Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 березня 2015 року N 356/5

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2019

м. Київ

N 1755/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 червня 2019 р. за N 626/33597

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 березня 2015 року N 356/5

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (Постанова N 228),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення службових розслідувань у Державній кримінально-виконавчій службі України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 березня 2015 року N 356/5 (Порядок N 356/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року за N 295/26740, що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Чернишова Д. В.

 

Перший заступник Міністра

О. Сукманова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
13 червня 2019 року N 1755/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 червня 2019 р. за N 626/33597

Зміни
до Порядку проведення службових розслідувань у Державній кримінально-виконавчій службі України (Порядок N 356/5)

1. У розділі I:

1) абзац четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:

"компетенцію структурних підрозділів апарату Мін'юсту, Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, уповноважених органів з питань пробації, навчальних закладів, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ та організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи і установи), під час проведення службових розслідувань;";

2) у пункті 2:

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"дисциплінарний проступок - невиконання чи неналежне виконання особою рядового або начальницького складу службової дисципліни;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим;

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"службова дисципліна - дотримання особами рядового і начальницького складу Конституції і законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів Міністерства юстиції України та Присяги особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Службове розслідування стосовно державних службовців ДКВС України здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання корупції" прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року N 950.

У разі встановлення під час службового розслідування вини працівника (працівників) органів і установ порядок застосування до них заходів дисциплінарного стягнення визначається Кодексом законів про працю України.".

2. У розділі III:

1) пункти 1 - 3 викласти в такій редакції:

"1. Державний секретар Міністерства юстиції України або особа, яка виконує його обов'язки, має право призначати службові розслідування за всіма підставами, визначеними цим Порядком, стосовно всіх категорій осіб рядового і начальницького складу органів та установ.

2. Начальники Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України та міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції мають право призначати службові розслідування стосовно осіб рядового і начальницького складу підпорядкованих їм органів і установ (крім осіб начальницького складу, призначення на посади яких здійснюється Державним секретарем Міністерства юстиції України або особою, яка виконує його обов'язки).

3. Інші начальники мають право призначати службові розслідування стосовно осіб рядового і начальницького складу, якщо їм надано право застосовувати заходи заохочення і накладати дисциплінарні стягнення на осіб, дії або бездіяльність яких стали підставою для проведення службового розслідування.";

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України та їх заступники за наявності підстав, достатніх для призначення службового розслідування, мають право надсилати відповідну інформацію начальникам Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції для проведення службового розслідування з подальшим інформуванням Міністерства юстиції України про його результати.";

3) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Проведення службового розслідування, призначеного стосовно керівників структурних підрозділів Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, доручається керівнику підрозділу персоналу Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.".

3. У розділі IV:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. До проведення службових розслідувань за всіма підставами, визначеними цим Порядком, за рішенням уповноважених посадових осіб може залучатися персонал відповідного структурного підрозділу з питань запобігання корупції Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

Персонал служби управління персоналом відповідних органів і установ за рішенням уповноважених посадових осіб може залучатися до проведення службових розслідувань у разі:

реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей про скоєне особою рядового чи начальницького складу кримінальне правопорушення або повідомлення особі рядового чи начальницького складу про підозру в учиненні нею кримінального правопорушення;

допущення особою рядового чи начальницького складу дій або бездіяльності, що мають ознаки корупційного правопорушення, або надходження подання спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції спільно з посадовими особами відповідного структурного підрозділу з питань запобігання корупції Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України;

загибелі або травмування особи рядового чи начальницького складу;

самогубства або спроби самогубства особи рядового чи начальницького складу;

застосування та використання особою рядового чи начальницького складу вогнепальної зброї, спеціальних засобів або заходів фізичного впливу, що призвело до загибелі або поранення особи рядового чи начальницького складу, інших осіб;

отримання інформації про скоєння особою рядового чи начальницького складу дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула(и) чи отримала(и) тілесні ушкодження особа (особи) рядового чи начальницького складу або інші особи;

надходження відомостей про скоєння адміністративного або кримінального правопорушення, дисциплінарних проступків посадовими особами Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, керівниками органів чи установ.";

2) у пункті 3 слова "Міністерстві юстиції України" замінити словами "Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України".

4. У розділі VI:

1) у пункті 3:

абзац третій викласти в такій редакції:

"виявляти та досліджувати причини і умови, що сприяли скоєному дисциплінарному проступку, порушенню законності особою рядового чи начальницького складу, виникненню обставин, за яких відбулась надзвичайна подія, готувати пропозиції щодо їх усунення або попередження;";

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;

2) абзац шостий пункту 4 викласти в такій редакції:

"за письмовим зверненням ознайомлюватися із затвердженим висновком службового розслідування, а також із матеріалами, зібраними в процесі його проведення, у частині, яка її стосується, крім випадків, визначених законодавством України;".

5. У розділі VIII:

1) пункти 4 - 6 викласти в такій редакції:

"4. Перед накладенням дисциплінарного стягнення начальник або особа, яка проводить службове розслідування, повинні зажадати від порушника надання письмового пояснення та надіслати (або надати) йому засвідчений належним чином висновок службового розслідування. Небажання порушника надавати пояснення не перешкоджає накладенню дисциплінарного стягнення.

5. Знімати копії з висновку службового розслідування до подання його на розгляд начальника, який призначив службове розслідування, забороняється.

6. За результатами службового розслідування особи рядового і начальницького складу, стосовно яких воно проводилося, притягаються до відповідальності в установленому законом порядку.";

2) абзац перший пункту 7 виключити.

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами першим - третім.

6. Розділ IX викласти в такій редакції:

"IX. Облік та узагальнення результатів службових розслідувань

1. Після затвердження висновку службового розслідування виконавець, якого визначив начальник, що призначив службове розслідування, передає оригінал висновку та матеріали службового розслідування, а також наказ про накладення дисциплінарного стягнення (за наявності) до підрозділу, на який покладено функції ведення діловодства, за місцем проходження служби.

2. Копії висновків службових розслідувань, під час проведення яких установлено факти порушення особами рядового чи начальницького складу службової дисципліни, та копії наказів про застосування до осіб рядового чи начальницького складу дисциплінарних стягнень протягом трьох робочих днів з дати затвердження (підписання) надсилаються до служби управління персоналу для обліку, узагальнення та долучення до особових справ осіб рядового чи начальницького складу.

3. У випадку засудження особи рядового чи начальницького складу, або звільнення її від кримінальної відповідальності, або закриття кримінального провадження копія відповідного(ї) вироку (ухвали) суду, постанови слідчого (прокурора), який (яка) набрав (набрала) законної сили, долучається до матеріалів службового розслідування та надсилається до підрозділу персоналу Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

4. Облік надзвичайних подій та правопорушень за участю персоналу, а також висновків службових розслідувань за фактами, передбаченими абзацами другим - сьомим пункту 3 розділу IV цього Порядку, здійснюється підрозділами персоналу органів і установ та відповідним структурним підрозділом персоналу Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

5. Звіти про стан надзвичайних подій за участю персоналу ДКВС та про стан дотримання ним законності складаються щомісяця підрозділами персоналу органів і установ за формами згідно з додатками 2, 3 до цього Порядку та надсилаються до підрозділів персоналу міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним.

Підрозділи персоналу міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції складають узагальнені звіти про надзвичайні події та правопорушення за участю персоналу за формами згідно з додатками 2, 3 до цього Порядку та надсилають до Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України не пізніше 02 числа місяця, наступного за звітним періодом.".

7. У додатку 1 до Порядку слово "підрозділу" замінити словами "органу/установи".

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. Кравченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали