ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.06.2012

м. Київ

N 230


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 липня 2012 р. за N 1093/21405

Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації відокремлених підрозділів і банкоматів

Відповідно до статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою відображення в статистичній звітності інформації щодо операцій філій іноземних банків Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації відокремлених підрозділів і банкоматів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2002 N 221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2002 за N 561/6849 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В.

 

Голова

С. Г. Арбузов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
11.06.2012 N 230

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 липня 2012 р. за N 1093/21405


Зміни до Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації відокремлених підрозділів і банкоматів

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

"Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та визначає порядок ведення банками реєстраційної кодифікації відокремлених підрозділів, пунктів обміну іноземної валюти (далі - обмінні пункти) і банкоматів (банкомата та/або банкоматів банку, які розміщуються на території однієї області) та порядок ведення філіями іноземних банків реєстраційної кодифікації банкоматів і обмінних пунктів".

2. Пункт 2:

після слів "відокремлених підрозділів" у всіх відмінках доповнити словами "обмінних пунктів" у відповідних відмінках;

доповнити абзацом такого змісту:

"Філії іноземних банків зобов'язані розробити внутрішню систему реєстраційної кодифікації банкоматів, обмінних пунктів відповідно до цього Положення та формувати операційну та звітну інформацію із зазначенням внутрішньобанківського реєстраційного коду банкомата, обмінного пункту".

3. Пункт 4:

після слова "підрозділів" доповнити словами "обмінних пунктів";

доповнити абзацом такого змісту:

"Національного банку України та територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням філії іноземного банку - до звітної інформації філії іноземного банку в цілому, а також у розрізі її банкоматів, обмінних пунктів за територіальною ознакою".

4. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Система кодифікації відокремлених підрозділів, обмінних пунктів, банкоматів ведеться у вигляді числового ряду (двадцять символів):

N сегмента

1

2

3

4

5

6

7

8

Розрядність сегмента

000

00

000

0

00

000

00

0000

Символьний код сегмента

NKB

KOB

KK

TP

KOF

NF

KOP

NP,


де сегмент 1 - NKB - цифровий код банку - юридичної особи або філії іноземного банку (відповідає значенню поля PRKB довідника банків України);

сегмент 2 - KOB - цифровий код області за місцезнаходженням банку або філії іноземного банку (відповідає значенню поля KO довідника банків України);

сегмент 3 - KK - цифровий код країни за класифікатором держав світу (відповідає значенню поля K040 довідника банків України);

сегмент 4 - TP - тип відокремленого підрозділу, банкомата:

0 - банк (головний банк) або філія іноземного банку;

1 - філія, відкрита на території України;

2 - відділення;

3 - представництво, відкрите на території України;

4 - обмінний пункт;

5 - філія, відкрита за межами України;

6 - представництво, відкрите за межами України;

7 - банкомат;

сегмент 5 - KOF - цифровий код області за місцезнаходженням філії (відповідає значенню поля KU довідника банків України);

сегмент 6 - NF - номер філії:

при значенні сегмента TP = 1 номер відповідає значенню поля KB довідника банків України;

при значенні сегмента TP = 5 номер заповнюється за погодженням з Національним банком України;

сегмент 7 - KOP - цифровий код області за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, банкомата, що відповідає сегменту TP = 2, або 3, або 4, або 7 (відповідно до довідника облуправлінь Національного банку України):

00 при значенні сегмента TP = 0, або 1, або 5, або 6;

цифровий код області за місцезнаходженням відділення при значенні сегмента TP = 2;

цифровий код області за місцезнаходженням представництва при значенні сегмента TP = 3 - представництво, відкрите на території України (сегмент KK = 804);

цифровий код області за місцезнаходженням обмінного пункту при значенні сегмента TP = 4. Якщо обмінний пункт відкрито філією, то значення KOP відповідає значенню сегмента KOF;

цифровий код області за місцезнаходженням банкомата при значенні сегмента TP = 7;

сегмент 8 - NP - номер відокремленого підрозділу банку, банкомата:

0000 при значенні сегмента TP = 0, або 1, або 5;

0000 при значенні сегмента TP = 7, якщо це банкомати, які розміщені на території однієї області (група банкоматів);

номер банкомата при значенні сегмента TP = 7, якщо це один банкомат, розміщений на території області;

номер відділення при значенні сегмента TP = 2 заповнюється за погодженням з Національним банком України;

номер представництва при значенні сегмента TP = 3 або 6;

номер обмінного пункту при значенні сегмента TP = 4".

5. Додаток до Положення доповнити трьома новими пунктами такого змісту:

"10. Кодифікація філії іноземного банку:

501

11

643

0

29

729

00

0000

NKB

KOB

KK

TP

KOF

NF

KOP

NP,


де NKB - цифровий код філії іноземного банку - три знаки;

KOB - цифровий код області за місцезнаходженням філії іноземного банку - два знаки;

KK - цифровий код країни іноземного банку за класифікатором держав світу - три знаки;

TP - філія іноземного банку - один знак;

KOF - цифровий код області за місцезнаходженням філії - два знаки;

NF - номер філії іноземного банку (відповідає значенню поля KB довідника банків України) - три знаки;

KOP - нульове значення;

NP - нульове значення.

11. Кодифікація банкоматів, установлених філією іноземного банку:

501

26

643

7

26

762

15

0000

NKB

KOB

KK

TP

KOF

NF

KOP

NP,


де NKB - цифровий код філії іноземного банку - три знаки;

KOB - цифровий код області за місцезнаходженням філії іноземного банку - два знаки;

KK - цифровий код країни іноземного банку за класифікатором держав світу - три знаки;

TP - банкомат - один знак;

KOF - цифровий код області за місцезнаходженням філії іноземного банку - два знаки;

NF - номер філії іноземного банку (відповідає значенню поля KB довідника банків України) - три знаки;

KOP - цифровий код області за місцезнаходженням банкомата - два знаки;

NP - номер банкомата - знак "0000" (або чотири знаки).

12. Кодифікація обмінних пунктів, відкритих філією іноземного банку:

501

26

643

4

26

762

26

0011

NKB

KOB

KK

TP

KOF

NF

KOP

NP,


де NKB - цифровий код філії іноземного банку - три знаки;

KOB - цифровий код області за місцезнаходженням філії іноземного банку - два знаки;

KK - цифровий код країни за класифікатором держав світу - три знаки;

TP - тип підрозділу (обмінний пункт) - один знак;

KOF - цифровий код області за місцезнаходженням філії іноземного банку - два знаки;

NF - номер філії іноземного банку (відповідає значенню поля KB довідника банків України) - три знаки;

KOP - цифровий код області за місцезнаходженням обмінного пункту - два знаки;

NP - номер обмінного пункту - чотири знаки".

6. У тексті Положення слово "область" в усіх відмінках замінити словом "регіон" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали