Додаткова копія: Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань речового забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2019

м. Київ

N 363

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2019 р. за N 554/33525

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань речового забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України

Відповідно до статті 91 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та з метою впорядкування речового забезпечення військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з питань речового забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України Міністерства внутрішніх справ України (Рябий С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В. А.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
прикордонної служби України

П. Цигикал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
10 травня 2019 року N 363

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 травня 2019 р. за N 554/33525

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів з питань речового забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України

1. В Інструкції про порядок речового забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 жовтня 2016 року N 1132 (Наказ N 1132), зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за N 1536/29666:

1) у розділі I:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Ця Інструкція визначає організацію та порядок речового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, курсантів вищих військових навчальних закладів, військовослужбовців, які були призвані на строкову військову службу та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військовозобов'язаних, призваних на навчальні та спеціальні збори, резервістів (далі - військовослужбовці), ліцеїстів та працівників Держприкордонслужби в мирний час та особливий період.";

абзац другий пункту 2 після слів "одного військовослужбовця" доповнити словом ", ліцеїста";

абзац перший пункту 3 після слів "потреб військовослужбовців" доповнити словом ", ліцеїстів";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Військовослужбовці та ліцеїсти отримують речове майно, їм проводиться пошиття форменого одягу та надаються лазне-пральні послуги за рахунок кошторисних призначень, передбачених Держприкордонслужбі.";

у пункті 5:

абзац перший після слів "поточного забезпечення" доповнити словами ", майно фонду зборів";

абзац другий після слів "використання військовослужбовцями" доповнити словом ", ліцеїстами";

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

"Майно фонду зборів призначене для військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори, а під час мобілізації - для мобілізаційного розгортання Держприкордонслужби.".

У зв'язку із цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

абзац третій пункту 6 після слів "підмінного фонду" доповнити словами ", майна фонду зборів";

абзац другий пункту 7 після слів "особливий період," доповнити словами "військовозобов'язаним та резервістам, призваним на навчальні та спеціальні збори, ліцеїстам, працівникам,";

абзац перший пункту 11 після слів "особливий період," доповнити словами "військовозобов'язаним та резервістам, призваним на навчальні та спеціальні збори, ліцеїстам, працівникам";

2) у розділі II:

абзац другий пункту 8 після слів "особливий період," доповнити словом "ліцеїстам";

абзаци перший, другий пункту 14 викласти в такій редакції:

"14. Речове майно особистого користування офіцери отримують у готовому вигляді або воно виготовляється для них в ательє за індивідуальним замовленням з оплатою пошиття.

Інші військовослужбовці та ліцеїсти речове майно особистого користування отримують у готовому вигляді. Якщо підібрати окремі предмети за розміром і зростом не можна, проводиться їх припасування або пошиття в ательє.";

пункт 16 доповнити абзацами другим, третім такого змісту:

"Предмети речового майна, які курсанти вищих військових навчальних закладів не отримали (незалежно від причин), після їх відрахування, дострокового розірвання контракту або закінчення ними навчання не видаються.

Ліцеїстам після закінчення навчання за рішенням Адміністрації Держприкордонслужби дозволяється залишати у власності предмети форменого одягу, що видавалися.";

3) у розділі III:

пункт 6 після слів "особливий період" доповнити словом "ліцеїсти";

пункт 16 після слова "Забезпечення" доповнити словами "військовослужбовців та".

2. У Нормах забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період (Наказ N 1132), затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 жовтня 2016 року N 1132 (Наказ N 1132), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за N 1537/29667:

1) у графі 2 позиції 20 та примітці Норми N 1 слово "бавовняна" замінити словом "польова";

2) у Нормі N 2:

у графі 2 позиції 19, пунктах 2, 3 приміток слово "бавовняна" замінити словом "польова";

пункт 3 приміток після слів "регіональних управліннях" доповнити словами "(крім Донецько-Луганського)";

3) у Нормі N 3:

у графі 2 позиції 20, пунктах 2, 3 приміток слово "бавовняна" замінити словом "польова";

доповнити новою позицією 33 такого змісту:

"

33

Білизна для холодної погоди

1

2

".

У зв'язку із цим позиції 33 - 36 вважати відповідно позиціями 34 - 37;

пункт 3 приміток після слів "регіональних управліннях" доповнити словами "(крім Донецько-Луганського)";

4) у Нормі N 4:

у графі 2 позиції 10 слово "бавовняна" замінити словом "польова";

пункт 4 приміток викласти в такій редакції:

"4. Фуфайки (з короткими рукавами), труси, шкарпетки літні та зимові після отримання залишаються у власності курсанта.";

5) у Нормі N 5:

у графі 2 позиції 10 слово "бавовняна" замінити словом "польова";

доповнити новою позицією 21 такого змісту:

"

21

Білизна для холодної погоди

1

1

 

".

У зв'язку із цим позиції 21 - 24 вважати відповідно позиціями 22 - 25;

пункт 4 приміток викласти в такій редакції:

"4. Фуфайки (з короткими рукавами), шкарпетки літні та зимові після отримання залишаються у власності курсанта.";

6) у Нормі N 6:

у графі 2 позиції 4 слово "бавовняна" замінити словом "польова";

пункт 5 приміток викласти в такій редакції:

"5. Фуфайки (з короткими рукавами), труси, шкарпетки літні та зимові після отримання залишаються у власності військовослужбовця.";

у пункті 6 приміток слово "бавовняної" замінити словом "польової";

7) після Норми N 6 доповнити новою Нормою N 7 такого змісту:

"Норма N 7
забезпечення речовим майном ліцеїстів

N з/п

Назва предмета

Кількість на одну людину (штук, пар, комплектів)

Строк експлуатації (носіння), років

Номер примітки, що застосовується під час видачі

зі строком навчання 2 роки

зі строком навчання 4 роки

1

2

3

4

5

6

Обмундирування

1

Кашкет

2

2

4

 

2

Берет

1

2

2

 

3

Шапка

1

2

4

 

4

Шапка зимова

1

2

2

 

5

Куртка утеплена польова

1

2

4

 

6

Куртка спеціальна

1

2

4

 

7

Кітель і штани (парадні)

1

2

4

 

8

Костюм повсякденний

1

2

2

 

9

Светр

1

2

4

 

10

Сорочка

2

2

2

 

11

Краватка

2

2

4

 

12

Кашне

1

2

4

 

13

Шарф-труба зимовий

1

2

4

 

14

Рукавички демісезонні

1

2

2

 

15

Костюм літній польовий

1

2

2

 

16

Костюм тренувальний

1

2

2

 

Взуття

17

Напівчоботи утеплені

1

2

2

 

18

Напівчеревики хромові

1

1

1

 

19

Черевики з високими берцями

1

2

2

 

20

Тапочки спортивні

1

2

2

 

21

Тапочки казармені

1

2

2

 

Білизна

22

Фуфайка (з короткими рукавами)

2

1

1

 

23

Труси

2

1

1

 

24

Фуфайка (з довгими рукавами) та кальсони

2

1

1

 

25

Білизна для холодної погоди

2

1

1

 

26

Шкарпетки літні

12

1

1

1

27

Шкарпетки зимові

4

1

1

1

28

Рушник

2

1

1

 

Інше

29

Ремінь брючний

1

2

4

 

Примітка. Фуфайки (з короткими рукавами), труси, шкарпетки літні та зимові після отримання залишаються у власності ліцеїста.".

У зв'язку із цим Норми N 7 - 36 вважати відповідно Нормами N 8 - 37;

8) у Нормі N 8:

після позиції 3 доповнити новою позицією 4 такого змісту:

"

4

Кашкет польовий або панама

1

3

 

".

У зв'язку із цим позиції 4 - 31 вважати відповідно позиціями 5 - 32;

після позиції 19 доповнити новою позицією 20 такого змісту:

"

20

Куртка утеплена польова

1

5

 

".

У зв'язку із цим позиції 20 - 32 вважати відповідно позиціями 21 - 33;

після позиції 21 доповнити новою позицією 22 такого змісту:

"

22

Костюм літній польовий

1

3

 

".

У зв'язку із цим позиції 22 - 33 вважати відповідно позиціями 23 - 34;

9) у Нормі N 9:

після позиції 3 доповнити новою позицією 4 такого змісту:

"

4

Кашкет польовий або панама

1

2

 

".

У зв'язку із цим позиції 4 - 31 вважати відповідно позиціями 5 - 32;

після позиції 18 доповнити новою позицією 19 такого змісту:

"

19

Куртка утеплена польова

1

3

3

".

У зв'язку із цим позиції 19 - 32 вважати відповідно позиціями 20 - 33;

після позиції 20 доповнити новою позицією 21 такого змісту:

"

21

Костюм літній польовий

1

1

3

".

У зв'язку із цим позиції 21 - 33 вважати відповідно позиціями 22 - 34;

доповнити примітки пунктом 3 такого змісту:

"3. Військовослужбовцям, які проходять військову службу в Адміністрації Держприкордонслужби та регіональному управлінні, куртка утеплена польова видається на п'ять років, костюм літній польовий - на три роки.";

10) у Нормі N 10:

після позиції 3 доповнити новою позицією 4 такого змісту:

"

4

Кашкет польовий або панама

1

2

 

".

У зв'язку із цим позиції 4 - 31 вважати відповідно позиціями 5 - 32;

після позиції 19 доповнити новою позицією 20 такого змісту:

"

20

Куртка утеплена польова

1

3

3

".

У зв'язку із цим позиції 20 - 32 вважати відповідно позиціями 21 - 33;

після позиції 21 доповнити новою позицією 22 такого змісту:

"

22

Костюм літній польовий

1

2

3

".

У зв'язку із цим позиції 22 - 33 вважати відповідно позиціями 23 - 34;

після позиції 30 доповнити новою позицією 31 такого змісту:

"

31

Білизна для холодної погоди

1

2

 

".

У зв'язку із цим позиції 31 - 34 вважати відповідно позиціями 32 - 35;

доповнити примітки пунктом 3 такого змісту:

"3. Військовослужбовцям, які проходять військову службу в Адміністрації Держприкордонслужби та регіональному управлінні, куртка утеплена польова видається на п'ять років, костюм літній польовий - на три роки.";

11) у Нормі N 11:

у графі 2 позиції 1 слово "спеціальний" замінити словами "польовий або панама";

після позиції 4 доповнити новою позицією 5 такого змісту:

"

5

Куртка утеплена польова

1

 

1, 6

".

У зв'язку із цим позиції 5 - 23 вважати відповідно позиціями 6 - 24;

у графі 2 позиції 7 слова "для моряків" замінити словами "літній польовий";

пункт 5 приміток викласти в такій редакції:

"5. Фуфайки (з короткими рукавами), труси, шкарпетки літні та зимові після отримання залишаються у власності військовослужбовця.";

пункт 6 приміток після слів "куртки спеціальної," доповнити словами "куртки утепленої польової, штанів спеціальних, сорочки спеціальної, теніски спеціальної,";

12) у Нормі N 12:

у графі 2 позиції 4 слово "бавовняна" замінити словом "польова";

у пункті 2 приміток слово "бавовняною" замінити словом "польовою";

13) у Нормі N 13:

позицію 1 виключити.

У зв'язку із цим позиції 2 - 16 вважати відповідно позиціями 1 - 15;

у пункті 1 приміток слова "Блайзером спеціальним," виключити, слово "теніскою" замінити словом "Теніскою";

14) примітку Норми N 15 після слів "на особливий період," доповнити словами "курсантів вищих військових навчальних закладів, ліцеїстів";

15) примітку Норми N 16 після слова "військовослужбовцям" доповнити словами "та ліцеїстам";

16) пункт 3 приміток Норми N 17 після слів "навчальних центрах," доповнити словом "ліцеїстам";

17) у Нормі N 18 позиції 23 - 25 виключити.

У зв'язку із цим позицію 26 вважати позицією 23;

18) пункт 2 приміток Норми N 19 після слова "Держприкордонслужби" доповнити словами "штани вітровологозахисні зимові,";

19) у позиції 5 та пункті 3 приміток Норми N 21 слово "вовняний" виключити;

20) у заголовку графи 3 Норми N 24 слова "одну людину" замінити словами "одне ліжко";

21) у Нормі N 32:

у графі 2 позиції 4 слово "бавовняна" замінити словом "польова";

пункт 1 приміток викласти в такій редакції:

"1. Шкарпетки літні та зимові після отримання залишаються у власності працівника.";

22) після Норми N 32 доповнити новою Нормою N 33 такого змісту:

"Норма N 33
забезпечення речовим майном військових священиків (капеланів)
(інвентарне майно)

N з/п

Назва предмета

Кількість на одну людину (штук, пар, комплектів)

Строк носіння (років)

Номер примітки, що застосовується під час видачі

1

2

3

4

5

1

Кашкет польовий

1

3

 

2

Шапка зимова

1

4

 

3

Куртка утеплена польова

1

5

 

4

Костюм літній польовий

1

2

 

5

Черевики з високими берцями

1

3

 

6

Шкарпетки літні

2

1

1

7

Шкарпетки зимові

1

1

1

8

Ремінь брючний

1

5

 

Примітка. Шкарпетки літні та зимові після отримання залишаються у власності працівника.".

У зв'язку із цим Норми N 33 - 37 вважати відповідно Нормами N 34 - 38.

23) у Нормі N 35:

після позиції 3 доповнити новою позицією 4 такого змісту:

"

4

Ліцеїсти

200

100

 

1

".

У зв'язку із цим позиції 4 - 12 вважати відповідно позиціями 5 - 13;

пункт 1 приміток після слова "військовослужбовців" доповнити словами "та ліцеїстам".

 

Т. в. о. начальника Управління взаємодії
з Державною прикордонною службою України
Міністерства внутрішніх справ України

В. П. Шибіко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали