Додаткова копія: Про затвердження Змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві юстиції України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 жовтня 2018 року N 3302/5

Про затвердження Змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві юстиції України

На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію" (Постанова N 736), наказу Міністерства юстиції України від 19 січня 2017 року N 130/5 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Міністерстві юстиції України" наказую:

1. Затвердити Зміни до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 квітня 2017 року N 1277/5 (Перелік N 1277/5), що додаються.

2. Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (Железняк Н. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. Державного секретаря, керівника Секретаріату Державного секретаря Міністерства юстиції України Косолапову О. А.

 

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції

С. Петухов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
23 жовтня 2018 року N 3302/5

ЗМІНИ
до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві юстиції України (Перелік N 1277/5)

1. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Відомості організаційного характеру щодо оборонного замовлення, проведення або забезпечення негласної оперативно-розшукової діяльності, розголошення яких може завдати істотної шкоди національній безпеці України, інтересам оборони, охорони правопорядку держави.".

2. Пункти 11 - 14 виключити.

У зв'язку з цим пункти 15 - 38 вважати відповідно пунктами 11 - 34.

3. Пункти 29 - 33 виключити.

У зв'язку з цим пункт 34 вважати пунктом 29.

4. Доповнити новими пунктами 30 - 43 такого змісту:

"30. Про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану Міністерства юстиції України, інших органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, крім тих, які віднесені до державної таємниці, щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб Міністерства юстиції України, інших органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, на особливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в Міністерстві юстиції України, інших органах, підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

31. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

32. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

33. Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за Міністерством юстиції України, іншими органами, підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, крім тих, які задіяні в особливий період у виробництві озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них).

34. Відомості організаційного характеру щодо запасних пунктів управління, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам оборони держави, охорони громадського порядку, національній безпеці.

35. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України.

36. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України.

37. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців Міністерства юстиції України з питань мобілізаційної підготовки.

38. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

39. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

40. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується окремих підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України.

41. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Міністерства юстиції України, інших органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, щодо життєзабезпечення населення в особливий період, крім тих, що віднесені до державної таємниці.

42. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення Міністерства юстиції України, інших органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, на режим роботи в умовах особливого періоду, крім тих, що віднесені до державної таємниці.

43. Відомості щодо підстав для віднесення інформації до державної таємниці та обґрунтування шкоди національній безпеці України у разі її розголошення, що міститься в рішеннях та експертних висновках державного експерта з питань таємниць.".

 

Директор Департаменту реєстрації
та систематизації правових актів

Н. Железняк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали