МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.11.2018

м. Київ

N 580

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2018 р. за N 1403/32855

Про затвердження Змін до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 листопада 2015 року N 687

На виконання абзацу третього частини першої статті 6 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Національного плану дій, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 листопада 2015 року N 687 (План N 687), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2015 року за N 1458/27903, що додаються.

2. Директорату енергетичних ринків (Буславець О. А.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Близнюка М. Д.

 

Перший заступник Міністра

Т. В. Максимець

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
19 листопада 2018 року N 580

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2018 р. за N 1403/32855

ЗМІНИ
до Національного плану дій (План N 687)

1. Підпункт 4 пункту 3 розділу V виключити.

У зв'язку з цим підпункти 5 - 9 вважати відповідно підпунктами 4 - 8.

2. У пункті 3 розділу VI:

1) у підпункті 9 слова "розробленого Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та повідомленого споживачам" замінити словами "рекомендованого Кризовим комітетом";

2) абзаци п'ятнадцятий - двадцять другий викласти у такій редакції:

"З метою забезпечення примусового зменшення обсягів споживання природного газу Міністерство енергетики та вугільної промисловості України приймає рішення про припинення (обмеження) постачання природного газу споживачам відповідно до графіка, рекомендованого Кризовим комітетом. Про прийняте рішення Міненерговугілля повідомляє на своєму офіційному веб-сайті у день, коли Кризовим комітетом були надані рекомендації у формі протоколу його засідання.

Заходи з припинення (обмеження) постачання природного газу споживачам за рішенням Міненерговугілля здійснюють:

оператор газотранспортної системи (по прямих споживачах);

оператори газорозподільних систем;

прямі споживачі, газовидобувні підприємства, до систем яких приєднані об'єкти інших споживачів.

Припинення постачання природного газу споживачам, постачання природного газу яким обумовлено особливими технічними обмеженнями при певних порушеннях у функціонуванні газотранспортної системи, здійснюється незалежно від того, чи належать вони до захищених. Такі споживачі підлягають особливим заходам захисту відповідно до законодавства про цивільний захист населення.

Міненерговугілля приймає рішення про відновлення постачання природного газу споживачам відповідно до рекомендацій Кризового комітету. Про прийняте рішення Міненерговугілля повідомляє на своєму офіційному веб-сайті у день, коли Кризовим комітетом було надано відповідні рекомендації у формі протоколу його засідання.".

3. Розділ VII після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

"2. У разі виникнення необхідності в припиненні (обмеженні) постачання природного газу споживачам при настанні кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації Кризовий комітет формує графік припинення (обмеження) постачання природного газу (далі - графік) і надає його Міністерству енергетики та вугільної промисловості України для затвердження.

При формуванні графіка Кризовий комітет:

1) визначає мінімально необхідний обсяг зменшення споживання природного газу по всій території України чи по окремій(-их) області (областях), району (районах) Автономної Республіки Крим, місту Київ і Севастополь;

2) визначає групу(-и) споживачів по кожній адміністративно-територіальній одиниці, припинення (обмеження) постачання природного газу до якої(-их) буде достатнім для покриття мінімально необхідного обсягу, визначеного згідно з підпунктом 1 цього пункту, відповідно до переліків споживачів, що знаходяться на території області, району Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, постачання природного газу яким буде припинено (обмежено) у разі оголошення кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації;

3) визначає необхідність повного припинення постачання природного газу споживачам відповідно до підпункту 2 цього пункту або рівень обмеження постачання природного газу пропорційно до загального середнього обсягу споживання природного газу протягом доби групою(-ами).

Під час формування графіка Кризовий комітет керується такими принципами:

1) пріоритетності підтримання тиску в газотранспортній та газорозподільних системах для уникнення некерованого припинення постачання природного газу споживачам;

2) мінімізації ризиків, що загрожують безпеці та цілісності газотранспортної системи, газорозподільних систем і газовикористовуючих установок та обладнання;

3) мінімізації ризиків, що загрожують життю, здоров'ю населення та навколишньому середовищу;

4) мінімізації збитків, що можуть бути завдані споживачам внаслідок припинення (обмеження) постачання природного газу;

5) забезпечення енергоресурсами критично важливих об'єктів інфраструктури.".

У зв'язку з цим пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 3, 4.

 

Керівник експертної групи
моніторингу безпеки постачання
електричної енергії та
природного газу
Директорату енергетичних ринків
Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України

Л. Ю. Власенко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали