Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Планів

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

від 25 вересня 2019 року N 553

(з основної діяльності)

м. Київ

Про затвердження Змін до Планів

На виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" наказую:

1. Затвердити Зміни до Плану підготовки законопроектів, проектів постанов (розпоряджень) Кабінету Міністрів України, указів Президента України у Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2019 рік, Плану підготовки проектів наказів Міністерства внутрішніх справ України у Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2019 рік, Плану підготовки проектів регуляторних актів у Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2019 рік (далі - Зміни до Планів), затвердженого наказом ДСНС від 11.12.2018 N 720 (зі змінами), що додаються.

2. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю забезпечити розміщення Змін до Планів на офіційному веб-сайті ДСНС.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Юридичного управління Кулебу О. М.

 

Голова

М. Чечоткін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
25 вересня 2019 року N 553

ЗМІНИ
до Плану підготовки проектів регуляторних актів у Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2019 рік

Пункти 1, 2, 3, 4, 6, 7 та 8 Плану викласти у такій редакції:

N
з/п

Вид і назва проекту регуляторного акта

Цілі прийняття регуляторного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

Структурний підрозділ ДСНС, відповідальний за розробку (П. І. Б. відповідального виконавця, телефон)

1

2

3

4

5

1

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки"

З метою удосконалення законодавства України у сфері забезпечення виконання промисловими підприємствами вимог із зменшення наслідків значних небезпек, пов'язаних із небезпечними речовинами, декларування ними безпеки виробництв та покращення контролю за діяльністю таких підприємств

Грудень 2019 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Поліщук Т. В.
585-68-93
Пода І. А.
585-68-52
Морщ Є. В.
585-68-48
Суслов С. М.
Адміністративний департамент
Колєсніченко Ю. Ю.

2

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України" від 5 червня 2013 р. N 440 "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"

З метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність з вимогами Законів України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Грудень 2019 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Чекригін О. М.
Тищенко О. П.
Цирень Р. М.
585-68-55
Рудак Р. Б.

3

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту засобів цивільного захисту"

З метою зниження ризиків, пов'язаних із використанням засобів цивільного захисту, шляхом забезпечення надання на ринку України, введення в обіг та експлуатацію засобів цивільного захисту, що відповідають суттєвим вимогам, їх оцінки відповідності в законодавчо регульованій сфері та здійснення ринкового нагляду цих засобів персоналом, що має відповідну кваліфікацію

Грудень 2019 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Пальчиков Р. В.
585-68-37
Лановенко О. В.
585-68-54
Кошеленко О. В.
585-68-54
Науменко В. О.
585-68-48

4

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту аерозольних розпилювачів"

З метою зниження ризиків, пов'язаних із використанням аерозольних розпилювачів, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників та ступеня довіри міжнародних та європейських партнерів до якості та безпечності аерозольних розпилювачів вітчизняного виробництва, усунення технічних бар'єрів у торгівлі, забезпечення здійснення державного ринкового нагляду аерозольних розпилювачів відповідно до взятих євроінтеграційних зобов'язань

Грудень 2019 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Пальчиков Р. В.
585-68-37
Лановенко О. В.
585-68-54
Лічко О. Л.

6

Проект наказу МВС "Про внесення змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників"

З метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки

Грудень 2019 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Чекригін О. М.
Шкарбута А. В.
Цирень Р. М.
585-68-55

7

Проект наказу МВС "Про затвердження Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання"

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства

Грудень 2019 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Чекригін О. М.
Тищенко О. П.
Рудак Р. Б.

8

Проект наказу МВС "Про внесення змін до деяких наказів МВС України"

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства

Грудень 2019 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Чекригін О. М.
Шкарбута А. В.
Цирень Р. М.
585-68-55
Рудак Р. Б.

 

Виконуючий обов'язки
начальника Юридичного управління

О. Носик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
25 вересня 2019 року N 553

ЗМІНИ
до Плану підготовки проектів наказів Міністерства внутрішніх справ України у Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2019 рік

1. Доповнити План новим пунктом 42 такого змісту:

N
з/п

Орієнтовна назва проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України

Обґрунтування необхідності розробки проекту наказу

Підстави для підготовки проекту наказу

Структурний підрозділ ДСНС, відповідальний за розробку (П. І. Б. відповідального виконавця, телефон)

Строк подання проектів наказів до МВС

1

2

3

4

5

6

42

Проект наказу МВС "Про затвердження Переліку посад начальницького складу в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, призначення на які є підставою для зарахування особам начальницького складу до вислуги років для призначення пенсії часу роботи в державних органах у разі переходу на службу в органи і підрозділи цивільного захисту"

Приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства

Ініціативний

Департамент персоналу
Омельяненко В. М.
202-31-76
Романенко І. М.
202-31-74

Грудень 2019 року

2. Пункти 1, 2, 3, 7, 16, 17 та 21 Плану викласти у такій редакції:

N
з/п

Орієнтовна назва проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України

Обґрунтування необхідності розробки проекту наказу

Підстави для підготовки проекту наказу

Структурний підрозділ ДСНС, відповідальний за розробку (П. І. Б. відповідального виконавця, телефон)

Строк подання проектів наказів до МВС

1

Проект наказу МВС "Про внесення змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників"

З метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки

Ініціативний

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Чекригін О. М.
Шкарбута А. В.
Цирень Р. М.
585-68-55

Грудень 2019 року

2

Проект наказу МВС "Про затвердження Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання"

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях" (Постанова N 444)

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Чекригін О. М.
Тищенко О. П.
Рудак Р. Б.

Грудень 2019 року

3

Проект наказу МВС "Про внесення змін до деяких наказів МВС України"

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства

Пункт 34 статті 17 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI)

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Чекригін О. М.
Шкарбута А. В.
Цирень Р. М.
585-68-55
Рудак Р. Б.

Грудень 2019 року

7

Проект наказу МВС "Про внесення змін до Порядку здійснення моніторингу за вмістом миш'яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі"

Адаптація нормативних актів України до вимог Директиви Європейського Союзу 2004/107/ЄС

Захід 10 завдання 1700 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. N 1106 (Постанова N 1106)

Управління гідрометеорології
Загоруйко Л. І.
239-93-70
Кондратенко А. Ю.

Жовтень 2019 року

16

Проект спільного наказу МВС і Мінприроди "Про затвердження Інструкції щодо організації обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Міністерством екології та природних ресурсів України"

Оновлення нормативної бази. Своєчасний обмін інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації дозволить оперативно проводити аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи та мінімізувати збитки

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. N 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" (Постанова N 11)

Департамент реагування на надзвичайні ситуації
Скоробагатько В. М.
Тищенко В. В.
247-30-50
Поцелуйко В. Ч.
247-32-98

Листопад 2019 року

17

Проект спільного наказу МВС і МОН "Про затвердження Інструкції щодо організації обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України"

З метою своєчасного обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації дозволить оперативно проводити аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи та мінімізувати збитки

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. N 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" (Постанова N 11)

Департамент реагування на надзвичайні ситуації
Котюк В. М.
247-32-92
Ярошенко О. Є.
247-30-50
Шикула Ю. В.
247-30-50

Листопад 2019 року

21

Проект наказу МВС "Про затвердження Порядку організації метрологічного забезпечення підрозділів цивільного захисту"

Підвищення ефективності метрологічного забезпечення ДСНС

Ініціативний

Департамент ресурсного забезпечення
Васьковський О. М.
202-31-20
Поляруш Д. О.
202-31-28
Мельник О. В.
202-32-51
Лісовський В. П. 202-32-51

Листопад 2019 року

 

Виконуючий обов'язки
начальника Юридичного управління

О. Носик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
25 вересня 2019 року N 553

ЗМІНИ
до Плану підготовки законопроектів, проектів постанов (розпоряджень) Кабінету Міністрів України, указів Президента України у Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2019 рік

1. Доповнити План новим пунктом 34 такого змісту:

N
з/п

Орієнтовна назва законопроекту, нормативного акта Кабінету Міністрів України, Указу Президента України

Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, постанови (розпорядження) Кабінету Міністрів України, Указу Президента України або внесення до них змін та доповнень

Підстави для підготовки проекту нормативно-правового акта

Структурний підрозділ ДСНС, відповідальний за розробку (П. І. Б. відповідального виконавця, телефон)

Строк подання проектів актів до Кабінету Міністрів України

1

2

3

4

5

6

34

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції Державної цільової програми матеріально-технічного переоснащення національної гідрометеорологічної служби на період 2020 - 2022 років" та внесення змін до пункту 12 додатка постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. N 710 "Про ефективне використання державних коштів" (Постанова N 710)

З метою виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 23 жовтня 2018 року N 27-3 "Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на гідрометеорологічну діяльність" (Рішення N 27-3)

Закон України "Про гідрометеорологічну діяльність"

Управління гідрометеорології
Бондарчук О. С.
239-93-26
Дмитренко Н. І.

Листопад 2019 року

2. Пункти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 30 та 31 Плану викласти у такій редакції:

N
з/п

Орієнтовна назва законопроекту, нормативного акта Кабінету Міністрів України, Указу Президента України

Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, постанови (розпорядження) Кабінету Міністрів України, Указу Президента України або внесення до них змін та доповнень

Підстави для підготовки проекту нормативно-правового акта

Структурний підрозділ ДСНС, відповідальний за розробку (П. І. Б. відповідального виконавця, телефон)

Строк подання проектів актів до Кабінету Міністрів України

1

2

3

4

5

6

1

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. N 738"

З метою уточнення порядку обліку надзвичайних ситуацій що мають територіальне поширення та організації збору даних про наслідки від надзвичайних ситуацій

Ініціативний

Департамент організації заходів цивільного захисту
Аніщенко В. Л.
247-30-99
Волошин С. М.
202-32-01
Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Кропотов П. П.
Процюк Ж. В.
585-68-53 Адміністративний департамент
Кондратенко С. С.

Жовтень 2019 року

2

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки"

З метою удосконалення законодавства України у сфері забезпечення виконання промисловими підприємствами вимог із зменшення наслідків значних небезпек, пов'язаних із небезпечними речовинами, декларування ними безпеки виробництв та покращення контролю за діяльністю таких підприємств

Пункт 1764 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. N 1106 (Постанова N 1106), щодо імплементації Директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. про контроль значних аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами, що вносить зміни та скасовує Директиву Ради 96/82/ЄС

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Поліщук Т. В.
585-68-93
Пода І. А.
585-68-52
Морщ Є. В.
585-68-48
Суслов С. М. Адміністративний департамент
Колєсніченко Ю. Ю.

Грудень 2019 року

3

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України" від 5 червня 2013 року N 440 "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"

З метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність з вимогами Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) та Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) та Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Чекригін О. М.
Тищенко О. П.
Цирень Р. М.
585-68-55
Рудак Р. Б.

Грудень 2019 року

4

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту засобів цивільного захисту"

З метою зниження ризиків, пов'язаних із використанням засобів цивільного захисту, шляхом забезпечення надання на ринку України, введення в обіг та експлуатацію засобів цивільного захисту, що відповідають суттєвим вимогам, їх оцінки відповідності в законодавчо регульованій сфері та здійснення ринкового нагляду цих засобів персоналом, що має відповідну кваліфікацію

Регламент (ЄС) N 764/2008 Європейського Парламенту та Ради від 9 липня 2008 року про встановлення процедур, пов'язаних із застосуванням певних національних правил на продукцію, що законно надається на ринку в іншій державі-члені, та втрату чинності Рішення N 3052/95/ЄС; План розроблення технічних регламентів на 2018 - 2019 роки, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 15.02.2018 N 196 (План N 196)

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Пальчиков Р. В.
585-68-37
Лановенко О. В.
585-68-54
Кошеленко О. В.
585-68-54
Науменко В. О.
585-68-48

Грудень 2019 року

5

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту аерозольних розпилювачів"

З метою зниження ризиків, пов'язаних із використанням аерозольних розпилювачів та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників та ступеня довіри міжнародних та європейських партнерів до якості та безпечності аерозольних розпилювачів вітчизняного виробництва, усунення технічних бар'єрів у торгівлі, забезпечення здійснення державного ринкового нагляду аерозольних розпилювачів відповідно до взятих євроінтеграційних зобов'язань

Директива Ради 75/324/ЄЕС від 20 травня 1975 р. про наближення законодавства держав-членів стосовно аерозольних розпилювачів Директива 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. про контроль великих аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами, що вносить зміни і, як наслідок, скасовує Директиву Ради 96/82/ЄС; Директива 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішнє перевезення небезпечних вантажів; План розроблення технічних регламентів на 2018 - 2019 роки, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 15.02.2018 N 196 (План N 196)

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Пальчиков Р. В.
585-68-37
Лановенко О. В.
585-68-54
Лічко О. Л.

Грудень 2019 року

6

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку обліку пожеж та їх наслідків"

З метою удосконалення, оптимізації системи обліку пожеж та їх наслідків, розв'язання проблем з дублювання статистичної інформації

Ініціативний

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
Деревинський Ю. В.
Фощан В. В.
Шрамко Л. А.
Коршикова Т. О.
585-68-26

Грудень 2019 року

9

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні до 2023 року"

З метою виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 23 жовтня 2018 року N 27-3 "Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на гідрометеорологічну діяльність" (Рішення N 27-3)

Закон України "Про гідрометеорологічну діяльність"

Управління гідрометеорології
Вербицька Л. П.
239-93-26
Щербатюк Г. О.

Жовтень 2019 року

30

Проект Закону України "Про розірвання Угоди про взаємодію держав - учасниць СНД на випадок евакуації їх громадян з третіх країн у разі виникнення надзвичайної ситуацій"

З метою розірвання Угоди про взаємодію держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на випадок евакуації їх громадян з третіх країн у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Указ Президента України від 19 травня 2018 р. N 139 "Про рішення Ради Національної безпеки і оборони від 2 травня 2018 року "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамках СНД" (Указ N 139/2018)

Управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва
Теплюк Ю. О.
202-30-79
Удовиченко О. О.
202-30-84

Листопад 2019 року

31

Проект постанови Кабінету Міністрів "Про припинення для України дії окремих міжнародних договорів в рамках СНД"

З метою розірвання Угод у рамках СНД

За ініціативи ДСНС України та відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України"

Управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва
Дідух Д. З.
202-30-79
Журавльов А. І.
202-30-84

Листопад 2019 року

3. Пункт 29 Плану виключити.

 

Виконуючий обов'язки
начальника Юридичного управління

О. Носик
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали