бідності, відсотків

 

 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали