Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 січня 2020 року N 9

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції" (Закон N 2473-VIII), з метою удосконалення порядку проведення уповноваженими установами операцій з торгівлі іноземною валютою в готівковій формі Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до:

1) Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року N 1 (Положення N 1) (зі змінами) (далі - Зміни до Положення N 1), що додаються;

2) Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року N 2 (Положення N 2) (зі змінами) (далі - Зміни до Положення N 2), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з 01 лютого 2020 року, крім підпунктів 2 - 5 пункту 1 Змін до Положення N 1 та підпунктів 2, 3 пункту 1 Змін до Положення N 2, які набирають чинності з 19 квітня 2020 року.

 

Голова

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
17 січня 2020 року N 9

Зміни
до Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України (Положення N 1)

1. У розділі IV:

1) у пункті 17:

підпункт 3 після слова "видачі" доповнити словом "/надання";

підпункт 4 після слова "валюти" доповнити словами ", платіжних пристроїв";

підпункт 6 доповнити словами ", тривалість їх операційного (робочого) дня";

2) пункт 20 виключити;

3) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. Небанківська установа, її відокремлені підрозділи та пункти обміну валюти мають право здійснювати валютно-обмінні операції після реєстрації реєстратора розрахункових операцій РРО (далі - РРО) / програмного реєстратора розрахункових операцій РРО (далі - програмний РРО) у центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.";

4) пункт 22 після слова та літер "щодо РРО" доповнити словом та літерами "/програмного РРО";

5) у пункті 23:

перший абзац викласти в такій редакції:

"23. У касах небанківських установ, їх відокремлених підрозділів, пунктах обміну валюти банку, небанківської установи заборонено здійснювати валютно-обмінні операції:";

підпункти 1, 2 доповнити словом та літерами "/програмного РРО";

пункт після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 21 такого змісту:

"21) у період відсутності зв'язку між програмним РРО та фіскальним сервером контролюючого органу;";

в абзаці шостому:

у першому реченні:

після слів та літер "виходу з ладу РРО" доповнити словом та літерами "/програмного РРО";

слова "або тимчасового відключення електроенергії" виключити;

у другому реченні слова "державної влади, що" замінити словами "виконавчої влади, що забезпечує формування та";

в абзаці сьомому слово "пункту" замінити словом та цифрами "пунктів 21,";

6) підпункт 2 пункту 27 та пункт 28 виключити;

7) у пункті 31:

друге речення підпункту 1 виключити;

в абзаці десятому:

слово "додатково" виключити;

після слова "розміщуватися" доповнити словами "в доступному для огляду клієнтами місці";

8) перший абзац пункту 33 доповнити словами "та/або лічильників банкнот з функцією контролю ультрафіолетового, інфрачервоного та магнітного захисту".

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Чурій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
17 січня 2020 року N 9

Зміни
до Положення про здійснення операцій із валютними цінностями (Положення N 2)

1. У розділі III:

1) у пункті 12:

абзац четвертий доповнити словами ", платіжних пристроях";

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий уважати відповідно абзацом п'ятим;

2) перший та другий абзаци пункту 14 викласти в такій редакції:

"14. Банк оформляє квитанцію у вигляді паперового або електронного документа.

Банк надає фізичній особі перший примірник квитанції, оформленої у вигляді паперового документа, або квитанцію, оформлену у вигляді електронного документа. Другий примірник квитанції зберігається у вигляді паперового або електронного документа в банку.";

3) у пункті 15:

у першому реченні абзацу першого слова та літери "друкується реєстратором розрахункових операцій (далі - РРО)" замінити словами та літерами "створений в паперовій та/або електронній формі реєстратором розрахункових операцій (далі - РРО) або програмним реєстратором розрахункових операцій (далі - програмний РРО)";

абзац другий після літер "РРО" доповнити словами "у вигляді паперового або електронного документа";

4) у пункті 20 слова "видає", "видається" замінити відповідно словами "надає", "надається";

5) у пункті 25 слова та літери "наявності першого примірника квитанції / розрахункового документа РРО" замінити словами та літерами "пред'явлення клієнтом, наданого банком, небанківською установою, першого примірника квитанції / розрахункового документа РРО".

2. У додатку 1:

1) слова "Примірник N", ", крос-курс" виключити;

         2) слова "Додаткові реквізити _______.
                                                                                                            (реквізити, необхідні для проведення операцій)
           " замінити словами "Додаткові реквізити _________
                                        (підпис клієнта)                                                                                                                      (реквізити,
           _________.";
                                                           необхідні для проведення операцій)

3) у поясненнях:

у пункті 2 слова ", "підпис клієнта" виключити;

пункт 3 доповнити словами "у паперовій формі".

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Чурій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали