Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2019

м. Київ

N 265

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 липня 2019 р. за N 822/33793

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року N 728 "Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян" (Постанова N 728) та з метою вдосконалення порядку забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень, а також надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 20 жовтня 2008 року N 242, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2008 року за N 1105/15796 (зі змінами), що додаються.

2. Юридичному управлінню подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

В. Бухарєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Профспілки працівників
державних установ України

Ю. М. Піжук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої розвідки України
03 липня 2019 року N 265

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 липня 2019 р. за N 822/33793

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень

1. В абзаці другому пункту 2.1 розділу II:

слова "розміру та" замінити словами "розміру і";

слова та цифри "від 08 жовтня 2012 року N 1036" замінити словами та цифрами "від 02 вересня 2015 року N 728 (Постанова N 728)".

2. Пункт 3.2 розділу III доповнити новим абзацом такого змісту:

"інші документи, визначені пунктом 18 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року N 470.".

3. У розділі VII:

1) пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації здійснюється Службою зовнішньої розвідки України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року N 728 "Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян" (Постанова N 728).";

2) абзаци перший, другий пункту 7.2 викласти в такій редакції:

"7.2. Житлово-побутова комісія щороку в разі затвердження бюджетних призначень для забезпечення житлом військовослужбовців СЗРУ на відповідний бюджетний рік інформує листом з повідомленням військовослужбовців та членів їх сімей (осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку, у разі їх смерті - членів сім'ї таких осіб), у яких настала черга на отримання житлових приміщень, про їх право на отримання грошової компенсації, її орієнтовний розмір та перелік документів, необхідних для отримання компенсації, або надає таке повідомлення особисто під підпис.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, у місячний строк повинні письмово повідомити житлово-побутову комісію про згоду або відмову від отримання грошової компенсації в поточному році. Якщо житлово-побутова комісія не отримала в установлений строк письмову згоду чи відмову від отримання грошової компенсації, військовослужбовець та члени його сім'ї (особа, звільнена з військової служби в запас або у відставку, у разі її смерті - члени сім'ї такої особи) вважаються такими, що не бажають отримати грошову компенсацію в поточному році.";

3) абзац перший пункту 7.3 викласти в такій редакції:

"7.3. Для отримання грошової компенсації та визначення її остаточного розміру до житлово-побутової комісії подаються документи, визначені пунктом 11 Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року N 728 (Постанова N 728).".

 

Начальник Юридичного
управління Служби зовнішньої
розвідки України

К. Сляднєва