Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2017

м. Київ

N 1051

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2018 р. за N 84/31536

Про затвердження Змін до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 лютого 2016 року N 54 (Положення N 54), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2016 року за N 330/28460, що додаються.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
19 грудня 2017 року N 1051

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції Україні
19 січня 2018 р. за N 84/31536

ЗМІНИ
до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Положення N 54)

1. У розділі II:

1) в абзаці першому пункту 1:

слова "Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників" замінити словами "Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби";

слова "та спеціалізовані" виключити;

2) в абзаці шостому пункту 2:

слова "Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників" замінити словами "Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби";

слова "та спеціалізованими державними податковими інспекціями з обслуговування великих платників ДФС" виключити.

2. У додатку 3 до Положення:

1) розділ I викласти в такій редакції:

"I. Відомість про розподіл страхових коштів

1. Казначейство наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719, відкриті на ім'я ДФС, формує відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування в електронному вигляді у форматі TXT-файла та dbf-файла.

2. Відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування в електронному вигляді у форматі TXT-файла надається згідно зі структурою інформаційних записів, наведеною в додатку 1 до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 лютого 2016 року N 54, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2016 року за N 330/28460 (далі - Положення).

3. Зазначені файли мають назву в такому форматі:

VRTMDN.XXX,

де:

VR - ідентифікатор форми;

T - формат звіту:

0 - DBF;

1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

XXX - номер території з Довідника адміністративно-територіальних одиниць України (додаток 9 до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної фіскальної служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2016 року N 621 (Порядок N 621), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2016 року за N 1115/29245) (далі - довідник TL_TERRA.DBF).

4. Структуру відомості у форматі dbf-файла наведено у таблиці 1.

Структура відомості у форматі dbf-файла

Таблиця 1

N з/п

Найменування реквізиту

Реквізит

Тип даних

1

2

3

4

1

Дата

DT

D(8)

2

Рахунок

NLS

C(14)

3

Сума, усього за день

S_ALL

N(16)

4

Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи), відсоток

PRC_SS

N(8,4)

5

Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи), сума

SUM_SS

N(16)

6

Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, відсоток

PRC_VB

N(8,4)

7

Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, сума

SUM_VB

N(16)

8*

Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, відсоток

PRC_TVP

N(8,4)

9*

Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, сума

SUM_TVP

N(16)

10*

Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, відсоток

PRC_NV

N(8,4)

11*

Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, сума

SUM_NV

N(16)

12

Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, відсоток

PRC_FSS

N(8,4)

13

Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, сума

SUM_FSS

N(16)


* Не використовується, слугує для сумісності з попередніми версіями.".

У зв'язку з цим таблиці 1 - 4 вважати відповідно таблицями 2 - 5.

У тексті додатка посилання на таблиці 1 - 4 замінити відповідно посиланнями на таблиці 2 - 5;

2) таблицю 2 розділу II викласти у такій редакції:

"Структура виписки у форматі dbf-файла

Таблиця 2

Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Значність

1

2

3

4

Дата валютування

FDAT

D

8

Найменування клієнта

NMK

C

38

Особовий рахунок клієнта, з якого надається виписка

NLS

C

14

Найменування рахунку клієнта

NMS

C

70

Вхідний залишок на дату звіту

OSTF

N

16

Сума платежу

S

N

16

Номер (операційний) платежу

ND

C

10

Ознака "дебет/кредит 0/1" платежу

DK

N

1

Референт

REF

N

10

Тип операції

TT

C

3

Призначення платежу

NAZN

C

160

Дата попереднього руху

DAPP

D

8

Дата надходження

DATP

D

8

Особовий рахунок контрагента

NLSK

C

14

МФО банку контрагента

MFO

C

6

Найменування банку контрагента

NB

C

38

Найменування контрагента

NAMK

C

70

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*) контрагента

OKPO

C

14


* Зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.".

3. Додатки 1, 2, 7 до Положення викласти у новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету та
методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Додаток 1
до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

(пункт 5 розділу III)

Державна казначейська служба України

Відомість
про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування

за
(число, місяць, рік)

грн, коп.

N рахунку

Надходження за день
(з урахуванням повернень)

Відрахування

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
(до солідарної системи)

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

відсоток

сума

відсоток

сума

відсоток

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

Х

 

Х

 

Х

 

Виконавець

___
(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

М. П.

___
(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 2
до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 1 розділу IV)

_
(код за ЄДРПОУ та найменування органу Казначейства)

Виписка з рахунку

__
(дата)

Клієнт

___
(код за ЄДРПОУ та найменування власника рахунку)

Рахунок

_
(номер рахунку)

Вхідний залишок

_______
(остання дата руху коштів)


(попередня дата руху коштів)

_________
(сума)

Код операції

Код банку (МФО)

Номер документа

Номер рахунку платника

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

_
(найменування банку платника)

_
(код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності)
та номер паспорта*) та найменування (прізвище, ініціали) платника)

_
(призначення платежу)

Усього оборотів за день

___
(дебет)

_____
(кредит)

Вихідний залишок

___
(сума)

 

Виконавець

___
(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)


* Зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Додаток 7
до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 6 розділу IV)

Загальний акт звірки
надходження страхових коштів

станом на 20__ р.
(число, місяць)

грн, коп.

N рахунку

За даними ДФС, разом

За даними Казначейства, разом

У тому числі:

Розбіжності
(гр. 3 - гр. 2)

Причина розбіжностей

Примітка

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
(до солідарної системи)

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

за даними Казначейства

за даними Пенсійного фонду України

за даними Казначейства

за даними Фонду соціального страхування на випадок безробіття

за даними Казначейства

за даними Фонду соціального страхування України

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна фіскальна служба України

 

 

Голова


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

_______
(керівник структурного підрозділу)


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

_______
(посада відповідальної особи)


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

Державна казначейська служба України

 

 

Заступник Голови


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

_______
(керівник структурного підрозділу)


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

_______
(посада відповідальної особи)


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

Пенсійний фонд України

 

 

Заступник Голови правління


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

_______
(керівник структурного підрозділу)


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

_______
(посада відповідальної особи)


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

Голова Державної служби зайнятості


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

_______
(керівник структурного підрозділу)


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

_______
(посада відповідальної особи)


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

Фонд соціального страхування України

 

 

Директор Виконавчої дирекції Фонду


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

_______
(керівник структурного підрозділу)


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

_______
(посада відповідальної особи)


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали