МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 червня 2012 року N 933/5

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 30.07.2010 N 1722/5

Відповідно до пункту 14 Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 2 жовтня 2008 року N 1666/5, наказую:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства юстиції України від 30 липня 2010 року N 1722/5 "Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз", що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління експертного забезпечення правосуддя Головченко Л. М.

 

Міністр

О. Лавринович


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
22.06.2012 N 933/5


ЗМІНИ
до наказу Міністерства юстиції України від 30.07.2010 N 1722/5 "Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз"

1. Доповнити додаток 2 позиціями такого змісту:

"43. Методичні основи організації та проведення судово-почеркознавчої експертизи у СЕУ Мін'юсту України: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ОНДІСЕ; наук. кер. Т. О. Дроздова; викон.: Ю. Г. Логвіна, О. Д. Добриніна, А. О. Кошелюк, О. А. Полякова; КНДІСЕ, ЛНДІСЕ, ХНДІСЕ, КримНДІСЕ, ДНДІСЕ. - 0107U006371. - О.: ОНДІСЕ, 2010. - 202 с.

44. Меленевська З. С. Альбом загальних і окремих ознак почерку / З. С. Меленевська, Н. Г. Шпакович. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 49 с.

45. Тимофеєва Т. В. Дослідження посвідчень водія: довідковий посіб. / Т. В. Тимофеєва, К. М. Ковальов, А. І. Граціанов. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 49 с.".

2. Доповнити додаток 3 позицією такого змісту:

"119. Ковальов К. М. Визначення граничної кількості окремих ознак папілярного візерунку, придатних для ідентифікації особи, за їх якісно-кількісною сукупністю: метод. реком. / К. М. Ковальов, В. А. Кузнєцов, А. В. Щавелєв. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 49 с.".

3. Доповнити додаток 4 позиціями такого змісту:

"171. Дослідження вогнепальних пошкоджень, утворених з використанням пістолета ПСМ, з метою встановлення відстані пострілу: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ЛНДІСЕ; наук. кер. Калюжна Д. В. - 0107U006371. - Л.: ЛНДІСЕ, 2010.

172. Пули к охотничьим ружьям // Обзор современных образцов: Справочник для судебных экспертов / ГНИЭКЦ МВД Украины. - К.: ДНДЕКЦ, 2009. - 43 с.

173. Ігнатьєв І. В. Ототожнення вогнепальної зброї за слідами на кулях та гільзах з використанням АБІС "ТАИС": метод. посіб. / І. В. Ігнатьєв, Т. Г. Чашницька. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 99 с.".

4. Доповнити додаток 7 позиціями такого змісту:

"182. Лабораторный практикум по химической технологии волокнистых материалов: уч. пособ. / М. В. Корчагин, Н. М. Соколова, И. А. Шиканова и др. - М.: Легкая индустрия, 1976. - 352 с.

183. Дослідження синтетичних каннабіноїдів: метод. рек. / В. В. Вартузов, О. М. Барікова, О. О. Поліській, С. А. Дуброва. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 22 с.

184. Зайцев Д. М. Криміналістичне дослідження люмінофорів: метод. лист / Д. М. Зайцев. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 17 с.".

5. Розділ "За спеціальністю - 10.1 "Дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди" додатка 11 доповнити позиціями такого змісту:

"92. Врахування стану дорожнього покриття під час оцінки параметрів гальмування легкових автопоїздів // звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ОНДІСЕ; наук. кер. С. О. Попов; викон.: Ю. Г. Харченко, Є. Б. Бульбака, Р. В. Грушин. - 0105U004746. - О.: ОНДІСЕ, 2005. - 136 с.

93. Визначення параметрів гальмування транспортних засобів іноземного виробництва // звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ОНДІСЕ; наук. кер. Ю. Г. Харченко; викон.: С. О. Попов, Є. Б. Бульбака, Р. В. Грушин. - 0104U009647. - О.: ОНДІСЕ, 2005. -13 с.

94. Дослідження параметрів ефективності гальмування транспортних засобів категорії М1, М2, М3: / звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ЛНДІСЕ; наук. кер. Куйбіда А. С., викон.: ДНДІСЕ, ХНДІСЕ, ДніпроНДІСЕ. - 0108U004351. - Л.: ЛНДІСЕ, 2010.

95. Судебные экспертизы (Возможности, подготовка материалов, назначение, оценка) [Текст]: Пособие для работников органов расследования, прокуроров, судей, адвокатов. - К.: МВД УССР, 1981. - 412 с.

96. Автотранспортные происшествия и их расследование [Текст] / Коллектив авторов; под ред.: Н. С. Алексеева, И. Х. Максутова. - М.: Государственное изд. юрид. лит., 1962.

97. Бершадский В. Ф. Безопасность дорожного движения [Текст] / В. Ф. Бершадский, Н. И. Дудко; под ред. В. Е. Шатохина. - Мн.: Ураджай, 1990. - 271 с.: ил.

98. Рыбин А. Л. Велосипедистам о безопасном дорожном движении [Текст] / А. Л. Рыбин. - М.: Транспорт, 1991. - 205 с.: ил.

99. Конвенция о дорожном движении и Конвенция о дорожных знаках и сигналах [Текст] / ООН. - Изд. "Транспорт", 1970. - 120 с.

100. Линевский Э. П. Эксперименты по определению видимости при исследовании ДТП, совершенных в темное время суток [Текст]: науч.-тех. сб. / Э. П. Леневский, А. Я. Гордовер, А. И. Овчаренко; под. ред. Э. П. Леневского. - Мн.: БелНИИСЭ, 1987. - 29 с.

101. Иларионов В. А. Расчет расстояния видимости объектов при ближнем свете фар автомобиля [Текст]: науч.-тех. сб. / В. А. Иларионов (ВНИИСЭ), У. Э. Эшанкулов (Сырдарьянское отд. ТашНИИСЭ). - Ташкент: ТашНИИСЭ, 1990. - 19 с.

102. Тлумачний словник основних термінів судової автотехнічної і транспортно-трасологічної експертизи [Текст] / Укл.: В. Б. Кисельов, В. Д. Гардерман, П. В. Галаса. - К.: КНДІСЕ, 2000. - 19 с.

103. Ананьєв П. О. Реєстратор даних про події ("Event Data Recorder) - нове джерело отримання інформації про параметри руху транспортного засобу під час дорожньо-транспортної пригоди: інформ. лист / П. О. Ананьєв, Ю. В. Пясецький. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 39 с.

104. Косяков В. В. Використання комп'ютерної програми CARAT-3 при проведенні автотехнічних експертиз: метод. реком. / В. В. Косяков, О. Б. Кучерявенко. - К.: ДНДЕКСЦ МВС України, 2 - 11. - 41 с.

105. Дубонос К. В. Застосування фото- та відеозйомки під час проведення огляду місця ДТП: метод. реком. / К. В. Дубонос. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 47 с.".

6. Розділ "За спеціальностями - 10.2 "Дослідження технічного стану транспортних засобів", 10.3 "Дослідження деталей транспортних засобів" додатка 11 доповнити позицією такого змісту:

"43. Шостак О. М. Можливості використання електронних пристроїв для зчитування інформації з електронних систем автомобіля: довідковий посіб. / О. М. Шостак, В. К. Кирилюк, С. М. Науменко. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 52 с.".

7. Доповнити додаток 12 позицією такого змісту:

"27. Ієрусалимов І. О. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності: метод. реком. / І. О. Ієрусалимов, О. О. Садченко, М. Ф. Сокиран. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 49 с.".

8. Доповнити додаток 14 позицією такого змісту:

"31. Методика вирішення судово-економічною експертизою питань з оподаткування окремих видів діяльності підприємств [Текст]: звіт про НДР (заключ.): Дніпропетровський НДІСЕ; кер. Н. Водоп'ян; викон.: Н. Кушакова, В. Федчишина, В. Світлоока [та ін.]. - Дніпропетровськ, 20. - 363 арк. - Бібліогр.: с. 354. - N ДР 0109Г001301.".

9. Доповнити додаток 18 позиціями такого змісту:

"38. Підготовка собак-детекторів для проведення одорологічних досліджень: метод. реком. / А. О. Єрмолаєва, О. Я. Буднік, О. П. Михальський, Ю. М. Наняк. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2010. - 28 с.

39. Собко Г. М. Вероятностно-статистическое обоснование достоверности одорологической идентификации: Вопросы теории судебной экспертизы / Г. М. Собко. - М.: ВНИИСЭ, 1977. - 177 с.

40. Гвахария О. Г. Криминалистическая одорология и теория информации: Криминалистическая и судебная экспертиза / О. Г. Гвахария. - К.: Вып. 9, 1972. - 192 с.

41. Зинкевич Э. П. Индивидуализирующие вещества в запаховых следах человека: информ. сборник / Э. П. Зинкевич, Т. Ф. Моисеева, В. И. Старовойтов, К. Т. Сулимов. - М.: ВНИИСЭ, 1993.

42. Кириченко О. А. Основы юридической одорологии (теорология, правовая процедура, методика): монография / О. А. Кириченко, В. Д. Басай, А. М. Щитников. - К.: НИРИО КИВД Украины, ГЭКЦ МВД РБ, 2001. - 764 с.

43. Дяченко Н. М. Возможности комплексного исследования вещественных доказательств по преступлениям, совершенным с применением огнестрельного оружия: криміналістичний вісник / Н. М. Дяченко, О. П. Борзов. - К.: ДНДЕКЦ, 2002. - Вип. 4.

44. Комплексне дослідження слідів на вогнепальній зброї: метод. реком. / О. П. Борзов, О. А. Костильова, В. А. Кузнєцов, А. В. Щавелєв. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 21 с.

45. Єрмолаєва А. О. Методи проведення імунологічних досліджень в експертизах слідів біологічного походження та формування висновків: метод. посіб. / А. О. Єрмолаєва, С. М. Чепіга. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 77 с.".

10. Доповнити додаток 19 позиціями такого змісту:

"101. Методика судово-експертного дослідження промислових зразків: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, КНДІСЕ; кер. Г. В. Прохоров-Лукін; викон.: КНДІСЕ; НДЦСЕПІВ - 0108U005821. - К.: КНДІСЕ, 2008.

102. Методика судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок): звіт НДР (заключ.) / МЮУ, КНДІСЕ; кер. Г. В. Прохоров-Лукін; викон.: С. В. Мельник, І. В. Стародубов, Щ. Ф. Дорошенко та ін., КНДІСЕ; НДЦСЕПІВ; НДІІВ АПрНУ. - 0108U005823. - К.: КНДІСЕ, 2009.

103. Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів для проведення економічних досліджень, пов'язаних з використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, НДЦСУПШВ; кер. О. Б. Бутнік-Сіверський; викон.: П. П. Крайнєв, Д. В. Ягло, І. М. Міщенко, Р. М. Курганов. - 0110U002693. - К.: НДЦСЕПІВ, 2011. - 99 с.".

11. Доповнити додаток 20 позиціями такого змісту:

"89. Крупка А. А. Управление и организация ведения аварийно-спасательных работ / ДНДІСЕ. - Донецьк, 2004. - 177 с.

90. Загальні положення судової електротехнічної експертизи: звіт НДР (заключ.). / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. В. О. Горбенко; викон.: Б. М. Ільченко, В. В. Сабадаш, В. О. Дмітрієв та ін. - 0108U000450. Інв. N 10 2009.12.10 - Х.: ХНДІСЕ, 2009. - 71 с.".

 

Начальник Управління
експертного забезпечення правосуддя

Л. М. Головченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали