ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.08.2011

м. Київ

N 1179

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2011 р. за N 1313/20051

Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу (щодо вдосконалення державного регулювання порядку реєстрації випусків "житлових" облігацій)

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою вдосконалення діючого порядку реєстрації випуску облігацій підприємств Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.2003 N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за N 706/8027 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.10.2006 N 1178), що додаються.

2. Департаменту корпоративних відносин (А. Амелін) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії

С. І. Свищева

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. М. Тимченко

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

А. М. Близнюк

 

Протокол засідання Комісії
від 30 серпня 2011 р. N 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
30.08.2011 N 1179

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2011 р. за N 1313/20051

Зміни до Положенняпро порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу

1. У розділі I:

1.1. В абзаці третьому пункту 1 слова "після закінчення строку розміщення та/або" виключити.

1.2. Підпункт 5.3 пункту 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Емітент повинен враховувати, що розмір забезпечення, отриманого від поручителя(ів), гаранта(ів), не має перевищувати розміру власного капіталу такого(их) поручителя(ів), гаранта(ів).".

1.3. Абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

"9. Під час обігу облігацій власник облігацій має право звернутися до емітента з вимогою викупити оплачені власником облігації".

1.4. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

Перехід права власності на облігації від першого власника до емітента у період після закінчення строку розміщення та до дати реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій дозволяється у разі, якщо уповноваженим органом емітента прийнято рішення про визнання емісії облігацій такою, що не відбулась, або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі відмови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій.".

2. У розділі III:

2.1. Главу 2 після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Емітент розміщує виключно забезпечені цільові облігації, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій.".

У зв'язку з цим пункти 2 - 6 уважати відповідно пунктами 3 - 7.

2.2. У пункті 4 глави 2 цифру "2" замінити цифрою "3".

2.3. У пункті 7 глави 2 після слова "пункті" цифру "2" замінити цифрою "3".

 

Директор департаменту
корпоративних відносин

А. Амелін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали