ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.07.2010 р. N 428

Про затвердження завдань та заходів щодо виконання у Донецькій області Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року

На виконання Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року" та наказу Міністерства охорони здоров'я України і Національної академії медичних наук України від 14.05.2010 N 409/39 "Про виконання завдань та заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року", з метою підвищення ефективності здійснення загальнодержавних заходів з профілактики злоякісних новоутворень, забезпечення доступності медичної допомоги для онкологічних хворих, зниження рівня смертності від злоякісних новоутворень, керуючись статтями 22, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити завдання та заходи щодо виконання у Донецькій області Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року (далі - Заходи), що додаються.

2. Рекомендувати виконкомам міських рад, райдержадміністраціям:

2.1. Розробити та затвердити у двомісячний термін відповідні місцеві Заходи щодо виконання Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.

2.2. Передбачати у місцевих бюджетах видатки на виконання Заходів, виходячи з можливостей відповідних бюджетів.

2.3. Інформувати Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації (Аніщенко) щорічно до 1 листопада про стан виконання Заходів.

3. Головному управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації здійснювати видатки на реалізацію Заходів за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансування програми, а також у межах асигнувань на охорону здоров'я, затверджених обласною радою, та за рахунок інших джерел відповідно до чинного законодавства.

4. Координацію роботи по виконанню розпорядження покласти на Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Петряєву О. Б.

 

Голова облдержадміністрації

А. М. Близнюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
23.07.2010 N 428


Завдання та заходи щодо виконання у Донецькій області Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника за роками

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. Удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань

Рівень виявлення злоякісних новоутворень I - II стадії, відсотки кількості осіб, що вперше захворіли (за даними канцер-реєстру)

50 - 2009
50,5 - 2010
51 - 2011
51,5 - 2012
52 - 2013
53 - 2014
54 - 2015
55 - 2016

1) Формування переліку осіб, що належать до груп підвищеного ризику, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації (далі - ГУОЗ ОДА), управління та відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦМЛ, ЦРЛ, міських онкологічних диспансерів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров'я, що надають первинну медико-санітарну допомогу шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями

ГУОЗ ОДА, управління та відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦМЛ, ЦРЛ, міських онкологічних диспансерів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) забезпечення проведення щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення залежно від рівня забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами

ГУОЗ ОДА, управління та відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦМЛ, ЦРЛ, міських онкологічних диспансерів, головні державні санітарні лікарі області, міст та районів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) співпраця з громадськими організаціями, що здійснюють контроль за рівнем канцерогенного забруднення навколишнього природного середовища, та проведення заходів щодо його мінімізації

ГУОЗ ОДА, управління та відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦМЛ, ЦРЛ, міських онкологічних диспансерів, головні державні санітарні лікарі області, міст та районів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань

ГУОЗ ОДА, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління та відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦМЛ, ЦРЛ, міських онкологічних диспансерів, центрів здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) залучення державних телерадіокомпаній до створення щомісячних теле- та радіопередач з питань профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань та сприяння запровадженню тематичних публікацій і матеріалів у періодичних друкованих виданнях

ГУОЗ ОДА, Комунальна санітарно-профілактична установа "Донецький обласний центр здоров'я"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) забезпечення своєчасного виявлення раку на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню шляхом підвищення онкологічної грамотності та настороженості лікарів

ГУОЗ ОДА, управління та відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦМЛ, ЦРЛ, міських онкологічних диспансерів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічних хворих

Рівень смертності онкологічних хворих, що помирають протягом року після встановлення діагнозу, відсотків кількості осіб, що вперше захворіли (за даними канцер-реєстру)

37 - 2009
36,5 - 2010
36 - 2011
35,5 - 2012
35 - 2013
34 - 2014
33 - 2015
32 - 2016

1) з метою вдосконалення механізму надання онкологічної допомоги населенню, утворити міжрегіональні онкологічні центри

ГУОЗ ОДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) удосконалення системи рейтингових показників, що характеризують якість роботи онкологічної служби регіону, шляхом створення єдиної системи галузевої статистичної звітності

ГУОЗ ОДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) створення робочих груп з удосконалення та розробки клінічних настанов, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини за спеціальністю "онкологія"

ГУОЗ ОДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) забезпечення надання онкологічним хворим стаціонарної допомоги у закладах охорони здоров'я, що надають допомогу онкологічним хворим з використанням комплексу сучасних методів діагностики, хірургічного, променевого, хіміотерапевтичного лікування відповідно до затверджених стандартів та з урахуванням світового досвіду

ГУОЗ ОДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) оснащення сучасною апаратурою та забезпечення її технічним супроводом Донецького обласного протипухлинного центру, міських онкологічних диспансерів, для проведення діагностики і лікування онкологічних хворих

ГУОЗ ОДА, управління та відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦМЛ, ЦРЛ, міських онкологічних диспансерів, Комунального клінічного лікувально-
профілактичного закладу "Донецький обласний протипухлинний центр"

державний бюджет

9523,0

0,0

0,0

1280,0

1380,0

1500,0

1600,0

1700,0

2063,0

обласний бюджет

19960,0

0.0

60,0

2800,0

2600,0

5500,0

3000,0

2000,0

4000,0

6) забезпечення Донецького обласного протипухлинного центру, міських онкологічних диспансерів, хіміотерапевтичними, радіофармпрепаратами та препаратами супроводу для лікування хворих

ГУОЗ ОДА, управління та відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦМЛ, ЦРЛ, міських онкологічних диспансерів, Комунального клінічного лікувально-
профілактичного закладу "Донецький обласний протипухлинний центр"

державний бюджет

2712592

19492,8

19492,8

23391,3

28069,6

33683,4

40420,1

48504,2

58205,0

7) забезпечення медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації онкологічних хворих

ГУОЗ ОДА, Комунальний клінічний лікувально-
профілактичний заклад "Донецький обласний протипухлинний центр"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) розроблення та видання пам'ятки для онкологічних хворих

ГУОЗ ОДА, Комунальний клінічний лікувально-
профілактичний заклад "Донецький обласний протипухлинний центр", Комунальна санітарно-профілактична установа "Донецький обласний центр здоров'я"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) удосконалення системи психологічної підтримки онкологічних хворих та членів їх сімей

ГУОЗ ОДА, Комунальний клінічний лікувально-
профілактичний заклад "Донецький обласний протипухлинний центр", Комунальна лікувально-
профілактична установа "Обласна психоневрологічна лікарня-медико-
психологічний центр"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) вжиття заходів до введення у штатний розклад закладів охорони здоров'я, що надають допомогу онкологічним хворим, у межах загальної чисельності їх працівників посади лікаря-психолога

ГУОЗ ОДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Удосконалення системи надання паліативної допомоги онкологічним хворим

Кількість утворених хоспісів

1 - 2015

1) продовження роботи з утворення хоспісів у Донецькій області для паліативного лікування невиліковно хворих з можливістю перепрофілювання закладів охорони здоров'я

ГУОЗ ОДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) утворення амбулаторних кабінетів протибольової терапії та виїзних бригад для надання допомоги онкологічним хворим в амбулаторних умовах та їх лікування вдома

ГУОЗ ОДА, управління та відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦМЛ, ЦРЛ, міських онкологічних диспансерів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) відкриття палат інтенсивного сестринського догляду для надання паліативної допомоги онкологічним хворим в міських онкологічних диспансерах м. Маріуполя на 10 ліжок, м. Краматорська на 5 ліжок

ГУОЗ ОДА, головні лікарі ЦМЛ, ЦРЛ, міських онкологічних диспансерів мм. Маріуполя, Краматорська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Удосконалення системи підготовки медичних працівників у галузі онкології

Кількість годин викладання онкології для студентів шостого курсу вищих навчальних медичних закладів

 

1) удосконалення системи викладання онкології в медичних навчальних закладах

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників, зокрема лікарів-психологів, відповідно до потреби закладів охорони здоров'я і стандартів надання медичної допомоги онкологічним хворим

ГУОЗ ОДА, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Підвищення рівня інформаційного забезпечення онкологічної служби

Кількість створених канцер-реєстрів

1 - 2011

1) удосконалення державної системи реєстрації хворих на рак

ГУОЗ ОДА, Комунальний клінічний лікувально-
профілактичний заклад "Донецький обласний протипухлинний центр"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) утворення на базі Донецького обласного протипухлинного центру єдиного інформаційно-аналітичного центру онкологічної служби та формування єдиного інформаційного простору в онкології

ГУОЗ ОДА, Комунальний клінічний лікувально-
профілактичний заклад "Донецький обласний протипухлинний центр"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Здійснення міжнародного співробітництва

Кількість лікарів-онкологів, що пройшли стажування у провідних онкологічних центрах

 

1) співпраця в галузі онкології з міжнародними онкологічними науково-практичними установами

ГУОЗ ОДА, Комунальний клінічний лікувально-
профілактичний заклад "Донецький обласний протипухлинний центр"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення участі учених, фахівців та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажування, інших наукових і практичних заходах

ГУОЗ ОДА, Комунальний клінічний лікувально-
профілактичний заклад "Донецький обласний протипухлинний центр, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

280782,2

19492,8

19492,8

24671,3

29449,6

35183,4

42020,1

50204,2

60268,0

 

 

 

 

 

обласний бюджет

19960,0

0,0

60,0

2800,0

2600,0

5500,0

3000,0

2000,0

4000,0

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

300742,2

19492,8

19552,8

27471,3

32049,6

40683,4

45020,1

52204,2

64268,0


 

Заступник голови -
керівник апарату
облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали