Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 серпня 2019 року N 105

Про затвердження Змін до Положення про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 26 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою ефективного контролю за дотриманням банками нормативів обов'язкового резервування Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 грудня 2014 року N 806 (Положення N 806) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олега Чурія.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
13 серпня 2019 року N 105

Зміни до Положення про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні (Положення N 806)

1. Пункт 5 розділу II виключити.

2. У розділі IV:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Банк відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань складання статистичної звітності, що подається до Національного банку:

1) щодня протягом періоду утримання подає Національному банку додаткові дані щодо зобов'язань банку за залученими коштами, які використовуються для розрахунку обов'язкових резервів та визначаються відповідним розпорядчим актом Національного банку з питань формування та зберігання обов'язкових резервів (далі - додаткові дані). Банк зобов'язаний подати оновлені додаткові дані в разі заміни даних щоденного балансу, які впливають на розрахунок резервної бази та нормативів обов'язкового резервування;

2) протягом двох робочих днів після закінчення періоду утримання подає Національному банку (структурному підрозділу) дані розрахунку обов'язкових резервів за період утримання (далі - показники), що наведені в додатку до цього Положення.";

2) пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 7 уважати відповідно пунктами 3 - 6;

3) у пункті 3:

в абзаці першому слова "додаткових даних та" замінити словами "наданих банком додаткових даних та показників";

в абзаці третьому слова та цифру "наданою банком довідкою про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку (додаток 1)" замінити словами "наданими банком показниками";

4) у пункті 4 слова та цифру "наданою банком довідкою про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України (додаток 2)" замінити словами "наданими банком показниками";

5) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Структурний підрозділ на четвертий робочий день після періоду утримання надає відповідному структурному підрозділу Національного банку, який здійснює управління грошово-кредитним ринком, інформацію про виконання банками обов'язкових резервів відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку та в разі виявлення причин недотримання банками нормативів обов'язкового резервування повідомляє йому про них протягом п'яти робочих днів після закінчення строку утримання.".

3. Підпункт 2 пункту 4 розділу VI викласти в такій редакції:

"2) за період утримання, порівнюючи резервні бази обов'язкових резервів та валютних деривативів із фактичною середньоарифметичною сумою коштів на кореспондентському рахунку за період утримання згідно з наданими банком показниками.".

4. Додатки 1 - 4 до Положення виключити.

5. Доповнити Положення новим додатком такого змісту:

"Додаток
до Положення про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні
(підпункт 2 пункту 2 розділу IV)

Показники, які використовуються для формування та контролю обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами

N з/п

Показники

На день періоду

Середньоарифметичний показник

календарна дата першого дня періоду

календарна дата другого дня періоду

...

календарна дата останнього дня періоду

1

2

3

4

5

6

7

1

Сума залучених коштів усього: у національній валюті в іноземній валюті

 

 

 

 

 

2

Сума коштів обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база)

 

 

 

 

 

3

Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку

 

 

 

 

 

4

Сума коштів обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно (резервна база помножена на установлений процент)

 

 

 

 

 

5

Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками за період утримання

 

 

 

 

 

6

Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку за період утримання

 

 

 

 

 

7

Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку

 

 

 

 

 

8

Довідково: сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання

 

 

 

 

 

9

Сума коштів за валютними деривативами

 

 

 

 

 

10

Сума коштів резервів за валютними деривативами згідно з установленим нормативом (резервна база)

 

 

 

 

 

11

Довідково: сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання

 

 

 

 

 

12

Відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками (рядок 3 - рядок 4)

 

 

 

 

 

13

Відхилення (+, -) фактичної суми залишків коштів на кореспондентському рахунку від суми обов'язкових резервів за період утримання (рядок 3 - рядок 2)

 

 

 

 

 

14

Відхилення фактичної суми залишків для контролю обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку (+, -) (рядок 7 - рядок 6)

 

 

 

 

 

15

Відхилення фактичної суми коштів на кореспондентському рахунку та окремому рахунку в Національному банку за період утримання (рядок 3 + рядок 7) - рядок 2

 

 

 

 

 

16

Відхилення фактичної суми коштів на кореспондентському рахунку від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (рядок 3 - рядок 2 - рядок 10)

 

 

 

 

 

17

Відхилення фактичної суми коштів на кореспондентському рахунку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (рядок 3 + рядок 7) - (рядок 2 + рядок 10)

 

 

 

 

 

".

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Чурій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали