МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.11.2011

м. Київ

N 826

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 грудня 2011 р. за N 1388/20126

Про затвердження Змін до наказу МВС України від 10.03.2010 N 66

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, затвердженого наказом МВС України від 10.03.2010 N 66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.04.2010 за N 268/17563, та Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, затвердженого наказом МВС України від 10.03.2010 N 66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.04.2010 за N 269/17564, що додаються.

2. Департаменту профілактики правопорушень МВС України (Петровський В. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту профілактики правопорушень МВС України (Петровський В. В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта міліції Попкова С. Є.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

6. Цей наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-полковник міліції

А. В. Могильов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. І. Свищева

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
07.11.2011 N 826

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 грудня 2011 р. за N 1388/20126

ЗМІНИ
до Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, затвердженого наказом МВС України від 10.03.2010 N 66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.04.2010 за N 268/17563, Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, затвердженого наказом МВС України від 10.03.2010 N 66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.04.2010 за N 269/17564

1. У Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, затвердженому наказом МВС України від 10.03.2010 N 66, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01.04.2010 за N 268/17563:

1.1. У пункті 1.3 глави 1 слова "Департамент громадської безпеки" замінити словами "Департамент профілактики правопорушень", слова "громадської безпеки" замінити словами "профілактики правопорушень".

1.2. Абзац третій пункту 2.2 глави 2 виключити.

1.3. У пункті 5.1 глави 5 слова "додержання ліцензіатом Ліцензійних умов" замінити словами "суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов".

1.4. Додаток 5 до Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду викласти у новій редакції (додається).

2. У Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, затвердженому наказом МВС України від 10.03.2010 N 66, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01.04.2010 за N 269/17564:

2.1. У пункті 1.3 глави 1 слова "Департамент громадської безпеки" замінити словами "Департамент профілактики правопорушень", слова "громадської безпеки" замінити словами "профілактики правопорушень".

2.2. Абзац третій пункту 2.2 глави 2 виключити.

2.3. У пункті 5.1 глави 5 слова "додержання ліцензіатом Ліцензійних умов" замінити словами "суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов".

2.4. Додаток 5 до Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу викласти у новій редакції (додається).

 

Начальник Департаменту
профілактики правопорушень
МВС України
полковник міліції

В. В. Петровський

 

Додаток 5
до Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду

________
(найменування центрального органу виконавчої влади)
_________
(найменування територіального органу, що здійснює перевірку суб'єкта господарювання за
додержанням
Ліцензійних умов)

АКТ
перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов

від "___" 20__ року N ___

_
                           (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця),
_
                        місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
_
                                   картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця))
_
_
_

Перевірено дотримання вимог нормативно-правових актів з виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду та торгівлі ними (необхідне підкреслити)
_
                     (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця))

I. Особи, що беруть участь у перевірці:

Посадові особи (найменування органу, що здійснює перевірку суб'єкта господарювання)
__
                                                                           (посади, прізвища, імена та по батькові)
__
__
__

Посадові та /або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
__
                                                                       (посади, прізвища, імена та по батькові)
__
__
__

II. Загальна інформація щодо здійснюваної перевірки суб'єкта господарювання

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від N ___

Направлення на перевірку від N ___

планова
позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

година

число

місяць

рік

година

III. Дані щодо останніх проведених перевірок суб'єкта господарювання

Планова

Позапланова

не було взагалі

не було взагалі

була у період з по

Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов від N

була у період з по

Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов від N

IV. Перелік питань для здійснення перевірок суб'єкта господарювання у сфері виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду та торгівлі ними

N
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

Нормативне обґрунтування

1

Наявність оригіналу ліцензії, копій ліцензії у структурних підрозділах

 

 

 

Стаття 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

2

Наявність засвідченої в установленому порядку копії документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання або оренди ним приміщень для провадження відповідного виду господарської діяльності, дозволу на відкриття об'єкта дозвільної системи, виданого органом внутрішніх справ

 

 

 

Пункт 1 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756

3

Достовірність відомостей, зазначених у документах, поданих суб'єктом господарювання до заяви про видачу ліцензії, додержання вимог щодо своєчасності письмового повідомлення органу ліцензування про зміни даних у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії

 

 

 

Статті 10, 17 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

4

Наявність погоджень на трудові договори, укладені з громадянами, на виконання робіт, пов'язаних з ремонтом, виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням зброї та боєприпасів

 

 

 

Пункт 5 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 576;
розділ 7 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

5

Технічна укріпленість приміщень, наявність охоронно-пожежної сигналізації

 

 

 

Пункт 7 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 576, розділ 2 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

6

Забезпечення неможливості раптового заволодіння зброєю, боєприпасами, які зберігаються в торговельному залі

 

 

 

Підпункт 6.3 розділу 6 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

7

Наявність у торговельному залі магазину металевих шаф для зберігання пороху, боєприпасів та капсулів

 

 

 

Підпункт 6.2 розділу 6 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

8

Наявність технічних умов на кожний вид зброї, боєприпасів та патронів, а також спеціальних засобів, що вироблятимуться суб'єктом господарювання

 

 

 

Пункт 1 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756

9

Умови зберігання зброї та боєприпасів

 

 

 

Підпункти 2.4 та 2.5 розділу 2 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

10

Наявність та правильність оформлення книг обліку зброї, що надходить і продається

 

 

 

Абзац перший підпункту 6.5 розділу 6 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

11

Правильність продажу зброї за дозволами на її придбання

 

 

 

Абзац другий підпункту 6.5 розділу 6 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

12

Наявність та правильність оформлення книг обліку зброї, що надійшла для ремонту

 

 

 

Підпункт 5.4 розділу 5 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

13

Порядок приймання на комісійний продаж зброї за направленнями органів внутрішніх справ

 

 

 

Підпункт 6.4 розділу 6 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

14

Наявність сертифікатів відповідності на вогнепальну, мисливську та спортивну зброю, набої до неї

 

 

 

Пункт 35 Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 N 28;
підпункт 3.1 розділу 3 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

15

Наявність довідок про відстріл зброї

 

 

 

Пункт 2.5 розділу II Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС, затвердженої наказом МВСвід 10.09.2009 N 390;
абзаци третій, четвертий підпункту 6.5 розділу 6 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так"

так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє

"Ні"

ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє

"НВ"

не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється

V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки суб'єкта господарювання

N
з/п

Нормативно-правові акти, вимоги яких порушено

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку суб'єкта господарювання

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

НВ

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання попереджений письмовим повідомленням не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

Частина четверта статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2

Посвідчення (направлення) на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку суб'єкта господарювання, пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

3

Копію посвідчення (направлення) на перевірку суб'єкта господарювання надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

4

Перед початком здійснення перевірки суб'єкта господарювання особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

5

Під час позапланової перевірки суб'єкта господарювання з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні (направленні) на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

Частина перша статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Примітка. Цей розділ заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання.

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Цей розділ заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання.

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці суб'єкта господарювання

Посадові особи органу, що здійснює перевірку суб'єкта господарювання

_
(посада)


(підпис)

________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_
(посада)


(підпис)

________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_
(посада)


(підпис)

________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

_
(посада)


(підпис)

________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_
(посада)


(підпис)

________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_
(посада)


(підпис)

________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов складено у 2-х примірниках.

Один примірник Акта перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов отримав

_____
(посада)


(підпис)

___
(прізвище, ім'я та по батькові)


(дата)

Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов підписувати відмовився

________
(посада)

________
(прізвище, ім'я та по батькові)


(дата)

Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов направлено листом від "___" 20__ року N ___

 

Додаток 5
до Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

______
(найменування центрального органу виконавчої влади)

_
(найменування територіального органу, що здійснює перевірку суб'єкта господарювання
за додержанням
Ліцензійних умов)

АКТ
перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов

від "___" 20__ року N ___

__
                          (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця),
_
                        місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
_
                                       картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця))
_
_
_

Перевірено дотримання вимог нормативно-правових актів з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу (необхідне підкреслити)

_
                       (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

I. Особи, що беруть участь у перевірці:

Посадові особи (найменування органу, що здійснює перевірку суб'єкта господарювання)
__
                                                                        (посади, прізвища, імена та по батькові)
__
__
__

Посадові та /або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
__
__                                                                           (посади, прізвища, імена та по батькові)

__
__
__

II. Загальна інформація щодо здійснюваної перевірки суб'єкта господарювання

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від N ___

Направлення на перевірку від _ N ___

 

планова
позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

година

число

місяць

рік

година

III. Дані щодо останніх проведених перевірок суб'єкта господарювання

Планова

Позапланова

не було взагалі

не було взагалі

була у період з по

Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов від N

була у період з по

Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов від N

IV. Перелік питань для здійснення перевірок суб'єкта господарювання у сфері виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

N
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

Нормативне обґрунтування

1

Наявність оригіналу ліцензії, копій ліцензії у структурних підрозділах

 

 

 

Стаття 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

2

Наявність засвідченої в установленому порядку копії документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання або оренди ним приміщень для провадження відповідного виду господарської діяльності, дозволу на відкриття об'єкта дозвільної системи, виданого органом внутрішніх справ

 

 

 

Пункт 8 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756

3

Достовірність відомостей, зазначених у документах, поданих суб'єктом господарювання до заяви про видачу ліцензії, додержання вимог щодо своєчасності письмового повідомлення органу ліцензування про зміни даних у документах, що додавалися до заяви для отримання ліцензії

 

 

 

Статті 10, 17 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

4

Наявність погоджень на трудові договори, укладені з громадянами, на виконання робіт, пов'язаних з ремонтом, виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням спецзасобів

 

 

 

Пункт 5 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 576;
розділ 5 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

5

Технічна укріпленість приміщень, наявність охоронно-пожежної сигналізації

 

 

 

Пункт 7 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 576;
розділ 2 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

6

Забезпечення неможливості раптового заволодіння спецзасобами, які зберігаються в торговельному залі

 

 

 

Пункт 6.1 розділу 6 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

7

Умови зберігання спецзасобів

 

 

 

Пункти 2.4 та 2.5 розділу 2 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

8

Наявність технічних умов на кожний вид зброї, боєприпасів та патронів, а також спеціальних засобів, що вироблятимуться суб'єктом господарювання

 

 

 

Пункт 8 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756

9

Наявність та правильність оформлення книг обліку спецзасобів, що надходять і продаються

 

 

 

Пункт 6.5 розділу 6 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

10

Правильність продажу спецзасобів за дозволами на їх придбання

 

 

 

Пункт 6.2 розділу 6 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

11

Порядок приймання на комісійний продаж спецзасобів за направленнями органів внутрішніх справ

 

 

 

Пункти 6.3 та 6.4 розділу 6 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

12

Наявність сертифікатів відповідності на спецзасоби

 

 

 

Пункт 6 Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 N 28;
пункт 4.1 розділу 4 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

13

Наявність довідок про відстріл спецзасобів

 

 

 

Пункт 2.5 розділу II Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС, затвердженої наказом МВС від 10.09.2009 N 390;
підпункт 4.4 пункту 4 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва та МВС України від 21.03.2001 N 53/213

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так"

так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє

"Ні"

ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє

"НВ"

не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється

V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки суб'єкта господарювання

N
з/п

Нормативно-правові акти, вимоги яких порушено

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку суб'єкта господарювання

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

НВ

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання попереджений письмовим повідомленням не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

Частина четверта статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2

Посвідчення (направлення) на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку суб'єкта господарювання, пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

3

Копію посвідчення (направлення) на перевірку суб'єкта господарювання надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

4

Перед початком здійснення перевірки суб'єкта господарювання особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

5

Під час позапланової перевірки суб'єкта господарювання з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідчення (направленні) на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

Частина перша статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Примітка. Цей розділ заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання.

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Цей розділ заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання.

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці суб'єкта господарювання

Посадові особи органу, що здійснює перевірку суб'єкта господарювання.

_
(посада)


(підпис)

________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_
(посада)


(підпис)

________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_
(посада)


(підпис)

________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

_
(посада)


(підпис)

________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_
(посада)


(підпис)

________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_
(посада)


(підпис)

________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов складено у 2-х примірниках.

Один примірник Акта перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов отримав

_____
(посада)


(підпис)

___
(прізвище, ім'я та по батькові)


(дата)

Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов підписувати відмовився

________
(посада)

________
(прізвище, ім'я та по батькові)


(дата)

Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов направлено листом від "___" _ 20__ року N ___

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали