МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.02.2011 р. N 16-р

Про затвердження заходів щодо забезпечення виконання місцевих бюджетів 2011 року

Реалізація основних напрямів бюджетної політики в області 2010 року здійснювалась на підставі Бюджетного кодексу України, законів України, актів Кабінету Міністрів України та була спрямована на виконання завдань, визначених Президентом України, Верховною Радою України, формування сприятливого макроекономічного середовища економічного зростання Миколаївської області та досягнення основних параметрів, визначених нормативними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та розпорядженнями голови облдержадміністрації щодо організації роботи по забезпеченню виконання державного та місцевих бюджетів області, стабільного функціонування бюджетної системи 2010 року:

Це дало змогу обласній та районним державним адміністраціям, за підтримки з боку органів місцевого самоврядування, налагодити спільну роботу учасників бюджетного процесу, спрямувати необхідні зусилля на мобілізацію додаткових резервів, не допустити зниження показників зведеного бюджету області порівняно з 2009 роком та наростити власний фінансовий ресурс.

2010 року до місцевих бюджетів області надійшло податків і зборів у сумі 1522,5 млн. грн. (приріст до відповідного періоду 2009 року - 133,3 млн. грн., або 9,6 %), у тому числі до загального фонду - 1427,8 млн. грн., або 104,5 % плану (порівняно з 2009 роком надходження зросли на 153,1 млн. грн., або на 12 %); до спеціального фонду - 94,7 млн. грн. (порівняно з 2009 роком це менше на 19,9 млн. грн., або на 17,3 %). Крім того, отримано власних надходжень бюджетних установ 164,0 млн. грн.

Надходження податків і зборів до загального фонду зведеними бюджетами міст і районів забезпечено в запланованих обсягах.

Водночас, по 4-х бюджетах місцевого самоврядування не досягнуто затверджених місцевими радами обсягів дохідної частини загального фонду, а саме: по Березанському - 2 (Березанська селищна рада - 94,4 % до річного плану, Ташинська сільська рада - 98,8 %); по одній у Веселинівському (Луб'янська сільська рада - 85,8 %) та Єланецькому (Возсіятська сільська рада - 99,7 %) районах.

Податковий борг до місцевих бюджетів області 2010 року, порівняно з 01.01.2010, зріс на 2216,6 тис. грн. і становив 19658,2 тис. грн. Найбільше зростання допущено по Первомайському району (на 622,2 тис. грн.), м. Миколаєву (на 540,0 тис. грн.), Жовтневому (на 273,0 тис. грн.) та Миколаївському (на 271,0 тис. грн.) районах.

За 2010 рік не розрахувались з місцевими бюджетами по податку на доходи фізичних осіб за оренду земельних та майнових паїв землекористувачі Очаківського (150,4 тис. грн.), Новобузького (72,8 тис. грн.), Вознесенського (68,9 тис. грн.), Врадіївського (64,5 тис. грн.) та Миколаївського (27,6 тис. грн.) районів. Загальна сума боргу - 384,2 тис. грн.

Видаткову частину місцевих бюджетів 2010 року, з урахуванням напрацьованого фінансового ресурсу, виконано в сумі 3 903,3 млн. грн., із них: по загальному фонду - 3553,1 млн. грн., або на 98,3 % до планових призначень року; по спеціальному - 350,2 млн. грн., або на 87 %. Рівень виконання видатків місцевих бюджетів, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 709,4 млн. грн.

Соціальну складову бюджету характеризує стан фінансування видатків на утримання установ соціально-культурної сфери та соціального забезпечення. На утримання установ соціально-культурної сфери та проведення ними заходів із загального фонду спрямовано 3163,8 млн. грн. Порівняно зі звітним періодом минулого року збільшено видатки по галузях: "Освіта" - на 206,4 млн. грн., або на 18,8 %; "Охорона здоров'я" - на 146,8 млн. грн., або на 21,5 %; "Соціальний захист та соціальне забезпечення" - на 212,2 млн. грн., або на 34,9 %; "Культура і мистецтво" - на 31,5 млн. грн., або на 24,3 %; "Фізична культура і спорт" - на 6,2 млн. грн., або на 14,6 %.

Наявні ресурси місцевих бюджетів спрямовувались насамперед на такі соціальні видатки, як заробітна плата з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, виплату якої забезпечено в повному обсязі згідно з термінами, визначеними колективними договорами, у сумі 1868,3 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року це більше на 317,3 млн. грн., або на 20,5 %. Видатки на придбання продуктів харчування становили 133,1 млн. грн., або більше минулого року на 20,4 %; на медикаменти - 78,4 млн. грн., або більше аналогічного періоду минулого року на 16,7 %. На розрахунки за спожиті бюджетними установами теплоенергоносії спрямовано 235,7 млн. грн., що дозволило розрахуватись у повному обсязі з підприємствами-надавачами послуг та забезпечити безперебійне функціонування бюджетних установ. Крім того, капітальні видатки становили 141,8 млн. грн., що більше 2009 року на 16,1 млн. грн., або на 12,8 %.

Разом з тим, повільними темпами використовуються кошти на фінансування дорожніх робіт. Значні залишки накопичено на рахунках місцевих бюджетів: м. Миколаєва (386,7 тис. грн.), Жовтневого (437,1 тис. грн.), Миколаївського (248,7 тис. грн.) районів. Зросли залишки податку порівняно з початком 2010 року по бюджетах м. Первомайська (на 155,5 тис. грн.), Жовтневого (на 120,5 тис. грн.), Доманівського (на 69,8 тис. грн.) та Первомайського (на 59,18 тис. грн.) районів.

Залишок коштів від надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища бюджетів місцевого самоврядування за станом на 1 січня 2011 року збільшився на 1,4 млн. грн. порівняно з початком 2010 року і становив 9,8 млн. грн. Найбільші суми залишків - по бюджетах місцевого самоврядування: м. Миколаєва - 1,5 млн. грн., Жовтневого - 6,3 млн. грн., Миколаївського - 480,1 тис. грн., Баштанського - 196,5 тис. грн., Первомайського - 146,8 тис. грн. районів.

За останні чотири роки відбулось зростання обсягу видаткової частини місцевих бюджетів 2010 року на понад 1,6 млрд. грн., що потребує 2011 року, з боку учасників бюджетного процесу, підвищення ефективності управління видатками та контролю за витрачанням коштів місцевих бюджетів, зокрема підвищення уваги та відповідальності головних розпорядників коштів стосовно отримання чітких результатів діяльності окремо взятої галузі, посилення контролю за платниками податків та розпорядників бюджетних коштів щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни.

Відповідно до статей 2, 18, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою реалізації пріоритетів і основних напрямів бюджетної політики області, забезпечення ефективного управління та якісного виконання бюджетів усіх рівнів Миколаївської області 2011 року:

1. Затвердити заходи щодо організації виконання місцевих бюджетів Миколаївської області 2011 року (далі - заходи), що додаються.

2. Покласти відповідальність за виконання заходів на першого заступника, заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків та керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації.

3. Рекомендувати державній податковій адміністрації у Миколаївській області (Лаврешову) забезпечити виконання планових показників державного та місцевих бюджетів 2011 року в обсягах, затверджених Міністерством фінансів України та місцевими радами.

4. Рекомендувати начальнику Миколаївської митниці (Полякову) звернути увагу на необхідність забезпечення мобілізації доходів до дохідних джерел державного бюджету 2011 року в обсягах, визначених Міністерством фінансів України.

5. Доручити начальникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій та запропонувати міським (міст обласного значення) головам:

5.1. Проаналізувати підсумки роботи відповідних галузей за 2010 рік, розробити плани дій на виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, з метою забезпечення ефективного виконання державного та місцевих бюджетів області всіма учасниками бюджетного процесу.

5.2. Розглянути підсумки фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, що мають важливе значення для наповнення дохідної частини бюджетів.

5.3 Проаналізувати стан виконання кошторисів бюджетних установ, вжити заходів щодо усунення виявлених порушень фінансово-бюджетної дисципліни.

5.4. Дотримуватись жорсткого підходу до платіжно-розрахункової та фінансово-бюджетної дисципліни, забезпечувати ефективне управління видатками місцевих бюджетів, реалізацію заходів з енергозбереження. Зазначені питання розглядати на засіданнях колегій та нарадах.

5.5. Інформацію про проведену роботу стосовно виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, надавати головному фінансовому управлінню облдержадміністрації до 15 числа місяця, наступного за кварталом.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Катвалюка І. А.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
02.02.2011 N 16-р


ЗАХОДИ
щодо організації виконання місцевих бюджетів Миколаївської області 2011 року

N п/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Строк виконання

1

2

3

4

1.

Забезпечувати дотримання бюджетного законодавства:

 

 

1.1.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 "Про бюджету класифікацію" внести зміни до актів щодо планування та виконання місцевих бюджетів області

Головне фінансове управління облдержадміністрації, фінансові управління райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління, відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації

До 1 березня 2011 року

1.2.

Провести аналіз рішень районних та міських (міст обласного значення) рад стосовно дотримання порядку складання, розгляду та затвердження показників місцевих бюджетів

Головне фінансове управління облдержадміністрації

У терміни, встановлені законодавством

2.

Забезпечення фінансової спроможності місцевих бюджетів:

 

 

2.1.

Встановлення дієвого контролю за справлянням (стягненням) податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, виконанням річних планів дохідної частини та помісячного розпису відповідних бюджетів, доведених Міністерством фінансів України та затверджених місцевими радами

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням), державна податкова адміністрація у Миколаївській області (за узгодженням), Миколаївська митниця (за узгодженням)

Протягом 2011 року

2.2.

Зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів шляхом збільшення надходжень податків і зборів та посилення роботи щодо:
погашення заборгованості із заробітної плати та податку на доходи фізичних осіб;
виявлення та оподаткування прихованих доходів фізичних осіб;
легалізації робочих місць;
забезпечення укладання договорів оренди з суб'єктами, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів;
звернення до суду з позовами щодо розірвання договорів оренди землі та вилучення земельних ділянок у землекористувачів, які систематично не сплачують орендну плату за землю, з подальшою передачею їх в оренду платоспроможним землекористувачам;
перегляду діючих договорів користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення щодо збільшення розміру орендної плати та приведення її розміру у відповідність з чинним законодавством;
забезпечення надходження податку на доходи фізичних осіб за оренду земельних і майнових паїв та погашення заборгованості, яка утворилась за станом на 1 січня 2011 року;
ефективного управління об'єктами комунальної власності

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням), головне управління Держкомзему у Миколаївській області (за узгодженням), державна податкова адміністрація у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації

Протягом 2011 року

2.3.

Вжити заходів щодо мобілізації до місцевих бюджетів коштів від повернення бюджетних позичок (фінансової підтримки) сільгосптоваровиробників

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій

До 1 вересня 2011 року

2.4.

Організація ефективної роботи щодо недопущення виникнення та погашення наявного податкового боргу до місцевих бюджетів усіх рівнів

Державна податкова адміністрація у Миколаївській області (за узгодженням), голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням)

Протягом 2011 року

3.

Поліпшення ефективності управління видатками місцевих бюджетів:

 

 

3.1.

Забезпечення у повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та організація контролю за ефективним використанням фонду оплати праці, виплатою стипендій, пільгових пенсій, проведенням розрахунків за комунальні послуги та енергоносії

Головне фінансове управління облдержадміністрації, керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням)

Постійно

3.2.

Планування 2011 року видатків, пов'язаних із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, одержувача бюджетних коштів, за умови забезпечення у повному обсязі коштами обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, інших поточних видатків, без яких неможливе функціонування і виконання основних функцій вказаних установ, закладів

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), головні розпорядники коштів обласного бюджету (за узгодженням)

Протягом року

3.3.

Не приймати необґрунтованих рішень щодо збільшення чисельності працівників бюджетних установ і одержувачів бюджетних коштів

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), головні розпорядники коштів обласного бюджету (за узгодженням)

Протягом року

3.4.

Утримувати чисельність працівників бюджетних установ та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії, інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду оплати праці, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів

Керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням)

Протягом року

3.5.

Контроль за жорстким дотриманням розпорядниками коштів місцевих бюджетів режиму економії споживання енергоносіїв із подальшим впровадженням енергозберігаючих заходів у бюджетних установах:
обладнання лічильниками обліку та регуляторами споживання теплової енергії;
встановлення приладів, які зменшують витрати електроенергії

Голови райдержадміністрацій та міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням), керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації

Постійно

3.6.

Забезпечення планування видатків на придбання медикаментів і продуктів харчування для бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, не допускаючи зменшення обсягу видатків, порівняно з 2010 роком

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), головні розпорядники коштів обласного бюджету (за узгодженням)

Протягом року

3.7.

Обмеження витрат місцевих бюджетів на святкові заходи, послуги мобільного зв'язку, відряджень, придбання меблів та комп'ютерної техніки

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), головні розпорядники коштів обласного бюджету (за узгодженням)

Протягом року

3.8.

Забезпечення контролю за повнотою власних надходжень та спрямуванням їх бюджетними установами в першу чергу на видатки, які не забезпечені асигнуваннями загального фонду відповідного бюджету

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), головні розпорядники коштів обласного бюджету (за узгодженням)

Протягом року

3.9.

Спрямування коштів бюджету розвитку та фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету на будівництво та реконструкцію найважливіших об'єктів з підготовленою проектно-кошторисною документацією, що мають високий ступінь будівельної готовності, будівництво яких розпочато у минулих роках, або на аварійні об'єкти

Головне управління економіки облдержадміністрації

Після затвердження Порядку використання інвестиційних субвенцій

3.10.

З метою раціонального використання бюджетних коштів внести пропозиції відповідним місцевими радам щодо упорядкування та оптимізації місцевих програм

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), головні розпорядники коштів обласного бюджету (за узгодженням)

Протягом року

3.11.

Здійснення заходів щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом постійного контролю за взятими зобов'язаннями розпорядниками коштів місцевих бюджетів, забезпечення погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей місцевих бюджетів, яка утворилась за станом на 1 січня 2011 року

Міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням), голови райдержадміністрацій, головні розпорядники коштів обласного бюджету, головне управління Державного казначейства України в Миколаївській області (за узгодженням)

До 1 травня 2011 року

3.12.

Забезпечення дотримання вимог, встановлених законодавством, щодо відкриття рахунків розпорядниками коштів місцевих бюджетів, реєстрації обліку зобов'язань в органах Державного казначейства України та перерахування бюджетних коштів, а також щодо складання і подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів

Керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням)

Протягом року

3.13.

З метою попереднього контролю за ефективним та економним використанням коштів проведення перевірки правильності складення і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів

Головне фінансове управління облдержадміністрації, керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів місцевих бюджетів (за узгодженням)

До 1 серпня 2011 року

3.14.

Здійснення моніторингу бюджетних розрахунків, надання пропозицій з урегулювання проблемних питань

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Постійно

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали