Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2019

м. Київ

N 2999/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2019 р. за N 1061/34032

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до підпункту 22 пункту 3 (Постанова N 228) та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України (Постанова N 228), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу, протягом шести місяців з дати набрання ним чинності.

3. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. генерального директора
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

В. Легкий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
26 вересня 2019 року N 2999/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2019 р. за N 1061/34032

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. У розділі IV Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5):

1) абзац сьомий пункту 4 доповнити новим реченням такого змісту: "Під час пред'явлення адвокатом ордера до нього обов'язково додається копія договору про надання правової допомоги, засвідчена у встановленому законодавством порядку.";

2) пункт 18 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Запити, які надходять від банків або інших фінансових установ, що мають ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", або бюро кредитних історій, виконуються на загальних підставах з дотриманням вимог чинного законодавства.".

2. В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (зі змінами):

1) у розділі III:

після пункту 3.4 доповнити новим пунктом 3.41 такого змісту:

"3.41. На письмовий запит банку або іншої фінансової установи, що має ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", або бюро кредитних історій (далі - суб'єкти банківських відносин) видаються:

а) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті (додаток 3);

б) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища (додаток 4);

в) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу (додаток 5);

г) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію розірвання шлюбу (додаток 7);

ґ) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) (додаток 8);

д) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану (додаток 13).";

пункт 3.6 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"У разі подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру щодо актового запису про шлюб або розірвання шлюбу додатково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові другого з подружжя.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

у пункті 3.8:

абзац третій викласти в такій редакції:

"У разі подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру уповноваженою особою, крім документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, пред'являється довіреність, посвідчена відповідно до Закону України "Про нотаріат". У разі, якщо уповноваженою особою є адвокат, пред'являється документ, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI). Під час пред'явлення адвокатом ордера до нього обов'язково додається копія договору про надання правової допомоги, засвідчена у встановленому законодавством порядку.";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Уповноважена особа суб'єкта банківських відносин пред'являє паспорт громадянина України або паспортний документ, а також довіреність, що підтверджує її повноваження на отримання витягу з Реєстру від імені такого суб'єкта.

Обсяг повноважень особи, яка видала відповідну довіреність від суб'єкта банківських відносин, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів.

Уповноважена особа суб'єкта банківських відносин також подає письмову згоду фізичної особи, якої стосуються відомості, зазначені в актових записах цивільного стану (у разі отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища - згоду обох з подружжя). У разі, якщо така згода надається (міститься) в документах, що обов'язково подаються фізичною особою відповідному суб'єкту банківських відносин, подається копія такого документа, засвідчена суб'єктом банківських відносин у встановленому законодавством порядку.

Наявність банківської ліцензії встановлюється згідно з відомостями довідника банківських установ України, які мають банківську ліцензію, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Національного банку України. Підтвердження статусу юридичної особи як фінансової установи або бюро кредитних історій здійснюється згідно з відомостями з Державного реєстру фінансових установ та Єдиного реєстру бюро кредитних історій, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.";

у пункті 3.9 слова "фізичною особою" виключити;

2) у додатках до Інструкції:

абзаци четверті додатків 3 - 5, 7, 8, 13 викласти в такій редакції:

"Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, прізвище, власне ім'я, по батькові уповноваженої особи такої юридичної особи, на запит якої видано витяг.";

у додатку 23:

у виносці розділу "Мета одержання витягу*" слова "(посадовою особою), службовою особою" замінити словами ", органом місцевого самоврядування (посадовою особою) або іншою юридичною особою (уповноваженою особою)";

у розділі "Параметри пошуку" графу "Місце державної реєстрації народження (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану):" викласти в такій редакції:

"Відомості про другого з подружжя (у разі надання витягу щодо актового запису про шлюб / розірвання шлюбу):

 

  ";

 

у розділі "Відомості про заявника" графу

"

  "

 

викласти у такій редакції:

"

  ";

 

у виносці графи "М. П.*" слова "(посадової особи), службової особи" замінити словами ", органу місцевого самоврядування (посадової особи) або іншої юридичної особи".

 

Директор Департаменту
приватного права

О. Ференс
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали