АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2012

м. Київ

N 161


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 травня 2012 р. за N 724/21037

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1044 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950" (Постанова N 1044), постанови Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 року N 938 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації" (Постанова N 938), з метою приведення Інструкції про порядок проведення службового розслідування в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 28 квітня 2009 року N 90, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2009 року за N 456/16472 (зі змінами), у відповідність із нормативно-правовими актами

НАКАЗУЮ:

1. У преамбулі наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 28 квітня 2009 року N 90 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2009 року за N 456/16472, слова "конфіденційну інформацію, що є власністю держави" замінити словами "службову інформацію".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення службового розслідування в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 28 квітня 2009 року N 90, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2009 року за N 456/16472 (зі змінами), що додаються.

3. Директору Департаменту організації та контролю службової діяльності Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту організації та контролю службової діяльності Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

 

Голова Служби

Г. А. Резніков


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
17.04.2012 N 161

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 травня 2012 р. за N 724/21037


ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення службового розслідування в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. В абзаці першому пункту 1.2 розділу I слова "Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців" замінити словами "Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування".

2. У пункті 2.1 розділу II:

підпункт 1 після слів "завдань, покладених на Держспецзв'язку" доповнити словами ", заподіяло шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб";

доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:

"9) вчиненню особою рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку корупційного правопорушення (за поданням керівника спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції) за рішенням Голови Держспецзв'язку, начальників (керівників) регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку з метою виявлення причин та умов, що сприяли правопорушенню.".

3. Пункт 5.4 розділу V доповнити новим абзацом такого змісту:

"Безпосередній начальник особи, стосовно якої проводиться службове розслідування, повинен сприяти отриманню від цієї особи для посадової особи (членів комісії), якій (яким) доручено проведення службового розслідування, письмових пояснень (відповідей на питання) про правопорушення, за фактом якого призначено службове розслідування".

4. Пункт 7.3 розділу VII викласти у такій редакції:

"7.3. Перед поданням акта про результати службового розслідування разом із матеріалами службового розслідування на розгляд і затвердження посадовій особі, яка призначила службове розслідування, обов'язково акт погоджується з Юридичним управлінням Адміністрації Держспецзв'язку або посадовими особами Держспецзв'язку, які здійснюють правове забезпечення діяльності підрозділів (далі - юрисконсульт).

Погодження здійснюється шляхом зазначення найменування посади, спеціального звання, особистого підпису, ініціалів, прізвища і дати підписання цього акта нижче від підпису (підписів) посадової особи (членів комісії), яка (які) проводила розслідування.

Якщо юрисконсульт не погоджується з висновками або окремими частинами акта про результати службового розслідування, він підписує акт і робить такий напис: "Із запереченнями, що додаються" й надає свої письмові заперечення, які долучаються до матеріалів службового розслідування.".

5. У розділі VIII:

пункт 8.8 викласти в такій редакції:

"8.8. Після затвердження акта про результати службового розслідування, прийняття та реалізації відповідного управлінського рішення посадовою особою, яка призначила службове розслідування, робиться:

1) витяг із затвердженого акта в обсязі питань, визначених підпунктами 1, 2, 8, 9 пункту 7.1 розділу VII цієї Інструкції, який долучається до особової справи особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, стосовно якої проводилося службове розслідування;

2) копія затвердженого акта (без додатків) і витяг із наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності особи, стосовно якої було призначено службове розслідування, а також інших осіб, вина яких була доведена у процесі службового розслідування, які надсилаються до Департаменту організації та контролю службової діяльності Адміністрації Держспецзв'язку для доповіді та врахування при узагальненні результатів службової діяльності Держспецзв'язку, а також з метою реалізації керівництвом Держспецзв'язку прав, визначених пунктом 8.3 цього розділу.";

доповнити розділ пунктом 8.9 такого змісту:

"8.9. За результатами аналізу матеріалів службових розслідувань, проведених у підрозділах Держспецзв'язку протягом року, Департамент організації та контролю службової діяльності Адміністрації Держспецзв'язку до 15 лютого готує для доповіді Голові Держспецзв'язку відповідне узагальнення за минулий рік.".

 

Заступник директора
Департаменту організації
та контролю службової діяльності
Адміністрації Держспецзв'язку

Ю. І. Циплинський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали