МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2012

м. Київ

N 347


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 липня 2012 р. за N 1135/21447

Про затвердження змін до деяких наказів Мінагрополітики України

Відповідно до Указів Президента України від 13 квітня 2011 року N 459 "Про Державну інспекцію сільського господарства України" (Указ N 459/2011), від 23 квітня 2011 року N 500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України" (Положення N 500/2011) та у зв'язку з приведенням нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства України до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. У наказі Міністерства аграрної політики України від 08 травня 2007 року N 311 "Про затвердження Порядку забезпечення бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерними знаками "Транзит" суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в інспекціях державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за N 578/13845 (зі змінами):

1.1. У заголовку, пунктах 1 - 3 слова "інспекції державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" в усіх відмінках замінити словами "державні інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" у відповідних відмінках.

1.2. У підпункті 2.1 пункту 2 слово "уповноважені" виключити.

1.3. У пункті 3 слова "Державну інспекцію по нагляду за технічним станом машин та обладнання (Кім В. В.)" замінити словами "Державну інспекцію сільського господарства України (Вашешніков М. О.)".

2. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 року N 315 "Про затвердження Порядку створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час проведення державного технічного огляду", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2009 року за N 461/16477, слова "уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час проведення державного технічного огляду" замінити словами "які здійснюють обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів".

3. У наказі Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2009 року N 504 "Про затвердження форм документів, які використовуються інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при виконанні покладених на них завдань", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за N 811/16827:

3.1. У заголовку наказу слова "інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при виконанні покладених на них завдань" замінити словами "державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі при здійсненні державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин".

3.2. У пункті 1:

в абзаці четвертому слова "інспекцій державного технічного нагляду" замінити словами "державних інспекцій сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі";

абзаци шістнадцятий - двадцять другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - двадцять шостий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - дев'ятнадцятим;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"форму акта перевірки технічного стану машини;

форму акта перевірки закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів;

форму акта заборони експлуатації машин".

4. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Мінагрополітики, що додаються.

5. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
сільського господарства України

М. О. Вашешніков

Міністр внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. В. Табачник

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
13.06.2012 N 347

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 липня 2012 р. за N 1135/21447


ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Мінагрополітики

1. У Порядку забезпечення бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерними знаками "Транзит" суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в інспекціях державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 08 травня 2007 року N 311, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за N 578/13845 (зі змінами):

1.1. У заголовку Порядку слова "інспекціях державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами "державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".

1.2. У главі 1:

пункт 1.1 викласти у такій редакції:

"1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин", абзацу третього підпункту 5 пункту 8 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2009 року N 694 (зі змінами).";

у підпунктах 1.2.1, 1.2.2 та 1.2.4 пункту 1.2 слова "інспекціях державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" у всіх відмінках замінити словами "державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" у відповідних відмінках;

пункт 1.3 викласти у такій редакції:

"1.3. Розгляд заяв щодо забезпечення суб'єктів господарювання бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин та номерними знаками "Транзит" здійснюють комісії, створені при інспекціях.";

у пункті 1.4 слово "уповноваженими" виключити.

1.3. У главі 2:

абзац другий пункту 2.3 викласти у такій редакції:

"Форми бланків наведено в додатках 1, 2 і 3 до Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2009 року N 694.";

пункт 2.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.7 - 2.16 вважати відповідно пунктами 2.6 - 2.15;

пункт 2.6 викласти у такій редакції:

"2.6. Для отримання бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин чи номерних знаків "Транзит" суб'єкт господарювання подає Державній інспекції сільського господарства України заяву про видачу бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин чи номерних знаків "Транзит" із зазначенням свого найменування, реєстраційного номера в реєстрі та необхідної кількості бланків.";

у пункті 2.8 слова "за підписом начальника і скріплюється печаткою" виключити;

пункт 2.11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.12 - 2.15 вважати відповідно пунктами 2.11 - 2.14;

у пункті 2.12 слова "книгах обліку встановленої форми (додаток)" замінити словами та цифрами "журналі обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передавання, біржових угод і номерних знаків "Транзит", форма якого наведена в додатку 4 до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року N 1200";

пункти 2.13 та 2.14 виключити.

1.4. У главі 3:

у пункті 3.1:

у другому реченні підпункту 3.1.6 слова "керівником та бухгалтером" замінити словами "відповідальною особою суб'єкта господарювання";

у підпункті 3.1.7 слова "п'ятиденний термін" замінити словами "триденний строк після надходження заяви покупця машини";

абзац шостий пункту 3.2 викласти у такій редакції:

"номерний знак "Транзит", який зазначається у виданій покупцю машини довідці-рахунку або в акті приймання-передавання";

пункт 3.3 виключити.

1.5. Главу 4 виключити.

У зв'язку з цим главу 5 вважати главою 4.

1.6. У пункті 4.8 глави 4:

слова "начальником Державної інспекції по нагляду за технічним станом машин та обладнання Міністерства аграрної політики України або" виключити;

слова "уповноваженої комісії" замінити словами "Державної інспекції сільського господарства України".

1.7. У тексті Порядку слова "начальник Державної інспекції по нагляду за технічним станом машин та обладнання Міністерства аграрної політики України" в усіх відмінках замінити словами "Голова Державної інспекції сільського господарства України або його заступники" у відповідних відмінках; слова "Державна інспекція по нагляду за технічним станом машин та обладнання Міністерства аграрної політики України" в усіх відмінках замінити словами "Державна інспекція сільського господарства України" у відповідних відмінках.

1.8. Додаток до Порядку виключити.

2. У Порядку створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час проведення державного технічного огляду, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 року N 315, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 травня 2009 року за N 461/16477:

2.1. У заголовку слова "уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час проведення державного технічного огляду" замінити словами "які здійснюють обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів".

2.2. У пункті 1 слова "Державною інспекцією по нагляду за технічним станом машин (далі - Держтехнагляд) та інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій" замінити словами "Державною інспекцією сільського господарства України (далі - Держсільгоспінспекція України) та її територіальними органами".

2.3. Пункт 2 доповнити підпунктом "г" такого змісту:

"г) довідки про проходження персоналом підготовки до роботи з уніфікованою автоматизованою електронно-обліковою системою".

2.4. Пункт 4 після слів та літер "передбачених підпунктами "а", "б", "в" доповнити літерою "г".

2.5. У пункті 5:

підпункт "б" викласти в новій редакції:

"б) код згідно з ЄРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті)";

підпункт "в" після слова "місцезнаходження" доповнити словами та знаком "/місце проживання, електронна пошта (за наявності)";

в абзацах першому, другому підпункту "ґ" слова "перевірка технічного стану машин" у всіх відмінках замінити словами "обов'язковий технічний контроль машин" у відповідних відмінках;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

"є) прізвище, ім'я, по батькові, телефон, електронна пошта відповідальних осіб суб'єкта господарювання за ведення уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, які пройшли підготовку до роботи з такою системою;

ж) кількість окремих груп працівників суб'єкта господарювання, які застосовують сертифіковані засоби вимірювальної техніки і можуть самостійно здійснювати обов'язковий технічний контроль.".

2.6. У пункті 9 слова "перевірки технічного стану" замінити словами "обов'язкового технічного контролю машин".

2.7. У тексті слово "Держтехнагляд" в усіх відмінках замінити словами "Держсільгоспінспекція України" у відповідних відмінках.

2.8. Додатки 1, 2 до цього Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

3. У Вимогах до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 року N 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 травня 2009 року за N 462/16478 (зі змінами):

3.1. У главі 1:

у пункті 1.1 слова "інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій" замінити словами "державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі";

у пункті 1.2 слова "проведення державного технічного огляду" замінити словами "здійснення обов'язкового технічного контролю".

3.2. В абзаці першому пункту 12.1 та в пункті 12.6 глави 12 слова "проведення державного технічного огляду" замінити словами "здійснення обов'язкового технічного контролю".

3.3. Додаток до цих Вимог викласти в новій редакції, що додається.

4. У формах документів, які використовуються інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при виконанні покладених на них завдань, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2009 року N 504, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за N 811/16827:

4.1. У формі печатки та штампів для інспекцій державного технічного нагляду:

у заголовку слова "інспекцій державного технічного нагляду" замінити словами "державних інспекцій сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі";

у пункті 1:

в абзаці третьому слова "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної (міської) державної адміністрації" замінити словами "територіального органу Державної інспекції сільського господарства України";

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

в абзаці п'ятому слова "код регіону та код району (міста) відповідно" замінити словами "номер печатки арабськими цифрами";

пункт 4 виключити.

4.2. У тексті форми акта огляду машини, яка знаходиться за межами району (міста), де проводяться її реєстрація, перереєстрація або зняття з обліку, заміна документів (свідоцтва про реєстрацію машини, талона тимчасового обліку машини):

слова "інспекцією Держтехнагляду" замінити словами "державною інспекцією сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі";

після слів "в органах Держтехнагляду" доповнити словами "або в державній інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі";

слова "чи виявлені ознаки підроблення ідентифікаційних номерів," виключити.

4.3. У формі довідки про належність вузлів і агрегатів, що вивільнені після вибракування (переобладнання) машини:

слова "інспекції Держтехнагляду в" виключити;

слова "назва району, міста" замінити словами "найменування інспекції".

4.4. У формі висновку щодо технічного стану проданих або відремонтованих машин (виявлення причин відмови):

слова "інспекції Держтехнагляду" замінити словами "Державної інспекції сільського господарства України (державної інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі)";

слова "Інструкції з експлуатації" замінити словами "Правил технічної експлуатації".

4.5. У тексті форми акта огляду машини:

слова "інспекцією Держтехнагляду" замінити словами "державною інспекцією сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі";

після слів "в органах Держтехнагляду" доповнити словами "або в державній інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі";

слова "чи виявлені ознаки підроблення ідентифікаційних номерів," виключити.

4.6. Форму заяви юридичної особи, форму заяви юридичної особи (для двох і більше машин), форму заяви фізичної особи, форму заяви фізичної особи для внесення в реєстраційні документи машини запису "Має право керувати _", форму акта про зняття з обліку машин, які зареєстровані, викласти у новій редакції, що додаються.

5. У пункті 2 Порядку формування та ведення реєстру закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 02 квітня 2010 року N 170, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2010 року за N 520/17815, слова "інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами "державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".

6. У Правилах технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 квітня 2010 року N 173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 липня 2010 року за N 509/17804:

6.1. У пункті 1.4 розділу I слова "з талоном попереджень до нього" виключити.

6.2. У пункті 2.1 розділу II слова "талон про проходження державного технічного огляду і номерний знак" замінити словами "номерний знак (номерні знаки)".

6.3. У пункті 3.5 розділу III:

абзац третій викласти в такій редакції:

"якщо машини підлягають обов'язковому технічному контролю, але не пройшли його;";

абзаци четвертий, п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

абзац четвертий після слів "без номерного знака" доповнити словами "(номерних знаків)" та після слів "з номерним знаком" доповнити словами "(номерними знаками)";

в абзаці восьмому слова "і талона попереджень до нього" виключити.

7. У Порядку складання, приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 06 квітня 2010 року N 174, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 липня 2010 року за N 510/17805:

7.1. У пункті 1.2 розділу I слова "інспекцією державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами "державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".

7.2. У розділі II:

у пункті 2.8 слова "державний технічний огляд" замінити словами "обов'язковий технічний контроль";

у пункті 2.11:

у другому реченні слова "і талонів попереджень" виключити;

у третьому реченні слова "і талона попереджень" виключити.

7.3. Додаток до цього Порядку викласти у новій редакції, що додається.

8. У пункті 4 Вимог до екзаменаційних білетів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 квітня 2010 року N 174, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 липня 2010 року за N 511/17806, слова "інспекції державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами "державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".

9. У Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 листопада 2011 року N 644 (Порядок N 644), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за N 1491/20229:

9.1. Пункт 1.7 розділу I після слів "МВС України," доповнити словами "а також військовим комісаріатам, ліквідаторам та".

9.2. У пункті 3.1 розділу III:

абзац третій після слів "довідка-рахунок" доповнити словом "(оригінал)";

абзац четвертий після слів "акт приймання-передачі" доповнити словом "(оригінал)";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"митна декларація (Постанова N 431) на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше".

9.3. У розділі VI:

9.3.1. У пункті 6.1:

в абзаці першому слова "у зв'язку з її відчуженням чи вибракуванням" виключити;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"висновок (при знятті машини з обліку у зв'язку з її відчуженням)";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"При знятті машини з обліку у зв'язку з її вибракуванням огляд спеціалістом з обстеження не проводиться.".

9.3.2. У пункті 6.4:

в абзаці першому слова "чи вибракуванням" виключити;

в абзаці другому слова "з результатами огляду спеціалістом з обстеження" виключити.

9.4. Пункт 7.8 розділу VII доповнити реченням такого змісту: "Для самохідних машин, змонтованих на шасі тракторів, у графі "шасі N" зазначається заводський номер цього трактора.".

9.5. Додаток 1 до цього Порядку викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

Додаток 1
до Порядку створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів


РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

N
з/п

Повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання

Код згідно з ЄДРПОУ /
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Місцезнаходження, електронна пошта, телефон суб'єкта господарювання

Прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання

Територія, де суб'єкт господарювання буде здійснювати обов'язковий технічний контроль машин

Номер та дата видачі атестата акредитації, термін його дії

Дата включення до реєстру

Прізвища, імена, по батькові, телефони, електронна пошта відповідальних осіб суб'єкта господарювання за ведення уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи

Кількість окремих груп працівників суб'єкта господарювання, які застосовують сертифіковані засоби вимірювальної техніки і можуть самостійно здійснювати обов'язковий технічний контроль

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


 

Додаток 2
до Порядку створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів


 

Голові Державної інспекції сільського господарства України
__________
                          (прізвище, ініціали)


ЗАЯВА
про включення до реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Прошу включити ___________
                                                                                                         (повне найменування / прізвище,
__
                                                                            ім'я, по батькові суб'єкта господарювання)
__
    (місцезнаходження / місце проживання, код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків
         або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
              реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган
                                                           державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))
__
                                                                               телефон суб'єкта господарювання)
__
                                                           (прізвище, ініціали керівника суб'єкта господарювання)
до реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

__
                    (територія, де суб'єкт господарювання планує здійснювати обов'язковий технічний контроль машин)

До заяви додаються:

1) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів на ___ арк.;

2) засвідчена в установленому порядку копія атестата акредитації відповідної галузі, виданого Національним агентством з акредитації України, на ___ арк.;

3) довідка про проходження персоналом підготовки до роботи з уніфікованою автоматизованою електронно-обліковою системою на ___ арк.


Керівник суб'єкта господарювання

_
  (підпис)

____
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

_____
                (дата)

 

 


 

Додаток
до Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів


 


 

Протокол перевірки технічного стану

N ___ "___" 20__ року


__
                                           (повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання,
__
                             що проводив перевірку технічного стану, телефон, місцезнаходження / місце проживання)
__
                              (назва та реквізити документа, який дає право на проведення перевірки технічного стану)
                                реєстраційний N _____ від _______


Найменування машини

 

Номерний знак

 

Марка машини

 

Рік випуску

 

Заводський N

 

Двигун N

 

Шасі, рама N

 

Об'єм двигуна

 

Маса машини

 

Серія і номер свідоцтва

 


Власник машини ___________
                     (найменування / прізвище, ім'я, по батькові,
__
       місцезнаходження / місце проживання: область,
             район, нас. пункт, вулиця, буд., корп., кв.,
__
                                         телефон)

Представник власника машини ___________
__
               (прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

Місце проведення перевірки _
__
                        (область, район, нас. пункт)


Показники та результати контролю

N
з/п

Зміст вимоги

Відповідність
(так/ні)*

1

Загальні вимоги

так/ні

2

Двигун та його системи

так/ні

3

Гальмівна система

так/ні

4

Рульове керування

так/ні

5

Зовнішні світлові прилади

так/ні

6

Гідравлічні та пневматичні системи

так/ні

7

Шини, колеса та гусениці

так/ні

8

Електропроводка та електрообладнання

так/ні

9

Робоче місце та засоби евакуації

так/ні

10

Застережні надписи та знаки

так/ні

11

Інші елементи конструкції та комплектації

так/ні* Непотрібне закреслити.


  

 

Таблиця 1. Результати вимірювань димності відпрацьованих газів у режимі вільного прискорення

Умовна витрата повітря розраховується за формулою

Номер вимірювання

Середнє значення

Умовна витрата повітря

Норматив димності

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 


Для чотиритактного дизеля

QB =

Vдв х n
___________
120

=

х

120

= ___________

,

де Vдв - об'єм двигуна, дм3.


QB =

i х Vh х n
_
30 х t

,


де i - кількість циліндрів;

Vh - об'єм циліндра двигуна, дм3;

n - номінальна частота обертання колінчастого вала двигуна, об/хв;

 t - кількість тактів двигуна.


Таблиця 2. Ефективність гальмування робочої гальмівної системи
(початкова швидкість гальмування - 25 км/год)

Таблиця 3. Ефективність гальмування стоянкової гальмівної системи машини

Таблиця 4. Результат вимірювання сумарного кутового зазору рульового керування

Параметр

Номер вимірювання

Серед-
нє
значе-
ння

Норма-
тив-
не
значення

вимірю-
вання 1

вимірю-
вання 2

Гальмів-
ний
шлях

 

 

 

 

Усталене
сповіль-
нення

 

 

 

 


Умови випробувань

Результат випро-
бувань

ухил 16 % (для тракторного поїзда - ухил 12 %) - тривалість 5 хв.
(у кожному з двох напрямків)

 

так/ні

 

 


Сумарний кутовий зазор рульового керування

Норма-
тивне
значення

 

 
не більше 25°
 При вимірюванні показників технічного стану машини використані такі засоби вимірювальної техніки:
_
_
_

Детальна інформація про результати перевірки технічного стану машини внесена до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи.


Власник або його представник

__
(П. І. Б., підпис)

___
(дата)


Посадова особа суб'єкта господарювання,
що проводила перевірку ___________   ____ 
                                                                                                 (П. І. Б., підпис)                                                                            (дата)


Виконавець(і)

____
(П. І. Б., підпис)

___
(дата)

М. П.

____
(П. І. Б., підпис)

___
(дата)

 

____
(П. І. Б., підпис)

___
(дата)

 

____
(П. І. Б., підпис)

___
(дата)


  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики України
16.07.2009 N 504
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 13.06.2012 N 347)


Акт перевірки технічного стану машини
N "___" 20__ року

__
(повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання,
__
що проводив перевірку технічного стану, телефон, місцезнаходження / місце проживання)
__
(назва та реквізити документа, який дає право на проведення перевірки технічного стану)
реєстраційний N _____ від _______


Найменування машини

 

Номерний знак

 

Марка машини

 

Рік випуску

 

Заводський N

 

Двигун N

 

Шасі, рама N

 

Об'єм двигуна

 

Маса машини

 

Серія і номер свідоцтва

 


Власник машини ___________
                                          (прізвище, ім'я, по батькові або
                                            найменування підприємства,
__
     місцезнаходження / місце проживання: область,
            район, нас. пункт, вулиця, буд., корп., кв.,
__
                                          телефон)

Представник власника машини ___________
__
               (прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

Місце проведення перевірки _
__
                        (область, район, нас. пункт)


Показники та результати контролю

N
з/п

Зміст вимоги

Відповідність
(так/ні)*

1

Загальні вимоги

так/ні

2

Двигун та його системи

так/ні

3

Гальмівна система

так/ні

4

Рульове керування

так/ні

5

Зовнішні світлові прилади

так/ні

6

Гідравлічні та пневматичні системи

так/ні

7

Шини, колеса та гусениці

так/ні

8

Електропроводка та електрообладнання

так/ні

9

Робоче місце та засоби евакуації

так/ні

10

Застережні надписи та знаки

так/ні

11

Інші елементи конструкції та комплектації

так/ні* Непотрібне закреслити.


Таблиця 1. Результати вимірювань димності відпрацьованих газів у режимі вільного прискорення

Умовна витрата повітря розраховується за формулою

Номер вимірювання

Середнє значення

Умовна витрата повітря

Норматив димності

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 


Для чотиритактного дизеля

QB =

Vдв х n
___________
120

=

х

120

= ___________

,

де Vдв - об'єм двигуна, дм3.


QB =

i х Vh х n
_
30 х t

,


де i - кількість циліндрів;

Vh - об'єм циліндра двигуна, дм3;

n - номінальна частота обертання колінчастого вала двигуна, об/хв;

 t - кількість тактів двигуна.


Таблиця 2. Ефективність гальмування робочої гальмівної системи
(початкова швидкість гальмування - 25 км/год)

Таблиця 3. Ефективність гальмування стоянкової гальмівної системи машини

Таблиця 4. Результат вимірювання сумарного кутового зазору рульового керування

Параметр

Номер вимірювання

Серед-
нє
значе-
ння

Норма-
тив-
не
значення

вимірю-
вання 1

вимірю-
вання 2

Гальмів-
ний
шлях

 

 

 

 

Усталене
сповіль-
нення

 

 

 

 


Умови випробувань

Результат випро-
бувань

ухил 16 % (для тракторного поїзда - ухил 12 %) - тривалість 5 хв.
(у кожному з двох напрямків)

 

так/ні

 

 


Сумарний кутовий зазор рульового керування

Норма-
тивне
значення

 

 
не більше 25°
 При вимірюванні показників технічного стану машини використані такі засоби вимірювальної техніки:
__
__
__

Детальна інформація про результати перевірки технічного стану машини внесена до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи.

Інформація щодо невідповідності технічного стану машини встановленим вимогам:
__
__
__
                                                 (наводяться номери пунктів вимог, за якими виявлено невідповідності)

З актом перевірки згоден (не згоден)

____


Власник або його представник

__
(П. І. Б., підпис)

___
(дата)


Посадова особа суб'єкта господарювання,
що проводила перевірку __________    ____
                                                                                                    (П. І. Б., підпис)                                                                        (дата)


Виконавець(і)

____
(П. І. Б., підпис)

___
(дата)

М. П.

____
(П. І. Б., підпис)

___
(дата)

 

____
(П. І. Б., підпис)

___
(дата)

 

____
(П. І. Б., підпис)

___
(дата)


 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики України
16.07.2009 N 504
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 13.06.2012 N 347)


 

Державний Герб України
_
(найменування інспекції)

АКТ N ________
перевірки закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів

"___" 20__ року

________
(місце складання)


Експертна група у складі _____
__
__
в присутності __
                                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові представника закладу, що перевіряється)
проведено перевірку________
                                                                      (найменування, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
__
__
                                                                 місцезнаходження, телефон навчального закладу)
__
                                                        (посада, прізвище, ініціали керівника навчального закладу)
щодо відповідності матеріально-технічної бази, методичного забезпечення, оснащеності навчального процесу та встановила:

1. Навчальний клас для проведення теоретичного навчання:
__
__
__
__

2. Технічні засоби навчання:
__
__
__
__

3. Навчальний план та облікова документація:
__
__
__
__

4. Навчальна література та навчально-наочні посібники для теоретичного навчання з професії тракторист-машиніст:
__
__
__
__

5. Навчально-матеріальна база для проведення виробничого навчання, руху на тракторах та самохідних машинах:
__
__
__
__

6. Забезпеченість спеціалістами, які залучаються до навчального процесу, їх якісний склад:
__
__
__
__

За результатами перевірки експертна група вирішила, що матеріально-технічна база, методичне забезпечення та оснащеність навчального процесу закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів
__
                                                                                                 (відповідає / не відповідає)
__
     (перелік категорій, за якими будуть здійснюватись підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації
                                                                                                   трактористів-машиністів)

Акт складено у чотирьох примірниках, один з яких зберігається в інспекції, яка проводила перевірку, інші видаються навчальному закладу.


Підписи голови та членів комісії*:

/_______/
(голова експертної групи, посада)

//
(підпис)

/_____/
(прізвище, ініціали)

/_______/
(член експертної групи, посада)

//
(підпис)

/_____/
(прізвище, ініціали)

/_______/
(член експертної групи, посада)

//
(підпис)

/_____/
(прізвище, ініціали)

/_______/
(член експертної групи, посада)

//
(підпис)

/_____/
(прізвище, ініціали)


Акти перевірки отримав _____
__
                                              (дата, посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис особи, що отримала акти)

Додатки:
__
__


* У разі відмови підписати акт про це робиться відмітка.


 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики України
16.07.2009 N 504
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 13.06.2012 N 347)


Державний Герб України
__________
(найменування інспекції)

АКТ ЗАБОРОНИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН

від "___" 20__ року N ________

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух", Закону України "Про системуінженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" та з метою
запобігання використанню несправної техніки, що може призвести до нещасних випадків,
____
(найменування інспекції)

забороняє експлуатацію таких машин:

N
з/п

Найменування машини

Марка та модель машини

Рік випуску

Державний номерний знак

Свідоцтво про реєстрацію машини (серія, номер, ким і коли видане)

Причина заборони (зазначається суть причини заборони експлуатації машини та наводяться посилання на номери пунктів нормативних документів)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 


Дозвіл на експлуатацію необхідно отримати в
__
(місцезнаходження інспекції: індекс, область, район, місто, вулиця, номер телефону)

Акт склав державний інспектор ___________
                                                                                                                                  (найменування інспекції)
__
                                                                 (підпис, прізвище та ініціали)
"___" 20__ року.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

РОЗПИСКА
про отримання акта заборони експлуатації машин
від "___" 20__ року N ________

Акт заборони експлуатації машин отримав і про відповідальність за порушення вимог законодавства попереджений.

"___" 20__ року
                                                                                                                          (підпис, прізвище та ініціали)

Прізвище, ім'я, по батькові / найменування власника машини _________
__

Адреса _______

Номер телефону


 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики України
16.07.2009 N 504
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 13.06.2012 N 347)


 

Державному інспектору
_______
_____
                               (найменування інспекції)
_____
                           (П. І. Б. державного інспектора)


_
                                                                                     (найменування юридичної особи)

Код згідно з ЄДРПОУ

____ E-mail: _________

Місцезнаходження
юридичної особи

___

Місцезнаходження
стоянки

___

Телефон

___ЗАЯВА

 

Просимо

(зареєструвати, перереєструвати, зняти з обліку, видати дублікат свідоцтва про реєстрацію,
_
видати номерний(і) знак(и) замість втраченого(их) тощо)
_____


1. Найменування машини

_

2. Марка і модель

_

3. Рік випуску

_

4. Заводський N

_

5. Двигун N

_

6. Шасі N

_

7. Марка двигуна

_

8. Об'єм двигуна

_ см3

9. Потужність двигуна

_

10. Маса машини

_ кг

11. Завод-виробник

_

12. Країна-виробник

_


До заяви додаємо такі документи:

1. ___________

2. ___________

3. ___________

4. ___________

5. ___________

6. ___________

7. ___________

8. ___________


Оформлення машини доручається провести

_________
                                           (П. І. Б., посада)


___

_
         (підпис)

__________
(телефон)


Паспорт: серія ________ N __, виданий _____ року ___________
                              (ким виданий)

Послуги надати з виїздом інспектора за місцезнаходженням машини (об'єкта) за адресою __________
__


М. П.

Керівник

________
(підпис, прізвище)

Дата ___

Головний бухгалтер

________


Службові відмітки:

1. При реєстрації (перереєстрації, знятті з обліку, видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію, видачі номерного(их) знака(ів) замість втраченого(их) тощо) видано:

реєстраційний номер: серія ____ N ;

свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку машини): серія ____ N .

2. Номерний знак "Транзит": серія ____ N здано/видано.

3. При знятті з обліку:
номерний(і) знак(и): серія ____ N здано/не здано (втрачено).


Дата реєстрації (перереєстрації, зняття з обліку тощо)

______


Державний інспектор

_
(підпис, прізвище)


 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики України
16.07.2009 N 504
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 13.06.2012 N 347)


 

Державному інспектору
_______
_____
                               (найменування інспекції)
_____
                           (П. І. Б. державного інспектора)


_
                                                                                     (найменування юридичної особи)

Код згідно з ЄДРПОУ

____ E-mail: _________

Місцезнаходження
юридичної особи

____

Місцезнаходження
стоянки

____

Телефон

____ЗАЯВА

Просимо ______
                                       (зареєструвати, перереєструвати, зняти з обліку, видати дублікат свідоцтва про реєстрацію,
                                                                          видати номерний(і) знак(и) замість втраченого(их) тощо)
такі машини:


N
з/п

Найменування машини

Марка та модель машини

Рік випуску

Номери агрегатів, марка, об'єм, потужність двигуна, маса машини (кг)

Державний номерний знак

Свідоцтво про реєстрацію машини

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

заводський номер

 

 

 

номер двигуна

 

номер шасі

 

марка двигуна

 

об'єм двигуна

 

потужність двигуна

 

маса машини

 

2

 

 

 

заводський номер

 

 

 

номер двигуна

 

номер шасі

 

марка двигуна

 

об'єм двигуна

 

потужність двигуна

 

маса машини

 

3

 

 

 

заводський номер

 

 

 

номер двигуна

 

номер шасі

 

марка двигуна

 

об'єм двигуна

 

потужність двигуна

 

маса машини

 


Зворотний бік

До заяви додаємо такі документи:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


Оформлення машини доручається провести

__________
                                                   (П. І. Б.)


___

_
         (підпис)

__________
(телефон)


Паспорт: серія _______ N , виданий року

__

Послуги надати з виїздом інспектора за місцезнаходженням машини (об'єкта) за адресою __________
__


М. П.

Керівник

________
(підпис, прізвище)

Дата  ______
                  (дата подання заяви)

Головний бухгалтер

________
(підпис, прізвище)


Службові відмітки:

1. При реєстрації (перереєстрації, знятті з обліку, видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію, видачі номерного(их) знака(ів) замість втраченого(их) тощо) видано:

реєстраційний номер: серія ____ N ;

свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку машини): серія ____ N .

2. Номерний знак "Транзит": серія ____ N здано/видано.

3. При знятті з обліку:
номерний(і) знак(и): серія ____ N здано/не здано (втрачено).


Дата реєстрації (перереєстрації, зняття з обліку тощо)

______


Державний інспектор

_
(підпис, прізвище)


 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики України
16.07.2009 N 504
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 13.06.2012 N 347)


 

Державному інспектору
________
                                  (найменування інспекції)
________
                           (П. І. Б. державного інспектора)
громадянина(ки)      ___,
                                                                         (П. І. Б.)
дата народження       __

місце проживання    ___
________

Паспорт _, виданий ________ року

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
________
________

 

Місце роботи

____

 

Телефон

____


ЗАЯВА

Прошу

______
______
                   (зареєструвати, перереєструвати, зняти з обліку, видати дублікат свідоцтва про реєстрацію,
                                                     видати номерний(і) знак(и) замість втраченого(их) тощо)


1. Найменування машини

_

2. Марка і модель

_

3. Рік випуску

_

4. Заводський N

_

5. Двигун N

_

6. Шасі N

_

7. Марка двигуна

_

8. Об'єм двигуна

_ см3

9. Потужність двигуна

_

10. Маса машини

_ кг

11. Завод-виробник

_

12. Країна-виробник

_


До заяви додаємо такі документи:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Послуги надати з виїздом інспектора за місцезнаходженням машини (об'єкта) за адресою __________
__


__________
         (дата подання заяви)

___
(підпис, прізвище)


Службові відмітки:

1. При реєстрації (перереєстрації, знятті з обліку, видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію, видачі номерного(их) знака(ів) замість втраченого(их) тощо) видано:

реєстраційний номер: серія ____ N ;

свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку машини): серія ____ N .

2. Номерний знак "Транзит": серія ____ N здано/видано.

3. При знятті з обліку:
номерний(і) знак(и): серія ____ N здано/не здано (втрачено).


Дата реєстрації (перереєстрації, зняття з обліку тощо)

______


Державний інспектор

_
(підпис, прізвище)


 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики України
16.07.2009 N 504
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 13.06.2012 N 347)


 

Державному інспектору
______
                                (найменування інспекції)
______
                          (П. І. Б. державного інспектора)
громадянина(ки) ____
                                                                        (П. І. Б.)
дата народження ___
місце проживання __
______

Паспорт _____, виданий ____ року
______

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ______

Телефон ___________


ЗАЯВА

Прошу Вас внести у графу "Особливі відмітки" реєстраційних документів належної мені машини

1. Найменування машини ____

2. Марка і модель ___________

3. Рік випуску __

4. Заводський N

5. Двигун N ___

6. Шасі N _____

запис такого змісту: "Має право керувати ___
                                                                                                                                                     (прізвище, ініціали)
__
                                                                                                   (прізвище, ініціали)
_"
                                                                                                   (прізвище, ініціали)


______
(дата)

_____
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)


 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики України
16.07.2009 N 504
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 13.06.2012 N 347)


Погоджую:
Начальник (заступник начальника) територіального органу Державної податкової
служби
_______
_______

________ /_________/

Затверджую:
Начальник державної інспекції сільського
господарства _______
_______

__________ /_______/


Акт
про зняття з обліку машин, які зареєстровані

__
                                                (найменування юридичної особи, прізвище, ініціали фізичної особи)
__
                       (місцезнаходження юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків,
__
         місце проживання фізичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер
     паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
       облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
                                                                                             мають відмітку у паспорті))
__


Список знятих з обліку машин

N
з/п

Найменування машини

Марка та модель машини

Рік випуску

Заводський номер

Державний номерний знак

Дата реєстрації

Не подається на обов'язковий технічний контроль
з ____ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Підстава для зняття з обліку машин

1.

2.

3.

Вищенаведені машини вилучаються з числа машин, що підлягають щорічному обов'язковому технічному контролю.


Державний інспектор

______
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)


 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

Додаток
до Порядку складання, приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами


  


ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КАРТКА

Прізвище

Ім'я _____

По батькові __________

Дата народження _____

Місце проживання ____

Категорія "___"___"___"

 

"___" 20__ року

___
(особистий підпис)


ІСПИТИ

1. Теоретичний іспит.

Білет N ______


Номер питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Номер відповіді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Оцінка _
                                         (склав/не склав)


2. Правила технічної експлуатації машин.

Білет N ______


Номер питання

1

2

3

4

5

Номер відповіді

 

 

 

 

 


Оцінка _
                                   (склав/не склав)

3. Практичний іспит.

Допущені помилки:


Номер помилки

1

2

3

4

Зміст помилки

 

 

 

 


Оцінка ___
                                    (склав/не склав)

4. Висновок комісії __
                                                                 (склав/не склав)

"___" 20__ року


Голова комісії

_________
                   (підпис)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії:

_________
                   (підпис)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

_________
                   (підпис)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

_________
                   (підпис)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)


Видано посвідчення серії ______ N _________ категорії ______.

Дата видачі ___________.


 

Додаток 1
до Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів


ВИСНОВОК СПЕЦІАЛІСТА

від N
з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів
і супровідних документів на предмет фальсифікації

За заявою _____
                                                  (найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ініціали керівника,
__
               прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків або
__
 номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
 реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
                                      орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) власника машини)
для обстеження заводських (ідентифікаційних) номерів машини та реєстраційних, супровідних документів подано:

найменування машини _____,
марка і модель машини _____,
номерний знак _________, рік випуску (згідно з реєстраційними документами) ______,
реєстраційні, супровідні документи ________
__.
                                                                        (серія, номер, ким і коли видано документ)

Обстеження проведено спеціалістом ______.
                                                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)


НА ВИРІШЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ ПОСТАВЛЕНО ТАКІ ЗАПИТАННЯ:

1. Чи не піддавались змінам або фальсифікації заводські (ідентифікаційні) номери машини та реквізити, записи у реєстраційних, супровідних документах?


ОБСТЕЖЕННЯМ ВСТАНОВЛЕНО:

Марка і модель машини _____

Заводські (ідентифікаційні номери):

машини _

двигуна _

шасі ____


Рік випуску машини ________

Маса машини __

Марка і модель двигуна _____

Об'єм двигуна _

1. За заводськими (ідентифікаційними) номерами машини, двигуна, шасі:
__
__
__

2. За реєстраційними, супровідними документами: _______
__
__
__


ВИСНОВОК:

__
__
__
__
__


Висновок спеціаліста дійсний протягом 30 діб.

Спеціаліст

__
(підпис)

___
(П. І. Б.)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали