АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.05.2017

м. Київ

N 297

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 червня 2017 р. за N 722/30590

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відповідно до частини сьомої статті 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 551-XIV, та з метою удосконалення заходів, спрямованих на захист прав і свобод людини, зміцнення військової дисципліни, запобігання надзвичайним подіям у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, упорядкування питань призначення, проведення службових розслідувань та прийняття законних рішень за їх висновками

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 06 листопада 2015 року N 668 (Наказ N 668), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2015 року за N 1503/27948, що додаються.

2. Т. в. о. директора Департаменту правової роботи Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал-майор Держспецзв'язку

Л. О. Євдоченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
19 травня 2017 року N 297

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 червня 2017 р. за N 722/30590

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (Наказ N 668)

1. Абзац другий пункту 3 розділу I викласти в такій редакції:

"Службове розслідування за фактами втрати документів або розголошення відомостей, які містять службову інформацію, проводиться з урахуванням вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 736 (Постанова N 736).".

2. Підпункт 12 пункту 1 розділу II викласти в такій редакції:

"12) втрати документів або розголошення відомостей, які містять службову інформацію;".

3. У пункті 3 розділу V:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) запрошувати та отримувати від військовослужбовця, стосовно якого проводиться службове розслідування, а також інших посадових осіб Держспецзв'язку, які обізнані або причетні до фактів чи дій (бездіяльності), що стали підставами для призначення службового розслідування, усні або письмові пояснення, інші документальні матеріали, що стосуються правопорушення (події), за фактами якого (якої) проводиться службове розслідування;";

2) після підпункту 4 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:

"5) під час опитування військовослужбовця, стосовно якого проводиться службове розслідування, а також інших посадових осіб Держспецзв'язку, які обізнані або причетні до фактів чи дій (бездіяльності), що стали підставами для призначення службового розслідування, за їхньою згодою можуть застосовувати аудіо- та/або відеотехніку з метою фіксації їхніх пояснень.".

4. У розділі VII:

1) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:

"пропозиції щодо закінчення службового розслідування, притягнення військовослужбовця, який вчинив дисциплінарне правопорушення, до дисциплінарної відповідальності (якщо вину військовослужбовця у вчиненні дисциплінарного правопорушення доведено) із зазначенням конкретного виду стягнення та направлення матеріалів службового розслідування у випадках, передбачених законодавством, до відповідних органів (інстанцій);";

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Перед поданням разом із матеріалами службового розслідування на розгляд і затвердження посадовій особі, яка призначила службове розслідування, Акт обов'язково погоджується:

в Адміністрації Держспецзв'язку - керівником або одним з його заступників (особами, які виконують їх обов'язки) юридичного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку;

у підрозділі Держспецзв'язку - посадовою особою Держспецзв'язку, яка здійснює правове забезпечення діяльності цього підрозділу.

Візування здійснюється шляхом зазначення найменування посади, військового звання, особистого підпису, ініціалів, прізвища і дати нижче підпису (підписів) посадової особи (членів комісії), яка (які) проводила(и) розслідування.

Якщо керівник або один із заступників (особи, які виконують їх обов'язки) юридичного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку (посадова особа Держспецзв'язку, яка здійснює правове забезпечення діяльності підрозділу Держспецзв'язку) не погоджується з Актом або окремими його частинами, він робить напис "Із запереченнями, що додаються" і протягом 1 робочого дня надає свої письмові заперечення, які долучаються до матеріалів службового розслідування і є невід'ємною частиною Акта.".

5. У розділі VIII:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Посадова особа, яка призначила службове розслідування, протягом 3 робочих днів після отримання Акта та матеріалів службового розслідування розглядає його і у випадку незгоди може надати в межах строку службового розслідування службовій особі, яка провела службове розслідування одноособово, або голові комісії вказівки щодо додаткової перевірки фактів і обставин, які раніше не були відомі чи не були враховані в процесі службового розслідування, а також щодо доопрацювання зазначеного висновку.";

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. За результатами розгляду Акта і матеріалів службового розслідування посадова особа, яка призначила службове розслідування, у строк, що залишився до його завершення, затверджує Акт та визначає окремий вид дисциплінарного стягнення щодо кожного правопорушника.

Вид дисциплінарного стягнення зазначається особисто посадовою особою, яка призначила службове розслідування, у лівому верхньому куті першої сторінки Акта.";

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Дисциплінарне стягнення накладається на військовослужбовця посадовою особою, яка призначила службове розслідування, протягом місяця від дня закінчення службового розслідування, не враховуючи часу його перебування на лікуванні або у відпустці. У цей період видається відповідний наказ про прийняте посадовою особою, яка призначила службове розслідування, рішення.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене після шести місяців з дня вчинення правопорушення. До зазначеного строку не зараховуються час перебування військовослужбовця на лікуванні або у відпустці, а також час відсутності на службі без поважних причин.";

4) у пункті 7:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) копія затвердженого Акта (без додатків), яка долучається до особової справи військовослужбовця, стосовно якого проводилося службове розслідування;";

у підпункті 2 слова "Департаменту організації та контролю службової діяльності" замінити словами "Департаменту організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення";

5) у пункті 8 слова "Департамент організації та контролю службової діяльності" замінити словами "Департамент організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення".

 

Т. в. о. директора Департаменту
правової роботи
Адміністрації Держспецзв'язку
полковник юстиції

С. М. Федорів
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали