МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2017

м. Київ

N 679

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2017 р. за N 1063/30931

Про затвердження Змін до Положення про воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 409 "Про впорядкування охорони об'єктів Державної прикордонної служби" та з метою врегулювання порядку підготовки персоналу підрозділів воєнізованої охорони Держприкордонслужби України до несення вартової (внутрішньої) служб та зменшення навантаження на особовий склад цих підрозділів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 травня 2015 року N 612 (Положення N 612), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2015 року за N 709/27154, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-полковника Назаренка В. О.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Професійної спілки працівників
державних установ України

Ю. М. Піжук

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Голова Державної прикордонної
служби України

П. Цигикал

Заступник Міністра
соціальної політики України

М. Шамбір

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
04 серпня 2017 року N 679

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2017 р. за N 1063/30931

ЗМІНИ
до Положення про воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України (Положення N 612)

1. Розділ III доповнити новими пунктами 4 - 6 такого змісту:

"4. Теоретичні заняття проводяться в кімнаті (класі) підготовки, приклад орієнтовного переліку обладнання кімнати (класу) підготовки варти якого наведено в додатку 14 до цього Положення.

Під час проведення теоретичного заняття вивчаються вимоги цього Положення і особливі обов'язки чатових, матеріальна частина стрілецької зброї та заходи безпеки під час поводження з нею. На макеті об'єктів, які охороняються, відпрацьовується організація взаємодії між чатовими і резервними групами варти (інші питання, пов'язані з практичним несенням служби).

5. Практичні заняття проводяться у вартовому містечку органу Держприкордонслужби. Вимоги до орієнтовного переліку обладнання вартового приміщення наведено в додатку 15 до цього Положення.

На практичному занятті відпрацьовуються порядок дій чатового на посту, порядок застосування зброї для відбиття нападу на вартове приміщення, склад варти, зміна чатових, вивчається об'єкт, який охороняється, доводяться заходи безпеки та інші питання практичного несення служби.

6. З працівниками ВОХОР, які залучаються до несення служби контролерами та несення служби у складі змін охорони, теоретичні заняття проводяться у визначених начальником органу Держприкордонслужби місцях.".

2. У розділі IV:

1) в абзаці четвертому пункту 2 слова "проведення занять" та слово ", перерви," виключити;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Прийняття їжі вартовими, контролерами, змінами охорони, сторожовими групами проводиться впродовж робочого часу з дозволу начальника варти (зміни, групи) у вільний від несення служби на посту (місці несення внутрішньої служби) час, у вартовому приміщенні (у визначеному для цього місці несення внутрішньої служби).".

3. Пункт 4 розділу V викласти в такій редакції:

"4. Під час підготовки Розкладу варт гриф обмеження доступу надається відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про державну таємницю" та Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року N 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за N 902/11182.

Розклад варти не може бути відкритою публічною інформацією.

Розклад варт знаходиться на інвентарному обліку в підрозділі режиму і захисту інформації органу Держприкордонслужби.".

4. У розділі VII:

1) у назві розділу слово "Підготовка" замінити словами "Безпосередня підготовка";

2) у пункті 3 слова "проведенням підготовки" замінити словами "проведенням безпосередньої підготовки";

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Безпосередня підготовка складається з перевірки наявності працівників ВОХОР, які прибувають для заступання на чергування, їхнього огляду лікарем (фельдшером), інструктажу, отримання зброї, спеціальних засобів активної оборони, боєприпасів, спорядження їх у магазини (обойми).

Для проходження безпосередньої підготовки працівники ВОХОР прибувають за 30 хвилин до початку розводу.";

4) пункти 5 - 8 виключити.

У зв'язку із цим пункти 9 - 13 вважати відповідно пунктами 5 - 9.

5. В абзаці другому пункту 1 розділу VIII цифри "20" замінити відповідно цифрами "10".

6. В абзаці четвертому пункту 16 розділу XII цифри "10 - 15" замінити відповідно цифрами "6 - 9".

7. У додатках:

1) у відмітці до додатка 14 слова та цифри "(пункт 6 розділу VII)" замінити відповідно словами та цифрами "(пункт 4 розділу III)";

2) у відмітці до додатка 15 слова та цифри "(пункт 7 розділу VII)" замінити відповідно словами та цифрами "(пункт 5 розділу III)";

3) у відмітках до додатків 16 та 17 слова та цифри "(пункт 10 розділу VII)" замінити відповідно словами та цифрами "(пункт 6 розділу VII)";

4) у відмітці до додатка 18 слова та цифри "(пункт 12 розділу VII)" замінити відповідно словами та цифрами "(пункт 8 розділу VII)".

 

Т. в. о. директора Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові органів
влади та моніторингу Міністерства
внутрішніх справ України

С. Є. Житняк
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали