МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.04.2012 р. N 96-р

Про затвердження заходів з реформування галузі охорони здоров'я Миколаївської області на 2012 рік

Відповідно до статей 2, 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Указів Президента України від 27.01.2010 N 70/2010 "Про додаткові заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення", від 12.03.2012 N 187/2012 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", Доручення Президента України Януковича В. Ф. від 19.11.2010 N 1/2753 щодо реформування системи охорони здоров'я, постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 N 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я", рішень Ради регіонів від 19.10.2011 N 1-1/2387 про роботу місцевих державних адміністрацій щодо виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів і реалізації Програми економічних реформ Президента України, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2010 N 735 "Про затвердження примірних етапів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги":

1. Утворити координаційну раду з реформування галузі охорони здоров'я Миколаївської області у складі згідно з додатком.

2. Затвердити заходи з реформування галузі охорони здоров'я Миколаївської області на 2012 рік (далі - заходи), що додаються.

3. Доручити головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам спільно з управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації (Хотіною) забезпечити виконання заходів та інформувати про хід їх виконання управління охорони здоров'я облдержадміністрації щокварталу до 15 числа наступного за звітним місяця.

4. Доручити головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам спільно з управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації (Хотіною) та управлінням у справах преси та інформації облдержадміністрації (Скибою) забезпечити інформування населення про хід виконання заходів через засоби масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
04.04.2012 N 96-р


Склад
координаційної ради з реформування галузі охорони здоров'я Миколаївської області

Співголови координаційної ради:

Круглов Микола Петрович

голова облдержадміністрації

Дятлов Ігор Сергійович

голова Миколаївської обласної ради (за узгодженням)

Заступник голови координаційної ради:

Іванцова Наталя Борисівна

заступник голови облдержадміністрації

Секретар координаційної ради:

Шамрай Ірина Валентинівна

заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Члени координаційної ради:

Бунчук Сергій Васильович

голова Снігурівської райдержадміністрації

Відяпін Віктор Олександрович

голова постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку (за узгодженням)

Гержов Юрій Іванович

Вознесенський міський голова (за узгодженням)

Дромашко Людмила Григорівна

Первомайський міський голова (за узгодженням)

Іщенко Вадим Павлович

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

Клочко Володимир Іванович

головний державний санітарний лікар Миколаївської області (за узгодженням)

Савченко Геннадій Васильович

начальник служби автомобільних доріг у Миколаївській області (за узгодженням)

Самойлов Андрій Леонідович

головний лікар територіального центру екстреної медичної допомоги (за узгодженням)

Скиба Світлана Іванівна

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Тульський Михайло Іванович

виконувач обов'язків начальника головного управління економіки облдержадміністрації

Чайка Володимир Дмитрович

Миколаївський міський голова (за узгодженням)

Хотіна Світлана Григорівна

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
04.04.2012 N 96-р


ЗАХОДИ
з реформування галузі охорони здоров'я Миколаївської області на 2012 рік

1. Розробити проект Положення про координаційну раду з реформування галузі охорони здоров'я Миколаївської області та план роботи координаційної ради.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
До 1 квітня 2012 року.


2. Вжити заходів щодо підготовки 50 лікарів із спеціалізації "загальна практика/сімейна медицина".

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
Перше півріччя 2012 року.


3. Провести інвентаризацію матеріально-технічного забезпечення служби швидкої допомоги області з метою опрацювання проекту створення єдиної служби екстреної медичної допомоги.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
Перше півріччя 2012 року.


4. З метою вивчення досвіду реформування галузі охорони здоров'я та служби екстреної медицини відвідати пілотні регіони з реформування системи охорони здоров'я (Вінницьку, Дніпропетровську області).

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням), голови районних рад (за узгодженням), управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
Перше півріччя 2012 року.


5. Розробити та забезпечити організацію виконання плану реформування галузі охорони здоров'я на відповідній території на 2012 рік.

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням).
Протягом 2012 року.


6. Вжити заходів щодо створення та організації роботи центрів первинної медико-санітарної допомоги як юридичних осіб.

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням), голови районних рад (за узгодженням).
До 1 січня 2013 року.


7. Вжити заходів щодо забезпечення закладів охорони здоров'я необхідною оргтехнікою для ведення електронного реєстру пацієнтів.

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням).
До 31 грудня 2012 року.


8. Передбачити кошти в місцевих бюджетах для навчання сімейних лікарів.

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням).
Перше півріччя 2012 року.


9. Вишукати можливість додаткового матеріального стимулювання сімейних лікарів в межах чинного законодавства.

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням).
Протягом 2012 року (при уточненні бюджету за 6 та 9 місяців).


10. З метою поліпшення кадрового забезпечення вирішити питання щодо укладання тристоронніх угод для цільової підготовки лікарів за рахунок замовників.

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням).
Протягом 2012 року.


11. Вжити заходів щодо створення резерву житла для молодих медичних фахівців.

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням).
До 1 серпня 2012 року.


12. Продовжити роботу щодо оптимізації мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням потреб населення у медичній допомозі, зокрема:

1) реорганізацію ФАПів, що обслуговують понад 1000 осіб населення, у заклади загальної практики/сімейної медицини (додаток 1).

2) реорганізацію сільських (міських) дільничних лікарень в амбулаторії загальної практики/сімейної медицини (додаток 2).

3) розглянути доцільність реорганізації ФАПів, які обслуговують менше 100 осіб населення шляхом приєднання до більш потужних.

Голови райдержадміністрацій.
Протягом 2012 року.


4) реорганізацію сільських лікарняних амбулаторій у заклади охорони здоров'я загальної практики/сімейної медицини.

Голови райдержадміністрацій, управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
Протягом 2012 року.


13. Розробити план реформування первинної медико-санітарної допомоги в м. Миколаєві та забезпечити організацію його виконання.

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (за узгодженням).
Протягом 2012 року.


14. Вжити заходів в установленому чинним законодавством порядку щодо вирішення питання про можливість придбання за кошти місцевих бюджетів не менше однієї машини класу А санітарного транспорту для служби екстреної допомоги.

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням).
Протягом 2012 року.


15. Розробити перспективний план щодо ремонту автомобільних доріг в області та забезпечити організацію його виконання.

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області (за узгодженням), голови райдержадміністрацій.
Відповідно до графіка робіт.


16. Продовжити через ЗМІ цикл інформаційних передач щодо реформування галузі охорони здоров'я.

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням), управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації.
Постійно.


 

Начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації

С. Г. Хотіна


 

Додаток 1
до заходів
(пункт 12)


ФАПи, за кількістю обслуговуваного населення від 1000 і більше мешканців, які потребують реорганізації у заклади загальної практики - сімейної медицини

Березанський район

Краснянський ФАП

 

Кімівський ФАП

Веселинівський район

Новосвітлівський ФАП

 

ФАП с. Ставки

Жовтневий район

Новомиколаївський ФАП

 

Зеленогайська ФА

 

Михайло-Ларинський ФАП

 

Котляревський ФАП

 

Український ФАП

 

ФАП с. Луч

 

ФАП с. Лупареве

Кривоозерський район

Луканівський ФАП

 

Секретарський ФАП

 

Бурилівський ФАП

Миколаївський район

Петровський ФАП

Очаківський район

Іванівський ФАП

 

Дмитрівський ФАП

Новоодеський район

Троїцький ФАП

Первомайський район

Грушівський ФАП

 

Кам'яномостівський ФАП (село)

 

Романовобалківський ФАП

 

ФАП с. Чаусове-1

Снігурівський район

Новопетрівський ФАП

 

Олександрівський ФАП

 

Павлівський ФАП


 

Додаток 2
до заходів
(пункт 12)


Дільничні та міські лікарні, які потребують реорганізації у заклади охорони здоров'я амбулаторії загальної практики - сімейної медицини

Баштанський район

Інгульська дільнична лікарня

 

Лоцканська дільнична лікарня

Вознесенський район

Олександрівска міська лікарня

Врадіївський район

Новопавлівська дільнична лікарня

Жовтневий район

Пересадівська дільнична лікарня

 

Шевченківська дільнична лікарня

 

Первомайська міська лікарня

Казанківський район

Володимирівська дільнична лікарня

Миколаївський район

Степівська дільнична лікарня

 

Ольшанська міська лікарня

Очаківський район

Парутинська дільнична лікарня

 

Кам'янська дільнична лікарня

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали