МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 червня 2018 року N 469

Про затвердження Змін до Положення про Управління запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до вимог підпункту 11 пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ, України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (Постанова N 878) (зі змінами), та з метою належної організації роботи Управління запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України наказую:

1. Затвердити Зміни до Положення про Управління запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 грудня 2015 року N 1613 (Положення N 1613), що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
04 червня 2018 року N 469

ЗМІНИ
до Положення про Управління запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України (Постанова N 878)

1. У пункті 11 розділу II:

1) підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, порядок проведення яких визначено Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), в апараті МВС та за дорученням Міністра внутрішніх справ України - у ЦОВВ.

2) підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) надання методичної та консультаційної допомоги територіальним органам, закладам, установам і підприємствам, що належать до сфери управління МВС, та за дорученням Міністра внутрішніх справ України або особи яка його заміщує - у ЦОВВ з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

3) доповнити підпунктами 6 - 10 такого змісту:

"6) забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.

7) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

8) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.

9) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

10) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.".

2. У розділі III:

1) пункт 12 доповнити підпунктами 7 - 14 такого змісту:

"7) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

8) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.

9) надає іншим структурним підрозділам апарату МВС, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МВС, та їх окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

10) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб апарату МВС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків.

11) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами апарату МВС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС, інформує в установленому порядку про такі факти державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

12) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

13) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності державних службовців, працівників апарату МВС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС, до вчинення корупційних правопорушень.

14) повідомляє в письмовій формі Міністра внутрішніх справ, посадову особу Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначену Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими особами апарату МВС, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МВС".

2) пункт 17 доповнити підпунктами 6 та 7 такого змісту:

"6) підготовку довідок про результати спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.

7) ведення обліку з питань проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад із підвищеним корупційним ризиком, аналіз та узагальнення такої інформації.".

3. У підпункті 2 пункту 22 розділу IV слова та розділові знаки "деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру" замінити словами та розділовим знаком "деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави.".

4. Пункти 28 - 30 розділу V викласти в такій редакції:

"28. Начальник Управління підзвітний і підконтрольний посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, якщо інше не передбачено законом, та безпосередньо підпорядковується державному секретареві Міністерства внутрішніх справ.

29. Начальник Управління призначається на посаду та звільняється з посади державним секретарем Міністерства внутрішніх справ за погодженням з посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром Кабінету Міністрів України.

30. Заступники начальника Управління призначаються на посаду та звільняються з посади державним секретарем Міністерства внутрішніх справ за поданням начальника Управління.".

5. У тексті Положення слова "заступник Міністра внутрішніх справ - керівник апарату" в усіх відмінках замінити словами "державний секретар Міністерства внутрішніх справ" у відповідних відмінках.

 

Начальник Управління запобігання
корупції та проведення люстрації

А. Б. Фодчук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали