Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до наказів Державної казначейської служби України

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 жовтня 2019 року N 299

Про затвердження Змін до наказів Державної казначейської служби України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року N 215 (Постанова N 215), з метою удосконалення складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання державного та місцевих бюджетів наказую:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року N 36 (Наказ N 36), та Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року N 52, що додаються.

2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати річну звітність про виконання місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін, починаючи зі звіту за 2019 рік.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві.

 

Голова

Т. Слюз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської служби України
24 жовтня 2019 року N 299

Зміни
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року N 36 (Наказ N 36), та Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року N 52

1. До Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року N 36 (Наказ N 36) (далі - Інструкція N 36), внести такі зміни:

1) розділ V доповнити пунктом 5.2 такого змісту:

"5.2. Разом з Інформацією щодо уточнення окремих показників звітних даних на кінець звітного року подаються такі додатки:

Інформація щодо короткострокових кредитів, наданих з місцевого бюджету, відображених на рахунках 1521, 1523, 1525, 1527, 1551, 1553, 1555, 1557 (додаток 4 до Інструкції);

Інформація щодо довгострокових кредитів, наданих з місцевого бюджету, відображених на рахунках 1522, 1524, 1526, 1528, 1552, 1554, 1556, 1558 (додаток 5 до Інструкції).".

У тексті Інструкції N 36 (Наказ N 36) посилання на додаток 4 замінити посиланням на додаток 6.

У зв'язку з цим пункт 5.2 вважати пунктом 5.3;

2) доповнити Інструкцію N 36 (Наказ N 36) новими додатками 4 та 5, що додаються.

У зв'язку з цим додаток 4 вважати додатком 6.

2. У преамбулі наказу Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 N 52 "Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України з складання звітності про виконання державного бюджету" слова та цифри "Указом Президента України від 13.04.2011 N 460" змінити на "постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року N 215 (Постанова N 215)".

3. До Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року N 52 (далі - Інструкція N 52), внести такі зміни:

1) абзац третій пункту 3.5 розділу III викласти у такій редакції:

"Усі форми місячної, квартальної та річної звітності в установлені терміни разом із супровідним листом подаються вищестоящому органу Казначейства засобами електронного зв'язку.";

абзац четвертий виключити;

2) у пункті 4.5 розділу IV:

підпункт 4.5.1 викласти у такій редакції:

"4.5.1. Разом із Пояснювальною запискою до річного звіту подаються такі додатки:

Інформація щодо короткострокових кредитів, наданих з державного бюджету, відображених на рахунках 1511, 1513, 1515, 1517 (додаток 5 до Інструкції);

Інформація щодо довгострокових кредитів, наданих з державного бюджету, відображених на рахунках 1512, 1514, 1516, 1518 (додаток 6 до Інструкції);

Додатки до пояснювальної записки, у яких відсутня інформація, подаються з прочерками.";

3) у розділі III підпункту 4.5.2 слова та цифри "При складанні річного звіту також наводяться пояснення до інформації, наведеної у графі "Сума коригування" Розшифровки операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512 (додаток 5 до Інструкції)." виключити;

4) підпункти 4.5.3 та 4.5.4 викласти у такій редакції:

"4.5.3. В Інформації щодо короткострокових кредитів, наданих з державного бюджету, відображених на рахунках 1511, 1513, 1515, 1517 (додаток 5 до Інструкції) відображається заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету відповідно до окремих рішень Уряду та нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні, короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками, простроченою та іншою заборгованістю за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, у розрізі установ, організацій та підприємств.

4.5.4. В Інформації щодо довгострокових кредитів, наданих з державного бюджету, відображених на рахунках 1512, 1514, 1516, 1518 (додаток 6 до Інструкції) відображається заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету відповідно до окремих рішень Уряду та нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні, довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками, простроченою та іншою заборгованістю за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, у розрізі установ, організацій та підприємств.";

5) підпункти 4.5.5 - 4.5.9 виключити;

6) Додатки 5 та 6 до Інструкції N 52 викласти у новій редакції, що додаються;

7) Додатки 7 - 10 виключити.

 

Заступник директора
департаменту - начальник відділу
методології казначейського
обслуговування бюджетів за
видатками та інших клієнтів

Х. Харпола

 

Додаток 4
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання місцевих бюджетів

Інформація
щодо короткострокових кредитів, наданих з місцевого бюджету, відображених на рахунках 1521, 1523, 1525, 1527, 1551, 1553, 1555, 1557

__
(назва місцевого бюджету)

станом на _______ року

Періодичність: річна

Одиниці виміру: грн коп.

Код області

КТПКВКМБ (Наказ N 793)

Установа

Тип клієнта

Сума, відображена у розділі II "Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами" Звіту про бюджетну заборгованість

Сума коштів, відображених на рахунках 152 та 155 груп

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ

Назва

0 - розпорядник
1 - одержувач,
2 - не визначено

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник органу Державної
казначейської служби України

 
___________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

 
___________
(ініціали і прізвище)

 

Додаток 5
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання місцевих бюджетів

Інформація
щодо довгострокових кредитів, наданих з місцевого бюджету, відображених на рахунках 1522, 1524, 1526, 1528, 1552, 1554, 1556, 1558

__
(назва місцевого бюджету)

станом на _______ року

Періодичність: річна

Одиниці виміру: грн коп.

Код області

КТПКВКМБ (Наказ N 793)

Установа

Тип клієнта

Сума, відображена у розділі II "Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами" Звіту про бюджетну заборгованість

Сума коштів, відображених на рахунках 152 та 155 груп

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ

Назва

0 - розпорядник
1 - одержувач,
2 - не визначено

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник органу Державної
казначейської служби України

 
___________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

 
___________
(ініціали і прізвище)

 

Додаток 5
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету
(у редакції наказу ДКСУ
від 24.10.2019 N 299)

Інформація
щодо короткострокових кредитів, наданих з державного бюджету, відображених на рахунках 1511, 1513, 1515, 1517

по _
(назва органу Державної казначейської служби України)

станом на _______ року

Періодичність: річна

Одиниці виміру: грн коп.

Код області

КПКВК

Установа

Тип клієнта

Сума, відображена у розділі II "Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами" Звіту про бюджетну заборгованість

Сума коштів, відображених на рахунках 1511, 1513, 1515, 1517

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ

Назва

0 - розпорядник
1 - одержувач
2 - не визначено

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник органу Державної
казначейської служби України

 
___________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

 
___________
(ініціали і прізвище)

 

Додаток 6
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету
(у редакції наказу ДКСУ
від 24.10.2019 N 299)

Інформація
щодо довгострокових кредитів, наданих з державного бюджету, відображених на рахунках 1512, 1514, 1516, 1518

по _
(назва органу Державної казначейської служби України)

станом на _______ року

Періодичність: річна

Одиниці виміру: грн коп.

Код області

КПКВК

Установа

Тип клієнта

Сума, відображена у розділі II "Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами" Звіту про бюджетну заборгованість

Сума коштів, відображених на рахунках 1512, 1514, 1516, 1518

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ

Назва

0 - розпорядник
1 - одержувач
2 - не визначено

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник органу Державної
казначейської служби України

 
___________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

 
___________
(ініціали і прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали