Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження змін до Положення про узгоджені дії та Положення про концентрацію

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.06.2016

м. Київ

N 14-рп

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2016 р. за N 1063/29193

Про затвердження змін до Положення про узгоджені дії та Положення про концентрацію

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та з метою приведення нормативно-правових актів Антимонопольного комітету України у відповідність до законодавства, зокрема Закону України від 26 січня 2016 року N 935-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями" (Закон N 935-VIII), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання (Положення про узгоджені дії), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 року N 26-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 березня 2002 року за N 238/6526, що додаються.

2. Унести зміни до Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року N 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за N 284/6572, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Юридичному управлінню подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого М. Ніжнік.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Антимонопольного комітету України
21 червня 2016 року N 14-рп

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2016 р. за N 1063/29193

ЗМІНИ
до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання (Положення про узгоджені дії)

1. У пункті 2.2 глави 2 слова ", а також висновків щодо потреби одержання згоди на зазначені дії без проведення додаткового дослідження" виключити.

2. Абзац другий пункту 6.1 глави 6 викласти в такій редакції:

"Державний уповноважений Комітету, голова територіального відділення Комітету або за їх дорученням працівники Комітету, територіального відділення Комітету проводять попередні консультації щодо інформації та документів, які є необхідними для розгляду відповідної заяви, у тому числі щодо виправлення можливих недоліків у поданій заяві, протягом строку, встановленого абзацом першим цього пункту.".

3. У главі 8:

1) перше речення абзацу першого пункту 8.8 викласти в такій редакції:

"У разі виявлення підстав, за яких орган Комітету не може надати дозвіл на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях, відповідні органи Комітету розпочинають розгляд справи про узгоджені дії, про що приймається розпорядження та письмово повідомляється особа, яка подала заяву.";

2) у пункті 8.13:

слова "щодо відсутності негативних наслідків" замінити словами "про відсутність негативних наслідків, або пропозиції щодо зобов'язань, які готові взяти на себе учасники таких узгоджених дій, що усувають негативний вплив узгоджених дій на конкуренцію та дозволяють органу Комітету прийняти рішення про надання дозволу на узгоджені дії.";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Зобов'язання, взяті на себе учасниками узгоджених дій, мають бути пропорційними обґрунтованим загрозам негативного впливу на конкуренцію заявлених узгоджених дій, а вимоги щодо забезпечення контролю за виконанням учасниками узгоджених дій взятих на себе зобов'язань не повинні бути надмірними.

З метою узгодження необхідних зобов'язань та вимог, якими обумовлюватиметься рішення органу Комітету про надання дозволу на узгоджені дії, органи Комітету та учасники узгоджених дій проводять відповідні консультації.

Час проведення та склад учасників консультацій визначається державним уповноваженим. У консультаціях беруть участь заявники, працівники Комітету та за відсутності заперечень заявників інші зацікавлені особи.".

 

Начальник Юридичного управління
Антимонопольного комітету України

М. Шверк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали