МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2012

м. Київ

N 349


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 травня 2012 р. за N 783/21096

Про затвердження Змін до Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 11.11.2010 N 550, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.12.2010 за N 1219/18514 (зі змінами)

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Указу Президента України від 06 квітня 2011 року N 383 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" (Положення N 383/2011) та з метою вдосконалення організації діяльності дільничних інспекторів міліції із забезпечення правопорядку, профілактики правопорушень, приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 11 листопада 2010 року N 550, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2010 року за N 1219/18514 (зі змінами) (далі - Положення), що додаються.

2. Скасувати накази МВС України від 09 жовтня 2001 року N 881 "Про затвердження Положення про спеціальний нагрудний знак МВС України "Дільничий інспектор міліції" та від 26 серпня 2010 року N 393 "Про затвердження Положення про визначення кращого дільничого пункту міліції" (Положення N 393).

3. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

3.1. Забезпечити вивчення дільничними інспекторами міліції та особовим складом підрозділів органів внутрішніх справ цього наказу.

3.2. Ужити заходів щодо створення належних умов для роботи дільничних інспекторів міліції, забезпечити їх необхідною кількістю службових приміщень, транспортом, засобами зв'язку, комп'ютерною технікою, нагрудними знаками, спеціальними засобами та службовою документацією, передбаченою Положенням.

4. Департаменту громадської безпеки МВС України (Поготов С. М.) у п'ятиденний строк після підписання наказу забезпечити його подання до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-майора міліції Ратушняка В. І.

6. Наказ надіслати за належністю.

7. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої
служби України

В. Ю. Захарченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
23.04.2012 N 349

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 травня 2012 р. за N 783/21096


ЗМІНИ
до Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України

1. В абзаці шостому пункту 12.3 глави 12 слова "Державного департаменту України з питань виконання покарань" замінити словами "Державної пенітенціарної служби України".

2. У главі 13:

2.1. В абзаці п'ятому пункту 13.2 слова "психічно хворими, які є суспільно небезпечними" замінити словами "особами, які страждають на тяжкі психічні розлади".

2.2. В абзаці сьомому пункту 13.7 слова ", якщо вони після відбування покарання або умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, незважаючи на попередження органів внутрішніх справ, систематично порушують громадський порядок і права громадян, учиняють інші правопорушення" виключити.

3. Пункт 19.3 глави 19 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Дільничному інспектору міліції видається спеціальний нагрудний знак МВС України "Дільничний інспектор міліції" (далі - нагрудний знак).

Опис спеціального нагрудного знака МВС України "Дільничний інспектор міліції" наведено в додатку 11 до цього Положення.

Нагрудний знак є зовнішньою ознакою того, що працівник органу внутрішніх справ перебуває на посаді дільничного (старшого дільничного) інспектора міліції.

Нагрудний знак закріплюється за кожним дільничним, старшим дільничним інспектором міліції наказом начальника органу внутрішніх справ.

Отримання нагрудного знака дільничний інспектор міліції засвідчує підписом у журналі видачі та повернення спеціальних нагрудних знаків (додаток 12).

Забороняється передавати нагрудний знак працівникам інших служб, у тому числі на період виконання ними обов'язків з охорони громадського порядку, а також стороннім особам.

Нагрудний знак закріплюється на форменому одязі з лівого боку по центру на відстані 1 см вище планок зі стрічками медалей, а за відсутності останніх - на 3 см вище верхньої стрічки клапана нагрудної кишені. За відсутності кишені - на 3 см нижче лівого погона.

Виготовлення нагрудних знаків покладається на Департамент матеріального забезпечення МВС України. Начальники ГУМВС, УМВС організовують подання заявок на виготовлення необхідної кількості нагрудних знаків.

Керівники служби дільничних інспекторів міліції зобов'язані періодично перевіряти наявність нагрудного знака у дільничних інспекторів міліції. У разі звільнення з посади дільничного (старшого дільничного) інспектора міліції незалежно від причини нагрудний знак повертається його безпосередньому начальнику або іншій посадовій особі, яка виконує його обов'язки, про що робиться відповідна відмітка в журналі видачі та повернення спеціальних нагрудних знаків.

У разі пошкодження нагрудного знака і неможливості його поновлення він підлягає знищенню. Про факт знищення знака складається відповідний акт.

За фактами втрати, пошкодження знака проводиться службове розслідування. При встановленні вини працівника до нього вживаються відповідні заходи дисциплінарного впливу".

4. Пункт 20.1 глави 20 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Конкурс з визначення кращого дільничного пункту міліції проводиться щороку у два етапи: перший - у міськрайорганах внутрішніх справ, другий - серед переможців першого етапу в головних управліннях, управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Підсумки першого етапу конкурсу підбивають у березні, другого етапу - у червні.

З метою вирішення організаційних і практичних питань під час проведення конкурсу на визначення кращого дільничного пункту міліції створюються робочі комісії у складі:

на першому етапі: голови (начальника міськрайоргану внутрішніх справ), заступника голови (заступника начальника міськрайоргану внутрішніх справ - начальника міліції громадської безпеки), членів комісії: начальника відділу (сектору) дільничних інспекторів міліції міськрайоргану внутрішніх справ, працівників підрозділів з кадрового забезпечення, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації (за згодою їх керівників);

на другому етапі: голови (заступника начальника - начальника міліції громадської безпеки ГУМВС, УМВС), заступника голови (начальника управління (відділу) громадської безпеки ГУМВС, УМВС), членів комісії: начальника відділу (сектору) дільничних інспекторів міліції ГУМВС, УМВС; працівників підрозділів кадрового забезпечення, центрів громадських зв'язків ГУМВС, УМВС, начальників міськрайорганів, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації (за згодою їх керівників).

Робочі комісії зобов'язані:

забезпечити об'єктивність при визначенні кращих дільничних пунктів міліції;

ознайомити працівників служби дільничних інспекторів міліції з вимогами конкурсу та критеріями визначення кращого дільничного пункту міліції;

затвердити графіки відвідування дільничних пунктів міліції міськрайорганів внутрішніх справ;

ужити заходів для широкого інформування органів внутрішніх справ і населення про проведення конкурсу та його результати.

Комісія детально ознайомлюється зі станом дільничних пунктів міліції та визначає кращий за бальною системою відповідно до таблиці нарахування балів для визначення кращого дільничного пункту міліції (додаток 13).

Переможці конкурсів визначаються за найбільшою сумарною кількістю балів, про що складається протокол робочої комісії.

За результатами підбиття підсумків конкурсу серед дільничних пунктів міліції переможцеві конкурсу вручається:

на першому етапі - диплом переможця та цінний подарунок;

на другому етапі - перехідний вимпел та цінний подарунок.

Зразок опису вимпела "Кращий дільничний пункт міліції" наведено в додатку 14, а графічного зображення - в додатку 15.

У наступному році перехідний вимпел переходить (або залишається) у дільничному пункті міліції, який визнається переможцем.

Виготовлення перехідних вимпелів та видача цінних подарунків здійснюються за рахунок коштів ГУМВС, УМВС".

5. Назву графи 5 додатка 6 викласти в такій редакції: "Дата і номер реєстрації у відповідному журналі, секретаріаті, журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються".

6. У главі 2 додатка 10 абзац перший викласти в такій редакції:

"Дільничний пункт міліції - це окреме приміщення (кабінет), розташоване в адміністративних будівлях, на підприємствах, в організаціях, установах тощо".

7. Доповнити Положення новими додатками 11 - 15, що додаються.

 

Начальник Департаменту
громадської безпеки
МВС України
полковник міліції

С. М. Поготов


 

Додаток 11
до Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України


ОПИС
спеціального нагрудного знака МВС України "Дільничний інспектор міліції"

Спеціальний нагрудний знак "Дільничний інспектор міліції" (далі - знак) має вигляд восьмикутної зірки. Кожен кут складається з великого променя, який має радіальний напрямок від центру і рівномірно розширюється до кінця. Радіус кола, що описує кінці великих променів, - 32 мм. Кожен з восьми секторів зірки складається з 12 маленьких променів.

У центральній частині знака на фоні восьмикутника розташовано малий Державний Герб України жовтого кольору.

Восьмикутник вписаний у коло з діаметрами: 42 мм - зовнішній та 32 мм - внутрішній. По колу розміщено текст: "ДІЛЬНИЧНИЙ ІНСПЕКТОР МІЛІЦІЇ" та особистий номер, який складається з двох великих літер, що засвідчують належність до області, і чотирьох цифр порядкового номера (наприклад: АА0000). Текст від особистого номера відокремлено крапками.

Знак виготовляється методом карбування складових частин із подальшим збиранням або штампуванням під тиском та має сферичне заокруглення. Матеріал, з якого виготовляється знак, - нержавіюча сталь.

Кріплення з фіксацією карабінного типу виготовляється також з нержавіючої сталі.

Карбовані літери напису заповнюються акриловою емаллю чорного кольору.

Зі зворотного боку знака нанесено напис: "Власність МВС України".

ЗОБРАЖЕННЯ
спеціального нагрудного знака МВС України "Дільничний інспектор міліції"

  

 

Додаток 12
до Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України


Журнал
видачі та повернення спеціальних нагрудних знаків МВС України "Дільничний інспектор міліції"

______
(найменування підрозділу)

Почато "____" ___________20____ року
Закінчено "___" __________ 20_____ року

(Друкується на внутрішньому боці обкладинки)

N
з/п

Дата видачі

Кому виданий
(прізвище, ініціали)

Номер нагрудного знака

Дата, підпис про отримання

Дата, підпис про прийняття

1

2

3

4

5

6


Журнал повинен бути зареєстрований у канцелярії (секретаріаті) міського, районного органу внутрішніх справ.

 

Додаток 13
до Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України


ТАБЛИЦЯ
нарахування балів для визначення кращого дільничного пункту міліції

N
з/п

Критерії оцінки

Максимальна кількість балів

1

Оснащення необхідною оргтехнікою:

 

1.1

Комп'ютер

6

1.2

Принтер

6

1.3

Телефон

6

1.4

Факс

4

1.5

Ксерокс

3

2

Оснащення меблями

8

3

Оснащення металевими шафами (сейфами)

4

4

Забезпечення необхідною інформацією:

 

4.1

Інформаційні та агітаційні стенди

8

4.2

Інформаційна література для населення з правової тематики

6

4.3

Інша необхідна інформація

5

5

Підтримання в належному стані наявної матеріально-технічної та інформаційної бази кабінетів, її збереження та своєчасне оновлення

12

6

Повнота та якість ведення службової документації

12

7

Дотримання санітарного стану в кабінеті

12

8

Наявність обладнання, необхідного для забезпечення протипожежної безпеки:

 

8.1

Вогнегасник

5

8.2

Інструкція про заходи протипожежної безпеки в службових приміщеннях

5

9

Забезпеченість приміщення сучасними комунальними зручностями

10

10

Естетичне оформлення приміщення дільничного пункту міліції (дипломи, картини, квіти тощо)

10

11

Стан взаємодії з населенням і громадськими формуваннями з охорони громадського порядку

10

12

Стан висвітлення в засобах масової інформації позитивних форм і методів роботи

8


 

Додаток 14
до Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України


ОПИС
вимпела "Кращий дільничний пункт міліції"

Вимпел "Кращий дільничний пункт міліції" (далі - вимпел) виготовляється у формі п'ятикутника (30 х 45 см) темно-синього кольору. У центрі п'ятикутника розташовано зображення восьмипроменевої зірки сріблястого кольору (стилізованого символу МВС України). У центрі восьмипроменевої зірки зображено восьмикутник сріблястого кольору із зображенням малого Державного Герба України золотистого кольору. Навколо восьмикутника напис жовтого кольору на білому фоні: "ДІЛЬНИЧНИЙ ІНСПЕКТОР МІЛІЦІЇ · УКРАЇНА ·". Під зображенням восьмипроменевої зірки розташовано розімкнутий лавровий вінок (символ слави і пошани) золотистого кольору. У верхній частині п'ятикутника нанесено напис жовтого кольору: "УМВС УКРАЇНИ В ... ОБЛАСТІ", у нижній - "КРАЩИЙ ДІЛЬНИЧНИЙ ПУНКТ МІЛІЦІЇ". Уздовж контуру вимпел оброблено смугою жовтого кольору та бахромою золотистого кольору (крім верхнього зрізу).

Зразок вимпела
"Кращий дільничний пункт міліції"

  

 

Додаток 15
до Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України


Графічне зображення вимпела
"Кращий дільничний пункт міліції"

  




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали