АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 21 травня 2012 року N 250/6

Про затвердження змін до Положення про Комісію з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. N 3125-XII, Статутом Аудиторської палати України, з метою організаційного забезпечення роботи, Аудиторська палата України (далі - АПУ) вирішила:

1. Затвердити зміни до Положення про Комісію з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України, затвердженого рішенням АПУ від 26.04.2007 р. N 176/9.1, що додаються.

2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Аудиторської палати України
21.05.2012 N 250/6


Зміни до Положення про Комісію з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України

1. Назву викласти у такій редакції: "Положення Аудиторської палати України про Комісію з сертифікації та освіти аудиторів".

2. Пункт 1.1 викласти у такій редакції: "Положення розроблене відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Положення про сертифікацію аудиторів, Положення про сертифікацію аудиторів банків, Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, стандартів аудиту та Статуту Аудиторської палати України (далі - АПУ).

3. У пункті 1.2 слова "Комісії з сертифікації та освіти аудиторів" замінити на слова "Комісії АПУ з сертифікації та освіти аудиторів".

4. У пункті 1.3 після слів "продовження терміну чинності сертифікатів аудиторів" виключити слова "координація роботи комісій з сертифікації регіональних відділень АПУ".

5. Пункт 2.4 викласти у такій редакції:

"2.4. Голова Комісії виконує такі обов'язки:

2.4.1. Складає (за участю всіх членів Комісії) план роботи Комісії.

2.4.2. Скликає засідання Комісії, визначає місце і час їх проведення.

2.4.3. Головує на засіданнях Комісії.

2.4.4. Дає доручення членам Комісії та Секретарю Комісії щодо виконання функцій Комісії, підготовки проектів документів для розгляду їх на засіданнях Комісії.

2.4.5. Доповідає на засіданнях АПУ з питань, які виносяться Комісією на розгляд АПУ.

2.4.6. Звітує перед АПУ про виконану Комісією за звітний період роботу.

2.4.7. Підписує протоколи засідань Комісії та інші документи, пов'язані із виконанням функцій Голови Комісії.

2.4.8. Затверджує склад апеляційної комісії та визначає день для розгляду апеляцій.

2.4.9. Виконує інші обов'язки відповідно до нормативних документів АПУ з питань сертифікації та удосконалення професійних знань аудиторів".

6. Пункт 2.5 викласти у такій редакції: "Обов'язки інформаційного забезпечення діяльності Комісії та ведення документації, що відображає роботу Комісії, покладаються на спеціалістів, які є штатними працівниками Секретаріату АПУ. За Комісією закріплюється Секретар Комісії для виконання організаційних доручень Голови Комісії з числа працівників Секретаріату АПУ".

7. Пункт 2.6 викласти у такій редакції:

"2.6. При Комісії можуть бути створені:

2.6.1. Експертна Рада з методологічного забезпечення сертифікації.

2.6.2. Експертна Рада з методологічного забезпечення вдосконалення професійних знань аудиторів".

8. Пункт 3.1 викласти у такій редакції:

"3.1. Комісія відповідно до поставлених перед нею завдань:

3.1.1. Забезпечує розробку програм підготовки аудиторів та щорічного удосконалення професійних знань аудиторів.

3.1.2. Здійснює координацію організаційних процедур, необхідних для організації та проведення кваліфікаційного іспиту, а також узагальнення його результатів.

3.1.3. Розглядає документи, подані кандидатами на отримання сертифіката аудитора України, для підтвердження освіти та досвіду практичної роботи, а також на отримання дозволу на участь у кваліфікаційних іспитах.

3.1.4. Розробляє й узгоджує з Національним банком України порядок проведення сертифікації аудиторів на право проведення аудиту банків.

3.1.5. Визначає порядок продовження терміну чинності сертифіката аудитора та розробляє проекти відповідних документів.

3.1.6. Розглядає документи, подані аудиторами на предмет відповідності вимогам АПУ для продовження терміну чинності сертифікатів.

3.1.7. Визначає склад учасників кваліфікаційного іспиту.

3.1.8. Затверджує завдання кваліфікаційного іспиту.

3.1.9. Перевіряє правильність оцінки закодованих екзаменаційних робіт.

3.1.10. Розглядає висновки апеляційної комісії та приймає остаточне рішення щодо складання кандидатом кваліфікаційного іспиту.

3.1.11. Затверджує результати першого етапу кваліфікаційного іспиту й узагальнює результати другого етапу кваліфікаційного іспиту.

3.1.12. Забезпечує проведення контрольного тестування аудиторів для продовження терміну чинності сертифікатів.

3.1.13. Готує запити на отримання від аудиторів необхідної інформації для здійснення своїх повноважень.

3.1.14. Надає аудиторам у межах своєї компетенції рекомендації з питань, які стосуються повноважень Комісії.

3.1.15. Здійснює контроль за удосконаленням професійних знань аудиторів.

3.1.16. Здійснює інші повноваження, пов'язані з виконанням завдань".

9. У пункті 4.1 після слів "з визначенням строків та відповідальних за виконання" виключити слова "кожного пункту".

10. У пункті 4.4 після слів "якщо в ньому беруть участь" слова "більш як половина" замінити словами "більше половини".

11. Пункт 4.5 викласти у такій редакції:

"4.5. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі якщо голоси розділилися порівну, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував Голова Комісії".

12. Після пункту 4.5 доповнити новим пунктом 4.6 такого змісту:

"4.6. З окремих питань, які не потребують широкого обговорення, рішення можуть бути прийняті шляхом письмового опитування членів Комісії та оформлюються протоколом письмового опитування. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Комісії".

У зв'язку з цим пункти 4.6 - 4.7 уважати відповідно пунктами 4.7 - 4.8.

 

Голова Комісії Аудиторської
палати України з сертифікації
та освіти аудиторів

О. В. Бойко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали