ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 жовтня 2017 року N 318

Про затвердження Змін до деяких наказів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року N 779 "Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави" (Постанова N 779) (зі змінами) та з метою удосконалення порядку відображення у бухгалтерському обліку та звітності операцій з виконання державного бюджету наказую:

1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 1) та Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року N 119, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (Додаток 3), затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року N 327, що додаються.

3. Викласти у новій редакції додаток 4 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року N 52, що додається.

4. Управлінню обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів (Чумаченко Ю. І.) надати Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О. О.) завдання на модифікацію прикладного програмного забезпечення в частині відображення в бухгалтерському обліку про виконання державного бюджету довгострокових бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів.

5. Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О. О.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно з завданням на модифікацію.

6. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Голови

О. Є. Грубіян

 

Додаток 1
до наказу Державної казначейської служби України
02.10.2017 N 318

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року N 119

У 9 класі рахунків у розділі 94 "Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів" групу 941 "Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету" доповнити новими рахунками:

"9417 П Довгострокові бюджетні зобов'язання за коштами загального фонду державного бюджету

9418 П Довгострокові бюджетні зобов'язання за коштами спеціального фонду державного бюджету".

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку Казначейства

Л. І. Литвиненко

 

Додаток 2
до наказу Державної казначейської служби України
02.10.2017 N 318

Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року N 119

У 9 класі рахунків у розділі 94 "Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів" групу 941 "Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету" доповнити новими рахунками:

"9417 П Довгострокові бюджетні зобов'язання за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку довгострокових бюджетних зобов'язань за коштами загального фонду державного бюджету, взятих розпорядником бюджетних коштів відповідно до законодавства

За кредитом рахунку проводяться суми довгострокових бюджетних зобов'язань загального фонду державного бюджету, які зареєстровані в органах Казначейства

За дебетом рахунку проводиться зменшення суми довгострокових бюджетних зобов'язань за коштами загального фонду державного бюджету на суму бюджетного та бюджетного фінансового зобов'язань, узятих в межах бюджетних асигнувань поточного року

9418 П Довгострокові бюджетні зобов'язання за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку довгострокових бюджетних зобов'язань за коштами спеціального фонду державного бюджету, взятих розпорядником бюджетних коштів відповідно до законодавства

За кредитом рахунку проводяться суми довгострокових бюджетних зобов'язань спеціального фонду державного бюджету, які зареєстровані в органах Казначейства

За дебетом рахунку проводиться зменшення суми довгострокових бюджетних зобов'язань за коштами спеціального фонду державного бюджету на суму бюджетного та бюджетного фінансового зобов'язань, узятих в межах бюджетних асигнувань поточного року".

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку Казначейства

Л. І. Литвиненко

 

Додаток 3
до наказу Державної казначейської служби України
02.10.2017 N 318

Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету

У розділі IV Порядку:

1) пункт 1 доповнити підпунктами 1.3 та 1.4 такого змісту:

"1.3. На суму довгострокового бюджетного зобов'язання за коштами загального фонду державного бюджету, взятого розпорядником бюджетних коштів відповідно до окремих рішень Уряду (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття довгострокового бюджетного зобов'язання):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9417

Довгострокові бюджетні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів загального фонду державного бюджету

1.4. На суму бюджетного та бюджетного фінансового зобов'язань, взятих розпорядником бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань поточного року за довгостроковим бюджетним зобов'язанням за коштами загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття фінансового зобов'язання)

Дебет

9417

Довгострокові бюджетні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9411

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно

Дебет

9171

Асигнування на взяття зобов'язань за загальним фондом державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

та одночасно

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9413

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно

Дебет

9411

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

У зв'язку із цим підпункти 1.3 - 1.4 вважати підпунктами 1.5 - 1.6 цього пункту;

2) пункт 2 доповнити підпунктами 2.3 та 2.4 такого змісту:

"2.3. На суму довгострокового бюджетного зобов'язання за коштами спеціального фонду державного бюджету, взятого розпорядником бюджетних коштів відповідно до окремих рішень Уряду (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття довгострокового бюджетного зобов'язання):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9418

Довгострокові бюджетні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів спеціального фонду державного бюджету

2.4. На суму бюджетного та бюджетного фінансового зобов'язань, взятих розпорядником бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань поточного року за довгостроковим бюджетним зобов'язанням за коштами спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття фінансового зобов'язання)

Дебет

9418

Довгострокові бюджетні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9412

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно

Дебет

9172

Асигнування на взяття зобов'язань за спеціального фондом державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

та одночасно

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9414

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно

Дебет

9412

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

У зв'язку із цим підпункти 2.3 - 2.4 вважати підпунктами 2.5 - 2.6 цього пункту.".

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку Казначейства

Л. І. Литвиненко

 

Додаток 4
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету

Структура сальдового балансу рахунків

N
п/п

Балансові рахунки

На початок звітного року

Залишок на кінець звітного періоду (року)*

Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків**

1

2

3

4

5

1

Клас 1

 

 

 

2

1111А

 

 

 

3

Усього по групі 111

 

 

 

4

1121А

 

 

 

5

1122А

 

 

 

6

Усього по групі 112

 

 

 

7

Усього по розділу 11

 

 

 

8

1211А

 

 

 

9

1212А

 

 

 

10

Усього по групі 121

 

 

 

11

1221А

 

 

 

12

1222А

 

 

 

13

1223А

 

 

 

14

1224А

 

 

 

15

Усього по групі 122

 

 

 

16

1231А

 

 

 

17

1232А

 

 

 

18

1234А

 

 

 

19

1235А

 

 

 

20

Усього по групі 123

 

 

 

21

1241А

 

 

 

22

1242А

 

 

 

23

Усього по групі 124

 

 

 

24

Усього по розділу 12

 

 

 

25

1311А

 

 

 

26

1312А

 

 

 

27

1313А

 

 

 

28

1314А

 

 

 

29

1315А

 

 

 

30

Усього по групі 131

 

 

 

31

1321А

 

 

 

32

1322А

 

 

 

33

1323А

 

 

 

34

1324А

 

 

 

35

1325А

 

 

 

36

1326А

 

 

 

37

Усього по групі 132

 

 

 

38

1331А

 

 

 

39

1332А

 

 

 

40

1333А

 

 

 

41

1334А

 

 

 

42

1335А

 

 

 

43

Усього по групі 133

 

 

 

44

1341А

 

 

 

45

1342А

 

 

 

46

1343А

 

 

 

47

1344А

 

 

 

48

1345А

 

 

 

49

Усього по групі 134

 

 

 

50

Усього по розділу 13

 

 

 

51

1411А

 

 

 

52

Усього по групі 141

 

 

 

53

1421А

 

 

 

54

Усього по групі 142

 

 

 

55

Усього по розділу 14

 

 

 

56

1511А

 

 

 

57

1512А

 

 

 

58

1513А

 

 

 

59

1514А

 

 

 

60

1515А

 

 

 

61

1516А

 

 

 

62

1517А

 

 

 

63

1518А

 

 

 

64

Усього по групі 151

 

 

 

65

1521А

 

 

 

66

1522А

 

 

 

67

1523А

 

 

 

68

1524А

 

 

 

69

1525А

 

 

 

70

1526А

 

 

 

71

1527А

 

 

 

72

1528А

 

 

 

73

Усього по групі 152

 

 

 

74

1531А

 

 

 

75

1532А

 

 

 

76

1533А

 

 

 

77

1534А

 

 

 

78

1535А

 

 

 

79

1536А

 

 

 

80

1537А

 

 

 

81

1538А

 

 

 

82

Усього по групі 153

 

 

 

83

1541А

 

 

 

84

1542А

 

 

 

85

1543А

 

 

 

86

1544А

 

 

 

87

1545А

 

 

 

88

1546А

 

 

 

89

Усього по групі 154

 

 

 

90

1551А

 

 

 

91

1552А

 

 

 

92

1553А

 

 

 

93

1554А

 

 

 

94

1555А

 

 

 

95

1556А

 

 

 

96

1557А

 

 

 

97

1558А

 

 

 

98

Усього по групі 155

 

 

 

99

Усього по розділу 15

 

 

 

100

1611А

 

 

 

101

1612А

 

 

 

102

Усього по групі 161

 

 

 

103

1621А

 

 

 

104

1622А

 

 

 

105

1623А

 

 

 

106

Усього по групі 162

 

 

 

107

1631А

 

 

 

108

1632А

 

 

 

109

Усього по групі 163

 

 

 

110

1641А

 

 

 

111

1642А

 

 

 

112

Усього по групі 164

 

 

 

113

1651А

 

 

 

114

1652А

 

 

 

115

1653А

 

 

 

116

1654А

 

 

 

117

Усього по групі 165

 

 

 

118

1661А

 

 

 

119

1662А

 

 

 

120

Усього по групі 166

 

 

 

121

1671А

 

 

 

122

1672А

 

 

 

123

1673А

 

 

 

124

Усього по групі 167

 

 

 

125

1681А

 

 

 

126

1682А

 

 

 

127

1683А

 

 

 

128

Усього по групі 168

 

 

 

129

Усього по розділу 16

 

 

 

130

1711А

 

 

 

131

Усього по групі 171

 

 

 

132

Усього по розділу 17

 

 

 

133

Клас 4

 

 

 

134

4111А

 

 

 

135

4112А

 

 

 

136

Усього по групі 411

 

 

 

137

4121А

 

 

 

138

4122А

 

 

 

139

Усього по групі 412

 

 

 

140

Усього по розділу 41

 

 

 

141

4211А

 

 

 

142

4212А

 

 

 

143

Усього по групі 421

 

 

 

144

4221А

 

 

 

145

4222А

 

 

 

146

4223А

 

 

 

147

4224А

 

 

 

148

Усього по групі 422

 

 

 

149

4231А

 

 

 

150

4232А

 

 

 

151

4233А

 

 

 

152

4234А

 

 

 

153

Усього по групі 423

 

 

 

154

4241А

 

 

 

155

4242А

 

 

 

156

4243А

 

 

 

157

4244А

 

 

 

158

Усього по групі 424

 

 

 

159

4251А

 

 

 

160

4252А

 

 

 

161

4253А

 

 

 

162

4254А

 

 

 

163

Усього по групі 425

 

 

 

164

Усього по розділу 42

 

 

 

165

4311А

 

 

 

166

4312А

 

 

 

167

Усього по групі 431

 

 

 

168

4321А

 

 

 

169

4322А

 

 

 

170

Усього по групі 432

 

 

 

171

Усього по розділу 43

 

 

 

172

4411А

 

 

 

173

4412А

 

 

 

174

Усього по групі 441

 

 

 

175

4421А

 

 

 

176

4422А

 

 

 

177

4423А

 

 

 

178

Усього по групі 442

 

 

 

179

4431А

 

 

 

180

4432А

 

 

 

181

Усього по групі 443

 

 

 

182

4441А

 

 

 

183

4442А

 

 

 

184

Усього по групі 444

 

 

 

185

4451А

 

 

 

186

4452А

 

 

 

187

4453А

 

 

 

188

4455А

 

 

 

189

4456А

 

 

 

190

Усього по групі 445

 

 

 

191

4461А

 

 

 

192

4462А

 

 

 

193

4465А

 

 

 

194

4466А

 

 

 

195

Усього по групі 446

 

 

 

196

4471А

 

 

 

197

Усього по групі 447

 

 

 

198

Усього по розділу 44

 

 

 

199

4611А

 

 

 

200

4612А

 

 

 

201

Усього по групі 461

 

 

 

202

4621А

 

 

 

203

4622А

 

 

 

204

Усього по групі 462

 

 

 

205

Усього по розділу 46

 

 

 

206

4999А

 

 

 

207

Усього по групі 499

 

 

 

208

Усього по розділу 49

 

 

 

209

Активи - усього

 

 

 

210

Клас 2

 

 

 

211

2111П

 

 

 

212

Усього по групі 211

 

 

 

213

2121П

 

 

 

214

2122П

 

 

 

215

2123П

 

 

 

216

Усього по групі 212

 

 

 

217

2131П

 

 

 

218

Усього по групі 213

 

 

 

219

2141П

 

 

 

220

Усього по групі 214

 

 

 

221

2151П

 

 

 

222

2152П

 

 

 

223

2153П

 

 

 

224

Усього по групі 215

 

 

 

225

2161П

 

 

 

226

Усього по групі 216

 

 

 

227

2171П

 

 

 

228

2172П

 

 

 

229

2173П

 

 

 

230

Усього по групі 217

 

 

 

231

Усього по розділу 21

 

 

 

232

2211П

 

 

 

233

2212П

 

 

 

234

Усього по групі 221

 

 

 

235

2221П

 

 

 

236

2222П

 

 

 

237

Усього по групі 222

 

 

 

238

2231П

 

 

 

239

2232П

 

 

 

240

Усього по групі 223

 

 

 

241

2241П

 

 

 

242

2242П

 

 

 

243

Усього по групі 224

 

 

 

244

Усього по розділу 22

 

 

 

245

2311П

 

 

 

246

Усього по групі 231

 

 

 

247

2321П

 

 

 

248

Усього по групі 232

 

 

 

249

Усього по розділу 23

 

 

 

250

2411П

 

 

 

251

2412П

 

 

 

252

Усього по групі 241

 

 

 

253

2421П

 

 

 

254

2422П

 

 

 

255

2423П

 

 

 

256

2424П

 

 

 

257

Усього по групі 242

 

 

 

258

2431П

 

 

 

259

2432П

 

 

 

260

2433П

 

 

 

261

Усього по групі 243

 

 

 

262

2441П

 

 

 

263

2442П

 

 

 

264

2443П

 

 

 

265

Усього по групі 244

 

 

 

266

Усього по розділу 24

 

 

 

267

Клас 3

 

 

 

268

3111П

 

 

 

269

3112П

 

 

 

270

3113П

 

 

 

271

Усього по групі 311

 

 

 

272

3121П

 

 

 

273

3122П

 

 

 

274

3123П

 

 

 

275

3124П

 

 

 

276

3125П

 

 

 

277

Усього по групі 312

 

 

 

278

3131П

 

 

 

279

3132П

 

 

 

280

Усього по групі 313

 

 

 

281

3141П

 

 

 

282

3142П

 

 

 

283

3143П

 

 

 

284

3144П

 

 

 

285

Усього по групі 314

 

 

 

286

3151П

 

 

 

287

3152П

 

 

 

288

3153П

 

 

 

289

3154П

 

 

 

290

3155П

 

 

 

291

3156П

 

 

 

292

Усього по групі 315

 

 

 

293

3161П

 

 

 

294

Усього по групі 316

 

 

 

295

Усього по розділу 31

 

 

 

296

3211П

 

 

 

297

3212П

 

 

 

298

Усього по групі 321

 

 

 

299

3221П

 

 

 

300

3222П

 

 

 

301

3223П

 

 

 

302

3224П

 

 

 

303

Усього по групі 322

 

 

 

304

3231П

 

 

 

305

3232П

 

 

 

306

Усього по групі 323

 

 

 

307

3241П

 

 

 

308

3242П

 

 

 

309

Усього по групі 324

 

 

 

310

3251П

 

 

 

311

3252П

 

 

 

312

3253П

 

 

 

313

3254П

 

 

 

314

Усього по групі 325

 

 

 

315

3261П

 

 

 

316

3262П

 

 

 

317

Усього по групі 326

 

 

 

318

3271П

 

 

 

319

3272П

 

 

 

320

Усього по групі 327

 

 

 

321

3281П

 

 

 

322

3282П

 

 

 

323

Усього по групі 328

 

 

 

324

Усього по розділу 32

 

 

 

325

3311П

 

 

 

326

Усього по групі 331

 

 

 

327

3321П

 

 

 

328

Усього по групі 332

 

 

 

329

Усього по розділу 33

 

 

 

330

3411П

 

 

 

331

3412П

 

 

 

332

3413П

 

 

 

333

Усього по групі 341

 

 

 

334

3421П

 

 

 

335

3422П

 

 

 

336

Усього по групі 342

 

 

 

337

Усього по розділу 34

 

 

 

338

3511П

 

 

 

339

3512П

 

 

 

340

3515П

 

 

 

341

3516П

 

 

 

342

Усього по групі 351

 

 

 

343

3521П

 

 

 

344

3522П

 

 

 

345

3523П

 

 

 

346

3524П

 

 

 

347

3525П

 

 

 

348

3526П

 

 

 

349

Усього по групі 352

 

 

 

350

3531П

 

 

 

351

3532П

 

 

 

352

3534П

 

 

 

353

Усього по групі 353

 

 

 

354

3541П

 

 

 

355

3542П

 

 

 

356

3543П

 

 

 

357

3544П

 

 

 

358

3545П

 

 

 

359

3546П

 

 

 

360

Усього по групі 354

 

 

 

361

3551П

 

 

 

362

3552П

 

 

 

363

3553П

 

 

 

364

3554П

 

 

 

365

Усього по групі 355

 

 

 

366

Усього по розділу 35

 

 

 

367

3611П

 

 

 

368

3612П

 

 

 

369

3614П

 

 

 

370

3616П

 

 

 

371

Усього по групі 361

 

 

 

372

3621П

 

 

 

373

3622П

 

 

 

374

3624П

 

 

 

375

3626П

 

 

 

376

Усього по групі 362

 

 

 

377

Усього по розділу 36

 

 

 

378

3711П

 

 

 

379

3712П

 

 

 

380

3713П

 

 

 

381

3714П

 

 

 

382

3715П

 

 

 

383

3716П

 

 

 

384

3717П

 

 

 

385

3718П

 

 

 

386

3719П

 

 

 

387

Усього по групі 371

 

 

 

388

3721П

 

 

 

389

3722П

 

 

 

390

Усього по групі 372

 

 

 

391

3731П

 

 

 

392

3732П

 

 

 

393

3733П

 

 

 

394

3734П

 

 

 

395

Усього по групі 373

 

 

 

396

3741П

 

 

 

397

Усього по групі 374

 

 

 

398

3751П

 

 

 

399

3752П

 

 

 

400

3753П

 

 

 

401

3754П

 

 

 

402

3755П

 

 

 

403

3756П

 

 

 

404

Усього по групі 375

 

 

 

405

3761П

 

 

 

406

Усього по групі 376

 

 

 

407

Усього по розділу 37

 

 

 

408

3811П

 

 

 

409

3812П

 

 

 

410

Усього по групі 381

 

 

 

411

3821П

 

 

 

412

Усього по групі 382

 

 

 

413

3891П

 

 

 

414

3892П

 

 

 

415

Усього по групі 389

 

 

 

416

Усього по розділу 38

 

 

 

417

3911П

 

 

 

418

Усього по групі 391

 

 

 

419

3921П

 

 

 

420

3922П

 

 

 

421

Усього по групі 392

 

 

 

422

3931П

 

 

 

423

Усього по групі 393

 

 

 

424

3991П

 

 

 

425

3992П

 

 

 

426

3993П

 

 

 

427

3994П

 

 

 

428

Усього по групі 399

 

 

 

429

Усього по розділу 39

 

 

 

430

Клас 4

 

 

 

431

4111П

 

 

 

432

4112П

 

 

 

433

Усього по групі 411

 

 

 

434

4121П

 

 

 

435

4122П

 

 

 

436

Усього по групі 412

 

 

 

437

Усього по розділу 41

 

 

 

438

4211П

 

 

 

439

4212П

 

 

 

440

Усього по групі 421

 

 

 

441

4221П

 

 

 

442

4222П

 

 

 

443

4223П

 

 

 

444

4224П

 

 

 

445

Усього по групі 422

 

 

 

446

4231П

 

 

 

447

4232П

 

 

 

448

4233П

 

 

 

449

4234П

 

 

 

450

Усього по групі 423

 

 

 

451

4241П

 

 

 

452

4242П

 

 

 

453

4243П

 

 

 

454

4244П

 

 

 

455

Усього по групі 424

 

 

 

456

4251П

 

 

 

457

4252П

 

 

 

458

4253П

 

 

 

459

4254П

 

 

 

460

Усього по групі 425

 

 

 

461

Усього по розділу 42

 

 

 

462

4311П

 

 

 

463

4312П

 

 

 

464

Усього по групі 431

 

 

 

465

4321П

 

 

 

466

4322П

 

 

 

467

Усього по групі 432

 

 

 

468

Усього по розділу 43

 

 

 

469

4411П

 

 

 

470

4412П

 

 

 

471

Усього по групі 441

 

 

 

472

4421П

 

 

 

473

4422П

 

 

 

474

4423П

 

 

 

475

Усього по групі 442

 

 

 

476

4431П

 

 

 

477

4432П

 

 

 

478

Усього по групі 443

 

 

 

479

4441П

 

 

 

480

4442П

 

 

 

481

Усього по групі 444

 

 

 

482

4451П

 

 

 

483

4452П

 

 

 

484

4453П

 

 

 

485

4455П

 

 

 

486

4456П

 

 

 

487

Усього по групі 445

 

 

 

488

4461П

 

 

 

489

4462П

 

 

 

490

4465П

 

 

 

491

4466П

 

 

 

492

Усього по групі 446

 

 

 

493

4471П

 

 

 

494

Усього по групі 447

 

 

 

495

Усього по розділу 44

 

 

 

496

4611П

 

 

 

497

4612П

 

 

 

498

Усього по групі 461

 

 

 

499

4621П

 

 

 

500

4622П

 

 

 

501

Усього по групі 462

 

 

 

502

Усього по розділу 46

 

 

 

503

4999П

 

 

 

504

Усього по групі 499

 

 

 

505

Усього по розділу 49

 

 

 

506

Пасиви - усього

 

 

 

507

Клас 7

 

 

 

508

7111А

 

 

 

509

Усього по групі 711

 

 

 

510

7121А

 

 

 

511

7122А

 

 

 

512

Усього по групі 712

 

 

 

513

7131А

 

 

 

514

7132А

 

 

 

515

Усього по групі 713

 

 

 

516

Усього по розділу 71

 

 

 

517

7211А

 

 

 

518

Усього по групі 721

 

 

 

519

7221А

 

 

 

520

7222А

 

 

 

521

Усього по групі 722

 

 

 

522

7231А

 

 

 

523

7232А

 

 

 

524

Усього по групі 723

 

 

 

525

Усього по розділу 72

 

 

 

526

7921А

 

 

 

527

Усього по групі 792

 

 

 

528

Усього по розділу 79

 

 

 

529

Клас 6

 

 

 

530

6911КП

 

 

 

531

Усього по групі 691

 

 

 

532

Усього по розділу 69

 

 

 

533

Клас 5

 

 

 

534

5111А

 

 

 

535

5112А

 

 

 

536

Усього по групі 511

 

 

 

537

5121А

 

 

 

538

5122А

 

 

 

539

Усього по групі 512

 

 

 

540

Усього по розділу 51

 

 

 

541

5911А

 

 

 

542

Усього по групі 591

 

 

 

543

Усього по розділу 59

 

 

 

544

Активи - усього

 

 

 

545

Клас 6

 

 

 

546

6111П

 

 

 

547

6112П

 

 

 

548

6113П

 

 

 

549

6114П

 

 

 

550

Усього по групі 611

 

 

 

551

6121П

 

 

 

552

6122П

 

 

 

553

6123П

 

 

 

554

6124П

 

 

 

555

Усього по групі 612

 

 

 

556

Усього по розділу 61

 

 

 

557

6211П

 

 

 

558

Усього по групі 621

 

 

 

559

6221П

 

 

 

560

Усього по групі 622

 

 

 

561

Усього по розділу 62

 

 

 

562

6411П

 

 

 

563

6412П

 

 

 

564

6413П

 

 

 

565

Усього по групі 641

 

 

 

566

6421П

 

 

 

567

6422П

 

 

 

568

Усього по групі 642

 

 

 

569

Усього по розділу 64

 

 

 

570

Клас 7

 

 

 

571

7131П

 

 

 

572

7132П

 

 

 

573

Усього по групі 713

 

 

 

574

Усього по розділу 71

 

 

 

575

7231П

 

 

 

576

7232П

 

 

 

577

Усього по групі 723

 

 

 

578

Усього по розділу 72

 

 

 

579

7911КА

 

 

 

580

Усього по групі 791

 

 

 

581

7921П

 

 

 

582

Усього по групі 792

 

 

 

583

Усього по розділу 79

 

 

 

584

Клас 5

 

 

 

585

5111П

 

 

 

586

5112П

 

 

 

587

Усього по групі 511

 

 

 

588

5121П

 

 

 

589

5122П

 

 

 

590

Усього по групі 512

 

 

 

591

Усього по розділу 51

 

 

 

592

5911П

 

 

 

593

Усього по групі 591

 

 

 

594

Усього по розділу 59

 

 

 

595

Пасиви - усього

 

 

 

596

Доходи бюджету - усього

 

 

 

597

Видатки бюджету - усього

 

 

 

598

Результат бюджету - усього

 

 

 

599

Управлінський облік

 

 

 

600

8 клас

 

 

 

601

8211А

 

 

 

602

8212А

 

 

 

603

8213А

 

 

 

604

8214А

 

 

 

605

8215А

 

 

 

606

8216А

 

 

 

607

Усього по групі 821

 

 

 

608

8221А

 

 

 

609

8222А

 

 

 

610

Усього по групі 822

 

 

 

611

8241А

 

 

 

612

8242А

 

 

 

613

Усього по групі 824

 

 

 

614

8251А

 

 

 

615

8252А

 

 

 

616

Усього по групі 825

 

 

 

617

Усього по розділу 82

 

 

 

618

8311А

 

 

 

619

8312А

 

 

 

620

Усього по групі 831

 

 

 

621

8321А

 

 

 

622

8322А

 

 

 

623

Усього по групі 832

 

 

 

624

Усього по розділу 83

 

 

 

625

8511А

 

 

 

626

8512А

 

 

 

627

Усього по групі 851

 

 

 

628

8521А

 

 

 

629

8522А

 

 

 

630

Усього по групі 852

 

 

 

631

Усього по розділу 85

 

 

 

632

8621А

 

 

 

633

Усього по групі 862

 

 

 

634

8651А

 

 

 

635

Усього по групі 865

 

 

 

636

8661А

 

 

 

637

Усього по групі 866

 

 

 

638

8681А

 

 

 

639

Усього по групі 868

 

 

 

640

Усього по розділу 86

 

 

 

641

8711А

 

 

 

642

8712А

 

 

 

643

8713А

 

 

 

644

8714А

 

 

 

645

Усього по групі 871

 

 

 

646

8731А

 

 

 

647

8732А

 

 

 

648

Усього по групі 873

 

 

 

649

8751А

 

 

 

650

8752А

 

 

 

651

8753А

 

 

 

652

Усього по групі 875

 

 

 

653

8781А

 

 

 

654

8782А

 

 

 

655

8783А

 

 

 

656

Усього по групі 878

 

 

 

657

8791А

 

 

 

658

8792А

 

 

 

659

8793А

 

 

 

660

Усього по групі 879

 

 

 

661

Усього по розділу 87

 

 

 

662

8921КП

 

 

 

663

Усього по групі 892

 

 

 

664

Усього по розділу 89

 

 

 

665

Активи - усього

 

 

 

666

8 клас

 

 

 

667

8111П

 

 

 

668

8112П

 

 

 

669

8113П

 

 

 

670

8114П

 

 

 

671

8115П

 

 

 

672

8116П

 

 

 

673

8118П

 

 

 

674

Усього по групі 811

 

 

 

675

8121П

 

 

 

676

8122П

 

 

 

677

8123П

 

 

 

678

8124П

 

 

 

679

8125П

 

 

 

680

8126П

 

 

 

681

8127П

 

 

 

682

Усього по групі 812

 

 

 

683

8141П

 

 

 

684

8142П

 

 

 

685

8143П

 

 

 

686

8144П

 

 

 

687

Усього по групі 814

 

 

 

688

Усього по розділу 81

 

 

 

689

8411П

 

 

 

690

8412П

 

 

 

691

Усього по групі 841

 

 

 

692

8421П

 

 

 

693

8422П

 

 

 

694

Усього по групі 842

 

 

 

695

Усього по розділу 84

 

 

 

696

8611П

 

 

 

697

Усього по групі 861

 

 

 

698

8631П

 

 

 

699

Усього по групі 863

 

 

 

700

8641П

 

 

 

701

Усього по групі 864

 

 

 

702

8671П

 

 

 

703

Усього по групі 867

 

 

 

704

Усього по розділу 86

 

 

 

705

8721П

 

 

 

706

8722П

 

 

 

707

8723П

 

 

 

708

8724П

 

 

 

709

8725П

 

 

 

710

8726П

 

 

 

711

8727П

 

 

 

712

8728П

 

 

 

713

Усього по групі 872

 

 

 

714

8741П

 

 

 

715

8742П

 

 

 

716

8743П

 

 

 

717

8744П

 

 

 

718

8745П

 

 

 

719

8746П

 

 

 

720

8747П

 

 

 

721

8748П

 

 

 

722

Усього по групі 874

 

 

 

723

8761П

 

 

 

724

8762П

 

 

 

725

8763П

 

 

 

726

Усього по групі 876

 

 

 

727

8771П

 

 

 

728

8772П

 

 

 

729

8773П

 

 

 

730

Усього по групі 877

 

 

 

731

Усього по розділу 87

 

 

 

732

8811П

 

 

 

733

Усього по групі 881

 

 

 

734

Усього по розділу 88

 

 

 

735

8911КА

 

 

 

736

Усього по групі 891

 

 

 

737

Усього по розділу 89

 

 

 

738

Пасиви - усього

 

 

 

739

Позабалансовий облік

 

 

 

740

9 клас

 

 

 

741

9311А

 

 

 

742

9312А

 

 

 

743

9313А

 

 

 

744

9314А

 

 

 

745

Усього по групі 931

 

 

 

746

9321А

 

 

 

747

9322А

 

 

 

748

9323А

 

 

 

749

9324А

 

 

 

750

Усього по групі 932

 

 

 

751

9331А

 

 

 

752

9332А

 

 

 

753

9333А

 

 

 

754

9334А

 

 

 

755

Усього по групі 933

 

 

 

756

9341А

 

 

 

757

9342А

 

 

 

758

9343А

 

 

 

759

9344А

 

 

 

760

Усього по групі 934

 

 

 

761

Усього по розділу 93

 

 

 

762

9511А

 

 

 

763

9512А

 

 

 

764

9513А

 

 

 

765

9514А

 

 

 

766

9515А

 

 

 

767

Усього по групі 951

 

 

 

768

9521А

 

 

 

769

9522А

 

 

 

770

9523А

 

 

 

771

9524А

 

 

 

772

9525А

 

 

 

773

Усього по групі 952

 

 

 

774

9531А

 

 

 

775

Усього по групі 953

 

 

 

776

9541А

 

 

 

777

9542А

 

 

 

778

9543А

 

 

 

779

9544А

 

 

 

780

Усього по групі 954

 

 

 

781

9551А

 

 

 

782

Усього по групі 955

 

 

 

783

Усього по розділу 95

 

 

 

784

9811А

 

 

 

785

9812А

 

 

 

786

9813А

 

 

 

787

9814А

 

 

 

788

9815А

 

 

 

789

9816А

 

 

 

790

9817А

 

 

 

791

9818А

 

 

 

792

Усього по групі 981

 

 

 

793

9821А

 

 

 

794

9822А

 

 

 

795

9823А

 

 

 

796

Усього по групі 982

 

 

 

797

9831А

 

 

 

798

9832А

 

 

 

799

9833А

 

 

 

800

9834А

 

 

 

801

9835А

 

 

 

802

Усього по групі 983

 

 

 

803

9841А

 

 

 

804

Усього по групі 984

 

 

 

805

9851А

 

 

 

806

Усього по групі 985

 

 

 

807

Усього по розділу 98

 

 

 

808

9921КП

 

 

 

809

Усього по групі 992

 

 

 

810

9931А

 

 

 

811

Усього по групі 993

 

 

 

812

Усього по розділу 99

 

 

 

813

Активи - усього

 

 

 

814

Клас 9

 

 

 

815

9011П

 

 

 

816

9012П

 

 

 

817

Усього по групі 901

 

 

 

818

9071П

 

 

 

819

9072П

 

 

 

820

9073П

 

 

 

821

9074П

 

 

 

822

9075П

 

 

 

823

9076П

 

 

 

824

Усього по групі 907

 

 

 

825

9081П

 

 

 

826

9082П

 

 

 

827

9083П

 

 

 

828

9084П

 

 

 

829

9085П

 

 

 

830

9086П

 

 

 

831

9087П

 

 

 

832

9088П

 

 

 

833

Усього по групі 908

 

 

 

834

9091П

 

 

 

835

Усього по групі 909

 

 

 

836

Усього по розділу 90

 

 

 

837

9111П

 

 

 

838

9112П

 

 

 

839

9113П

 

 

 

840

9114П

 

 

 

841

9115П

 

 

 

842

9116П

 

 

 

843

9117П

 

 

 

844

9118П

 

 

 

845

Усього по групі 911

 

 

 

846

9121П

 

 

 

847

9122П

 

 

 

848

9123П

 

 

 

849

9124П

 

 

 

850

9125П

 

 

 

851

9126П

 

 

 

852

9127П

 

 

 

853

9128П

 

 

 

854

Усього по групі 912

 

 

 

855

9131П

 

 

 

856

9132П

 

 

 

857

9133П

 

 

 

858

9134П

 

 

 

859

9135П

 

 

 

860

9136П

 

 

 

861

9137П

 

 

 

862

9138П

 

 

 

863

Усього по групі 913

 

 

 

864

9141П

 

 

 

865

9142П

 

 

 

866

9143П

 

 

 

867

9144П

 

 

 

868

9145П

 

 

 

869

9146П

 

 

 

870

9147П

 

 

 

871

9148П

 

 

 

872

Усього по групі 914

 

 

 

873

9151П

 

 

 

874

9152П

 

 

 

875

9153П

 

 

 

876

9154П

 

 

 

877

9155П

 

 

 

878

9156П

 

 

 

879

9157П

 

 

 

880

9158П

 

 

 

881

Усього по групі 915

 

 

 

882

9161П

 

 

 

883

9162П

 

 

 

884

9163П

 

 

 

885

9164П

 

 

 

886

9165П

 

 

 

887

9166П

 

 

 

888

9167П

 

 

 

889

9168П

 

 

 

890

Усього по групі 916

 

 

 

891

9171П

 

 

 

892

9172П

 

 

 

893

9173П

 

 

 

894

Усього по групі 917

 

 

 

895

9181П

 

 

 

896

9182П

 

 

 

897

9183П

 

 

 

898

Усього по групі 918

 

 

 

899

Усього по розділу 91

 

 

 

900

9211П

 

 

 

901

9212П

 

 

 

902

9213П

 

 

 

903

9214П

 

 

 

904

9215П

 

 

 

905

9216П

 

 

 

906

9217П

 

 

 

907

9218П

 

 

 

908

Усього по групі 921

 

 

 

909

9221П

 

 

 

910

9222П

 

 

 

911

9223П

 

 

 

912

9224П

 

 

 

913

9225П

 

 

 

914

9226П

 

 

 

915

9227П

 

 

 

916

9228П

 

 

 

917

Усього по групі 922

 

 

 

918

9251П

 

 

 

919

Усього по групі 925

 

 

 

920

9261П

 

 

 

921

9262П

 

 

 

922

9263П

 

 

 

923

9264П

 

 

 

924

9265П

 

 

 

925

9266П

 

 

 

926

9267П

 

 

 

927

9268П

 

 

 

928

Усього по групі 926

 

 

 

929

9271П

 

 

 

930

9272П

 

 

 

931

9273П

 

 

 

932

9274П

 

 

 

933

9275П

 

 

 

934

9276П

 

 

 

935

9277П

 

 

 

936

9278П

 

 

 

937

Усього по групі 927

 

 

 

938

Усього по розділу 92

 

 

 

939

9411П

 

 

 

940

9412П

 

 

 

941

9413П

 

 

 

942

9414П

 

 

 

943

9415П

 

 

 

944

9416П

 

 

 

945

9417П

 

 

 

946

9418П

 

 

 

947

Усього по групі 941

 

 

 

948

9421П

 

 

 

949

9422П

 

 

 

950

9423П

 

 

 

951

9424П

 

 

 

952

9425П

 

 

 

953

9426П

 

 

 

954

Усього по групі 942

 

 

 

955

9499П

 

 

 

956

Усього по розділу 94

 

 

 

957

9611П

 

 

 

958

Усього по групі 961

 

 

 

959

9621П

 

 

 

960

9622П

 

 

 

961

9623П

 

 

 

962

9624П

 

 

 

963

9625П

 

 

 

964

9626П

 

 

 

965

Усього по групі 962

 

 

 

966

9631П

 

 

 

967

9632П

 

 

 

968

9633П

 

 

 

969

9634П

 

 

 

970

Усього по групі 963

 

 

 

971

9641П

 

 

 

972

Усього по групі 964

 

 

 

973

Усього по розділу 96

 

 

 

974

9711П

 

 

 

975

9712П

 

 

 

976

9713П

 

 

 

977

9714П

 

 

 

978

Усього по групі 971

 

 

 

979

9721П

 

 

 

980

9722П

 

 

 

981

9723П

 

 

 

982

9724П

 

 

 

983

Усього по групі 972

 

 

 

984

9731П

 

 

 

985

9732П

 

 

 

986

9733П

 

 

 

987

9734П

 

 

 

988

Усього по групі 973

 

 

 

989

9741П

 

 

 

990

9742П

 

 

 

991

9743П

 

 

 

992

9744П

 

 

 

993

Усього по групі 974

 

 

 

994

Усього по розділу 97

 

 

 

995

9911КА

 

 

 

996

Усього по групі 991

 

 

 

997

9931П

 

 

 

998

Усього по групі 993

 

 

 

999

Усього по розділу 99

 

 

 

1000

Пасиви - усього

 

 

 


* у річному звіті наводяться суми до річного заключення рахунків

** заповнюється при складанні річного звіту

Керівник органу Державної
казначейської служби України

 

(підпис)

 
_______
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

 

(підпис)

 
_______
(ініціали і прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали