МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.11.2017

м. Київ

N 609

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2017 р. за N 1507/31375

Про затвердження Змін до наказу Міністра оборони України від 09.02.2006 N 69

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністра оборони України від 09 лютого 2006 року N 69 "Про впорядкування умов оплати праці працівників військових навчальних закладів Збройних Сил України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2006 року за N 167/12041 (із змінами), що додаються.

2. Командирам (начальникам) військових навчальних закладів Збройних Сил України з 01 вересня 2017 року установити педагогічним працівникам посадові оклади (ставки заробітної плати) з урахуванням Змін, затверджених цим наказом.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 вересня 2017 року.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Голова Профспілки працівників
Збройних Сил України

В. П. Добровольський

Заступник Міністра фінансів України

А. Граділь

Міністр соціальної політики України

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
21 листопада 2017 року N 609

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2017 р. за N 1507/31375

ЗМІНИ
до наказу Міністра оборони України від 09 лютого 2006 року N 69 "Про впорядкування умов оплати праці працівників військових навчальних закладів Збройних Сил України"

1. У додатку 1:

1) таблицю 2 викласти в такій редакції:

"Таблиця 2

Керівники

Найменування посад

Тарифні розряди

1

2

Начальник (ректор)

24

Директор філії

20

Декан

22

Учений секретар

16

Начальник навчального (навчально-методичного) відділу

12

Завідувач навчально-виробничої (навчальної) майстерні, навчальної лабораторії, методичного (навчально-методичного) кабінету університету, академії, інституту

13

Завідувач: докторантури, ад'юнктури, ординатури, інтернатури, підготовчого відділення, відділу охорони праці

10 - 12

Завідувач (керівник) практики (виробничої, навчальної), завідувач відділення навчальної лабораторії університету, академії, інституту

12

Завідувач: музею, віварію, навчально-дослідної, навчально-наукової станції (бази, бюро, служби тощо); начальник навчально-дослідного господарства навчального центру

10

Завідувач фільмотеки

10

Завідувач навчально-консультаційного пункту

9

";

2) таблицю 3 викласти в такій редакції:

"Таблиця 3

Педагогічні працівники (окремі категорії)

Найменування посад

Тарифні розряди

1

2

Методист навчального (навчально-методичного) відділу університету, академії, інституту; інструктор з фізкультури університету, академії, інституту:
        вищої категорії

 
 
 
12

        I категорії

11

        II категорії

10

        без категорії

9

Методист заочного відділення університету, академії, інституту; методист зі складання кінопрограм

9

".

2. Додаток 2 викласти в такій редакції:

"Додаток 2
до наказу Міністра оборони України
09.02.2006 N 69

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівників та педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів (військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, військових коледжів тощо), військових частин (навчальних центрів тощо), що здійснюють підготовку військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, дитячих дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів (оздоровчих, оздоровчо-спортивних таборів тощо)

Таблиця 1

Педагогічні працівники

Найменування посад

Тарифні розряди

1

2

Учителі всіх спеціальностей, викладачі, вихователі, вихователі-методисти, учителі-дефектологи, учителі-логопеди, логопеди, завідувачі логопедичних пунктів, методисти, педагоги-організатори, концертмейстери, соціальні педагоги, практичні психологи:
        спеціаліст вищої категорії

 
 
 
 
14

        спеціаліст I категорії

13

        спеціаліст II категорії

12

        спеціаліст

10 - 11

Музичні керівники, художні керівники, інструктори: з фізкультури, з праці, слухового кабінету:
        спеціаліст вищої категорії

 
 
12

        спеціаліст I категорії

11

        спеціаліст II категорії

10

        спеціаліст

9

Майстер виробничого навчання

11 - 14

Керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, культорганізатори, екскурсоводи, інструктори з туризму, акомпаніатори, старші вожаті

10 - 11

Методист із складання кінопрограм

9

Помічник вихователя

5 - 6

Примітки:

1. Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (вищу освіту), установлюється 11 тарифний розряд.

2. Тарифні розряди педагогічних працівників установлюються за результатами атестації з урахуванням наявності освітньо-кваліфікаційних рівнів магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (вищої або середньої спеціальної освіти).

3. Педагогічним працівникам, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (середньої спеціальної освіти), установлюється 10 тарифний розряд (крім майстра виробничого навчання).

4. Умови визначення тарифних розрядів для акомпаніаторів, соціальних педагогів та практичних психологів поширюються на вищі навчальні заклади.

Таблиця 2

Керівники

Найменування посад

Тарифні розряди

1

2

Начальник (директор) військового навчального закладу (крім військових ліцеїв, коледжів) з кількістю курсантів (слухачів):  
        понад 800 осіб

 
 
17 - 18

        понад 300 до 800 осіб включно

16 - 17

        до 300 осіб включно

15 - 16

Начальник (директор) військового ліцею, ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, військового коледжу з кількістю вихованців:
        понад 300 осіб

 
 
 
17 - 18

        понад 150 до 300 осіб включно

16 - 17

        до 150 осіб включно

14 - 16

Завідувач дитячого дошкільного навчального закладу

14

Начальник (директор, завідувач) позашкільного навчального закладу з кількістю учнів (вихованців):
        понад 600 осіб

 
 
16

        понад 300 до 600 осіб включно

15

        до 300 осіб включно

13

Завідувач: відділу, відділення, лабораторії, навчально-виробничої майстерні, навчального (навчально-методичного) кабінету військового навчального закладу

13

Керівник фізичного виховання військового навчального закладу

12 - 13

Завідувач виробничої (навчальної) практики

12

Завідувач відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу

12

Завідувач фільмотеки, заочного відділення

10

Завідувач навчально-консультативного пункту

9

Примітки:

1. Керівникам фізичного виховання, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII) - середньої спеціальної освіти), установлюється 10 тарифний розряд.

2. Тарифні розряди інших керівників військових навчальних закладів установлюються згідно з додатком 2 до пункту 2 Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України на рівні тарифних розрядів керівників військових частин за показниками для віднесення військових частин та їх структурних підрозділів до груп за оплатою праці керівників, що затверджуються окремим наказом Міністерства оборони України.".

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник

С. В. Дяченко

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали