Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2018

м. Київ

N 204

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2018 р. за N 412/31864

Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до пункту 34 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 7 Переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1069 (Постанова N 1069), та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 липня 2016 року N 725 (Наказ N 725), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 року за N 1162/29292, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М. О.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
15 березня 2018 року N 204

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2018 року за N 412/31864

ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення (Наказ N 725)

1. Пункт 1 розділу I після слів "пожежну і техногенну безпеку" доповнити словами "та здійснює державний ринковий нагляд у сфері своєї відповідальності".

2. У розділі II:

1) пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Уповноважені посадові особи ДСНС мають право складати протокол у разі порушення законодавства про ринковий нагляд і загальну безпечність продукції (стаття 18837 КУпАП).".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;

2) пункт 4 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"При складанні протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 18837 КУпАП, зазначається хто, коли та які саме законні вимоги посадових осіб ДСНС та її територіальних органів як органів ринкового нагляду не виконано, чи яку інформацію, передбачену Законами України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про загальну безпечність нехарчової продукції", не надано, чи яку недостовірну інформацію надано, чи які створено перешкоди для виконання покладених на них обов'язків.".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцятим.

3. У розділі III:

1) у пункті 1 слова ", відповідно до статті 223 КУпАП" замінити словами "та здійснює державний ринковий нагляд у сфері своєї відповідальності, відповідно до статей 223 та 24419 КУпАП";

2) пункт 6 після слів "пожежну і техногенну безпеку" доповнити словами "та здійснює державний ринковий нагляд у сфері своєї відповідальності";

3) у пунктах 8, 9 слова "посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку" замінити словами "уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку та здійснює державний ринковий нагляд у сфері своєї відповідальності";

4) пункт 11 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"При накладенні адміністративного стягнення за адміністративне правопорушення, передбачене статтею 18837 КУпАП, зазначається інформація, передбачена абзацом чотирнадцятим пункту 4 розділу II цієї Інструкції.".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

5) пункт 19 доповнити новим реченням такого змісту: "У разі розгляду справи за статтею 18837 КУпАП у частині надання посадовим особам органу ринкового нагляду та його територіальних органів недостовірної інформації до протоколу долучаються копії документів, які містять недостовірну інформацію.";

6) у пункті 20 слова "посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку" замінити словами "уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку та здійснює державний ринковий нагляд у сфері своєї відповідальності".

4. У додатках до Інструкції:

1) додаток 1 після цифр "223," доповнити цифрами "24419,";

2) додаток 3 викласти в такій редакції:

"Додаток 3
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
(пункт 9 розділу III)

ПОСТАНОВА _____ N _______
          (серія)
про накладення адміністративного стягнення

"___" 20__ р.                                                                               _
                                                                                                                                        (назва населеного пункту)

Я, ___
                                   (посада, найменування органу, від імені якого посадова особа уповноважена виносити
_____,
                                                    постанову, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові)
розглянувши протокол: серія _________, N _, про адміністративне правопорушення від "__" 20__ р. і матеріали адміністративної справи на громадянина(ку) _____,
                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дата народження)
який (яка) проживає ___________,
                                                                                         (адреса місця проживання чи перебування)
працює (навчається) ___________
                                                           (назва та адреса установи, організації (суб'єкта господарювання), навчального закладу тощо)
на посаді ________,

УСТАНОВИВ:

Громадянин(ка) ___
                                                                             (прізвище та ініціали особи, щодо якої розглядається справа,
_____
                                                          реєстраційний номер облікової картки платника податків, число, місяць, рік,
_____
                                                                     час та місце вчинення адміністративного правопорушення,
_____,
                                                                     обставини і суть адміністративного правопорушення)
чим учинив(ла) адміністративне правопорушення, передбачене статтею(ями) 120, 175, 1752, 1888, 18837 КУпАП (потрібну статтю підкреслити).

На підставі викладеного і керуючись статтями 223, 24419, 276 - 280 та 283 - 285 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

Притягнути громадянина(ку) ____
                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові особи, щодо якої розглядається справа)
до адміністративної відповідальності у вигляді _
                                                                                                                                        (вид адміністративного стягнення)
_____
                                                                                               (сума штрафу словами та цифрами)

Штраф повинен бути сплачений згідно зі статтею 307 КУпАП протягом 15 днів з дня вручення (отримання) постанови за справою про адміністративне правопорушення в
_____
                                                                               (назва установи банку, відповідний рахунок)

З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, та примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягнути з особи подвійний розмір штрафу в сумі _________ грн (________).
               (сума словами)

Постанова може бути пред'явлена до виконання в строк до ___
                                                                                                                                                        (дата)

Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів із дня її винесення до вищого органу (вищої посадової особи) або до суду в порядку, передбаченому статтями 288, 289 КУпАП.

Відповідно до статті 291 КУпАП постанова набирає законної сили з ______
                                                                                                                                                                                                  (дата)
(після закінчення строку її оскарження).

Підпис особи, яка винесла постанову _________
                                                                                                                                                                М. П.

Копію постанови особі, притягнутій до відповідальності, вручено особисто _____
                                    (підпис особи, щодо якої розглядається справа, чи відмітка про надсилання постанови)
"___" 20 __ р.

Постанова виконана "___" 20 __ р. ___________
                                                                                                                                        (посада, П. І. Б. виконавця, номер документа)";

3) додаток 5 після цифр "1888" доповнити цифрами ", 18837".

 

Начальник Управління взаємодії з
Державною службою України з
надзвичайних ситуацій МВС

В. О. Скакун
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали