Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.02.2020

м. Київ

N 338/5/46

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2020 року за N 144/34427

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень

Відповідно до статті 16 Закону України "Про міжнародні договори України", статті 80 Закону України "Про міжнародне приватне право", статей 462 - 487, 496 - 502 Цивільного процесуального кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2019 року N 870 "Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції" (Постанова N 870), з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27 червня 2008 року N 1092/5/54, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02 липня 2008 року за N 573/15264 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Коломієць В. та заступника Голови Державної судової адміністрації України Гізатуліну Л.

 

Міністр юстиції України

Д. Малюська

Голова Державної
судової адміністрації України

З. Холоднюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України
03 лютого 2020 року N 338/5/46

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2020 року за N 144/34427

Зміни до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень

1. У розділі I:

пункт 1.6 викласти у такій редакції:

"1.6 Реалізація міжнародних договорів України з питань міжнародної правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень здійснюється у межах компетенції Міністерством юстиції України безпосередньо та через міжрегіональні управління Міністерства юстиції України (далі - міжрегіональне управління), місцевими судами України (далі - суди України), а у відповідних випадках - іншими органами державної влади.".

2. У пункті 2.3 розділу II:

в абзаці п'ятому цифри "86" замінити цифрами "139";

в абзаці шостому цифри "55" замінити цифрами "75".

3. У розділі III:

1) у підпункті 3.4.1 пункту 3.4 слова "головне територіальне управління юстиції" замінити словами "міжрегіональне управління або його відповідний структурний підрозділ";

2) у підпункті 3.5.4 пункту 3.5 слова "головного територіального управління юстиції" замінити словами "міжрегіонального управління або його відповідного структурного підрозділу";

3) у пункті 3.7:

в абзаці першому слова "головне управління юстиції" замінити словами "міжрегіональне управління або його відповідний структурний підрозділ";

в абзаці четвертому слова "принаймні двічі" виключити;

4) в абзаці четвертому пункту 3.10 слова "головному територіальному управлінню юстиції" замінити словами "міжрегіональному управлінню або його відповідному структурному підрозділу";

5) у пункті 3.13:

в абзаці першому слова "десяти днів" замінити словами "чотирнадцяти календарних днів";

в абзаці другому слова "головне територіальне управління юстиції" замінити словами "міжрегіональне управління або його відповідний структурний підрозділ".

4. У розділі IV:

1) абзац другий пункту 4.8 виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

2) у пункті 4.10 слова "головне територіальне управління юстиції" замінити словами "міжрегіональне управління або його відповідний структурний підрозділ".

5. У розділі V:

1) пункт 5.5 викласти у такій редакції:

"5.5. Розгляд іноземного клопотання здійснюється згідно з Цивільним процесуальним кодексом України. У разі якщо міжнародний договір містить інші норми, застосовуються положення міжнародного договору.";

2) у пункті 5.7:

в абзацах першому, другому цифри "415, 416" замінити цифрами "498, 499";

абзац третій викласти у такій редакції:

"Суд України на підставі рішення іноземного суду й ухвали про його визнання та надання дозволу на його примусове виконання одразу після набрання нею законної сили видає виконавчий лист і надсилає його із супровідним листом та копіями зазначеної ухвали і клопотанням стягувача на виконання до відповідного органу державної виконавчої служби. Про направлення виконавчого листа суд України повідомляє міжрегіональне управління або його відповідний структурний підрозділ із зазначенням дати направлення виконавчого листа на виконання та назви органу державної виконавчої служби. Міжрегіональне управління отриману інформацію із зазначенням адреси та номера телефону органу державної виконавчої служби направляє Міністерству юстиції України.";

в абзаці тринадцятому слова "головного територіального управління юстиції" замінити словами "міжрегіонального управління або його відповідного структурного підрозділу";

абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:

"Міжрегіональне управління або його відповідний структурний підрозділ один примірник ухвали про визнання та надання дозволу на виконання разом з копіями рішення іноземного суду та клопотанням заінтересованої особи передає для організації виконання до центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіонального управління або до його відповідного структурного підрозділу.".

6. У розділі VI:

1) у пункті 6.10:

у підпункті 6.10.1 слова "головне територіальне управління юстиції" у всіх відмінках замінити словами "міжрегіональне управління або його відповідний структурний підрозділ";

підпункт 6.10.2 викласти у такій редакції:

"6.10.2. Якщо особа, зазначена в дорученні, або її представник з'являється до міжрегіонального управління або до його відповідного структурного підрозділу, такій особі пропонують одержати документи і здійснюють вручення, якщо особа погоджується їх одержати, з урахуванням пункту 6.11 цього розділу. Ідентифікація фізичної особи здійснюється на підставі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, повноваження представника юридичної особи встановлюються на підставі установчих документів або довіреності юридичної особи, скріпленої печаткою та підписом її керівника. Якщо немає прохання про інший спосіб, особа, яка отримала документи, ставить підпис на підтвердженні про вручення. Підпис особи засвідчується підписом посадової особи, яка здійснила вручення документів, та скріплюється печаткою.";

підпункт 6.10.3 після слів "органів міграційної служби" доповнити словами "органів місцевого самоврядування";

підпункт 6.10.5 викласти у такій редакції:

"6.10.5. У разі якщо встановлене місце проживання чи місцезнаходження особи, якій необхідно вручити документи, знаходиться поза межами територіальної юрисдикції міжрегіонального управління або його відповідного структурного підрозділу, міжрегіональне управління пересилає відповідну інформацію органів міграційної служби, органів місцевого самоврядування чи територіальних органів державної статистики разом з дорученням про вручення документів до міжрегіонального управління, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться встановлена поштова адреса, з одночасним інформуванням про це Мін'юсту.";

 

2) абзац перший пункту 6.11 викласти у такій редакції:

"6.11. Якщо в проханні про вручення документів зазначено, що документи необхідно вручити у спосіб, визначений пунктом "a" або "b" частини першої статті 5 Конвенції про вручення, міжрегіональне управління або його відповідний структурний підрозділ протягом чотирнадцяти календарних днів з дня отримання надсилає іноземне доручення про вручення документів для виконання до суду України за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи та встановлює строк для його виконання.";

3) у пункті 6.12 слова "головного територіального управління юстиції" замінити словами "міжрегіонального управління або до його відповідного структурного підрозділу";

4) у пункті 6.13:

в абзаці першому слова "головне територіальне управління юстиції" замінити словами "міжрегіональне управління або його відповідний структурний підрозділ";

абзац третій викласти у такій редакції:

"Підтвердження про вручення підписується посадовою особою та засвідчується печаткою.".

7. У тексті Інструкції слова "головні територіальні управління юстиції" в усіх відмінках та числах замінити словами "міжрегіональне управління" у відповідних відмінках і числах.

 

Директор Департаменту
міжнародного права

Т. Андрієва

Заступник начальника
юридичного управління - начальник
відділу правової експертизи

Т. Опанасюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали