Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2018

м. Київ

N 276

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 517/31969

Про затвердження Змін до Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України

Згідно з підпунктом 2 пункту 1 статті 16 Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII) та пунктом 5 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (Постанова N 413), з метою приведення діяльності комісії Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України у відповідність до вимог законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 травня 2016 року N 405 (Положення N 405), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за N 857/28987, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної служби України
у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції

І. В. Мальцев

Голова СПО
об'єднаних профспілок

Г. В. Осовий

Керівник Секретаріату
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Голова Національної
поліції України
генерал поліції другого рангу

С. М. Князєв

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
03 квітня 2018 року N 276

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 517/31969

ЗМІНИ
до Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України (Положення N 405)

1. У розділі II:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Основними завданнями Комісії є вивчення документів та прийняття рішення щодо надання та позбавлення статусу учасника бойових дій поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України, розгляд питань, пов'язаних з установленням статусу учасника війни відповідно до пунктів 2, 13 статті 9 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".";

2) пункт 2 після підпункту 5 доповнити новими підпунктами 6, 7 такого змісту:

"6) приймати рішення про надання статусу учасника бойових дій;

7) приймати рішення про надання статусу учасника війни;".

У зв'язку з цим підпункти 6 - 11 вважати відповідно підпунктами 8 - 13;

3) абзац перший пункту 3 після слів "щодо надання" доповнити словами "та позбавлення";

4) абзац п'ятий пункту 4 викласти в такій редакції:

"виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення, у тому числі про участь особи у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини;";

5) у пункті 5:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення, у тому числі про участь особи у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини;";

після підпункту 4 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Підставою для позбавлення Комісією статусу учасника бойових дій, учасника війни є:

копія обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення поліцейським, державним службовцем, іншим працівником Національної поліції України умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції, що надійшов від органів прокуратури, органів або установ виконання покарань, а також від інших осіб, установ або органів у випадках, передбачених законом, на розгляд Комісії для прийняття відповідного рішення;

документи державних органів, військових частин (органів, підрозділів) або підприємств, установ та організацій, матеріали службових перевірок (розслідувань) та інші документи, що встановлюють факт подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення, у тому числі про участь особи у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини, або подання недостовірних даних про особу, надіслані ними на розгляд Комісії для прийняття відповідного рішення;

заява особи про позбавлення її статусу учасника бойових дій, учасника війни із зазначенням причини, надіслана нею на розгляд Комісії.

Комісія через відповідних керівників, у підпорядкуванні яких поліцейські, державні службовці, інші працівники Національної поліції України проходили (проходять) службу чи працювали (працюють), надсилає особі, стосовно якої прийнято рішення про позбавлення її статусу учасника бойових дій або видає їй особисто або за нотаріально засвідченим дорученням іншим особам (про що вони ставлять свій особистий підпис у відповідних документах) рекомендоване письмове повідомлення про позбавлення статусу учасника бойових дій (учасника війни) із зазначенням причин такого рішення і роз'ясненням порядку його оскарження, що оформлюється за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення, та скріплюється гербовою печаткою Національної поліції України.

Посвідчення учасника бойових дій вилучається або визнається недійсним.

Копія письмового повідомлення про позбавлення статусу учасника бойових дій, завірена відповідним керівником кадрового забезпечення, зберігається в особовій справі.

Комісія інформує в місячний строк з дня прийняття відповідного рішення Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, а через відповідних керівників, у підпорядкуванні яких поліцейські, державні службовці, інші працівники Національної поліції України, яких позбавлено статусу учасника бойових дій, проходили (проходять) службу чи працювали (працюють), - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем перебування пільговика на обліку про позбавлення статусу учасника бойових дій за формою, визначеною в додатку до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року N 117.";

6) пункт 6 після слів "Порядку надання" доповнити словами "та позбавлення".

2. У розділі III:

1) в абзаці другому пункту 2 слова ", державного службовця, іншого працівника Національної поліції України" виключити;

2) абзац перший пункту 4 після слів "Порядку надання" доповнити словами "та позбавлення".

3. В абзаці третьому пункту 4 розділу V слово "додатку" замінити словом і цифрою "додатку 2".

4. Доповнити Положення новим додатком 1, що додається. У зв'язку з цим додаток вважати додатком 2.

 

Т. в. о. директора Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові органів
влади та моніторингу МВС

С. Є. Житняк

 

Додаток 1
до Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України
(підпункт 4 пункту 5 розділу II)

ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про позбавлення статусу учасника бойових дій (учасника війни)

__
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
__
рішенням комісії Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України від ___ __________ 20 __ року N ________ позбавлений статусу учасника бойових дій (учасника війни) на підставі:
__
__
__

Порядок оскарження рішення комісії:
_
_

Голова комісії (заступник голови) _____
                                                                                                (ініціали, прізвище)

Секретар комісії ____
                                                       (ініціали, прізвище)

М. П.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали